Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2019-01-21 - 2019-09-01

Tid Kurs Undervisningstyp Grupp Lokaler* Lärare Kommenter
13:00 - 14:00 Introduktion PSYB15 Hus R:240 Introduktion till kurs PSYB15 Kursansvarig: Emilia Thorup
13:00 - 16:00 Introduktion PSYB15.1 Hus P 021 Emilia Thorup Grupp A -obligatorisk närvaro
15:00 - 17:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Att prestera under stress - teori och tillämpningar, Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi, Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande, Psykologi: Medvetande, förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Rättspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Introduktion PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD52, PSYD62, PSYE15, PSYE21, PSYE26, PSYE27 Eden 129 Hela Välkomstmöte nya studenter
13:00 - 16:00 Introduktion PSYB15.2 Hus P 021 Emilia Thorup Grupp B-obligatorisk närvaro
13:00 - 16:00 Introduktion PSYB15.3 Hus P 021 Emilia Thorup Grupp C-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Introduktion PSYB15.4 Hus P 021 Sima Wolgast Grupp D
13:00 - 16:00 Introduktion PSYB15.5 Hus P 021 Sima Wolgast Grupp E-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Seminarium PSYB15.1 Hus P 021 Emilia Thorup Grupp A-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Seminarium PSYB15.2 Hus P 021 Emilia Thorup Grupp B-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Seminarium PSYB15.3 Hus P 021 Emilia Thorup Grupp C-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Seminarium PSYB15.4 Hus P 021 Sima Wolgast Grupp D-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Seminarium PSYB15.5 Hus P 021 Sima Wolgast Grupp E-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Seminarium PSYB15.1 Hus P 021 Emilia Thorup Grupp A-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Seminarium PSYB15.2 Hus P 021 Emilia Thorup Grupp B-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Seminarium PSYB15.3 Hus P 021 Emilia Thorup Grupp C-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Seminarium PSYB15.4 Hus P 021 Sima Wolgast Grupp D-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Seminarium PSYB15.5 Hus P 021 Sima Wolgast Grupp E-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Seminarium PSYB15.1 Hus P 021 Emilia Thorup Grupp A-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Seminarium PSYB15.2 Hus P 021 Emilia Thorup Grupp B-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Seminarium PSYB15.3 Hus P 021 Emilia Thorup Grupp C-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Seminarium PSYB15.4 Hus P 021 Sima Wolgast Grupp D-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Seminarium PSYB15.5 Hus P 021 Sima Wolgast Grupp E-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Seminarium PSYB15.1 Hus P 021 Emilia Thorup Grupp A-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Seminarium PSYB15.2 Hus P 021 Emilia Thorup Grupp B-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Seminarium PSYB15.3 Hus P 021 Emilia Thorup Grupp C-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Seminarium PSYB15.4 Hus P 021 Sima Wolgast Grupp D-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Seminarium PSYB15.5 Hus P 021 Sima Wolgast Grupp E-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Seminarium PSYB15.1 Hus P 021 Emilia Thorup Grupp A-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Seminarium PSYB15.2 Hus P 021 Emilia Thorup Grupp B-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Seminarium PSYB15.3 Hus P 021 Emilia Thorup Grupp C-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Seminarium PSYB15.4 Hus P 021 Sima Wolgast Grupp D-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Seminarium PSYB15.5 Hus P 021 Sima Wolgast Grupp E-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Seminarium PSYB15.1 Hus P 021 Emilia Thorup Grupp A-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Seminarium PSYB15.2 Hus P 021 Emilia Thorup Grupp B-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Seminarium PSYB15.3 Hus P 021 Emilia Thorup Grupp C-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Seminarium PSYB15.4 Hus P 021 Grupp D-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Seminarium PSYB15.5 Hus P 021 Sima Wolgast Grupp E-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Seminarium PSYB15.1 Hus P 021 Emilia Thorup Grupp A-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Seminarium PSYB15.2 Hus P 021 Emilia Thorup Grupp B-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Seminarium PSYB15.3 Hus P 021 Emilia Thorup Grupp C-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Seminarium PSYB15.4 Hus P 021 Sima Wolgast Grupp D-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Seminarium PSYB15.5 Hus P 021 Grupp E-obligatorisk närvaro