Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2019-01-21 - 2019-09-01

Tid Undervisningstyp Grupp Lokaler* Lärare Kommenter
10:00 - 12:00 Introduktion SIMM16 Hus M 221 Kadri Kuusk, Stine Madsen
13:00 - 15:00 Datorlaboration SIMM16.1 Eden 132 Kadri Kuusk, Stine Madsen
13:00 - 15:00 Datorlaboration SIMM16.2 Hus M 221
10:00 - 12:00 Föreläsning SIMM16 Hus M 221 Kadri Kuusk, Stine Madsen
13:00 - 15:00 Datorlaboration SIMM16.1 Hus G 125 Kadri Kuusk, Stine Madsen
13:00 - 15:00 Datorlaboration SIMM16.2 Hus G 417
10:00 - 12:00 Datorlaboration SIMM16.1 Hus G 125 Kadri Kuusk, Stine Madsen
10:00 - 12:00 Datorlaboration SIMM16.2 Eden 129 B
13:00 - 15:00 Datorlaboration SIMM16.1 Hus G 125 Kadri Kuusk, Stine Madsen
13:00 - 15:00 Datorlaboration SIMM16.2 Hus M 331
10:00 - 12:00 Föreläsning SIMM16 Hus R:236 Kadri Kuusk, Stine Madsen
13:00 - 15:00 Datorlaboration SIMM16.1 Hus G 125 Kadri Kuusk, Stine Madsen
13:00 - 15:00 Datorlaboration SIMM16.2 Hus G 335
10:00 - 12:00 Datorlaboration SIMM16.1 Hus G 125 Kadri Kuusk, Stine Madsen
10:00 - 12:00 Datorlaboration SIMM16.2 Hus G 335
13:00 - 15:00 Datorlaboration SIMM16.1 Hus G 125 Kadri Kuusk, Stine Madsen
13:00 - 15:00 Datorlaboration SIMM16.2 Hus G 335
13:00 - 15:00 Datorlaboration SIMM16.1 Hus G 125 Kadri Kuusk, Stine Madsen
13:00 - 15:00 Datorlaboration SIMM16.2 Hus G 109
10:00 - 12:00 Föreläsning SIMM16 Hus M 221 Kadri Kuusk, Stine Madsen
13:00 - 15:00 Datorlaboration SIMM16.1 Hus G 125 Kadri Kuusk, Stine Madsen
13:00 - 15:00 Datorlaboration SIMM16.2 Hus G 335
13:00 - 15:00 Datorlaboration SIMM16.1 Hus G 125 Kadri Kuusk, Stine Madsen
13:00 - 15:00 Datorlaboration SIMM16.2 Hus P 124
10:00 - 12:00 Föreläsning SIMM16 Hus M 221 Kadri Kuusk, Stine Madsen
13:00 - 15:00 Datorlaboration SIMM16.1 Hus G 125 Kadri Kuusk, Stine Madsen
13:00 - 15:00 Datorlaboration SIMM16.2 Hus G 335
10:00 - 12:00 Datorlaboration SIMM16.1 Hus G 101 Kadri Kuusk, Stine Madsen
10:00 - 12:00 Datorlaboration SIMM16.2 Hus G 335
08:30 - 08:45 Datorlaboration SIMM16.1 Hus G 101 Kadri Kuusk, Stine Madsen
10:00 - 12:00 Föreläsning SIMM16 Hus M 221 Kadri Kuusk, Stine Madsen
13:00 - 15:00 Datorlaboration SIMM16.1 Hus G 125 Kadri Kuusk, Stine Madsen
13:00 - 15:00 Datorlaboration SIMM16.2 Hus G 335
10:00 - 12:00 Datorlaboration SIMM16.1 Hus G 125 Kadri Kuusk, Stine Madsen
10:00 - 12:00 Datorlaboration SIMM16.2 Hus G 109
13:00 - 15:00 Datorlaboration SIMM16.1 Hus G 125 Kadri Kuusk, Stine Madsen
13:00 - 15:00 Datorlaboration SIMM16.2 Hus R:148
09:00 - 12:00 Seminarium SIMM16.1 Hus G 109 Kadri Kuusk, Stine Madsen
09:00 - 12:00 Seminarium SIMM16.2 Hus M 128
09:00 - 12:00 Seminarium SIMM16.3 Hus G 125
13:00 - 16:00 Föreläsning SIMM16 Hus M 221 Kadri Kuusk, Stine Madsen
13:00 - 16:00 Seminarium SIMM16.1 Hus R:148 Kadri Kuusk, Stine Madsen
13:00 - 16:00 Seminarium SIMM16.2 Hus R:236
13:00 - 16:00 Seminarium SIMM16.3 Hus R 144
10:00 - 12:00 Seminarium SIMM16 Hus G 109 Kadri Kuusk, Stine Madsen Seminar for the Teacher Training in Quantitative Methods, Teachers seminar
13:00 - 15:00 Handledning SIMM16 Hus R:236 Kadri Kuusk, Stine Madsen Drop-in Tutorial
16:30 - 17:00 Inlämning SIMM16 Live@Lund Kadri Kuusk, Stine Madsen Uppload assignments
10:00 - 12:00 Seminarium SIMM16 Hus R:240 Seminar for the Teacher Training in Quantitative Methods, Teachers seminar