Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2019-01-21 - 2019-09-01

Tid Kurs Delkurs Undervisningstyp Grupp Lokaler* Lärare Kommenter
v 4 Må 2019-01-21 v 4
08:00 - 11:00 Introduktion Introduktion PSYD52 Hus P 206 Ines Bramao Introduction to the course
  Ti 2019-01-22
08:00 - 12:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Eden 131 Ines Bramao Functional Neuroanatomy 1 and 2
  On 2019-01-23
08:00 - 10:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Eden 131 Johan Mårtensson The Brain's evolution
13:00 - 15:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Eden 131 Ines Bramao Functional Neuroanatomy 3
  To 2019-01-24
10:00 - 12:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus M 124 Johan Mårtensson Brain development
  Fr 2019-01-25
10:00 - 12:00 Introduktion Information PSYD52 Fredrik Vanek LOCATION: Eden 132 Information literacy training-Library and & Information Resources Fredrik Vanek
  Lö 2019-01-26
09:00 - 13:00 Omtentamen PSYD52 Hus P 115 Omtentamen PSYD52:4 Kom en kvart innan tentamen; ta med fotolegitimation
v 5 Må 2019-01-28 v 5
15:00 - 17:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Att prestera under stress - teori och tillämpningar, Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande, Psykologi: Medvetande, förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Rättspsykologi, Psykologi: Samtals- och intervjuteknik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Introduktion PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD52, PSYD62, PSYE15, PSYE21, PSYE26, PSYE27 Eden 129 Hela Välkomstmöte nya studenter
  Ti 2019-01-29
13:00 - 15:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus P 115 Ines Bramao Methods
  On 2019-01-30
10:00 - 12:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Ines Bramao Communication with neurons
13:00 - 15:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Susanna Vestberg Neuropsychological disorders 1
15:00 - 17:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Susanna Vestberg Neuropsychological disorders 2
  To 2019-01-31
08:00 - 10:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Ines Bramao Communication between neurons
  Fr 2019-02-01
08:00 - 10:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Eden 131 Susanna Vestberg Neuropsychological Assessment
v 6 Må 2019-02-04 v 6
09:00 - 11:00 Introduktion Seminarium PSYD52.1 Hus P 016 Ines Bramao EEG demonstarion Grupp1
13:00 - 15:00 Introduktion Seminarium PSYD52.2 Hus P 016 Ines Bramao EEG demonstarion Grupp 2
  Ti 2019-02-05
09:00 - 11:00 Introduktion Seminarium PSYD52.3 Hus P 016 Ines Bramao EEG demonstarion Grupp 3
13:00 - 15:00 Introduktion Seminarium PSYD52.4 Hus P 016 Ines Bramao EEG demonstarion Grupp 4
  To 2019-02-07
10:00 - 12:00 Introduktion Seminarium PSYD52.1 Hus M 123 Roger Johansson Seminar grup1a-d, mandatory
13:00 - 15:00 Introduktion Seminarium PSYD52.2 Hus M 124 Roger Johansson Seminar grup2a-d, mandatory
v 7 Fr 2019-02-15 v 7
08:00 - 12:00 Introduktion Tentamen PSYD52 MA 10A, MA 10B Tentamen PSYD52:1 Kom en kvart innan tentamen startar-Ta med fotolegitimation!
v 8 Må 2019-02-18 v 8
10:00 - 12:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Magnus Lindgren Vision
  Ti 2019-02-19
13:00 - 15:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Magnus Lindgren Auditory Modality
  On 2019-02-20
10:00 - 12:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Magnus Lindgren Motor and somatosensory
  To 2019-02-21
13:00 - 16:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Hus M 138 Anders Tingström Drugs. Lecturers: Thord Hallin och Anders Tingström
v 9 Må 2019-02-25 v 9
13:00 - 15:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Marianne Ors Sleep
  Ti 2019-02-26
10:00 - 12:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Eden 131 Simon Granér Emotion och Motivation
  To 2019-02-28
10:00 - 12:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52.1 Hus P 209 Roger Johansson Grupp 1a-d mandatory
13:00 - 15:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52.2 Hus P 209 Roger Johansson Grupp 2 a-d mandatory
v 10 Ti 2019-03-05 v 10
13:00 - 15:00 Kognitiv laboration Projekt PSYD52 Fredrik Vanek Library and Information Resources Room: Eden 132
  Fr 2019-03-08
08:00 - 12:00 Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande Tentamen PSYD52, PSYE26 MA 10A, MA 10B, MA 10C Tentamen PSYE26:1, PSYD52:2 Kom en kvart innan tentamen startar-Ta med fotolegitimation!
v 11 Må 2019-03-11 v 11
13:00 - 15:00 Högre kognitiva funktioner Föreläsning PSYD52 Eden 131 Magnus Lindgren Attention
  Ti 2019-03-12
13:00 - 15:00 Högre kognitiva funktioner Föreläsning PSYD52 Eden 129 Hela Magnus Lindgren Executive Functions
  On 2019-03-13
08:00 - 12:00 Högre kognitiva funktioner Föreläsning PSYD52 Eden 131 Mikael Johansson Memory 1
  Fr 2019-03-15
08:00 - 12:00 Högre kognitiva funktioner Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Mikael Johansson Memory 2
v 12 Må 2019-03-18 v 12
08:00 - 12:00 Högre kognitiva funktioner Föreläsning PSYD52 Hus M 331 Mikael Johansson Memory 3
  Ti 2019-03-19
08:00 - 12:00 Högre kognitiva funktioner Föreläsning PSYD52 Eden 131 Mikael Johansson
  To 2019-03-21
10:00 - 12:00 Högre kognitiva funktioner Föreläsning PSYD52 Hus M 124 Susanna Vestberg Clinical Memory Assessment
  Fr 2019-03-22
08:00 - 12:00 Högre kognitiva funktioner Föreläsning PSYD52 Socialhögskolan 12 Magnus Lindgren Language
v 13 Ti 2019-03-26 v 13
13:00 - 15:00 Högre kognitiva funktioner Föreläsning PSYD52 Hus M 331 Sverker Sikström Problem Solving and Imagery
15:00 - 16:00 Högre kognitiva funktioner Laboration PSYD52 Hus M 331 Fiona Mulvey, Mats Dahl Introduction to subcourse 3b, project work
  On 2019-03-27
10:00 - 12:00 Högre kognitiva funktioner Föreläsning PSYD52 Hus M 109 Sverker Sikström Connectionism
  To 2019-03-28
13:00 - 15:00 Högre kognitiva funktioner Föreläsning PSYD52 Hus R 144 Ilkka Salo Thinking and Decission Making
  Lö 2019-03-30
09:00 - 13:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Kandidatkurs, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYD11 Eden 025 Omtentamen PSYD11:1, PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD52:1, PSYD62:1, PSYK11:1 Ta en kvart innan tentamen startar. Ta med fotolegitimation!
v 14 Ti 2019-04-02 v 14
10:00 - 12:00 Högre kognitiva funktioner Seminarium PSYD52.1 Hus M 109 Sophia Åkerblom Seminar, Group 1a-d, mandatory
13:00 - 15:00 Högre kognitiva funktioner Seminarium PSYD52.2 Hus M 109 Sophia Åkerblom Seminar, Group 2a-d, mandatory
v 15 Ti 2019-04-09 v 15
14:00 - 18:00 Tentamen PSYD52 MA 8A, MA 8B Tentamen PSYD52:3 Kom en kvart innan tentamen startar-Ta med fotolegitimation!
  On 2019-04-10
13:00 - 16:00 Kognitiv laboration Handledning PSYD52 Hus P 006 Fiona Mulvey Supervision1 Group 1-3
  To 2019-04-11
13:00 - 16:00 Kognitiv laboration Laboration PSYD52.1 Hus P 006 Mats Dahl Supervission 1 Grup 4-6
  Lö 2019-04-13
09:00 - 13:00 Psykologi: Att prestera under stress - teori och tillämpningar, Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande, Psykologi: Rättspsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYD11, PSYD52, PSYE15, PSYE26, PSYE27 Eden 025 Omtentamen PSYD11:2, PSYD52:2, PSYE15:1, PSYE26:1, PSYE27:1 Lokal: Eden 025. Kom en kvart innan tentamen startar. Ta med fotolegitimation!
v 16 Må 2019-04-15 v 16
09:00 - 10:00 Kognitiv laboration Laboration PSYD52.1 Hus P 035 Fiona Mulvey Supervision 2, Grupp 1a
10:00 - 11:00 Kognitiv laboration Laboration PSYD52.2 Hus P 035 Fiona Mulvey Supervision 2, Grupp 2
11:00 - 12:00 Kognitiv laboration Laboration PSYD52.3 Hus P 035 Fiona Mulvey Supervision 2, Grupp 3
13:00 - 14:00 Kognitiv laboration Laboration PSYD52.4 Hus P 007 Mats Dahl Supervision 2, Grupp 4
14:00 - 15:00 Kognitiv laboration Laboration PSYD52.5 Hus P 007 Mats Dahl Supervision 2, Grupp 5
15:00 - 16:00 Kognitiv laboration Laboration PSYD52.6 Hus P 007 Mats Dahl Supervision 2, Grupp 6
v 17 On 2019-04-24 v 17
09:00 - 10:00 Kognitiv laboration Laboration PSYD52.1 Hus P 038 Fiona Mulvey Supervision 3, Grupp 1
10:00 - 11:00 Kognitiv laboration Laboration PSYD52.2 Hus P 038 Fiona Mulvey Supervision 3, Grupp 2
11:00 - 12:00 Kognitiv laboration Laboration PSYD52.2 Hus P 038 Fiona Mulvey Supervision 3, Grupp 3
15:00 - 16:00 Kognitiv laboration Laboration PSYD52.4 Hus P 038 Mats Dahl Supervision 3, Grupp 4
16:00 - 17:00 Kognitiv laboration Laboration PSYD52.5 Hus P 038 Mats Dahl Supervision 3, Grupp 5
17:00 - 18:00 Kognitiv laboration Laboration PSYD52.6 Hus P 038 Mats Dahl Supervision 3, Grupp 6
  Fr 2019-04-26
09:00 - 10:00 Laboration PSYD52 Hus P 006 Fiona Mulvey Supervision 4, Grupp 1
10:00 - 11:00 Laboration PSYD52 Hus P 019 Fiona Mulvey Supervision 4, Grupp 2
11:00 - 12:00 Laboration PSYD52 Hus P 019 Fiona Mulvey Supervision 4, Grupp 3
15:00 - 16:00 Kognitiv laboration Laboration PSYD52 Hus P 006 Mats Dahl Supervision 4, Grupp 4
16:00 - 17:00 Kognitiv laboration Laboration PSYD52 Hus P 008 Mats Dahl Supervision 4, Grupp 5
17:00 - 18:00 Kognitiv laboration Laboration PSYD52 Hus P 008 Mats Dahl Supervision 4, Grupp 6
v 18 Må 2019-04-29 v 18
09:00 - 12:00 Seminarium PSYD52 Hus M 138 Fiona Mulvey, Mats Dahl
23:45 - 00:00 Kognitiv laboration Deadline PSYD52 Deadline for final report
  To 2019-05-02
13:00 - 17:00 Emotion och social interaktion Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Mikael Johansson Emotion
v 19 Må 2019-05-06 v 19
08:00 - 12:00 Emotion och social interaktion Föreläsning PSYD52 Hus M 124 Mikael Johansson Emotion and Memory
13:00 - 15:00 Emotion och social interaktion Föreläsning PSYD52 Hus M 124 Magnus Lindgren Social Interaction
  Ti 2019-05-07
09:00 - 10:00 Emotion och social interaktion Introduktion PSYD52 Hus M 124 Sophia Åkerblom Introduction to project work
10:00 - 12:00 Emotion och social interaktion Introduktion PSYD52 Hus M 124 Sophia Åkerblom PTSD
  To 2019-05-09
08:00 - 10:00 Emotion och social interaktion Introduktion PSYD52.1 Hus M 109 Sophia Åkerblom Seminar Group 1a-d, mandatory
10:00 - 12:00 Emotion och social interaktion Introduktion PSYD52.2 Hus M 109 Sophia Åkerblom Seminar Group 2a-d, mandatory
v 21 Ti 2019-05-21 v 21
08:00 - 12:00 Tentamen PSYD52 MA 8A, MA 8B Tentamen PSYD52:4 Kom en kvart innan tentamen startar. Ta med fotolegitimation!
  To 2019-05-23
08:00 - 12:00 Projektarbete Projekt PSYD52 Eden 131 Sophia Åkerblom Supervision
13:00 - 17:00 Projektarbete Projekt PSYD52 Eden 131 Sophia Åkerblom Supervision
v 22 On 2019-05-29 v 22
08:00 - 12:00 Projektarbete Projekt PSYD52 Eden 131 Sophia Åkerblom Supervision
13:00 - 17:00 Projektarbete Projekt PSYD52 Eden 131 Sophia Åkerblom Supervision
v 23 On 2019-06-05 v 23
08:00 - 12:00 Projektarbete Seminarium PSYD52 Eden 131 Sophia Åkerblom
13:00 - 17:00 Projektarbete Seminarium PSYD52 Eden 131 Sophia Åkerblom
  Lö 2019-06-08
09:00 - 13:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD52, PSYD62, PSYE26 Eden 025 Ometantamen PSYD11:4, PSYD21:3, PSYD32:2, PSYD52:3 PSYD62:3, PSYE26:2 Kom en kvart innan tentamen startar. Ta med fotolegitimation!