Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Jan  
Gå till nästa månad

Tid Undervisningstyp Grupp Lokaler* Lärare Kommenter
08:00 - 10:00 Introduktionsmöte PEDC21 Hus R:236 Carola Aili
10:00 - 12:00 Grupparbete PEDC21 Eden 136, Eden 137, Hus G 138, Hus G 139, Hus G 140, Hus G rum 340 Carola Aili
13:00 - 15:00 Grupparbete PEDC21 Eden 222 B, Hus G 138, Hus G 139, Hus G 140, Hus G 405, Hus M 109 Carola Aili
08:00 - 16:00 Handledning PEDC21 Hus G 140 Carola Aili
11:30 - 12:00 Inlämning PEDC21
10:00 - 12:00 Föreläsning PEDC21.1 Hus M 221 Carola Aili
13:00 - 15:00 Föreläsning PEDC21.2 Hus M 221 Annette Johnsson
10:00 - 12:00 Tentamen PEDC21 Eden 025
10:00 - 12:00 Föreläsning PEDC21 Eden 129 Hela Carola Aili
13:00 - 16:00 Workshop PEDC21.1 Hus G 119 Carola Aili
13:00 - 16:00 Workshop PEDC21.2 Hus M 128 Annette Johnsson
10:00 - 12:00 Föreläsning PEDC21 Eden 129 Hela Thomas Dödsbo Brante
12:00 - 13:00 Information PEDC21 Hus M 138 Anna Hjalmers Mattsson, Ingela Steij Stålbrand, Valeria Naters Informationsmöte inför termin 5. Vi bjuder på lunchmacka! Maila till valeria.naters@psy.lu.se för anmälan!
13:00 - 15:00 Föreläsning PEDC21 Hus M 128 Annette Johnsson
14:00 - 16:00 Omtentamen PEDC21 Hus M 128 Carola Aili
10:00 - 12:00 Föreläsning PEDC21 Hus R:236 Annette Johnsson
13:00 - 15:00 Seminarium PEDC21 Hus M 128 Annette Johnsson
10:00 - 12:00 Seminarium PEDC21.1 Hus M 128 Carola Aili
10:00 - 12:00 Seminarium PEDC21.3 Hus M 138
13:00 - 15:00 Seminarium PEDC21.2 Hus M 128 Carola Aili
13:00 - 15:00 Seminarium PEDC21.4 Hus M 138
16:00 - 18:00 Gästföreläsning PEDC21 Eden 236
15:00 - 17:00 Gästföreläsning PEDC21 Hus R:240
15:00 - 17:00 Gästföreläsning PEDC21 Hus G 133
08:00 - 09:30 Workshop PEDC21.1 Hus M 128 Annette Johnsson
10:00 - 11:30 Workshop PEDC21.2 Hus M 128 Annette Johnsson
12:00 - 13:30 Workshop PEDC21.3 Hus M 128 Annette Johnsson
14:00 - 15:30 Workshop PEDC21.4 Hus M 128 Annette Johnsson
08:00 - 09:30 Seminarium PEDC21.1 Hus M 128
10:00 - 11:30 Seminarium PEDC21.2 Hus M 128
12:00 - 13:30 Seminarium PEDC21.3 Hus M 128
14:00 - 15:30 Seminarium PEDC21.4 Hus M 128
13:00 - 15:00 Föreläsning PEDC21 Eden 236
09:00 - 13:00 Tentamen PEDC21 Kårhusets Gasquesal
09:00 - 13:00 Uppsamlingsprov BVGA31, SOCA04, SOCA13, SOCA45, SOCA63, SOCB06, SOCB25, SOCK04 Hus G 109, Hus G 119, Hus G 133 Uppsamlingstentamen för alla salstentor som getts under V16. Anmälan senast 1 vecka innan tentamen.
 
Föreläsning
 
Grupparbete
 
Gästföreläsning
 
Handledning
 
Information
 
Inlämning
 
Introduktionsmöte
 
Omtentamen
 
Seminarium
 
Tentamen
 
Uppsamlingsprov
 
Workshop