Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2018-08-27 - 2019-03-03

Tid Kurs Delkurs Undervisningstyp Grupp Lokaler* Lärare Kommenter
13:00 - 14:00 Introduktion PSYD52 Socialhögskolan 12 Kai Österberg Introduktion till kursen
14:00 - 16:00 Föreläsning PSYD52 Socialhögskolan 12 Kai Österberg Funktionell neuroanatomi del 1
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD52 Socialhögskolan 12 Kai Österberg Funktionell neuroanatomi del 2
15:00 - 17:00 Föreläsning PSYD52 Eden 131 Kai Österberg Funktionel neuroanatomi del 3
08:00 - 10:00 Föreläsning PSYD52 Hus R 144 Johan Mårtensson Hjärnas evolution
08:00 - 10:00 Föreläsning PSYD52 Hus P 115 Johan Mårtensson Hjärnas utveckling
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52 Eden 132 Fredrik Vanek Introduktion till bibliotekets resurser
08:00 - 10:00 Föreläsning PSYD52 Hus R 144 Mikael Johansson Metoder
09:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52 Hus M 124 Dan-Anders Jirenhed Komunikation inom neuron
09:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52 Hus R:240 Dan-Anders Jirenhed Kommunikation mellan neuron
15:00 - 17:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande, Psykologi: Medvetande, förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Rekrytering och urval av personal, Psykologi: Samtals- och intervjuteknik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Föreläsning PSYB15, PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD43, PSYD52, PSYD62, PSYE17, PSYE21, PSYE26 Anna Hjalmers Mattsson, Henrik Levinsson Välkomstmöte nya studenter Lokal: Edens hörsal
13:00 - 17:00 Föreläsning PSYD52 Hus M 138 Susanna Vestberg Hjärnskador och syndrom 2
08:00 - 10:00 Föreläsning PSYD52 Hus M 138 Susanna Vestberg Neuropsykologisk utredning
09:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52.1 David Morris EEG-demonstration Rum: 213B
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYD52.2 David Morris EEG-demonstration Rum: 213B
09:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52.3 David Morris EEG-demonstration Rum: 213B
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYD52.4 David Morris EEG-demonstration Rum: 213B
08:00 - 12:00 Tentamen PSYD52 Eden 025 Tentamen PSYD52:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52 Hus M 138 Magnus Lindgren Syn
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD52 Hus M 138 Magnus Lindgren Hörsel
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52 Hus M 124 Magnus Lindgren Motorik och Sensorik
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYD52 Hus M 124 Psykofarmaka och droger- lärare Thord Hallin
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52 Hus G 133 Simon Granér Emotion och motivation
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD52 Hus M 138 Marianne Ors Sömn
10:00 - 12:00 Seminarium PSYD52 Hus P 115 Magnus Lindgren Seminarium grupp 1a-d, obl
13:00 - 15:00 Seminarium PSYD52 Hus M 123 Magnus Lindgren Seminarium grupp 2a-d, obl
08:00 - 12:00 Tentamen PSYD52 Eden 025 Tentamen PSYD52:2 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52 Hus M 138 Magnus Lindgren Uppmärksamhet
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD52 Hus M 138 Magnus Lindgren Exekutiva funktioner
08:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52 Hus M 124 Mikael Johansson Minne 1
08:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52 Hus M 123 Mikael Johansson Minne 2
08:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52 Hus R 144 Mikael Johansson Minne 3
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52 Hus M 138 Susanna Vestberg Klinisk minnesutredning
08:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52 Hus M 124 Magnus Lindgren Språk
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52 Hus M 124 Sverker Sikström Problemlösning och imagery
12:00 - 13:00 Laboration PSYD52 Hus M 124 Fiona Mulvey, Simon Granér Introduktion till delkurs 3b kognitiv lab.
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52 Eden 131 Sverker Sikström Konnektionism
08:00 - 10:00 Föreläsning PSYD52 Hus M 109 Ilkka Salo Tänkade och beslutsfattande
10:00 - 12:00 Seminarium PSYD52 Hus P 124 Sophia Åkerblom Seminarium grupp 1a-d, oblig
13:00 - 15:00 Seminarium PSYD52 Hus P 124 Sophia Åkerblom Seminarium grupp 2a-d, oblig
09:00 - 13:00 Omtentamen PSYD52 Hus P 115 Omtentamen PSYD52:1 Kom en kvart innan tentamen; ta med fotolegitimation
08:00 - 12:00 Tentamen PSYD52 Eden 025 Tentamen PSYD52:3 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
09:00 - 10:00 Laboration PSYD52.2 Hus P 036, Hus P 037 Fiona Mulvey Handledning 1. Grupp 1B
10:00 - 11:00 Laboration PSYD52.3 Hus P 037, Hus P 124 Fiona Mulvey Handledning 1. Grupp 2B
11:00 - 12:00 Laboration PSYD52.4 Hus P 037, Hus P 124 Fiona Mulvey Handledning 1. Grupp 3B
09:00 - 10:00 Laboration PSYD52.2 Hus P 037 Simon Granér Handledning 1. Grupp 1A
10:00 - 11:00 Laboration PSYD52.3 Hus M 123 Simon Granér Handledning 1. Grupp 2A
11:00 - 12:00 Laboration PSYD52.4 Hus M 123 Simon Granér Handledning 1. Grupp 3A
09:00 - 10:00 Laboration PSYD52.2 Hus P 006, Hus P 007 Fiona Mulvey, Simon Granér Handledning 2. Grupp 1A och 1B
10:00 - 11:00 Laboration PSYD52.3 Hus P 019, Hus P 202 Fiona Mulvey, Simon Granér Handledning 2. Grupp 2A och 2B
11:00 - 12:00 Laboration PSYD52.4 Hus P 019, Hus P 202 Fiona Mulvey, Simon Granér Handledning 2. Grupp 3A och 3B
09:00 - 10:00 Laboration PSYD52.2 Hus P 006, Hus P 016 Fiona Mulvey, Simon Granér Handledning 3. Grupp 1A och 1B
10:00 - 11:00 Laboration PSYD52.3 Hus M 138, Hus P 204 Fiona Mulvey, Simon Granér Handledning 3. Grupp 2A och 2B
11:00 - 12:00 Laboration PSYD52.4 Hus M 138, Hus P 204 Fiona Mulvey, Simon Granér Handledning 3. Grupp 3A och 3B
09:00 - 13:00 Omtentamen PSYD52 Hus P 115 Omtentamen PSYD52:2 Kom en kvart innan tentamen; ta med fotolegitimation
09:00 - 10:00 Laboration PSYD52.2 Hus P 006, Hus P 016 Fiona Mulvey, Simon Granér Handledning 4. Grupp 1A och 1B
10:00 - 11:00 Laboration PSYD52.3 Hus P 006, Hus P 016 Fiona Mulvey, Simon Granér Handledning 4. Grupp 2A och 2B
11:00 - 12:00 Laboration PSYD52.4 Hus P 006, Hus P 016 Fiona Mulvey, Simon Granér Handledning 4. Grupp 3A och 3B
09:00 - 12:00 Laboration PSYD52.1 Hus R 144 Fiona Mulvey, Simon Granér Slutseminarium kognitiv laboration
08:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52 Hus M 124 Mikael Johansson Emotion
12:00 - 13:00 Projekt PSYD52 Hus M 138 Sophia Åkerblom
08:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52 Hus R 144 Mikael Johansson Emotion och minne
13:00 - 15:00 Projekt PSYD52 Eden 132 Fredrik Vanek Biblioteksundervisning: Informationssökning
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52 Hus R 144 Magnus Lindgren Social Interaktion
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD52 Hus R 144 Sophia Åkerblom PTSD
08:00 - 10:00 Seminarium PSYD52 Hus M 123 Sophia Åkerblom Seminarium grupp 1a-d
10:00 - 12:00 Seminarium PSYD52 Hus M 123 Sophia Åkerblom Seminarium grupp 2a-d
08:00 - 12:00 Digital tentamen PSYD52 Eden 025 Tentamen PSYD52:4 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
14:00 - 16:00 Handledning PSYD52 Hus M 124 Sophia Åkerblom
08:00 - 12:00 Projekt PSYD52 Eden 131 Sophia Åkerblom Handledning
13:00 - 17:00 Projekt PSYD52 Eden 129 Hela Sophia Åkerblom Handledning
08:00 - 12:00 Projekt PSYD52 Hus M 138 Sophia Åkerblom Handledning
13:00 - 17:00 Projekt PSYD52 Hus M 138 Sophia Åkerblom Handledning
09:00 - 13:00 Omtentamen PSYD52 Hus P 115 Omtentamen PSYD52:3 Kom en kvart innan tentamen; ta med fotolegitimation
08:00 - 12:00 Projekt PSYD52 Eden 131 Sophia Åkerblom Seminarium
13:00 - 17:00 Projekt PSYD52 Socialhögskolan 12 Sophia Åkerblom Seminarium
08:00 - 11:00 Introduktion Introduktion PSYD52 Hus P 206 Ines Bramao Introduction to the course
08:00 - 12:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Eden 131 Ines Bramao Functional Neuroanatomy 1 and 2
08:00 - 10:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Eden 131 Johan Mårtensson The Brain's evolution
13:00 - 15:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Eden 131 Ines Bramao Functional Neuroanatomy 3
10:00 - 12:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus M 124 Johan Mårtensson Brain development
10:00 - 12:00 Introduktion Information PSYD52 Fredrik Vanek LOCATION: Eden 132 Information literacy training-Library and & Information Resources Fredrik Vanek
09:00 - 13:00 Omtentamen PSYD52 Hus P 115 Omtentamen PSYD52:4 Kom en kvart innan tentamen; ta med fotolegitimation
15:00 - 17:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Att prestera under stress - teori och tillämpningar, Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande, Psykologi: Medvetande, förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Rättspsykologi, Psykologi: Samtals- och intervjuteknik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Introduktion PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD52, PSYD62, PSYE15, PSYE21, PSYE26, PSYE27 Eden 129 Hela Välkomstmöte nya studenter
13:00 - 15:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus P 115 Ines Bramao Methods
10:00 - 12:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Ines Bramao Communication with neurons
13:00 - 15:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Susanna Vestberg Neuropsychological disorders 1
15:00 - 17:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Susanna Vestberg Neuropsychological disorders 2
08:00 - 10:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Ines Bramao Communication between neurons
08:00 - 10:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Eden 131 Susanna Vestberg Neuropsychological Assessment
09:00 - 11:00 Introduktion Seminarium PSYD52.1 Hus P 016 Ines Bramao EEG demonstarion Grupp1
13:00 - 15:00 Introduktion Seminarium PSYD52.2 Hus P 016 Ines Bramao EEG demonstarion Grupp 2
09:00 - 11:00 Introduktion Seminarium PSYD52.3 Hus P 016 Ines Bramao EEG demonstarion Grupp 3
13:00 - 15:00 Introduktion Seminarium PSYD52.4 Hus P 016 Ines Bramao EEG demonstarion Grupp 4
10:00 - 12:00 Introduktion Seminarium PSYD52.1 Hus M 123 Roger Johansson Seminar grup1a-d, mandatory
13:00 - 15:00 Introduktion Seminarium PSYD52.2 Hus M 124 Roger Johansson Seminar grup2a-d, mandatory
08:00 - 12:00 Introduktion Tentamen PSYD52 MA 10A, MA 10B Tentamen PSYD52:1 Kom en kvart innan tentamen startar-Ta med fotolegitimation!
10:00 - 12:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Magnus Lindgren Vision
13:00 - 15:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Magnus Lindgren Auditory Modality
10:00 - 12:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Magnus Lindgren Motor and somatosensory
13:00 - 16:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Hus M 138 Anders Tingström Drugs. Lecturers: Thord Hallin och Anders Tingström
13:00 - 15:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Marianne Ors Sleep
10:00 - 12:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Eden 131 Simon Granér Emotion och Motivation
10:00 - 12:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52.1 Hus P 209 Roger Johansson Grupp 1a-d mandatory
13:00 - 15:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52.2 Hus P 209 Roger Johansson Grupp 2 a-d mandatory