Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Jan  
Gå till nästa månad

Tid Delkurs Undervisningstyp Grupp Lokaler* Lärare Kommenter
13:00 - 15:00 Sociologisk teori - introduktion Introduktionsmöte BVGA31 St. Algatan Hörsal
15:00 - 17:00 Sociologisk teori - introduktion Föreläsning BVGA31 Palaestras hörsal, övre
13:00 - 15:00 Sociologisk teori - introduktion Föreläsning BVGA31 Spoletorp Hörsal
09:00 - 13:00 Omtentamen BVGA31 Omskrivning; Lokal: Ed25
13:00 - 15:00 Sociologisk teori - introduktion Föreläsning BVGA31 Spoletorp Hörsal
13:00 - 15:00 Sociologisk teori - introduktion Föreläsning BVGA31 Spoletorp Hörsal
08:00 - 10:00 Sociologisk teori - introduktion Föreläsning BVGA31 Palaestras hörsal, övre
13:00 - 15:00 Sociologisk teori - introduktion Föreläsning BVGA31 Spoletorp Hörsal
13:00 - 15:00 Sociologisk teori - introduktion Föreläsning BVGA31 Spoletorp Hörsal
08:00 - 10:00 Sociologisk teori - introduktion Seminarium BVGA31.3 Hus G 119 Lisa Flower
10:00 - 12:00 Sociologisk teori - introduktion Seminarium BVGA21.1 Hus G 119 Lisa Flower
13:00 - 15:00 Sociologisk teori - introduktion Seminarium BVGA21.2 Hus G 119 Lisa Flower
13:00 - 15:00 Sociologisk teori - introduktion Föreläsning BVGA31 St. Algatan Hörsal
15:00 - 17:00 Sociologisk teori - introduktion Studieteknik BVGA31 St. Algatan Hörsal Kikki Nillasdotter Föreläsning/workshop med Studieverkstaden. Lokal: St Algatan 4 (Hörsal 128)
13:00 - 15:00 Sociologisk teori - introduktion Föreläsning BVGA31 Edens Hörsal
10:00 - 12:00 Sociologisk teori - introduktion Föreläsning BVGA31 Hus R:240
10:00 - 12:00 Sociologisk teori - introduktion Seminarium BVGA31.1 Hus M 128 Lisa Flower
13:00 - 15:00 Sociologisk teori - introduktion Seminarium BVGA31.2 Hus M 128 Lisa Flower
15:00 - 17:00 Sociologisk teori - introduktion Seminarium BVGA31.3 Hus M 128 Lisa Flower
14:00 - 18:00 Sociologisk teori - introduktion Tentamen BVGA31 Eden 022, Eden 025
13:00 - 15:00 Socialpsykologiska perspektiv Föreläsning BVGA31 LUX Aula, Nedre
13:00 - 15:00 Socialpsykologiska perspektiv Föreläsning BVGA31 Spoletorp Hörsal
10:00 - 12:00 Socialpsykologiska perspektiv Föreläsning BVGA31 Spoletorp Hörsal
13:00 - 15:00 Socialpsykologiska perspektiv Föreläsning BVGA31 Spoletorp Hörsal
10:00 - 12:00 Socialpsykologiska perspektiv Föreläsning BVGA31 Eden 236
09:00 - 12:00 Socialpsykologiska perspektiv Handledning BVGA31 Hus G 139, Hus G 140 Bo Isenberg, Magnus Karlsson
13:00 - 17:00 Socialpsykologiska perspektiv Handledning BVGA31 Hus G 139, Hus G 140 Bo Isenberg, Magnus Karlsson
11:00 - 15:00 Temadag BVGA31 SAMarbete. Arbetsmarknadsdag för samhällsvetare arrangerad av Lunds samhällsvetarkår i de öppna ytorna på Eden. Läs mer på http://www.samarbete.org/
13:00 - 15:00 Socialpsykologiska perspektiv Föreläsning BVGA31 St. Algatan Hörsal
13:00 - 15:00 Socialpsykologiska perspektiv Föreläsning BVGA31 Eden 236
09:00 - 12:00 Socialpsykologiska perspektiv Handledning BVGA31 Hus G 139, Hus G 140 Bo Isenberg, Magnus Karlsson
13:00 - 17:00 Socialpsykologiska perspektiv Handledning BVGA31 Hus G 139, Hus G 140 Bo Isenberg, Magnus Karlsson
10:00 - 12:00 Möte BVGA31 Eden 129 Hela Anna Hjalmers Mattsson, Valeria Naters Informationsmöte inför termin 3.
09:00 - 12:00 Socialpsykologiska perspektiv Handledning BVGA31 Hus G 236, Hus G rum 340 Bo Isenberg, Magnus Karlsson
13:00 - 17:00 Socialpsykologiska perspektiv Handledning BVGA31 Hus G 236, Hus G rum 340 Bo Isenberg, Magnus Karlsson
14:00 - 18:00 Sociologisk teori - introduktion Omtentamen BVGA31 Hus M 128
09:00 - 12:00 Socialpsykologiska perspektiv Seminarium BVGA31 Hus M 128 Bo Isenberg, Magnus Karlsson
13:00 - 16:00 Socialpsykologiska perspektiv Seminarium BVGA31 Hus M 128 Bo Isenberg, Magnus Karlsson
09:00 - 12:00 Socialpsykologiska perspektiv Seminarium BVGA31 Hus G 119 Bo Isenberg, Magnus Karlsson
13:00 - 16:00 Socialpsykologiska perspektiv Seminarium BVGA31 Hus G 119 Bo Isenberg, Magnus Karlsson
13:00 - 15:00 Introduktion till forskningsmetod Föreläsning BVGA31 St. Algatan Hörsal
10:00 - 12:00 Introduktion till forskningsmetod Föreläsning BVGA31 St. Algatan Hörsal
13:00 - 15:00 Introduktion till forskningsmetod Föreläsning BVGA31 St. Algatan Hörsal
10:00 - 12:00 Introduktion till forskningsmetod Föreläsning BVGA31 St. Algatan Hörsal
08:00 - 12:00 Introduktion forskningsmetodik Övning BVGA31.1
13:00 - 17:00 Introduktion forskningsmetodik Övning BVGA31.2
08:00 - 12:00 Introduktion forskningsmetodik Övning BVGA31.1 Hus G 119
13:00 - 17:00 Introduktion forskningsmetodik Övning BVGA31.2 Hus G 119
08:00 - 12:00 Introduktion forskningsmetodik Övning BVGA31.1 Hus G 109
13:00 - 17:00 Introduktion forskningsmetodik Övning BVGA31.2
08:00 - 12:00 Introduktion till forskningsmetod Tentamen BVGA31 MA 8A, MA 8B, MA 8C
10:00 - 12:00 Introduktion till forskningsmetod Föreläsning BVGA31 St. Algatan Hörsal
13:00 - 15:00 Introduktion till forskningsmetod Föreläsning BVGA31 St. Algatan Hörsal
10:00 - 12:00 Introduktion till forskningsmetod Föreläsning BVGA31 St. Algatan Hörsal
10:00 - 12:00 Introduktion till forskningsmetod Föreläsning BVGA31 Edens Hörsal
10:00 - 12:00 Introduktion till forskningsmetod Föreläsning BVGA31 St. Algatan Hörsal
08:00 - 12:00 Introduktion till forskningsmetod Datorlaboration BVGA31.1 Hus G 101, Hus G 125
13:00 - 17:00 Introduktion till forskningsmetod Datorlaboration BVGA31.2 Hus G 101, Hus G 125
08:00 - 12:00 Introduktion till forskningsmetod Datorlaboration BVGA31.1 Hus G 101, Hus G 125
13:00 - 17:00 Introduktion till forskningsmetod Datorlaboration BVGA31.2 Hus G 101, Hus G 125
08:00 - 12:00 Introduktion till forskningsmetod Datorlaboration BVGA31.1 Hus G 101, Hus G 125
13:00 - 17:00 Introduktion till forskningsmetod Datorlaboration BVGA31.2 Hus G 101, Hus G 125
10:00 - 12:00 Fördjupningsarbete Föreläsning BVGA31 Eden 236
13:00 - 15:00 Fördjupningsarbete Föreläsning BVGA31 St. Algatan Hörsal
10:00 - 12:00 Fördjupningsarbete Grupparbete BVGA31
08:00 - 12:00 Introduktion till forskningsmetod Tentamen BVGA31 MA 8A, MA 8B, MA 8C Tenta statistik
13:00 - 17:00 Fördjupningsarbete Seminarium BVGA31 Edens Hörsal Glen Helmstad
08:00 - 12:00 Introduktion till statistik Omtentamen BVGA31 Hus M 128 Del 1
09:00 - 15:00 Fördjupningsarbete Examination, Seminarium BVGA31.1 Hus M 128 Magnus Karlsson, Roger Persson
09:00 - 15:00 Fördjupningsarbete Examination, Seminarium BVGA31.2 Hus M 128 Magnus Karlsson, Roger Persson
09:00 - 13:00 Introduktion till forskningsmetod Omtentamen BVGA31 Kårhusets Gasquesal
09:00 - 13:00 Uppsamlingsprov BVGA31, SOCA04, SOCA13, SOCA45, SOCA63, SOCB06, SOCB25, SOCK04 Hus G 109, Hus G 119, Hus G 133 Uppsamlingstentamen för alla salstentor som getts under V16. Anmälan senast 1 vecka innan tentamen.
14:00 - 18:00 Ämnesintroduktion psykologi Uppsamlingsprov BVGA31 Uppsamlingstenta delkurs 3, Ämnesintroduktion psykologi 10 hp. Lokal: Eden 25.
 
Fördjupningsarbete
 
Introduktion forskningsmetodik
 
Introduktion till forskningsmetod
 
Introduktion till statistik
 
Socialpsykologiska perspektiv
 
Socialpsykologiska perspektiv
 
Sociologisk teori - introduktion
 
Sociologisk teori - introduktion
 
Ämnesintroduktion psykologi