Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2018-08-27 - 2019-03-03

Tid Kurs Undervisningstyp Grupp Lokaler* Lärare Kommenter
10:00 - 11:00 Introduktion PSYE26 Hus R 144 Åse Innes-Ker Upprop
08:00 - 10:00 Föreläsning PSYE26 Eden 129 Hela Åse Innes-Ker Intro marknadsföring
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYE26 Hus R 144 Simon Granér Social Kognition
13:00 - 14:00 Biblioteksundervisning PSYE26 Eden 132 Fredrik Vanek Bibliotek
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYE26 Eden 129 Hela Simon Granér Propaganda
10:00 - 12:00 Seminarium PSYE26 Hus P 202 Simon Granér I butiken
13:00 - 15:00 Seminarium PSYE26 Hus P 202 Simon Granér I butiken
15:00 - 17:00 Seminarium PSYE26 Hus P 202 Simon Granér I butiken
15:00 - 17:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Medvetande, förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Rekrytering och urval av personal, Psykologi: Samtals- och intervjuteknik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Föreläsning PSYB15, PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD43, PSYD52, PSYD62, PSYE17, PSYE21, PSYE26 Anna Hjalmers Mattsson, Henrik Levinsson Välkomstmöte nya studenter Lokal: Edens hörsal
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYE26 Hus R 144 Simon Granér Konformitet
08:00 - 10:00 Seminarium PSYE26 Hus P 206 Simon Granér Blindtest grupp1
10:00 - 12:00 Seminarium PSYE26 Hus P 206 Simon Granér Blindtest grupp2
13:00 - 15:00 Seminarium PSYE26 Hus P 206 Simon Granér Blindtest grupp3
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYE26 Hus M 124 Simon Granér Självrättfärdigande
08:00 - 10:00 Seminarium PSYE26 Hus P 204, Hus P 206 Åse Innes-Ker Impliciat attityder, Grupp 1
10:00 - 12:00 Seminarium PSYE26 Hus P 204, Hus P 206 Åse Innes-Ker Impliciat attityder, Grupp 2
13:00 - 15:00 Seminarium PSYE26 Hus P 204, Hus P 206 Åse Innes-Ker Impliciat attityder, Grupp 3
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYE26 Hus R 144 Simon Granér Liking, Loving
08:00 - 10:00 Seminarium PSYE26 Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039, Hus P 202 Simon Granér Reklam, Grupp 1
10:00 - 12:00 Seminarium PSYE26 Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039, Hus P 202 Simon Granér Reklam, Grupp 2
13:00 - 15:00 Seminarium PSYE26 Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039, Hus P 202 Simon Granér Reklam, Grupp 3
08:00 - 12:00 Psykologi: Idrottspsykologi Tentamen PSYD43, PSYE26 MA 9A, MA 9B, MA 9C Tenatamen PSYE26:1, PSYD43:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
09:00 - 10:00 Introduktion PSYE26 Eden 129 Hela Åse Innes-Ker Introduktion till Projekt (oblig)
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYE26 Hus R 144 Simon Granér Reprocitet/ Förpliktelse
08:00 - 10:00 Seminarium PSYE26 Hus M 109 Åse Innes-Ker Reprocitet/ Förpliktelse, Grupp1
10:00 - 12:00 Seminarium PSYE26 Hus M 109 Åse Innes-Ker Reprocitet/ Förpliktelse, Grupp2
13:00 - 15:00 Seminarium PSYE26 Hus M 109 Åse Innes-Ker Reprocitet/ Förpliktelse, Grupp3
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYE26 Hus R:240 Simon Granér Auktoritet/ sympati
08:00 - 10:00 Seminarium PSYE26 Hus M 109 Åse Innes-Ker Fokusgrupp, Grupp 1
10:00 - 12:00 Seminarium PSYE26 Hus M 109 Åse Innes-Ker Fokusgrupp, Grupp 2
13:00 - 15:00 Seminarium PSYE26 Hus M 109 Åse Innes-Ker Fokusgrupp, Grupp 3
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYE26 Eden 129 Hela Simon Granér
08:00 - 10:00 Seminarium PSYE26 Hus M 124 Åse Innes-Ker Auktoritet/ sympati Grupp 1
10:00 - 12:00 Seminarium PSYE26 Hus M 124 Åse Innes-Ker Auktoritet/ sympati Grupp 2
13:00 - 15:00 Seminarium PSYE26 Hus M 124 Åse Innes-Ker Auktoritet/ sympati Grupp 3
08:00 - 10:00 Seminarium PSYE26 Hus M 109 Åse Innes-Ker Sociala Bevis/ Knapphet, Grupp 1
10:00 - 12:00 Seminarium PSYE26 Hus M 109 Åse Innes-Ker Sociala Bevis/ Knapphet, Grupp 2
13:00 - 15:00 Seminarium PSYE26 Hus M 109 Åse Innes-Ker Sociala Bevis/ Knapphet, Grupp 3
08:00 - 12:00 Presentation PSYE26 Hus R 144 Åse Innes-Ker Projekt Presentation, Oblig
08:00 - 12:00 Tentamen PSYD52 Eden 025 Tentamen PSYE26:2 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
09:00 - 13:00 Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYD11, PSYD43, PSYE26 Eden 025 Omtentamen: PSYD11:2, PSYD43:1, PSYE26:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
10:00 - 11:00 Introduktion PSYE26 Hus R 144 Åse Innes-Ker Introduktion till projekt, Oblig
08:00 - 10:00 Seminarium PSYE26 Hus P 202 Åse Innes-Ker Fokusgrupp1, Grupp 1
10:00 - 12:00 Seminarium PSYE26 Hus P 202 Åse Innes-Ker Fokusgrupp1, Grupp 2
13:00 - 15:00 Seminarium PSYE26 Hus P 202 Åse Innes-Ker Fokusgrupp1, Grupp 3
08:00 - 10:00 Seminarium PSYE26 Hus P 202 Åse Innes-Ker Fokusgrupp2, Grupp 1
10:00 - 12:00 Seminarium PSYE26 Hus P 202 Åse Innes-Ker Fokusgrupp2, Grupp 2
13:00 - 15:00 Seminarium PSYE26 Hus P 202 Åse Innes-Ker Fokusgrupp2, Grupp 3
08:00 - 10:00 Seminarium PSYE26 Hus P 202 Åse Innes-Ker Fokusgrupp3, Grupp 1
10:00 - 12:00 Seminarium PSYE26 Hus P 202 Åse Innes-Ker Fokusgrupp3, Grupp 2
13:00 - 15:00 Seminarium PSYE26 Hus P 202 Åse Innes-Ker Fokusgrupp3, Grupp 3
09:00 - 13:00 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Introduktion till psykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PEAB12, PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYE26 MA 8A, MA 8B Omtentamen: PSYD11:4, PSYD21:3, PSYD32:2, PSYD62:3, PSYE26:2, PEAB12 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
08:00 - 12:00 Presentation PSYE26 Eden 129 Hela Simon Granér, Åse Innes-Ker Slutpresentation (oblig)
13:00 - 14:00 Introduktion PSYE26 Hus M 124 Åse Innes-Ker Upprop OBLIG
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYE26 Eden 129 Hela Åse Innes-Ker Intro marknadsföring OBLIG
13:00 - 14:00 Föreläsning PSYE26 Fredrik Vanek Biblioteksundervisning lokal: Eden 132
15:00 - 17:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Att prestera under stress - teori och tillämpningar, Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi, Psykologi: Medvetande, förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Rättspsykologi, Psykologi: Samtals- och intervjuteknik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Introduktion PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD52, PSYD62, PSYE15, PSYE21, PSYE26, PSYE27 Eden 129 Hela Välkomstmöte nya studenter
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYE26 Hus P 115 Simon Granér Social kognition
10:00 - 12:00 Seminarium PSYE26 Hus M 109 Simon Granér I butiken, grupp 1
13:00 - 15:00 Seminarium PSYE26 Hus M 123 Simon Granér I butiken, grupp 2
15:00 - 17:00 Seminarium PSYE26 Hus M 123 Simon Granér I butiken, grupp 3
15:00 - 17:00 Föreläsning PSYE26 Hus M 124 Simon Granér Propaganda
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYE26 Hus M 138 Simon Granér Självrättfärdigande
08:00 - 10:00 Seminarium PSYE26.1 Hus P 206 Simon Granér Blindtest Grupp 1
10:00 - 12:00 Seminarium PSYE26.2 Hus P 206 Simon Granér Blindtest Grupp 2
13:00 - 15:00 Seminarium PSYE26.3 Hus P 206 Simon Granér Blindtest Grupp 3
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYE26 Eden 129 Hela Simon Granér Konformitet
08:00 - 10:00 Seminarium PSYE26.1 Hus P 204, Hus P 206 Åse Innes-Ker Implicita attityder, Grupp 1
10:00 - 12:00 Seminarium PSYE26.2 Hus P 204, Hus P 206 Åse Innes-Ker Implicita attityder, Grupp 2
13:00 - 15:00 Seminarium PSYE26.3 Hus P 204, Hus P 206 Åse Innes-Ker Implicita attityder, Grupp 3
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYE26 Eden 129 Hela Simon Granér Gillande
08:00 - 10:00 Seminarium PSYE26.1 Hus P 008, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 017 Simon Granér Reklam, Grupp 1
10:00 - 12:00 Seminarium PSYE26.2 Hus P 008, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 017 Simon Granér Reklam, Grupp 2
13:00 - 15:00 Seminarium PSYE26.3 Hus P 008, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 017 Simon Granér Reklam, Grupp 3