Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2018-08-27 - 2019-03-03

Tid Kurs Delkurs Undervisningstyp Grupp Lokaler* Lärare Kommenter
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD21 Hus R 144 Una Tellhed G1-G2
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD21 Hus M 123 Una Tellhed G3
09:00 - 12:00 Laboration PSYD21 Eden 129 Hela, Hus P 006, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 037 Una Tellhed Självet
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD21 Hus R 144 Una Tellhed G4
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD21 Hus R 144 Una Tellhed G5
15:00 - 17:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande, Psykologi: Medvetande, förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Rekrytering och urval av personal, Psykologi: Samtals- och intervjuteknik, Psykologi: Översiktskurs Föreläsning PSYB15, PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD43, PSYD52, PSYD62, PSYE17, PSYE21, PSYE26 Anna Hjalmers Mattsson, Henrik Levinsson Välkomstmöte nya studenter Lokal: Edens hörsal
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD21 Hus R 144 Una Tellhed G7
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD21 Hus R 144 Una Tellhed G8
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD21 Hus P 115 Una Tellhed G9
09:00 - 12:00 Övning PSYD21 Hus P 014, Hus P 016, Hus P 017, Hus P 019, Hus P 115 Una Tellhed Attribution
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD21 Eden 131 Una Tellhed G10
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD21 Hus M 124 Arvid Erlandsson G12
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD21 Hus M 124 Arvid Erlandsson G13-14
13:00 - 16:00 Laboration PSYD21 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 115 Arvid Erlandsson Moral, kursvärdering medtag laptop, smartphone
14:00 - 18:00 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Kandidatkurs, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 9, Hela Tentamen: PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 , PSYP11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD21 Eden 131 Una Tellhed A2
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD21 Hus M 124 Tomas Jungert O1-3, underlag för uppsats delas ut
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD21 Hus M 124 Tomas Jungert O10
13:00 - 16:00 Laboration PSYD21 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 013, Hus P 014, Hus P 206 Tomas Jungert
10:00 - 12:00 Seminarium PSYD21 Hus P 007, Hus P 008, Hus R 144 Una Tellhed A3
17:45 - 18:00 Inlämning PSYD21 Deadline för inlämning av uppsats
13:00 - 15:00 Seminarium PSYD21.1 Hus P 019 Tomas Jungert Uppsatsseminarium
15:00 - 17:00 Seminarium PSYD21.2 Hus P 019 Tomas Jungert Uppsatsseminarium
10:00 - 12:00 Seminarium PSYD21.3 Hus P 019 Tomas Jungert Uppsatsseminarium
13:00 - 15:00 Seminarium PSYD21.4 Hus P 019 Tomas Jungert Uppsatsseminarium
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD21 Hus M 124 Tomas Jungert O4
10:00 - 12:00 Seminarium PSYD21 Hus P 036, Hus P 037, Hus P 038, Hus P 206 Una Tellhed A4
15:00 - 17:00 Seminarium PSYD21 Hus M 138, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 017 Una Tellhed A5
15:00 - 17:00 Seminarium PSYD21 Hus M 138, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 017 Una Tellhed A6
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD21 Hus M 124 Tomas Jungert O5-6
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD21 Hus M 124 Tomas Jungert O7
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD21 Hus M 124 O9+11
13:00 - 15:00 Seminarium PSYD21 Eden 129 Hela, Hus P 006, Hus P 007, Hus P 008 Una Tellhed A8
14:00 - 18:00 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kandidatkurs, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Översiktskurs Tentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 9, Hela Tentamen: PSYD43:2, PSYD21:2, PSYD11:3, PSYB24, PSYK11:2, PSYP36, PSYP56:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD21 Hus M 124 Fredrik Björklund Introd., Föreläsning: K1-2, ul
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD21 Eden 131 Fredrik Björklund K3-5
09:00 - 13:00 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Kandidatkurs, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 Eden 025 Omtentamen: PSYD11:1, PSYP11:1, PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD21 Eden 131 Fredrik Björklund K6-7
13:00 - 16:00 Laboration PSYD21 Hus P 203, Hus P 206, Hus P 209, Hus P 210 Fredrik Björklund Direkta metoder
11:45 - 12:00 Inlämning PSYD21 Deadline för inlämning av seminareuppgift 1
08:00 - 10:00 Seminarium PSYD21.1 Hus P 008 Fredrik Björklund Artikelseminarium 1
10:00 - 12:00 Seminarium PSYD21.2 Hus M 109 Fredrik Björklund Artikelseminarium 1
12:00 - 14:00 Seminarium PSYD21.3 Hus P 008 Fredrik Björklund Artikelseminarium 1
14:00 - 16:00 Seminarium PSYD21.4 Hus P 008 Fredrik Björklund Artikelseminarium 1
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD21 Hus M 124 Tomas Jungert K8-9, u2
13:00 - 16:00 Laboration PSYD21 Hus M 109, Hus P 115, Hus P 206 Tomas Jungert Lab 2
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD21 Hus M 124 Tomas Jungert K10-11
08:00 - 10:00 Seminarium PSYD21.1 Hus P 016 Fredrik Björklund Praktisk nytta, kursvärdering medtag laptop/ smartphone
10:00 - 12:00 Seminarium PSYD21.2 Hus P 016 Fredrik Björklund Praktisk nytta, kursvärdering medtag laptop/ smartphone
12:00 - 14:00 Seminarium PSYD21.3 Hus P 016 Fredrik Björklund Praktisk nytta, kursvärdering medtag laptop/ smartphone
14:00 - 16:00 Seminarium PSYD21.4 Hus P 016 Fredrik Björklund Praktisk nytta, kursvärdering medtag laptop/ smartphone
11:45 - 12:00 Inlämning PSYD21 Deadline för inlämning av seminarieuppgift 2
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD21 Eden 129 Hela Tomas Jungert K12-13
15:00 - 17:00 Seminarium PSYD21.1 Hus P 008 Tomas Jungert Artikelseminarium 2
10:00 - 12:00 Seminarium PSYD21.2 Hus P 008 Tomas Jungert Artikelseminarium 2
12:00 - 14:00 Seminarium PSYD21.3 Hus P 008 Tomas Jungert Artikelseminarium 2
14:00 - 16:00 Seminarium PSYD21.4 Hus P 008 Tomas Jungert
08:00 - 12:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Ämnesfördjupning och grundläggande forskningsmetodik, Psykologi: Översiktskurs Tentamen PEAB08, PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD62 MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 9, Hela Tentamen: PSYD21:3, PSYD32:2, PSYD11:4, PSYD62:3, PEAB08 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
10:00 - 12:00 Seminarium PSYD21.1 Hus P 007 Fredrik Björklund Problemformulering
10:00 - 12:00 Seminarium PSYD21.2 Hus P 019 Una Tellhed Problemformulering
13:00 - 15:00 Seminarium PSYD21.3 Hus P 019 Una Tellhed Problemformulering
10:00 - 12:00 Projekt PSYD21.1 Hus P 013
10:00 - 12:00 Seminarium PSYD21.4 Hus P 016 Tomas Jungert Problemformulering
13:00 - 15:00 Projekt PSYD21.3 Hus P 013
13:00 - 15:00 Projekt PSYD21.4 Hus P 019
09:00 - 13:00 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kandidatkurs, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 Eden 025 Tentamen: PSYD11:3, PSYD21:2, PSYK11:2, PSYD43:2, PSYP56:1, PSYP36, PSYB24 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
10:00 - 12:00 Seminarium PSYD21.1 Hus P 017 Fredrik Björklund Förb. datainsamling
10:00 - 12:00 Seminarium PSYD21.2 Hus P 019 Una Tellhed Förb. datainsamling
13:00 - 15:00 Seminarium PSYD21.3 Hus P 019 Una Tellhed Förb. datainsamling
13:00 - 15:00 Seminarium PSYD21.4 Hus P 017 Tomas Jungert Förb. datainsamling
10:00 - 12:00 Projekt PSYD21.1 Hus P 017
10:00 - 12:00 Projekt PSYD21.2 Hus P 019
13:00 - 15:00 Projekt PSYD21.3 Hus P 019
13:00 - 15:00 Projekt PSYD21.4 Hus P 017
10:00 - 12:00 Projekt PSYD21.1 Hus P 019
10:00 - 12:00 Projekt PSYD21.2 Hus P 017
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD21.3 Hus P 017
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD21.4 Hus P 019
10:00 - 12:00 Projekt PSYD21.1 Hus P 006
10:00 - 12:00 Projekt PSYD21.2 Hus P 007
13:00 - 15:00 Projekt PSYD21.3 Hus P 006
13:00 - 15:00 Projekt PSYD21.4 Hus P 007
10:00 - 12:00 Projekt PSYD21.1 Hus P 006
10:00 - 12:00 Projekt PSYD21.2 Hus P 007
13:00 - 15:00 Projekt PSYD21.3 Hus P 007
13:00 - 15:00 Projekt PSYD21.4 Hus P 006
10:00 - 12:00 Seminarium PSYD21.1 Hus P 006 Fredrik Björklund Resultatanalys
10:00 - 12:00 Seminarium PSYD21.2 Hus P 007 Una Tellhed Resultatanalys
13:00 - 15:00 Seminarium PSYD21.3 Hus P 006 Una Tellhed Resultatanalys
13:00 - 15:00 Seminarium PSYD21.4 Hus P 007 Tomas Jungert Resultatanalys
17:45 - 18:00 Inlämning PSYD21 Deadline för inlämning av projektrapportutkast
10:00 - 12:00 Projekt PSYD21 Hus P 006, Hus P 007
13:00 - 15:00 Projekt PSYD21 Hus P 006
10:00 - 12:00 Handledning PSYD21.1 Hus P 016 Fredrik Björklund Handl. Rapportering
10:00 - 12:00 Handledning PSYD21.2 Hus P 013, Hus P 014 Una Tellhed Handl. Rapportering
13:00 - 15:00 Handledning PSYD21.3 Hus P 014 Una Tellhed Handl. Rapportering
09:00 - 13:00 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Introduktion till psykologi, Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PEAB12, PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYE26 MA 8A, MA 8B Omtentamen: PSYD11:4, PSYD21:3, PSYD32:2, PSYD62:3, PSYE26:2, PEAB12 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
10:00 - 12:00 Handledning PSYD21.4 Hus P 006 Tomas Jungert Handl. Rapportering
10:00 - 12:00 Projekt PSYD21.1 Hus P 006
10:00 - 12:00 Projekt PSYD21.2 Hus P 008
13:00 - 15:00 Projekt PSYD21.3 Hus P 008
13:00 - 15:00 Projekt PSYD21.4 Hus P 006
17:45 - 18:00 Inlämning PSYD21 Deadline för inlämning av reviderad projektrapport
09:00 - 12:00 Presentation PSYD21 Eden 131 Fredrik Björklund, Tomas Jungert, Una Tellhed Projektpresentation, kursvärdering medtag gärna laptop eller smartphone
10:00 - 12:00 Introduktion till socialpsykologin Föreläsning PSYD21 Eden 131 Una Tellhed G1-G2
10:00 - 12:00 Introduktion till socialpsykologin Föreläsning PSYD21 Eden 131 Una Tellhed G3
13:00 - 16:00 Introduktion till socialpsykologin Laboration PSYD21 Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041, Hus P 042, Hus P 206 Una Tellhed
13:00 - 15:00 Introduktion till socialpsykologin Föreläsning PSYD21 Eden 131 Una Tellhed G4
15:00 - 17:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Att prestera under stress - teori och tillämpningar, Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi, Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande, Psykologi: Medvetande, förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Rättspsykologi, Psykologi: Samtals- och intervjuteknik, Psykologi: Översiktskurs Introduktion PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD52, PSYD62, PSYE15, PSYE21, PSYE26, PSYE27 Eden 129 Hela Välkomstmöte nya studenter
13:00 - 15:00 Introduktion till socialpsykologin Föreläsning PSYD21 Hus M 124 Una Tellhed G5
13:00 - 15:00 Introduktion till socialpsykologin Föreläsning PSYD21 Hus M 124 Una Tellhed G7
10:00 - 12:00 Introduktion till socialpsykologin Föreläsning PSYD21 Eden 131 Una Tellhed G8
13:00 - 15:00 Introduktion till socialpsykologin Föreläsning PSYD21 Eden 131 Una Tellhed G9
09:00 - 12:00 Introduktion till socialpsykologin Laboration PSYD21 Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041, Hus P 042, Hus P 206 Una Tellhed
10:00 - 12:00 Introduktion till socialpsykologin Föreläsning PSYD21 Eden 131 Una Tellhed G10
10:00 - 12:00 Introduktion till socialpsykologin Föreläsning PSYD21 Eden 131 Una Tellhed G12
13:00 - 15:00 Introduktion till socialpsykologin Föreläsning PSYD21 Eden 131 Una Tellhed G13-G14
09:00 - 12:00 Introduktion till socialpsykologin Laboration PSYD21 Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041, Hus P 042, Hus P 206 Una Tellhed
14:00 - 18:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Kandidatkurs, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11 MA 10, Hela, MA 9A, MA 9B, MA 9C Tentamen PSYD32:1, PSYK11:1, PSYD62:1, PSYD21:1 Kom en kvart innan tentamen startar-Ta med fotolegitimation!
13:00 - 15:00 Emotion och social kognition Föreläsning PSYD21 Eden 131 Una Tellhed A2
13:00 - 15:00 Emotion och social kognition Föreläsning PSYD21 Eden 131 Tomas Jungert O1-3, u
13:00 - 15:00 Emotion och social kognition Seminarium PSYD21 Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037, Hus P 206 Una Tellhed A3
10:00 - 12:00 Emotion och social kognition Föreläsning PSYD21 Eden 131 Tomas Jungert O10