Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2018-08-27 - 2019-03-03

Tid Kurs Delkurs Undervisningstyp Grupp Lokaler* Lärare Kommenter
v 36 Må 2018-09-03 v 36
13:00 - 15:00 Barnpsykologi Föreläsning PSYD62 Hus M 123 Eva Hoff Utvecklingpskologi frågor och teorier
  To 2018-09-06
10:00 - 12:00 Barnpsykologi Föreläsning PSYD62 Hus M 123 Eva Hoff Spädbarn I
13:00 - 15:00 Barnpsykologi Föreläsning PSYD62 Hus M 123 Eva Hoff Spädbarn II
15:00 - 17:00 Barnpsykologi Övning PSYD62 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 008, Hus P 014 Eva Hoff Gruppövning: Termer
  Fr 2018-09-07
10:00 - 12:00 Barnpsykologi Föreläsning PSYD62 Hus P 206 Eva Hoff Förskola I
v 37 Må 2018-09-10 v 37
08:00 - 10:00 Barnpsykologi Föreläsning PSYD62 Eden 129 Hela
10:00 - 12:00 Barnpsykologi Övning PSYD62 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 013, Hus P 014 Gruppövning 2: Termer
  On 2018-09-12
08:00 - 10:00 Barnpsykologi Föreläsning PSYD62 Hus P 206 Eva Hoff Spädbarn I
10:00 - 12:00 Barnpsykologi Föreläsning PSYD62 Hus P 206 Eva Hoff Skolbarn II
13:00 - 15:00 Barnpsykologi Föreläsning PSYD62 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 017, Hus P 019 Gruppövning 3: Termer
15:00 - 17:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande, Psykologi: Medvetande, förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi, Psykologi: Rekrytering och urval av personal, Psykologi: Samtals- och intervjuteknik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Föreläsning PSYB15, PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD43, PSYD52, PSYD62, PSYE17, PSYE21, PSYE26 Anna Hjalmers Mattsson, Henrik Levinsson Välkomstmöte nya studenter Lokal: Edens hörsal
  To 2018-09-13
10:00 - 12:00 Barnpsykologi Föreläsning PSYD62 Hus M 123 Eva Hoff Metod
13:00 - 17:00 Barnpsykologi Övning PSYD62 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 017, Hus P 019 Gruppövning 4: Metod, fältstudieplan (obligatoriskt)
v 38 On 2018-09-19 v 38
10:00 - 12:00 Barnpsykologi Tentamen PSYD62 Hus M 138 Deltentamen "dugga" på termer (obligatoriskt)
  To 2018-09-20
10:00 - 12:00 Barnpsykologi Seminarium PSYD62 Hus P 006 Eva Hoff Observationsseminarium Grupp1 (förbereds individuellt, obligatoriskt)
13:00 - 15:00 Barnpsykologi Seminarium PSYD62 Hus P 006 Eva Hoff Observationsseminarium Grupp2 (förbereds individuellt, obligatoriskt)
  Fr 2018-09-21
13:00 - 15:00 Barnpsykologi Seminarium PSYD62 Hus P 006 Eva Hoff Observationsseminarium Grupp3 (förbereds individuellt, obligatoriskt)
15:00 - 17:00 Barnpsykologi Seminarium PSYD62 Hus P 006 Eva Hoff Observationsseminarium Grupp 4 (förbereds individuellt, obligatoriskt)
v 39 Ti 2018-09-25 v 39
10:00 - 13:00 Barnpsykologi Seminarium PSYD62 Hus P 115 Eva Hoff Redovisning fältstudie (obligatoriskt) Kursvärdering OBS: Ta med läsplata eller smarttelefon
  On 2018-09-26
08:00 - 10:00 Barnpsykologi Seminarium PSYD62 Hus P 006, Hus P 008, Hus P 013, Hus P 014 Eva Hoff Gruppövning 5: Repetera teori i grupp
10:00 - 13:00 Barnpsykologi Seminarium PSYD62 Eden 129 Hela, Hus P 006, Hus P 008, Hus P 014 Eva Hoff Gruppövning 6: träna på tenta Kursvärdering OBS: Ta med läsplatta eller smarttelefon
13:00 - 14:00 Barnpsykologi Seminarium PSYD62 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 008, Hus P 013 Gruppövning 7: arbeta med tentafrågor
v 40 Ti 2018-10-02 v 40
14:00 - 18:00 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Kandidatkurs, Psykologi: Socialpsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 9, Hela Tentamen: PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 , PSYP11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
  On 2018-10-03
10:00 - 12:00 Ungdomspsykologi Föreläsning, Introduktion PSYD62 Hus M 138 Marie Bergström Introduktion (obli) föreläsning Teoretiska persp
  To 2018-10-04
10:00 - 12:00 Ungdomspsykologi Föreläsning PSYD62 Hus M 138 Marie Bergström Kognitiv utv.
13:00 - 15:00 Barnpsykologi Seminarium PSYD62 Hus P 014, Hus P 016, Hus P 017, Hus P 019 Marie Bergström
  Fr 2018-10-05
10:00 - 12:00 Ungdomspsykologi Grupparbete PSYD62 Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040
v 41 Må 2018-10-08 v 41
08:00 - 12:00 Ungdomspsykologi Grupparbete PSYD62 Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040
  Ti 2018-10-09
08:00 - 12:00 Ungdomspsykologi Grupparbete PSYD62 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 038, Hus P 039
  On 2018-10-10
08:00 - 09:00 Ungdomspsykologi Handledning PSYD62.1 Hus P 037 Marie Bergström
09:00 - 10:00 Ungdomspsykologi Handledning PSYD62.2 Hus P 037 Marie Bergström
10:00 - 11:00 Ungdomspsykologi Handledning PSYD62.3 Hus P 037 Marie Bergström
11:00 - 12:00 Ungdomspsykologi Handledning PSYD62.4 Hus P 037 Marie Bergström
  Fr 2018-10-12
08:00 - 10:00 Ungdomspsykologi Grupparbete PSYD62 Hus P 036, Hus P 037, Hus P 040, Hus P 041
10:00 - 12:00 Ungdomspsykologi Föreläsning PSYD62 Eden 129 Hela Marie Bergström Psykisk hälsa/ohälsa
13:00 - 15:00 Ungdomspsykologi Föreläsning PSYD62 Eden 129 Hela Marie Bergström Identitet, kön, klass
v 42 Må 2018-10-15 v 42
10:00 - 12:00 Ungdomspsykologi Litteraturseminarium PSYD62 Hus P 016, Hus P 017 Marie Bergström
13:00 - 16:00 Ungdomspsykologi Grupparbete PSYD62 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 016, Hus P 017
  On 2018-10-17
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD62 Socialhögskolan 12 Marie Bergström
v 44 Må 2018-10-29 v 44
08:00 - 12:30 Ungdomspsykologi Redovisning PSYD62 Hus M 138 Marie Bergström Kursvärdering 12-12.30. ta med smartphone/surfplatta/dator
  Fr 2018-11-02
23:45 - 00:00 Ungdomspsykologi Hemtentamen PSYD62 Hemtentamen lämnas in senast 24.00
v 45 Ti 2018-11-06 v 45
10:00 - 12:00 Individuella skillnader utifrån olika teoretiska perspektiv Föreläsning PSYD62 Hus P 206 Bertil Persson Kursintrod, mål o innehåll. Gruppindeln.Info om GöI o Sem3. L: Testkonstruktion o statistik
  On 2018-11-07
09:00 - 12:00 Individuella skillnader utifrån olika teoretiska perspektiv Övning PSYD62 Hus P 206, Hus P 209, Hus P 210 Bertil Persson Gö 1: Pers testn o analys Grupp A
  To 2018-11-08
09:00 - 12:00 Individuella skillnader utifrån olika teoretiska perspektiv Övning PSYD62 Hus P 115, Hus P 203, Hus P 209, Hus P 210 Bertil Persson Gö 1: Pers testn o analys Grupp B
  Fr 2018-11-09
13:00 - 15:00 Individuella skillnader utifrån olika teoretiska perspektiv Föreläsning PSYD62 Hus P 206 Eva Hoff L: Pers teori o forskn (C:1-2)
  Lö 2018-11-10
09:00 - 13:00 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Kandidatkurs, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 Eden 025 Omtentamen: PSYD11:1, PSYP11:1, PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
v 46 Må 2018-11-12 v 46
10:00 - 12:00 Individuella skillnader utifrån olika teoretiska perspektiv Föreläsning PSYD62 Hus P 206 Eva Hoff Psykodynamisk teori (C:3-4)
13:00 - 15:00 Individuella skillnader utifrån olika teoretiska perspektiv Föreläsning PSYD62 Hus P 206 Eva Hoff L: Fenomenologisk teori (C:5-6)
  Ti 2018-11-13
00:00 - 23:45 Individuella skillnader utifrån olika teoretiska perspektiv Föreläsning PSYD62 Bertil Persson Essälektion på Luvit: Arv och miljö (C:9) Läses senast under dagen
  On 2018-11-14
10:00 - 12:00 Individuella skillnader utifrån olika teoretiska perspektiv Föreläsning PSYD62 Hus P 206 Bertil Persson L: Traitteori (C:7-8,9)
  To 2018-11-15
10:00 - 12:00 Individuella skillnader utifrån olika teoretiska perspektiv Föreläsning PSYD62 Hus P 206 Bertil Persson L: Inlärningsteori (C:10)
v 47 Må 2018-11-19 v 47
10:00 - 12:00 Individuella skillnader utifrån olika teoretiska perspektiv Föreläsning PSYD62 Hus P 206 Bertil Persson L: Soc kogn teori del1 (C12)
13:00 - 15:00 Individuella skillnader utifrån olika teoretiska perspektiv Föreläsning PSYD62 Eden 131 Bertil Persson L: Soc kogn teori del 2 (C:13)
  Ti 2018-11-20
10:00 - 12:00 Individuella skillnader utifrån olika teoretiska perspektiv Seminarium PSYD62 Hus P 202 Bertil Persson Sem 1: Film-discus./analys GruppA
13:00 - 15:00 Individuella skillnader utifrån olika teoretiska perspektiv Seminarium PSYD62 Hus P 202 Bertil Persson Sem 1: Film-discus./analys GruppB
v 48 Må 2018-11-26 v 48
10:00 - 15:00 Individuella skillnader utifrån olika teoretiska perspektiv Seminarium PSYD62 Hus M 109 Bertil Persson Sem 3: Uppföljn. Gö 1 Test o Teori Uppföljn. Differentialtest. o analys Inforamtionssökning Kursvärdering OBS: Tag med läsplata med webbläsare eller smarttelefon. GruppA
  Ti 2018-11-27
10:00 - 15:00 Individuella skillnader utifrån olika teoretiska perspektiv Seminarium PSYD62 Hus P 206 Bertil Persson Sem 3: Uppföljn. Gö 1 Test o Teori Uppföljn. Differentialtest. o analys Inforamtionssökning Kursvärdering OBS: Tag med läsplata med webbläsare eller smarttelefon. GruppB
  To 2018-11-29
10:00 - 12:00 Individuella skillnader utifrån olika teoretiska perspektiv Övning PSYD62 Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037 Gruppstudier inför tentan Grupp A
13:00 - 15:00 Individuella skillnader utifrån olika teoretiska perspektiv Övning PSYD62 Hus P 019, Hus P 035, Hus P 036 Gruppstudier inför tentan GruppB
v 49 On 2018-12-05 v 49
08:00 - 12:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Ämnesfördjupning och grundläggande forskningsmetodik, Psykologi: Översiktskurs Tentamen PEAB08, PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD62 MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 9, Hela Tentamen: PSYD21:3, PSYD32:2, PSYD11:4, PSYD62:3, PEAB08 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
  To 2018-12-06
10:00 - 12:00 Åldrandets psykologi i ett livsloppsperspektiv Introduktion PSYD62 Hus M 123 Marie Bergström obl
  Fr 2018-12-07
10:00 - 12:00 Åldrandets psykologi i ett livsloppsperspektiv Föreläsning PSYD62 Hus M 138 Marie Bergström Intervjuteknik
v 50 Må 2018-12-10 v 50
10:00 - 12:00 Åldrandets psykologi i ett livsloppsperspektiv Föreläsning PSYD62 Hus M 138 Marie Bergström Livshistoriens betydelse
  On 2018-12-12
09:00 - 10:00 Åldrandets psykologi i ett livsloppsperspektiv Handledning PSYD62 Hus M 109 Marie Bergström äldreintervju Grupp1
10:00 - 11:00 Åldrandets psykologi i ett livsloppsperspektiv Handledning PSYD62 Hus M 109 Marie Bergström äldreintervju Grupp2
11:00 - 12:00 Åldrandets psykologi i ett livsloppsperspektiv Handledning PSYD62 Hus M 109 Marie Bergström äldreintervju Grupp3
  To 2018-12-13
10:00 - 12:00 Åldrandets psykologi i ett livsloppsperspektiv Föreläsning PSYD62 Hus M 124 Marie Bergström Vuxenanknytning
13:00 - 15:00 Åldrandets psykologi i ett livsloppsperspektiv Seminarium PSYD62 Hus M 124, Hus P 008, Hus P 013, Hus P 035 Marie Bergström Vuxenanknytning
  Fr 2018-12-14
10:00 - 12:00 Åldrandets psykologi i ett livsloppsperspektiv Föreläsning PSYD62 Eden 129 Hela Marie Bergström Stress
v 51 Må 2018-12-17 v 51
10:00 - 12:00 Åldrandets psykologi i ett livsloppsperspektiv Föreläsning PSYD62 Hus M 124 Marie Bergström Psykisk hälsa/ohälsa
  On 2018-12-19
10:00 - 12:00 Åldrandets psykologi i ett livsloppsperspektiv Litteraturseminarium PSYD62 Hus P 206, Hus P 209, Hus P 210 Marie Bergström
  To 2018-12-20
09:00 - 10:00 Åldrandets psykologi i ett livsloppsperspektiv Handledning PSYD62 Hus M 109 Marie Bergström äldreintervju Grupp1
10:00 - 11:00 Åldrandets psykologi i ett livsloppsperspektiv Handledning PSYD62 Hus M 109 Marie Bergström äldreintervju Grupp2
11:00 - 12:00 Åldrandets psykologi i ett livsloppsperspektiv Handledning PSYD62 Hus M 109 Marie Bergström äldreintervju Grupp3
v 2 Lö 2019-01-12 v 2
09:00 - 13:00 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Introduktion till psykologi, Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PEAB12, PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYE26 MA 8A, MA 8B Omtentamen: PSYD11:4, PSYD21:3, PSYD32:2, PSYD62:3, PSYE26:2, PEAB12 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
v 3 On 2019-01-16 v 3
09:00 - 10:30 Åldrandets psykologi i ett livsloppsperspektiv Föreläsning PSYD62 Hus M 123 Marie Bergström Redovisning Äldreintervju Kursvärdering: tag med dator, surfplatta , mobil Grupp1
11:00 - 12:30 Åldrandets psykologi i ett livsloppsperspektiv Föreläsning PSYD62 Hus M 123 Marie Bergström Redovisning Äldreintervju Kursvärdering: tag med dator, surfplatta , mobil Grupp2
13:00 - 14:30 Åldrandets psykologi i ett livsloppsperspektiv Föreläsning PSYD62 Hus M 138 Marie Bergström Redovisning Äldreintervju Kursvärdering: tag med dator, surfplatta , mobil Grupp3
v 4 Må 2019-01-21 v 4
13:00 - 15:00 Barnpsykologi Föreläsning PSYD62 Hus P 206 Eva Hoff Föreläsning om utvecklingspsykologinsfrågor och teorier
  To 2019-01-24
10:00 - 12:00 Barnpsykologi Föreläsning PSYD62 Hus P 206 Eva Hoff Föreläsning spädbarn I
13:00 - 15:00 Barnpsykologi Föreläsning PSYD62 Hus M 124 Eva Hoff Föreläsning spädbarn II
15:00 - 17:00 Barnpsykologi Övning PSYD62 Hus P 013, Hus P 014, Hus P 115, Hus P 124 Eva Hoff Gruppövning 1: Termer
  Fr 2019-01-25
10:00 - 12:00 Barnpsykologi Föreläsning PSYD62 Hus P 206 Eva Hoff Föreläsning förskola I
v 5 Må 2019-01-28 v 5
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD62 Hus M 124 Eva Hoff Föreläsning förskola II
15:00 - 17:00 Barnpsykologi Övning PSYD62 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 013, Hus P 014 Eva Hoff Gruppövning 2: Termer
15:00 - 17:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Att prestera under stress - teori och tillämpningar, Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi, Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande, Psykologi: Medvetande, förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi, Psykologi: Rättspsykologi, Psykologi: Samtals- och intervjuteknik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Introduktion PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD52, PSYD62, PSYE15, PSYE21, PSYE26, PSYE27 Eden 129 Hela Välkomstmöte nya studenter
  To 2019-01-31
10:00 - 12:00 Barnpsykologi Föreläsning PSYD62 Hus P 206 Eva Hoff Föreläsning skolbarn I
13:00 - 15:00 Barnpsykologi Föreläsning PSYD62 Hus P 206 Eva Hoff Föreläsning skolbarn II
15:00 - 17:00 Barnpsykologi Övning PSYD62 Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040 Eva Hoff Gruppövning 3: Termer
  Fr 2019-02-01
10:00 - 12:00 Barnpsykologi Föreläsning PSYD62 Hus M 221 Eva Hoff Föreläsning om metod
13:00 - 17:00 Barnpsykologi Övning PSYD62 Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040 Eva Hoff Gruppövning 4: Metod, fältstudieplan (obligatoriskt)
v 6 Må 2019-02-04 v 6
08:00 - 12:00 Barnpsykologi Övning PSYD62 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 013, Hus P 014 Eva Hoff Planering, handledning av fältstudieplan
  To 2019-02-07
10:00 - 12:00 Barnpsykologi Tentamen PSYD62 Hus M 138 Eva Hoff Deltentamen dugga på termer (obligatoriskt)
  Fr 2019-02-08
13:00 - 15:00 Barnpsykologi Seminarium PSYD62.1 Hus P 006 Eva Hoff Observationsseminarium Grupp1 (förbered individuellt), obligatoriskt
15:00 - 17:00 Barnpsykologi Seminarium PSYD62.2 Hus P 006 Eva Hoff Observationsseminarium Grupp 2 (förbered individuellt), obligatoriskt
v 7 Må 2019-02-11 v 7
08:00 - 10:00 Barnpsykologi Seminarium PSYD62.3 Hus P 008 Eva Hoff Observationsseminarium Grupp3 (förbered individuellt), obligatoriskt
10:00 - 12:00 Barnpsykologi Seminarium PSYD62.4 Hus P 008 Eva Hoff Observationsseminarium Grupp 4 (förbered individuellt), obligatoriskt
  On 2019-02-13
10:00 - 13:00 Barnpsykologi Seminarium PSYD62 Hus M 124 Eva Hoff Redovisning fältstudie (obligatoriskt) Kursvärdering OBS: Ta med läsplatta eller smarttelefon
  To 2019-02-14
08:00 - 10:00 Barnpsykologi Seminarium PSYD62 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 008, Hus P 013 Eva Hoff Gruppövning 5: Repetera teori i grupp
10:00 - 13:00 Barnpsykologi Seminarium PSYD62 Hus M 124, Hus P 006, Hus P 007, Hus P 008 Eva Hoff Gruppöving 6: träna på tenta Kursvärdering OBS: Ta med läsplatta eller smarttelefon
13:00 - 15:00 Barnpsykologi Seminarium PSYD62 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 008, Hus P 013 Eva Hoff Gruppövning 7: arbeta med tentafrågor
v 8 On 2019-02-20 v 8
14:00 - 18:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Kandidatkurs, Psykologi: Socialpsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11 MA 10, Hela, MA 9A, MA 9B, MA 9C Tentamen PSYD32:1, PSYK11:1, PSYD62:1, PSYD21:1 Kom en kvart innan tentamen startar-Ta med fotolegitimation!
  Fr 2019-02-22
10:00 - 12:00 Ungdomspsykologi Föreläsning, Introduktion PSYD62 Hus R 144 Marie Bergström Introduktion och Förel. Teoretiska persp (obl.)
v 9 Må 2019-02-25 v 9
10:00 - 12:00 Ungdomspsykologi Föreläsning PSYD62 Eden 131 Marie Bergström Förel. Kognitiv utv
  Ti 2019-02-26
13:00 - 15:00 Ungdomspsykologi Grupparbete PSYD62 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 013, Hus P 014
  On 2019-02-27
10:00 - 12:00 Ungdomspsykologi Grupparbete PSYD62 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 013, Hus P 014