Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2019-01-21 - 2019-09-01

Tid Kurs Delkurs Undervisningstyp Grupp Lokaler* Lärare Kommenter
08:00 - 10:00 Ämnesintroduktion sociologi Introduktion BVGA41 Spoletorp Hörsal Bo Isenberg
10:00 - 12:00 Ämnesintroduktion sociologi Introduktion BVGA41 St. Algatan Hörsal Bo Isenberg
10:00 - 12:00 Ämnesintroduktion sociologi Introduktion BVGA41 Spoletorp Hörsal Bo Isenberg
09:00 - 13:00 Psykologi: Avancerade vetenskapliga metoder i psykologin Omtentamen BVGA41, PSYP13 Eden 025 Omtentamen PSYP13, PSYD52:4, BVGA41:3 Ta med fotolegitimation!
13:00 - 15:00 Ämnesintroduktion sociologi Introduktion BVGA41 Palaestras hörsal, övre Bo Isenberg
10:00 - 12:00 Ämnesintroduktion sociologi Introduktion BVGA41 Spoletorp Hörsal Magnus Karlsson
10:00 - 12:00 Ämnesintroduktion sociologi Introduktion BVGA41 Spoletorp Hörsal Bo Isenberg
13:00 - 15:00 Ämnesintroduktion sociologi Introduktion BVGA41 Palaestras hörsal, övre Bo Isenberg
15:00 - 17:00 Ämnesintroduktion sociologi Introduktion BVGA41 Hus R:240 Magnus Karlsson
10:00 - 12:00 Ämnesintroduktion sociologi Seminarium BVGA41.1 Hus G 133
13:00 - 15:00 Ämnesintroduktion sociologi Seminarium BVGA41.2 Hus G 133
10:00 - 12:00 Ämnesintroduktion sociologi Introduktion BVGA41 Spoletorp Hörsal Magnus Karlsson
10:00 - 12:00 Ämnesintroduktion sociologi Introduktion BVGA41 MA 2 Bo Isenberg
10:00 - 12:00 Ämnesintroduktion sociologi Seminarium BVGA41.1 Eden 129 Hela
13:00 - 15:00 Ämnesintroduktion sociologi Seminarium BVGA41.2 Eden 131
10:00 - 12:00 Ämnesintroduktion sociologi Introduktion BVGA41 Spoletorp Hörsal Bo Isenberg
10:00 - 12:00 Ämnesintroduktion sociologi Introduktion BVGA41 St. Algatan Hörsal Magnus Karlsson
10:00 - 12:00 Ämnesintroduktion sociologi Introduktion BVGA41 Spoletorp Hörsal Magnus Karlsson
09:00 - 12:00 Ämnesintroduktion sociologi Seminarium BVGA41.1 Hus G 109
13:00 - 16:00 Ämnesintroduktion sociologi Seminarium BVGA41.2 Hus G 109
10:00 - 12:00 Ämnesintroduktion sociologi Introduktion BVGA41 Spoletorp Hörsal Lars Crusefalk
13:00 - 15:00 Ämnesintroduktion sociologi Introduktion BVGA41 Hus R:236 Magnus Karlsson
08:00 - 12:00 Ämnesintroduktion sociologi Tentamen BVGA41 MA 10A, MA 10B, MA 10C
10:00 - 12:00 Sociologi: Tillämpning Introduktion BVGA41 St. Algatan Hörsal
09:00 - 15:00 Handledning BVGA41 Hus G 139, Hus G 140 Bo Isenberg, Lars Crusefalk
09:00 - 15:00 Handledning BVGA41 Hus G 139, Hus G 140 Bo Isenberg, Lars Crusefalk
09:00 - 13:00 Sociologi: Tillämpning Seminarium BVGA41.1 Hus M 138 Bo Isenberg, Lars Crusefalk
13:00 - 15:00 Information BVGA41 Eden 129 Hela Anna Hjalmers Mattsson Information inför termin 3
09:00 - 13:00 Sociologi: Tillämpning Seminarium BVGA41.2 Hus R:240 Bo Isenberg, Lars Crusefalk
13:00 - 15:00 Introduktion till forskningsmetod Föreläsning BVGA41 Spoletorp Hörsal Magnus Karlsson
10:00 - 12:00 Introduktion till forskningsmetod Föreläsning BVGA41 Spoletorp Hörsal Magnus Karlsson
13:00 - 15:00 Introduktion till forskningsmetod Föreläsning BVGA41 Spoletorp Hörsal Magnus Karlsson
10:00 - 12:00 Introduktion till forskningsmetod Föreläsning BVGA41 Spoletorp Hörsal Magnus Karlsson
08:00 - 12:00 Introduktion till forskningsmetod Övning BVGA41.1 Hus R 144
13:00 - 17:00 Introduktion till forskningsmetod Övning BVGA41.2 Hus R 144
08:00 - 12:00 Introduktion till forskningsmetod Övning BVGA41.1 Hus G 119
13:00 - 17:00 Introduktion till forskningsmetod Övning BVGA41.2 Hus G 119
08:00 - 12:00 Introduktion till forskningsmetod Övning BVGA41.1 Hus P 115
13:00 - 17:00 Introduktion till forskningsmetod Övning BVGA41.2 Hus M 124
08:00 - 12:00 Introduktion till forskningsmetod Tentamen BVGA41 MA 10A, MA 10B, MA 10C
10:00 - 12:00 Introduktion till statistik Föreläsning BVGA41 Spoletorp Hörsal
13:00 - 15:00 Introduktion till statistik Föreläsning BVGA41 Spoletorp Hörsal
10:00 - 12:00 Introduktion till statistik Föreläsning BVGA41 Spoletorp Hörsal
13:00 - 15:00 Introduktion till statistik Föreläsning BVGA41 Spoletorp Hörsal
10:00 - 12:00 Introduktion till statistik Föreläsning BVGA41 Spoletorp Hörsal
08:00 - 12:00 Introduktion till statistik Laboration BVGA41.1 Hus G 125, Hus P 204
13:00 - 17:00 Introduktion till statistik Laboration BVGA41.2 Hus G 125, Hus P 204
14:00 - 18:00 Omtentamen BVGA41 Eden 129 Hela Omtentamen BVGA41:sociologi
08:00 - 12:00 Introduktion till statistik Laboration BVGA41.1 Hus G 125, Hus P 204
13:00 - 17:00 Introduktion till statistik Laboration BVGA41.2 Hus G 125, Hus P 204
08:00 - 12:00 Introduktion till statistik Laboration BVGA41.1 Hus G 101, Hus G 125
13:00 - 17:00 Introduktion till statistik Laboration BVGA41.2 Hus G 101, Hus G 125
08:00 - 12:00 Introduktion till statistik Tentamen BVGA41 MA 10A, MA 10B, MA 10C
10:00 - 12:00 Beteendevetenskaplig analys Föreläsning BVGA41 Spoletorp Hörsal
13:00 - 15:00 Beteendevetenskaplig analys Föreläsning BVGA41 Spoletorp Hörsal
10:00 - 12:00 Beteendevetenskaplig analys Grupparbete BVGA41
14:00 - 18:00 Omtentamen BVGA41 Hus P 115 Omtentamen BVGA41: forskningsmetod
13:00 - 16:00 Beteendevetenskaplig analys Seminarium BVGA41.1 Socialhögskolan 14 Magnus Karlsson
13:00 - 16:00 Beteendevetenskaplig analys Seminarium BVGA41.2 Hus M 221 Magnus Karlsson
14:00 - 18:00 Omtentamen BVGA41 Hus P 115 Omtentamen BVGA41: statistik