Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2019-01-21 - 2019-09-01

Tid Kurs Undervisningstyp Grupp Lokaler* Lärare Kommenter
v 4 Må 2019-01-21 v 4
13:00 - 14:00 Introduktion PSYE26 Hus M 124 Åse Innes-Ker Upprop OBLIG
  Ti 2019-01-22
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYE26 Eden 129 Hela Åse Innes-Ker Intro marknadsföring OBLIG
  On 2019-01-23
13:00 - 14:00 Föreläsning PSYE26 Fredrik Vanek Biblioteksundervisning lokal: Eden 132
v 5 Må 2019-01-28 v 5
15:00 - 17:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Att prestera under stress - teori och tillämpningar, Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi, Psykologi: Medvetande, förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Rättspsykologi, Psykologi: Samtals- och intervjuteknik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Introduktion PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD52, PSYD62, PSYE15, PSYE21, PSYE26, PSYE27 Eden 129 Hela Välkomstmöte nya studenter
  Ti 2019-01-29
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYE26 Hus P 115 Simon Granér Social kognition
  On 2019-01-30
10:00 - 12:00 Seminarium PSYE26 Hus M 109 Simon Granér I butiken, grupp 1
13:00 - 15:00 Seminarium PSYE26 Hus M 123 Simon Granér I butiken, grupp 2
15:00 - 17:00 Seminarium PSYE26 Hus M 123 Simon Granér I butiken, grupp 3
  To 2019-01-31
15:00 - 17:00 Föreläsning PSYE26 Hus M 124 Simon Granér Propaganda
v 6 Ti 2019-02-05 v 6
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYE26 Hus M 138 Simon Granér Självrättfärdigande
  On 2019-02-06
08:00 - 10:00 Seminarium PSYE26.1 Hus P 206 Simon Granér Blindtest Grupp 1
10:00 - 12:00 Seminarium PSYE26.2 Hus P 206 Simon Granér Blindtest Grupp 2
13:00 - 15:00 Seminarium PSYE26.3 Hus P 206 Simon Granér Blindtest Grupp 3
v 7 Ti 2019-02-12 v 7
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYE26 Eden 129 Hela Simon Granér Konformitet
  On 2019-02-13
08:00 - 10:00 Seminarium PSYE26.1 Hus P 204, Hus P 206 Åse Innes-Ker Implicita attityder, Grupp 1
10:00 - 12:00 Seminarium PSYE26.2 Hus P 204, Hus P 206 Åse Innes-Ker Implicita attityder, Grupp 2
13:00 - 15:00 Seminarium PSYE26.3 Hus P 204, Hus P 206 Åse Innes-Ker Implicita attityder, Grupp 3
v 8 Ti 2019-02-19 v 8
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYE26 Eden 129 Hela Simon Granér Gillande
  On 2019-02-20
08:00 - 10:00 Seminarium PSYE26.1 Hus P 008, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 017 Simon Granér Reklam, Grupp 1
10:00 - 12:00 Seminarium PSYE26.2 Hus P 008, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 017 Simon Granér Reklam, Grupp 2
13:00 - 15:00 Seminarium PSYE26.3 Hus P 008, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 017 Simon Granér Reklam, Grupp 3
v 10 Fr 2019-03-08 v 10
08:00 - 12:00 Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi Tentamen PSYD52, PSYE26 MA 10A, MA 10B, MA 10C Tentamen PSYE26:1, PSYD52:2 Kom en kvart innan tentamen startar-Ta med fotolegitimation!
v 11 To 2019-03-14 v 11
10:00 - 11:00 Introduktion PSYE26 Hus M 138 Åse Innes-Ker Introduktion till projekt OBLIG
v 12 Ti 2019-03-19 v 12
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYE26 Hus P 115 Simon Granér Reciprocitet/förpliktelse
  On 2019-03-20
08:00 - 10:00 Seminarium PSYE26.1 Hus P 008 Åse Innes-Ker Reciprocitet/ Förplictelse Grupp 1
10:00 - 12:00 Seminarium PSYE26.2 Hus P 008 Åse Innes-Ker Reciprocitet/ Förplictelse Grupp 2
13:00 - 15:00 Seminarium PSYE26.3 Hus P 008 Åse Innes-Ker Reciprocitet/ Förplictelse Grupp 3
v 13 Ti 2019-03-26 v 13
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYE26 Socialhögskolan 12 Simon Granér Auktoritet/sympati
  On 2019-03-27
08:00 - 10:00 Seminarium PSYE26.1 Hus P 202 Åse Innes-Ker Autkoritet/sympati, Grupp 1
10:00 - 12:00 Seminarium PSYE26.2 Hus P 202 Åse Innes-Ker Autkoritet/sympati, Grupp 2
13:00 - 15:00 Seminarium PSYE26.3 Hus P 202 Åse Innes-Ker Autkoritet/sympati, Grupp 3
v 14 Ti 2019-04-02 v 14
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYE26 Socialhögskolan 12 Simon Granér Sociala Bevis/ Knapphet
  On 2019-04-03
08:00 - 10:00 Seminarium PSYE26.1 Hus P 008 Åse Innes-Ker Fokusgrupp, Grupp 1
10:00 - 12:00 Seminarium PSYE26.2 Hus P 008 Åse Innes-Ker Fokusgrupp, Grupp 2
13:00 - 15:00 Seminarium PSYE26.3 Hus P 008 Åse Innes-Ker Fokusgrupp, Grupp 3
v 15 On 2019-04-10 v 15
08:00 - 10:00 Seminarium PSYE26.1 Hus P 008 Åse Innes-Ker
10:00 - 12:00 Seminarium PSYE26.2 Hus P 008 Åse Innes-Ker Sociala Bevis/Knapphet Group 2
13:00 - 15:00 Seminarium PSYE26.3 Hus P 008 Åse Innes-Ker Sociala Bevis/Knapphet Group 3
  Lö 2019-04-13
09:00 - 13:00 Psykologi: Att prestera under stress - teori och tillämpningar, Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi, Psykologi: Rättspsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYD11, PSYD52, PSYE15, PSYE26, PSYE27 Eden 025 Omtentamen PSYD11:2, PSYD52:2, PSYE15:1, PSYE26:1, PSYE27:1 Lokal: Eden 025. Kom en kvart innan tentamen startar. Ta med fotolegitimation!
v 16 Ti 2019-04-16 v 16
08:00 - 12:00 Presentation PSYE26 Eden 129 Hela Åse Innes-Ker Slutpresentation
v 17 To 2019-04-25 v 17
08:00 - 12:00 Tentamen PSYE26 Vic:1C, Vic:1D Tentamen PSYE26:2 Kom en kvart innan tentamen startar. Ta med fotolegitimation!
  Fr 2019-04-26
13:00 - 16:00 Introduktion PSYE26 Hus P 115 Åse Innes-Ker Introduktion till projekt, Oblig
v 19 On 2019-05-08 v 19
08:00 - 10:00 Seminarium PSYE26.1 Hus M 123 Åse Innes-Ker Fokusgrupp 1, Grupp1
10:00 - 12:00 Seminarium PSYE26.2 Hus M 123 Åse Innes-Ker Fokusgrupp 1, Grupp 2
13:00 - 15:00 Seminarium PSYE26.3 Hus M 123 Åse Innes-Ker Fokusgrupp 1, Grupp 3
v 20 On 2019-05-15 v 20
08:00 - 10:00 Seminarium PSYE26.1 Hus M 123 Åse Innes-Ker Fokusgrupp 2, Grupp1
10:00 - 12:00 Seminarium PSYE26.2 Hus M 123 Åse Innes-Ker Fokusgrupp 2, Grupp 2
13:00 - 15:00 Seminarium PSYE26.3 Hus M 123 Åse Innes-Ker Fokusgrupp 2, Grupp 3
v 21 On 2019-05-22 v 21
08:00 - 10:00 Seminarium PSYE26.1 Hus M 109 Åse Innes-Ker Fokusgrupp 3, Grupp1
10:00 - 12:00 Seminarium PSYE26.2 Hus M 109 Åse Innes-Ker Fokusgrupp 3, Grupp 2
13:00 - 15:00 Seminarium PSYE26.3 Hus M 109 Åse Innes-Ker Fokusgrupp 3, Grupp 3
v 23 On 2019-06-05 v 23
08:00 - 12:00 Presentation PSYE26 Eden 129 Hela Simon Granér, Åse Innes-Ker Slutpresentation Oblig.
  Lö 2019-06-08
09:00 - 13:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD52, PSYD62, PSYE26 Eden 025 Ometantamen PSYD11:4, PSYD21:3, PSYD32:2, PSYD52:3 PSYD62:3, PSYE26:2 Kom en kvart innan tentamen startar. Ta med fotolegitimation!