Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2018-08-27 - 2019-03-03

Tid Kurs Delkurs Undervisningstyp Grupp Lokaler* Lärare Kommenter
v 36 Må 2018-09-03 v 36
13:00 - 14:00 Introduktion PSYD52 Socialhögskolan 12 Kai Österberg Introduktion till kursen
14:00 - 16:00 Föreläsning PSYD52 Socialhögskolan 12 Kai Österberg Funktionell neuroanatomi del 1
  Ti 2018-09-04
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD52 Socialhögskolan 12 Kai Österberg Funktionell neuroanatomi del 2
15:00 - 17:00 Föreläsning PSYD52 Eden 131 Kai Österberg Funktionel neuroanatomi del 3
  On 2018-09-05
08:00 - 10:00 Föreläsning PSYD52 Hus R 144 Johan Mårtensson Hjärnas evolution
  To 2018-09-06
08:00 - 10:00 Föreläsning PSYD52 Hus P 115 Johan Mårtensson Hjärnas utveckling
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52 Eden 132 Fredrik Vanek Introduktion till bibliotekets resurser
v 37 Må 2018-09-10 v 37
08:00 - 10:00 Föreläsning PSYD52 Hus R 144 Mikael Johansson Metoder
  Ti 2018-09-11
09:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52 Hus M 124 Dan-Anders Jirenhed Komunikation inom neuron
  On 2018-09-12
09:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52 Hus R:240 Dan-Anders Jirenhed Kommunikation mellan neuron
15:00 - 17:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande, Psykologi: Medvetande, förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Rekrytering och urval av personal, Psykologi: Samtals- och intervjuteknik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Föreläsning PSYB15, PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD43, PSYD52, PSYD62, PSYE17, PSYE21, PSYE26 Anna Hjalmers Mattsson, Henrik Levinsson Välkomstmöte nya studenter Lokal: Edens hörsal
  To 2018-09-13
13:00 - 17:00 Föreläsning PSYD52 Hus M 138 Susanna Vestberg Hjärnskador och syndrom 2
  Fr 2018-09-14
08:00 - 10:00 Föreläsning PSYD52 Hus M 138 Susanna Vestberg Neuropsykologisk utredning
v 38 Må 2018-09-17 v 38
09:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52.1 David Morris EEG-demonstration Rum: 213B
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYD52.2 David Morris EEG-demonstration Rum: 213B
  Ti 2018-09-18
09:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52.3 David Morris EEG-demonstration Rum: 213B
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYD52.4 David Morris EEG-demonstration Rum: 213B
v 39 Fr 2018-09-28 v 39
08:00 - 12:00 Tentamen PSYD52 Eden 025 Tentamen PSYD52:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
v 40 Må 2018-10-01 v 40
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52 Hus M 138 Magnus Lindgren Syn
  Ti 2018-10-02
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD52 Hus M 138 Magnus Lindgren Hörsel
  On 2018-10-03
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52 Hus M 124 Magnus Lindgren Motorik och Sensorik
  To 2018-10-04
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYD52 Hus M 124 Psykofarmaka och droger- lärare Thord Hallin
  Fr 2018-10-05
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52 Hus G 133 Simon Granér Emotion och motivation
v 41 Må 2018-10-08 v 41
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD52 Hus M 138 Marianne Ors Sömn
  On 2018-10-10
10:00 - 12:00 Seminarium PSYD52 Hus P 115 Magnus Lindgren Seminarium grupp 1a-d, obl
13:00 - 15:00 Seminarium PSYD52 Hus M 123 Magnus Lindgren Seminarium grupp 2a-d, obl
v 42 On 2018-10-17 v 42
08:00 - 12:00 Tentamen PSYD52 Eden 025 Tentamen PSYD52:2 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
  Fr 2018-10-19
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52 Hus M 138 Magnus Lindgren Uppmärksamhet
v 43 Må 2018-10-22 v 43
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD52 Hus M 138 Magnus Lindgren Exekutiva funktioner
  Ti 2018-10-23
08:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52 Hus M 124 Mikael Johansson Minne 1
  On 2018-10-24
08:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52 Hus M 123 Mikael Johansson Minne 2
  To 2018-10-25
08:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52 Hus R 144 Mikael Johansson Minne 3
  Fr 2018-10-26
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52 Hus M 138 Susanna Vestberg Klinisk minnesutredning
v 44 Ti 2018-10-30 v 44
08:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52 Hus M 124 Magnus Lindgren Språk
  To 2018-11-01
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52 Hus M 124 Sverker Sikström Problemlösning och imagery
12:00 - 13:00 Laboration PSYD52 Hus M 124 Fiona Mulvey, Simon Granér Introduktion till delkurs 3b kognitiv lab.
  Fr 2018-11-02
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52 Eden 131 Sverker Sikström Konnektionism
v 45 Ti 2018-11-06 v 45
08:00 - 10:00 Föreläsning PSYD52 Hus M 109 Ilkka Salo Tänkade och beslutsfattande
10:00 - 12:00 Seminarium PSYD52 Hus P 124 Sophia Åkerblom Seminarium grupp 1a-d, oblig
13:00 - 15:00 Seminarium PSYD52 Hus P 124 Sophia Åkerblom Seminarium grupp 2a-d, oblig
  Lö 2018-11-10
09:00 - 13:00 Omtentamen PSYD52 Hus P 115 Omtentamen PSYD52:1 Kom en kvart innan tentamen; ta med fotolegitimation
v 46 Ti 2018-11-13 v 46
08:00 - 12:00 Tentamen PSYD52 Eden 025 Tentamen PSYD52:3 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
  On 2018-11-14
09:00 - 10:00 Laboration PSYD52.2 Hus P 036, Hus P 037 Fiona Mulvey Handledning 1. Grupp 1B
10:00 - 11:00 Laboration PSYD52.3 Hus P 037, Hus P 124 Fiona Mulvey Handledning 1. Grupp 2B
11:00 - 12:00 Laboration PSYD52.4 Hus P 037, Hus P 124 Fiona Mulvey Handledning 1. Grupp 3B
  To 2018-11-15
09:00 - 10:00 Laboration PSYD52.2 Hus P 037 Simon Granér Handledning 1. Grupp 1A
10:00 - 11:00 Laboration PSYD52.3 Hus M 123 Simon Granér Handledning 1. Grupp 2A
11:00 - 12:00 Laboration PSYD52.4 Hus M 123 Simon Granér Handledning 1. Grupp 3A
  Fr 2018-11-16
09:00 - 10:00 Laboration PSYD52.2 Hus P 006, Hus P 007 Fiona Mulvey, Simon Granér Handledning 2. Grupp 1A och 1B
10:00 - 11:00 Laboration PSYD52.3 Hus P 019, Hus P 202 Fiona Mulvey, Simon Granér Handledning 2. Grupp 2A och 2B
11:00 - 12:00 Laboration PSYD52.4 Hus P 019, Hus P 202 Fiona Mulvey, Simon Granér Handledning 2. Grupp 3A och 3B
v 47 Fr 2018-11-23 v 47
09:00 - 10:00 Laboration PSYD52.2 Hus P 006, Hus P 016 Fiona Mulvey, Simon Granér Handledning 3. Grupp 1A och 1B
10:00 - 11:00 Laboration PSYD52.3 Hus M 138, Hus P 204 Fiona Mulvey, Simon Granér Handledning 3. Grupp 2A och 2B
11:00 - 12:00 Laboration PSYD52.4 Hus M 138, Hus P 204 Fiona Mulvey, Simon Granér Handledning 3. Grupp 3A och 3B
  Lö 2018-11-24
09:00 - 13:00 Omtentamen PSYD52 Hus P 115 Omtentamen PSYD52:2 Kom en kvart innan tentamen; ta med fotolegitimation
v 48 Fr 2018-11-30 v 48
09:00 - 10:00 Laboration PSYD52.2 Hus P 006, Hus P 016 Fiona Mulvey, Simon Granér Handledning 4. Grupp 1A och 1B
10:00 - 11:00 Laboration PSYD52.3 Hus P 006, Hus P 016 Fiona Mulvey, Simon Granér Handledning 4. Grupp 2A och 2B
11:00 - 12:00 Laboration PSYD52.4 Hus P 006, Hus P 016 Fiona Mulvey, Simon Granér Handledning 4. Grupp 3A och 3B
v 49 Ti 2018-12-04 v 49
09:00 - 12:00 Laboration PSYD52.1 Hus R 144 Fiona Mulvey, Simon Granér Slutseminarium kognitiv laboration
  Fr 2018-12-07
08:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52 Hus M 124 Mikael Johansson Emotion
12:00 - 13:00 Projekt PSYD52 Hus M 138 Sophia Åkerblom
v 50 Må 2018-12-10 v 50
08:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52 Hus R 144 Mikael Johansson Emotion och minne
13:00 - 15:00 Projekt PSYD52 Eden 132 Fredrik Vanek Biblioteksundervisning: Informationssökning
  Ti 2018-12-11
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD52 Hus R 144 Magnus Lindgren Social Interaktion
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD52 Hus R 144 Sophia Åkerblom PTSD
  On 2018-12-12
08:00 - 10:00 Seminarium PSYD52 Hus M 123 Sophia Åkerblom Seminarium grupp 1a-d
10:00 - 12:00 Seminarium PSYD52 Hus M 123 Sophia Åkerblom Seminarium grupp 2a-d
v 51 Ti 2018-12-18 v 51
08:00 - 12:00 Digital tentamen PSYD52 Eden 025 Tentamen PSYD52:4 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
  On 2018-12-19
14:00 - 16:00 Handledning PSYD52 Hus M 124 Sophia Åkerblom
  To 2018-12-20
08:00 - 12:00 Projekt PSYD52 Eden 131 Sophia Åkerblom Handledning
13:00 - 17:00 Projekt PSYD52 Eden 129 Hela Sophia Åkerblom Handledning
v 2 On 2019-01-09 v 2
08:00 - 12:00 Projekt PSYD52 Hus M 138 Sophia Åkerblom Handledning
13:00 - 17:00 Projekt PSYD52 Hus M 138 Sophia Åkerblom Handledning
  Lö 2019-01-12
09:00 - 13:00 Omtentamen PSYD52 Hus P 115 Omtentamen PSYD52:3 Kom en kvart innan tentamen; ta med fotolegitimation
v 3 On 2019-01-16 v 3
08:00 - 12:00 Projekt PSYD52 Eden 131 Sophia Åkerblom Seminarium
13:00 - 17:00 Projekt PSYD52 Socialhögskolan 12 Sophia Åkerblom Seminarium
v 4 Må 2019-01-21 v 4
08:00 - 11:00 Introduktion Introduktion PSYD52 Hus P 206 Ines Bramao Introduction to the course
  Ti 2019-01-22
08:00 - 12:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Eden 131 Ines Bramao Functional Neuroanatomy 1 and 2
  On 2019-01-23
08:00 - 10:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Eden 131 Johan Mårtensson The Brain's evolution
13:00 - 15:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Eden 131 Ines Bramao Functional Neuroanatomy 3
  To 2019-01-24
10:00 - 12:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus M 124 Johan Mårtensson Brain development
  Fr 2019-01-25
10:00 - 12:00 Introduktion Information PSYD52 Fredrik Vanek LOCATION: Eden 132 Information literacy training-Library and & Information Resources Fredrik Vanek
  Lö 2019-01-26
09:00 - 13:00 Omtentamen PSYD52 Hus P 115 Omtentamen PSYD52:4 Kom en kvart innan tentamen; ta med fotolegitimation
v 5 Må 2019-01-28 v 5
15:00 - 17:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Att prestera under stress - teori och tillämpningar, Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande, Psykologi: Medvetande, förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Rättspsykologi, Psykologi: Samtals- och intervjuteknik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Introduktion PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD52, PSYD62, PSYE15, PSYE21, PSYE26, PSYE27 Eden 129 Hela Välkomstmöte nya studenter
  Ti 2019-01-29
13:00 - 15:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus P 115 Ines Bramao Methods
  On 2019-01-30
10:00 - 12:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Ines Bramao Communication with neurons
13:00 - 15:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Susanna Vestberg Neuropsychological disorders 1
15:00 - 17:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Susanna Vestberg Neuropsychological disorders 2
  To 2019-01-31
08:00 - 10:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Ines Bramao Communication between neurons
  Fr 2019-02-01
08:00 - 10:00 Introduktion Föreläsning PSYD52 Eden 131 Susanna Vestberg Neuropsychological Assessment
v 6 Må 2019-02-04 v 6
09:00 - 11:00 Introduktion Seminarium PSYD52.1 Hus P 016 Ines Bramao EEG demonstarion Grupp1
13:00 - 15:00 Introduktion Seminarium PSYD52.2 Hus P 016 Ines Bramao EEG demonstarion Grupp 2
  Ti 2019-02-05
09:00 - 11:00 Introduktion Seminarium PSYD52.3 Hus P 016 Ines Bramao EEG demonstarion Grupp 3
13:00 - 15:00 Introduktion Seminarium PSYD52.4 Hus P 016 Ines Bramao EEG demonstarion Grupp 4
  To 2019-02-07
10:00 - 12:00 Introduktion Seminarium PSYD52.1 Hus M 123 Roger Johansson Seminar grup1a-d, mandatory
13:00 - 15:00 Introduktion Seminarium PSYD52.2 Hus M 124 Roger Johansson Seminar grup2a-d, mandatory
v 7 Fr 2019-02-15 v 7
08:00 - 12:00 Introduktion Tentamen PSYD52 MA 10A, MA 10B Tentamen PSYD52:1 Kom en kvart innan tentamen startar-Ta med fotolegitimation!
v 8 Må 2019-02-18 v 8
10:00 - 12:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Magnus Lindgren Vision
  Ti 2019-02-19
13:00 - 15:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Magnus Lindgren Auditory Modality
  On 2019-02-20
10:00 - 12:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Magnus Lindgren Motor and somatosensory
  To 2019-02-21
13:00 - 16:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Hus M 138 Anders Tingström Drugs. Lecturers: Thord Hallin och Anders Tingström
v 9 Må 2019-02-25 v 9
13:00 - 15:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Hus P 206 Marianne Ors Sleep
  Ti 2019-02-26
10:00 - 12:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52 Eden 131 Simon Granér Emotion och Motivation
  To 2019-02-28
10:00 - 12:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52.1 Hus P 209 Roger Johansson Grupp 1a-d mandatory
13:00 - 15:00 Basala funktioner Föreläsning PSYD52.2 Hus P 209 Roger Johansson Grupp 2 a-d mandatory