Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2018-08-27 - 2019-03-03

Tid Kurs Undervisningstyp Grupp Lokaler* Lärare Kommenter
v 36 Må 2018-09-03 v 36
15:00 - 16:00 Introduktion PSYB24 Eden 129 Hela Eva Hoff Kort introduktion
v 37 Må 2018-09-10 v 37
13:00 - 17:00 Föreläsning PSYB24 Eden 129 Hela Eva Hoff, Farida Rasulzada, Ingegerd Carlsson KICK OFF Obligatorik hela em. Introduktion Idespel Intressebyte Loggbok1
  On 2018-09-12
15:00 - 17:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi, Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande, Psykologi: Medvetande, förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Rekrytering och urval av personal, Psykologi: Samtals- och intervjuteknik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Föreläsning PSYB15, PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD43, PSYD52, PSYD62, PSYE17, PSYE21, PSYE26 Anna Hjalmers Mattsson, Henrik Levinsson Välkomstmöte nya studenter Lokal: Edens hörsal
  Fr 2018-09-14
10:00 - 12:00 Övning PSYB24 Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037, Hus P 206 Eva Hoff, Ingegerd Carlsson, Una Tellhed Metodseminarium 1: Oblig. Aktivitet med oömna kläder
12:00 - 13:00 Föreläsning PSYB24 Hus P 206 Ingegerd Carlsson Film och avslut. Loggbok 2
v 38 Må 2018-09-17 v 38
13:00 - 16:00 Övning PSYB24 Hus P 007, Hus P 013, Hus P 014, Hus P 016 Ingegerd Carlsson Litteratureseminarium tema A obligatorisk
16:00 - 17:00 Föreläsning PSYB24 Eden 131 Ingegerd Carlsson Genomgång och samling
  Fr 2018-09-21
10:00 - 13:00 Seminarium PSYB24 Hus M 138, Hus P 035, Hus P 036, Hus P 038 Eva Hoff Metodseminarium 2 testning I: obligatoriskt Loggbok 3
v 39 Må 2018-09-24 v 39
13:00 - 16:00 Övning PSYB24 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 013, Hus P 014 Eva Hoff Litteraturseminarium tema B obligatorisk
16:00 - 17:00 Föreläsning PSYB24 Hus P 206 Eva Hoff Genomgång och samling
  Fr 2018-09-28
10:00 - 13:00 Föreläsning PSYB24 Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039, Hus P 206 Eva Hoff Metodseminarium 3, testning II obligatoriskt
v 40 Må 2018-10-01 v 40
13:00 - 16:00 Övning PSYB24 Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039 Una Tellhed Litteratureseminarium tema C obligatoriskt
16:00 - 17:00 Föreläsning PSYB24 Hus P 206 Una Tellhed
v 41 Må 2018-10-08 v 41
13:00 - 16:00 Övning PSYB24 Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039 Ingegerd Carlsson Litteraturseminarium tema D obligatoriskt
16:00 - 17:00 Föreläsning PSYB24 Hus P 206 Ingegerd Carlsson Genomgång och samling
  Fr 2018-10-12
09:00 - 12:00 Föreläsning PSYB24 Eden 131 Una Tellhed Kognition: reflektion görs i förvägg
v 42 Må 2018-10-15 v 42
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYB24 Hus M 138 Una Tellhed Genus: reflektion görs i förväg
  Fr 2018-10-19
10:00 - 13:00 Föreläsning PSYB24 Eden 131 Eva Hoff PROJEKT introduktion oblig. Loggbok 4
17:45 - 18:00 Inlämning PSYB24 Deadline för att lämna in projektideer på Luvit
v 43 Må 2018-10-22 v 43
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYB24 Hus M 124 Eva Hoff Gruppkreativitet: reflektion görs i förväg.
15:00 - 16:00 Seminarium PSYB24 Hus M 124 Eva Hoff Metodseminarium 4: att fungera i team
16:00 - 17:00 Seminarium PSYB24 Hus M 124 Eva Hoff Skriv projektplan i par
  To 2018-10-25
11:45 - 12:00 Inlämning PSYB24 Deadline för att lämna in projektplan på Luvit
  Fr 2018-10-26
10:00 - 12:00 Seminarium PSYB24 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 014 Eva Hoff, Farida Rasulzada, Ingegerd Carlsson PROJEKT handledning 1 Plan och ide Obligatorisk
12:00 - 13:00 Föreläsning PSYB24 Eden 132 Fredrik Vanek referenssökning
v 44 Må 2018-10-29 v 44
08:00 - 12:00 Seminarium PSYB24 Eden 131 Arbete med projekt: läsa in bakgrundslitteratur
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYB24 Hus M 138 Ingegerd Carlsson Drömmar: reflektion görs i förväg
v 45 Må 2018-11-05 v 45
14:00 - 18:00 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kandidatkurs, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Tentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 9, Hela Tentamen: PSYD43:2, PSYD21:2, PSYD11:3, PSYB24, PSYK11:2, PSYP36, PSYP56:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
  Fr 2018-11-09
10:00 - 12:00 Seminarium PSYB24 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 008 Eva Hoff, Farida Rasulzada Projekt handledning 2: Redovisning insamlad litteratur muntligt
v 46 Må 2018-11-12 v 46
08:00 - 17:00 Seminarium PSYB24 Arbete med projekt: Skriva literaturöversikt och metod
  On 2018-11-14
17:45 - 18:00 Inlämning PSYB24 Deadline för att lämna in litteraturöversikt och metod på LUVIT
  Fr 2018-11-16
10:00 - 12:00 Seminarium PSYB24 Hus P 007, Hus P 013, Hus P 014 Eva Hoff, Farida Rasulzada, Ingegerd Carlsson PROJEKT handledning 3 Litteraturöversikt och metod. Ha förberett kommentarer till andra Obligatoriskt
v 47 Må 2018-11-19 v 47
08:00 - 17:00 Seminarium PSYB24 Arbete med projekt: Resultat samlas in och skrivs
  Fr 2018-11-23
10:00 - 13:00 Seminarium PSYB24 Arbete med projekt: Resultat samlas in och skrivs
v 48 Må 2018-11-26 v 48
08:00 - 17:00 Seminarium PSYB24 Arbete med projekt: Resultat samlas in och skrivs
  On 2018-11-28
17:45 - 18:00 Inlämning PSYB24 Deadline för att lämna in resultatredovisning på LUVIT
  Fr 2018-11-30
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYB24 Hus P 007, Hus P 013, Hus P 014 Eva Hoff, Farida Rasulzada, Ingegerd Carlsson PROJEKThandledning 4 eori, metod, resultat. Ha förberett kommentarer till andra. Obligatoriskt
v 49 Må 2018-12-03 v 49
08:00 - 17:00 Seminarium PSYB24 Arbete med projekt: Diskussion skrivs
  Fr 2018-12-07
10:00 - 13:00 Seminarium PSYB24 Arbete med projekt: Diskussion skrivs
  Lö 2018-12-08
09:00 - 13:00 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kandidatkurs, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 Eden 025 Tentamen: PSYD11:3, PSYD21:2, PSYK11:2, PSYD43:2, PSYP56:1, PSYP36, PSYB24 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
v 50 Må 2018-12-10 v 50
08:00 - 16:45 Seminarium PSYB24 Arbete med projekt: Diskussion skrivs
  Fr 2018-12-14
10:00 - 13:00 Seminarium PSYB24 Arbete med projekt: Diskussion skrivs
  Lö 2018-12-15
12:30 - 13:00 Inlämning PSYB24 Deadline för att lämna in hela projektet på LUVIT
v 51 Må 2018-12-17 v 51
13:00 - 16:00 Seminarium PSYB24 Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037, Hus P 038 Eva Hoff, Farida Rasulzada, Ingegerd Carlsson Projekthandledning 5: Hela projektbeskrivningen diskuteras. Ha förberett kommentarer till andra. Oblig.
16:00 - 17:00 Föreläsning PSYB24 Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037, Hus P 038 Eva Hoff Lussefika och Loggbok 5
v 2 Må 2019-01-07 v 2
17:45 - 18:00 Inlämning PSYB24 Deadline för att lämna in färdigt projekt på LUVIT
v 3 Må 2019-01-14 v 3
10:00 - 17:00 Föreläsning PSYB24 Eden 129 Hela Eva Hoff, Farida Rasulzada, Ingegerd Carlsson Hela dagen obligatoriskt PROJEKTutsällning & mingel Redovisningar Framtida kreativa mål loggbok 6. Utvärdering medtag gärna laptop eeller smartphone