Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2019-01-21 - 2019-09-01

Tid Kurs Delkurs Undervisningstyp Grupp Lokaler* Lärare Kommenter
13:00 - 15:00 Prestation under stress - perspektiv och tillämpningar Introduktion PSYE27 Eden 131 Simon Granér Introduktion
13:00 - 15:00 Prestation under stress - perspektiv och tillämpningar Föreläsning PSYE27 Hus M 138 Mats Dahl Stress och prestationsteori
10:00 - 12:00 Prestation under stress - perspektiv och tillämpningar Seminarium PSYE27.1 Hus P 206 Simon Granér Upplevd stress gr 1
15:00 - 17:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi, Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande, Psykologi: Medvetande, förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Rättspsykologi, Psykologi: Samtals- och intervjuteknik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Introduktion PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD52, PSYD62, PSYE15, PSYE21, PSYE26, PSYE27 Eden 129 Hela Välkomstmöte nya studenter
13:00 - 15:00 Prestation under stress - perspektiv och tillämpningar Seminarium PSYE27.2 Hus P 202 Simon Granér Upplevd stress gr.2
15:00 - 17:00 Prestation under stress - perspektiv och tillämpningar Seminarium PSYE27.2 Hus P 202 Simon Granér Upplevd stress gr.3
10:00 - 12:00 Prestation under stress - perspektiv och tillämpningar Föreläsning PSYE27 Hus P 115 Mats Dahl Situationell medvetenhet 1
10:00 - 12:00 Prestation under stress - perspektiv och tillämpningar Seminarium PSYE27.1 Hus M 124 Mats Dahl Uppmärksamhet och minne gr. 1
13:00 - 15:00 Prestation under stress - perspektiv och tillämpningar Seminarium PSYE27.2 Hus M 124 Mats Dahl Uppmärksamhet och minne gr. 2
15:00 - 17:00 Prestation under stress - perspektiv och tillämpningar Seminarium PSYE27.3 Hus M 124 Mats Dahl Uppmärksamhet och minne gr. 3
10:00 - 12:00 Prestation under stress - perspektiv och tillämpningar Föreläsning PSYE27 Hus M 138 Mats Dahl Situationell medvetenhet 2
10:00 - 12:00 Prestation under stress - perspektiv och tillämpningar Seminarium PSYE27.1 Hus P 036, Hus P 124 Mats Dahl Beslutsfattande gr.1
13:00 - 15:00 Prestation under stress - perspektiv och tillämpningar Seminarium PSYE27.2 Hus P 036, Hus P 206 Mats Dahl Beslutsfattande gr.2
15:00 - 17:00 Prestation under stress - perspektiv och tillämpningar Seminarium PSYE27.3 Hus P 036, Hus P 202 Mats Dahl Beslutsfattande gr.3
10:00 - 12:00 Prestation under stress - perspektiv och tillämpningar Föreläsning PSYE27 Eden 129 Hela Simon Granér Sociala faktorer
13:00 - 15:00 Prestation under stress - perspektiv och tillämpningar Föreläsning PSYE27 Eden 129 Hela Simon Granér Motoriska effekter
10:00 - 12:00 Prestation under stress - perspektiv och tillämpningar Seminarium PSYE27.1 Hus P 206 Simon Granér Social och miljöfaktorer, Gr 1
13:00 - 15:00 Prestation under stress - perspektiv och tillämpningar Seminarium PSYE27.2 Eden 131 Simon Granér Social och miljöfaktorer, Gr 2
15:00 - 17:00 Prestation under stress - perspektiv och tillämpningar Seminarium PSYE27.3 Eden 131 Simon Granér Social och miljöfaktorer, Gr 3
10:00 - 12:00 Prestation under stress - perspektiv och tillämpningar Föreläsning PSYE27 Hus R 144 Simon Granér Intervetioner och träning
14:00 - 18:00 Psykologi: Översiktskurs Tentamen PSYD11, PSYE27 MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F Tentamen PSYD11:2, PSYE27:1 Kom en kvart innan tentamen startar-Ta med fotolegitimation!
09:00 - 12:00 Stress och effekter i tillämpning Seminarium PSYE27 Eden 129 Hela, Hus P 206 Ilkka Salo, Magnus Lindén Introduktion till riskbegreppet samt riskanalys
09:00 - 12:00 Stress och effekter i tillämpning Seminarium PSYE27 Magnus Lindén Introduktion till riskbegreppet samt riskanalys
12:00 - 15:00 Stress och effekter i tillämpning Föreläsning PSYE27 Hus R 144 Magnus Lindén
09:00 - 12:00 Stress och effekter i tillämpning Seminarium PSYE27 Hus M 109, Hus M 138 Ilkka Salo, Magnus Lindén Risker för fel och misstag i arbetet
09:00 - 12:00 Stress och effekter i tillämpning Seminarium PSYE27 Hus M 109, Hus M 124 Ilkka Salo, Magnus Lindén Olycksanalys
09:00 - 13:00 Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi, Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande, Psykologi: Rättspsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYD11, PSYD52, PSYE15, PSYE26, PSYE27 Eden 025 Omtentamen PSYD11:2, PSYD52:2, PSYE15:1, PSYE26:1, PSYE27:1 Lokal: Eden 025. Kom en kvart innan tentamen startar. Ta med fotolegitimation!
13:00 - 17:00 Stress och effekter i tillämpning Seminarium PSYE27 Eden 131, Hus M 123 Ilkka Salo, Magnus Lindén At bygga resiliens mot risker
10:00 - 12:00 Projektarbete Introduktion PSYE27 Eden 129 Hela Simon Granér Introduktion till fördjupningsarbete
13:00 - 17:00 Projektarbete Introduktion PSYE27 Eden 129 Hela Ilkka Salo, Magnus Lindén, Mats Dahl, Simon Granér Redovisning av fördjupningsarbete

  Ändrad senaste dygnet.