Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2018-08-27 - 2019-03-03

Tid Kurs Undervisningstyp Grupp Lokaler* Lärare Kommenter
10:00 - 12:00 Introduktion PSYE17 Hus M 138 Martin Bäckström
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYE17 Hus P 115 Martin Bäckström Mätning av prestationer mm
15:00 - 17:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande, Psykologi: Medvetande, förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Samtals- och intervjuteknik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Föreläsning PSYB15, PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD43, PSYD52, PSYD62, PSYE17, PSYE21, PSYE26 Anna Hjalmers Mattsson, Henrik Levinsson Välkomstmöte nya studenter Lokal: Edens hörsal
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYE17 Hus P 115 Martin Bäckström Reliabilitet
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYE17 Eden 129 Hela Martin Bäckström Validitet
09:00 - 12:00 Övning PSYE17 Hus M 123 Martin Bäckström Psykometri Grupp A
13:00 - 16:00 Övning PSYE17 Hus M 123 Martin Bäckström Psykometri Grupp B
09:00 - 12:00 Övning PSYE17 Hus M 123 Martin Bäckström Psykometri Grupp C
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYE17 Eden 129 Hela Kristoffer Holm Arbetsanalys
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYE17 Eden 129 Hela Ingela Steij Stålbrand Obl förberedelse inför case
09:00 - 12:00 Övning PSYE17 Hus M 123 Kristoffer Holm Arbetsanalys GruppA
09:00 - 12:00 Övning PSYE17 Hus M 109 Kristoffer Holm Arbetsanalys GruppB
13:00 - 16:00 Övning PSYE17 Hus M 109 Kristoffer Holm Arbetsanalys Grupp C
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYE17 Hus M 138 Rebecka Persson Personlighet och personlighettest
09:00 - 12:00 Övning PSYE17 Hus P 206 Rebecka Persson Personlighetstest GruppA
13:00 - 16:00 Övning PSYE17 Hus P 202 Rebecka Persson Personlighetstest GruppB
13:00 - 16:00 Övning PSYE17 Hus M 124 Rebecka Persson Personlighetstest GruppC
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYE17 Hus M 138 Ilkka Salo Intelligens och andra begåvningar
09:00 - 12:00 Övning PSYE17 Hus M 124 Ilkka Salo Gruppövning: Träning med begåvningstest Grupp A
13:00 - 16:00 Övning PSYE17 Hus M 138 Ilkka Salo Gruppövning: Träning med begåvningstest Grupp B
13:00 - 16:00 Övning PSYE17 Hus M 138 Ilkka Salo Gruppövning: Träning med begåvningstest Grupp C
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYE17 Eden 129 Hela Martin Bäckström Intervjuer, ansökningshandlingar och referenser
09:00 - 12:00 Övning PSYE17 Hus P 202 Ingela Steij Stålbrand Gruppövning Träning med intervjuer och referenser GruppA
13:00 - 16:00 Övning PSYE17 Hus P 202 Ingela Steij Stålbrand Gruppövning Träning med intervjuer och referenser Grupp B
09:00 - 12:00 Övning PSYE17 Hus P 202 Ingela Steij Stålbrand Gruppövning Träning med intervjuer och referenser Grupp C
09:00 - 12:00 Övning PSYE17 Hus M 109 Ingela Steij Stålbrand Gruppövning GruppA Förberedelse inför "urval"
13:00 - 16:00 Övning PSYE17 Hus M 109 Ingela Steij Stålbrand Gruppövning Grupp B Förberedelse inför "urval"
09:00 - 12:00 Övning PSYE17 Hus M 123 Ingela Steij Stålbrand Gruppövning Grupp C Förberedelse inför "urval"
10:00 - 12:00 Övning PSYE17 Hus P 115 Ingela Steij Stålbrand Gruppövning Redovisning av case-uppgiften GruppA
13:00 - 16:00 Övning PSYE17 Hus P 115 Ingela Steij Stålbrand Gruppövning Redovisning av case-uppgiften Grupp B
10:00 - 12:00 Övning PSYE17 Hus P 115 Ingela Steij Stålbrand Gruppövning Redovisning av case-uppgiften Grupp C
08:00 - 12:00 Redovisning PSYE17 Eden 129 Hela Martin Bäckström Redovisning av grupparbete och studiebesök, utvärdering OBS Ta med laptop eller smartphone
08:00 - 10:00 Introduktion PSYE17 Hus M 124 Martin Bäckström Introduktion till kursen och dess upplägg
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYE17 St. Algatan Hörsal Martin Bäckström Mättning av prestationer mm
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYE17 St. Algatan Hörsal Martin Bäckström Reliabilitet
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYE17 St. Algatan Hörsal Martin Bäckström Validitet
09:15 - 12:00 Övning PSYE17.1 Hus M 109 Martin Bäckström Psykometri
13:15 - 16:00 Övning PSYE17.2 Hus M 109 Martin Bäckström Psykometri
09:15 - 12:00 Övning PSYE17.3 Hus M 123 Martin Bäckström Psykometri
10:15 - 12:00 Föreläsning PSYE17 Hus P 115 Kristoffer Holm Arbetsanalys
13:15 - 15:00 Föreläsning PSYE17 Hus P 115 Ingela Steij Stålbrand Obligatorisk förberedelse inför case
09:15 - 12:00 Övning PSYE17.3 Hus M 123 Kristoffer Holm Arbetsanalys
09:15 - 12:00 Övning PSYE17.1 Hus M 109 Kristoffer Holm Arbetsanalys
13:15 - 16:00 Övning PSYE17.2 Hus M 109 Kristoffer Holm Arbetsanalys
10:15 - 12:00 Föreläsning PSYE17 Hus P 115 Martin Bäckström Intervjuer, ansökningshandlingar och referenser
09:15 - 12:00 Seminarium PSYE17.1 Hus M 109 Ingela Steij Stålbrand Träning med intervjuer och referenser
13:15 - 16:00 Seminarium PSYE17.2 Hus M 109 Ingela Steij Stålbrand Träning med intervjuer och referenser
09:15 - 12:00 Seminarium PSYE17.3 Eden 131 Ingela Steij Stålbrand Träning med intervjuer och referenser