Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2018-08-27 - 2019-03-03

Tid Kurs Undervisningstyp Grupp Lokaler* Lärare Kommenter
09:00 - 10:00 Introduktion PSYD43 Hus M 138 Simon Granér Introduktion
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD43 Hus P 124 Simon Granér Introduktion till idrottspsykologi
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD43 Hus M 138 Simon Granér Nervositet och aktivering
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD43 Hus M 138 Sofia Bunke Motivation
10:00 - 12:00 Seminarium PSYD43 Hus P 007, Hus P 013, Hus P 035, Hus P 036 Simon Granér Seminarium 1
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD43 Hus G 119 Simon Granér Idrottspsyk. färdigheter
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD43 Hus M 124 Simon Granér Emotionsreglering
08:00 - 10:00 Föreläsning PSYD43 Hus P 115 Sofia Bunke Självförtroende
15:00 - 17:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande, Psykologi: Medvetande, förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Rekrytering och urval av personal, Psykologi: Samtals- och intervjuteknik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Föreläsning PSYB15, PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD43, PSYD52, PSYD62, PSYE17, PSYE21, PSYE26 Anna Hjalmers Mattsson, Henrik Levinsson Välkomstmöte nya studenter Lokal: Edens hörsal
09:00 - 12:00 Laboration PSYD43 Hus P 202 Simon Granér Hantera arousal gr 1+2
13:00 - 16:00 Laboration PSYD43 Hus P 202 Simon Granér Hantera arousal gr 3+4
10:00 - 12:00 Seminarium PSYD43 Hus P 019, Hus P 038, Hus P 124, Hus P 203 Simon Granér Seminarium 2
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD43 Eden 131 Sofia Bunke Koncetration
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD43 Eden 131 Sofia Bunke Målsättning
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD43 Hus P 115 Niklas Cederström Simulering
13:00 - 15:00 Laboration PSYD43 Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 115 Niklas Cederström Simulering
10:00 - 12:00 Information PSYD43 Eden 132 Fredrik Vanek Informationssökning
13:00 - 15:00 Seminarium PSYD43 Hus P 007, Hus P 008, Hus P 019, Hus P 035 Simon Granér Seminarium 3
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD43 Hus M 138 Sofia Bunke Barn och utveckling
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD43 Hus R:236 Simon Granér Aggression
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD43 Hus P 206 Simon Granér Tillämpning för trännare
10:00 - 12:00 Seminarium PSYD43 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 013, Hus P 014 Sofia Bunke Seminarium 4
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD43 Hus M 138 Sofia Bunke Samtal och intervjutekn (oblig)
08:00 - 10:00 Föreläsning PSYD43 Hus P 006, Hus P 007 Sofia Bunke Samtalsövning (oblig) gr 1
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD43 Hus P 006, Hus P 007 Sofia Bunke Samtalsövning (oblig) gr 2
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD43 Hus P 006, Hus P 007 Sofia Bunke Samtalsövning (oblig) gr 3
15:00 - 17:00 Föreläsning PSYD43 Hus P 006, Hus P 007 Sofia Bunke Samtalsövning (oblig) gr 4
10:00 - 12:00 Seminarium PSYD43 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 008, Hus P 035 Sofia Bunke Seminarium 5
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD43 Hus M 138 Karin Moesch Att arbeta som idrottspsykolog (oblig)
08:00 - 12:00 Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande Tentamen PSYD43, PSYE26 MA 9A, MA 9B, MA 9C Tenatamen PSYE26:1, PSYD43:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD43 Hus P 206 Simon Granér Intro till lagidrottspsykologi
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD43 Hus P 206 Sofia Bunke Storlek och territorium
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD43 Eden 131 Simon Granér Lagmedlemmarnas attribut
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD43 Hus M 109 Sofia Bunke Lagsammanhållning
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD43 Hus R:240 Simon Granér Lagets struktur I
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD43 Hus M 123 Simon Granér Lagets struktur II
10:00 - 12:00 Grupparbete PSYD43 Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040 Simon Granér Grupparbete
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYD43 Hus P 115 Simon Granér Filmseminarium
10:00 - 12:00 Grupparbete PSYD43 Hus P 209 Simon Granér Grupparbete/ handledning
14:00 - 18:00 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Kandidatkurs, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Tentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 9, Hela Tentamen: PSYD43:2, PSYD21:2, PSYD11:3, PSYB24, PSYK11:2, PSYP36, PSYP56:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
09:00 - 10:00 Föreläsning PSYD43 Hus M 124 Simon Granér Tentagenomgång DK1
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD43 Hus M 124 Sofia Bunke Ledarskap
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD43 Hus R 144 Niklas Cederström Kommunikation
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD43 Eden 129 Hela Simon Granér Gruppdynamiska processer
10:00 - 12:00 Grupparbete PSYD43 Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040 Simon Granér Grupparbete
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD43 Hus R 144 Sofia Bunke Team building
10:00 - 12:00 Grupparbete PSYD43.1 Hus M 124 Grupparbete/handledning
13:00 - 16:00 Seminarium PSYD43 Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037, Hus P 042 Simon Granér Rollanalys
08:00 - 10:00 Laboration PSYD43 Hus P 008 Sofia Bunke Team work (oblig) gr 1+2
10:00 - 12:00 Laboration PSYD43 Hus P 008 Sofia Bunke Team work (oblig) gr 3+4
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD43 Hus R 144 Simon Granér Lagprestation
13:00 - 15:00 Laboration PSYD43 Hus M 123, Hus M 124 Simon Granér Prestation Grupp 1 & 2
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD43 Hus P 008, Hus P 206 Simon Granér Prestation Grupp 3 & 4
09:00 - 12:00 Seminarium PSYD43 Hus P 008, Hus P 124, Hus P 202, Hus P 203 Simon Granér Videoanalys
13:00 - 15:00 Seminarium PSYD43 Hus P 115 Simon Granér Tentagenomgång
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYD43 Hus P 035, Hus P 036 Simon Granér, Sofia Bunke Gruppredovisning (oblig)
09:00 - 13:00 Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYD11, PSYD43, PSYE26 Eden 025 Omtentamen: PSYD11:2, PSYD43:1, PSYE26:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
08:45 - 09:00 Utlämning av uppgift PSYD43 Hemtentamen utlämning
11:45 - 12:00 Inlämning PSYD43 Hemtentamen inlämning
10:00 - 12:00 Introduktion PSYD43 Eden 131 Simon Granér Kursvärdering DK2 & Introduktion DK4(oblig) idrottskador
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD43 Eden 131 Niklas Cederström Idrottsskador
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD43.1 Hus M 138 Sverker Fryklund Gästföreläsning
09:00 - 12:00 Föreläsning PSYD43 Hus P 206 Simon Granér Filmseminarium
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD43 Hus P 206 Sofia Bunke Karriärövergångar
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD43 Hus P 206 Idrottspsykologisk tillämpning; Lärare Caroline Jönsson
10:00 - 12:00 Seminarium PSYD43 Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041 Simon Granér Grupphandledning/ Grupparbete
09:00 - 13:00 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Kandidatkurs, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 Eden 025 Tentamen: PSYD11:3, PSYD21:2, PSYK11:2, PSYD43:2, PSYP56:1, PSYP36, PSYB24 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD43 Hus P 206 Sofia Bunke Fysisk aktivitet-motivation I Redovisning grupparbete
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD43 Hus P 206 Sofia Bunke Fysisk aktivitet -motivation II
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD43 Hus P 206 Sofia Bunke Intervetioner I
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD43 Hus P 206 Sofia Bunke Intervetioner II
10:00 - 12:00 Grupparbete PSYD43 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 013, Hus P 014 Sofia Bunke Grupphandeldning/Grupparbete
17:00 - 17:15 Inlämning PSYD43 Inlämning individuell reflektionsuppgift 1
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD43 Hus P 206 Simon Granér Psykologiska effekter I
09:00 - 10:00 Föreläsning PSYD43 Hus M 109 Simon Granér Tentagenomgång DK3
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD43 Hus M 109 Simon Granér Psykologiska effekter II
10:00 - 12:00 Grupparbete PSYD43 Hus P 013, Hus P 016, Hus P 035, Hus P 039 Simon Granér Grupphandledning (obl)
16:45 - 17:00 Inlämning PSYD43 Inlämning individuell reflektionsuppgift 2
10:00 - 12:00 Grupparbete PSYD43 Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041 Simon Granér Grupphandeldning/Grupparbete
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYD43 Hus P 017, Hus P 019 Simon Granér, Sofia Bunke Redovisning (obl)
16:45 - 17:00 Inlämning PSYD43 Inlämning individuell reflektionsupppgift 3; inlämning individuell fördjupningsuppgift
10:00 - 12:00 Grupparbete PSYD43 Hus P 007, Hus P 013, Hus P 035, Hus P 036 Sofia Bunke Grupphandeldning/Grupparbete
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD43 Hus P 115 Simon Granér, Sofia Bunke Kursvärdering DK4 medtag gärna laptop eller smartphone
09:00 - 09:15 Utlämning av uppgift PSYD43 Omhemtentamen utlämning
09:45 - 10:00 Utlämning av uppgift PSYD43 Omhemtentamen inlämning