Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2019-01-21 - 2019-09-01

Tid Kurs Delkurs Undervisningstyp Grupp Lokaler* Lärare Kommenter
v 4 Må 2019-01-21 v 4
13:00 - 15:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Introduktion PSYD32 Hus R 144 Bengt Brattgård, Birgitta Wanek, Eva Torkelson, Kristoffer Holm Kursinformation
  On 2019-01-23
13:00 - 15:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Föreläsning PSYD32 Hus R 144 Bengt Brattgård Introduktion, Organisationsteori (Kap 1, 14)
  To 2019-01-24
08:00 - 12:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Övning PSYD32.1 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 019, Hus P 124 Bengt Brattgård Kap 2, 14.1
13:00 - 17:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Övning PSYD32.2 Socialhögskolan 12 Bengt Brattgård Organisationsförändring & statistik Kap 2, 14.1
  Fr 2019-01-25
10:00 - 12:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Föreläsning PSYD32 Hus R 144 Bengt Brattgård Organisationskultur och föränsdring (Kap 10, 14) 14.2, 14.3,
v 5 Må 2019-01-28 v 5
10:00 - 12:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Föreläsning PSYD32 Hus P 115 Bengt Brattgård Kap 3 , 6
15:00 - 17:00 Psykologi: Att prestera under stress - teori och tillämpningar, Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi, Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande, Psykologi: Medvetande, förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Rättspsykologi, Psykologi: Samtals- och intervjuteknik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Introduktion PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD52, PSYD62, PSYE15, PSYE21, PSYE26, PSYE27 Eden 129 Hela Välkomstmöte nya studenter
  Ti 2019-01-29
08:00 - 12:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Övning PSYD32.1 Hus P 203, Hus P 206, Hus P 209, Hus P 210 Bengt Brattgård Rekrytering/diskriminering Kap 3 , 6
13:00 - 17:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Övning PSYD32.3 Hus P 203, Hus P 206, Hus P 209, Hus P 210 Bengt Brattgård Rekrytering/diskriminering Kap 3 , 6
  On 2019-01-30
13:00 - 15:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Föreläsning PSYD32 Socialhögskolan 12 Bengt Brattgård Motivation (kap 2+14)
  To 2019-01-31
13:00 - 15:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Föreläsning PSYD32 Eden 131 Kristoffer Holm Mobbning (Blomberg)
  Fr 2019-02-01
08:00 - 12:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Övning PSYD32.1 Hus P 202, Hus P 203, Hus P 206, Hus P 209 Kristoffer Holm Mobbning (Blomberg+ artikel)
13:00 - 17:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Övning PSYD32.2 Hus P 202, Hus P 203, Hus P 206, Hus P 209 Kristoffer Holm Mobbning (Blomberg+ artikel)
v 6 Må 2019-02-04 v 6
10:00 - 12:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Föreläsning PSYD32 Socialhögskolan 12 Bengt Brattgård Analys och bedömning av arbete (kap 4, 5, 7)
13:00 - 15:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Föreläsning PSYD32 Socialhögskolan 12 Bengt Brattgård Rekrytering och urval (kap3, 6)
  To 2019-02-07
08:00 - 10:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Föreläsning PSYD32 Eden 129 Hela Bengt Brattgård Arbetsgruppens psykologi (kap 13)
v 7 Må 2019-02-11 v 7
08:00 - 10:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Föreläsning PSYD32 Hus R 144 Bengt Brattgård Medarbetarskap (separat artikel på Luvit+ kap 7)
  Ti 2019-02-12
08:00 - 12:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Övning PSYD32.1 Hus P 203, Hus P 206, Hus P 209, Hus P 210 Bengt Brattgård Gruppövning 4, grupp A Metarbetarskap (separata artiklar på Luvit)
13:00 - 17:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Övning PSYD32.2 Hus P 124, Hus P 203, Hus P 209, Hus P 210 Bengt Brattgård Gruppövning 4, grupp B Metarbetarskap (separata artiklar på Luvit)
  On 2019-02-13
13:00 - 15:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Föreläsning PSYD32 Eden 129 Hela Bengt Brattgård Ledarskap och diversitet (kap 11, 12)
v 8 On 2019-02-20 v 8
14:00 - 18:00 Psykologi: Kandidatkurs, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11 MA 10, Hela, MA 9A, MA 9B, MA 9C Tentamen PSYD32:1, PSYK11:1, PSYD62:1, PSYD21:1 Kom en kvart innan tentamen startar-Ta med fotolegitimation!
  Fr 2019-02-22
08:00 - 12:00 Sociala processer i organisationen Föreläsning PSYD32 Hus P 016, Hus P 017, Hus P 039, Hus P 206 Eva Torkelson Lektion 1a Intro och övning, Kursvärdering dk 1 OBS! Medtag gärna laptop eller smartphone Basgrup: 1a,2a,3a,4a
13:00 - 17:00 Sociala processer i organisationen Föreläsning PSYD32 Hus P 016, Hus P 017, Hus P 039, Hus P 206 Eva Torkelson Lektion 1a Intro och övning, Kursvärdering dk 1 OBS! Medtag gärna laptop eller smartphone Basgrup: 1b,2b, 3b, 4b
v 9 Må 2019-02-25 v 9
10:00 - 12:00 Sociala processer i organisationen Föreläsning PSYD32 Hus P 115 Birgitta Wanek Le 1b Perspektiv på organisation
  Ti 2019-02-26
10:00 - 12:00 Sociala processer i organisationen Föreläsning PSYD32 Eden 129 Hela Birgitta Wanek L 2a Ledarskap
  On 2019-02-27
13:00 - 15:00 Sociala processer i organisationen Föreläsning PSYD32 Eden 129 Hela Una Tellhed Le2b Ledarskap/Genus
  To 2019-02-28
10:00 - 13:00 Sociala processer i organisationen Grupparbete PSYD32 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 008, Hus P 013, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 017, Hus P 019, Hus P 035 Birgitta Wanek Grupparbete 1
v 10 Må 2019-03-04 v 10
10:00 - 13:00 Sociala processer i organisationen Grupparbete PSYD32 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 008, Hus P 013, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 017, Hus P 019, Hus P 038, Hus P 039 Birgitta Wanek Grupparbete 2
  On 2019-03-06
10:00 - 13:00 Sociala processer i organisationen Grupparbete PSYD32 Hus P 007, Hus P 008, Hus P 013, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 017, Hus P 019, Hus P 035, Hus P 036 Birgitta Wanek Grupparbete 3
  Fr 2019-03-08
08:00 - 10:00 Sociala processer i organisationen Redovisning PSYD32 Hus M 138 Birgitta Wanek Grupp 1b+2b
10:00 - 12:00 Sociala processer i organisationen Redovisning PSYD32 Hus M 138 Birgitta Wanek Grupp 1a+3b
13:00 - 15:00 Sociala processer i organisationen Redovisning PSYD32 Hus M 138 Birgitta Wanek Grupp 2a+4b
15:00 - 17:00 Sociala processer i organisationen Redovisning PSYD32 Hus M 138 Birgitta Wanek Grupp3a+4a
v 11 Må 2019-03-11 v 11
10:00 - 12:00 Sociala processer i organisationen Föreläsning PSYD32 Socialhögskolan 12 Eva Torkelson Le 3 Förhandling
  Ti 2019-03-12
10:00 - 13:00 Sociala processer i organisationen Grupparbete PSYD32 Hus P 007, Hus P 013, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 019, Hus P 035, Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 206 Eva Torkelson Grupparbete 4 12-12:30 Grupp 1a+2a+3a+4a Grupphandledning P 206 12:30-13:00 Grupp 1b+2b+3b+4b Grupphandledning P 206
  To 2019-03-14
08:00 - 10:00 Grupparbete PSYD32 Hus P 005, Hus P 007, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 036, Hus P 037, Hus P 038, Hus P 041 Eva Torkelson
10:00 - 13:00 Sociala processer i organisationen Grupparbete PSYD32 Hus P 007, Hus P 008, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 019, Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037 Eva Torkelson Grupparbete 5
v 12 Må 2019-03-18 v 12
10:00 - 13:00 Sociala processer i organisationen Grupparbete PSYD32 Hus P 008, Hus P 013, Hus P 019, Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037, Hus P 202, Hus P 203 Eva Torkelson Grupparbete 6
  On 2019-03-20
08:00 - 12:00 Sociala processer i organisationen Redovisning PSYD32.1 Hus M 109 Eva Torkelson Grupp 1(a+b)
13:00 - 17:00 Sociala processer i organisationen Redovisning PSYD32.2 Hus M 109 Eva Torkelson Grupp2 (a+b)
  To 2019-03-21
08:00 - 12:00 Sociala processer i organisationen Redovisning PSYD32.3 Hus M 123 Eva Torkelson Grupp 3(a+b)
13:00 - 17:00 Sociala processer i organisationen Redovisning PSYD32.4 Hus M 123 Eva Torkelson Grupp 4(a+b)
  Fr 2019-03-22
10:00 - 12:00 Sociala processer i organisationen Föreläsning PSYD32 Eden 129 Hela Birgitta Wanek Le4 Metod/ Enkät
v 13 Må 2019-03-25 v 13
08:00 - 11:00 Sociala processer i organisationen Grupparbete PSYD32 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 008, Hus P 017, Hus P 019, Hus P 036, Hus P 041, Hus P 042 Birgitta Wanek Grupparbete 7
  On 2019-03-27
08:00 - 11:00 Sociala processer i organisationen Grupparbete PSYD32 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 013, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 019, Hus P 037, Hus P 038 Birgitta Wanek Grupparbete 8
  Fr 2019-03-29
10:00 - 13:00 Sociala processer i organisationen Grupparbete PSYD32 Hus P 007, Hus P 013, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 017, Hus P 019, Hus P 035, Hus P 036 Birgitta Wanek Grupparbete 9
  Lö 2019-03-30
09:00 - 13:00 Psykologi: Kandidatkurs, Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYD11 Eden 025 Omtentamen PSYD11:1, PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD52:1, PSYD62:1, PSYK11:1 Ta en kvart innan tentamen startar. Ta med fotolegitimation!
v 14 Må 2019-04-01 v 14
08:00 - 10:00 Sociala processer i organisationen Redovisning PSYD32 Hus M 123 Birgitta Wanek Grupp 2b+3b
10:00 - 12:00 Sociala processer i organisationen Redovisning PSYD32 Hus M 123 Birgitta Wanek Grupp 1b+4b
13:00 - 15:00 Sociala processer i organisationen Redovisning PSYD32 Hus M 123 Birgitta Wanek Grupp 1a+4a
15:00 - 17:00 Sociala processer i organisationen Redovisning PSYD32 Hus M 123 Birgitta Wanek Grupp2a+3a
  Ti 2019-04-02
10:00 - 12:00 Sociala processer i organisationen Föreläsning PSYD32 Hus R 144 Birgitta Wanek Le 5 Metod/ kvalitativ
  On 2019-04-03
10:00 - 12:00 Biblioteksundervisning PSYD32 Fredrik Vanek Lokal: 006 i bibliotekets källare Föranmälan görs senast 2019 04 01 till Eva Torkelson
  To 2019-04-04
10:00 - 13:00 Sociala processer i organisationen Grupparbete PSYD32 Hus P 008, Hus P 035, Hus P 036, Hus P 115, Hus P 202, Hus P 203, Hus P 206, Hus P 209 Birgitta Wanek Grupparbete 10
  Fr 2019-04-05
10:00 - 13:00 Sociala processer i organisationen Grupparbete PSYD32 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 008, Hus P 013, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 017, Hus P 019 Grupparbete 11 lärarlös
v 15 Ti 2019-04-09 v 15
08:00 - 11:00 Sociala processer i organisationen Grupparbete PSYD32 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 008, Hus P 036, Hus P 037, Hus P 124, Hus P 202, Hus P 203 Birgitta Wanek Grupparbete 12
  To 2019-04-11
08:00 - 10:00 Sociala processer i organisationen Redovisning PSYD32 Hus M 123 Birgitta Wanek Grupp 1a+2b
10:00 - 12:00 Sociala processer i organisationen Redovisning PSYD32 Hus M 123 Birgitta Wanek Grupp 1b+2a
13:00 - 15:00 Sociala processer i organisationen Redovisning PSYD32 Hus M 123 Birgitta Wanek Grupp 3a+4b
15:00 - 17:00 Sociala processer i organisationen Redovisning PSYD32 Hus M 123 Birgitta Wanek Grupp 3b+4a
  Fr 2019-04-12
10:00 - 12:00 Sociala processer i organisationen Föreläsning PSYD32 Hus R:236 Eva Torkelson Le 6 Arbetsgruppen
v 16 Må 2019-04-15 v 16
10:00 - 13:00 Sociala processer i organisationen Grupparbete PSYD32 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 008, Hus P 013, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 017, Hus P 019 Eva Torkelson Grupparbete 13
  On 2019-04-17
10:00 - 13:00 Sociala processer i organisationen Grupparbete PSYD32 Hus P 008, Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041, Hus P 124, Hus P 209, Hus P 210 Eva Torkelson Grupparbete 14
v 17 Ti 2019-04-23 v 17
10:00 - 13:00 Sociala processer i organisationen Grupparbete PSYD32 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 008, Hus P 013, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 017, Hus P 019 Grupparbete 15 lärarlöst
  On 2019-04-24
08:00 - 10:00 Sociala processer i organisationen Redovisning PSYD32 Hus M 138 Eva Torkelson Grupp 3b+4b
10:00 - 12:00 Sociala processer i organisationen Redovisning PSYD32 Hus M 138 Eva Torkelson Grupp 2b+4a
13:00 - 15:00 Sociala processer i organisationen Redovisning PSYD32 Hus M 138 Eva Torkelson Grupp 1b+3a
15:00 - 17:00 Sociala processer i organisationen Redovisning PSYD32 Hus M 138 Eva Torkelson Grupp 1a+2a
v 18 Må 2019-04-29 v 18
08:00 - 12:00 Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Tentamen PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD62 Vic:1-HELA, Vic:2A Tentamen PSYD11:4, PSYD32:2, PSYD62:3, PSYD21:3 Kom en kvart innan tentamen startar. Ta med fotolegitimation!
  To 2019-05-02
12:00 - 15:00 Människan i det flexibla arbetslivet Föreläsning PSYD32 Eden 129 Hela Birgitta Wanek Lektion1 Introduktion
  Fr 2019-05-03
09:00 - 11:00 Människan i det flexibla arbetslivet Föreläsning PSYD32 Eden 129 Hela Birgitta Wanek Lektion 2 Det flexibla arbetslivet. OBS Starttid är kl 9.00 prick
v 19 Må 2019-05-06 v 19
10:00 - 12:00 Människan i det flexibla arbetslivet Föreläsning PSYD32 Eden 129 Hela Eva Torkelson Lektion 3 Stress, coping, genus
  Ti 2019-05-07
10:00 - 12:00 Människan i det flexibla arbetslivet Föreläsning PSYD32 Eden 129 Hela Eva Torkelson Lektion 4 Stress, coping, genus
  To 2019-05-09
08:00 - 12:00 Människan i det flexibla arbetslivet Grupparbete PSYD32.3 Hus P 124 Eva Torkelson Handledning 1 Uppsatsvis (se schema på Luvit)
08:00 - 12:00 Människan i det flexibla arbetslivet Handledning PSYD32.1 Hus P 013 Birgitta Wanek Handledning 1 Uppsatsvis (se schema på Luvit)
13:00 - 17:00 Människan i det flexibla arbetslivet Grupparbete PSYD32.2 Hus P 124 Birgitta Wanek Handledning 1 Uppsatsvis (se schema på Luvit)
13:00 - 17:00 Människan i det flexibla arbetslivet Grupparbete PSYD32.4 Hus P 035 Eva Torkelson Handledning 1 Uppsatsvis (se schema på Luvit)
v 20 To 2019-05-16 v 20
08:00 - 12:00 Människan i det flexibla arbetslivet Handledning PSYD32.1 Hus P 013 Birgitta Wanek Handledning 2 uppsatsvis (se schema på LUVIT )
08:00 - 12:00 Människan i det flexibla arbetslivet Handledning PSYD32.3 Eden 131 Eva Torkelson Handledning 2 uppsatsvis (se schema på LUVIT )
13:00 - 17:00 Människan i det flexibla arbetslivet Handledning PSYD32.2 Hus P 124 Birgitta Wanek Handledning 2 Uppsatsvis (se schema på Luvit)
13:00 - 17:00 Människan i det flexibla arbetslivet Handledning PSYD32.4 Hus P 035 Eva Torkelson Handledning 2 Uppsatsvis (se schema på Luvit)
v 21 Fr 2019-05-24 v 21
15:45 - 16:00 Inlämning PSYD32 Inlämning uppsats på Luvit
v 23 On 2019-06-05 v 23
08:00 - 12:00 Sociala processer i organisationen Seminarium PSYD32.1 Hus M 124 Birgitta Wanek Examinations sem
08:00 - 12:00 Sociala processer i organisationen Seminarium PSYD32.2 Hus M 138 Eva Torkelson Examinations sem
13:00 - 17:00 Sociala processer i organisationen Seminarium PSYD32.3 Eden 129 Hela Birgitta Wanek Examinations sem
13:00 - 17:00 Sociala processer i organisationen Seminarium PSYD32.4 Hus M 138 Eva Torkelson Examinations sem
  Lö 2019-06-08
09:00 - 13:00 Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi, Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD52, PSYD62, PSYE26 Eden 025 Ometantamen PSYD11:4, PSYD21:3, PSYD32:2, PSYD52:3 PSYD62:3, PSYE26:2 Kom en kvart innan tentamen startar. Ta med fotolegitimation!