Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2018-08-27 - 2019-03-03

Tid Kurs Undervisningstyp Grupp Lokaler* Lärare Kommenter
17:00 - 18:00 Introduktion PSYB15 Hus P 115 Jan-Åke Jansson Introduktionsmöte
13:00 - 16:00 Presentation PSYB15 Hus P 021 Jan-Åke Jansson Presentation av kursen
18:00 - 21:00 Presentation PSYB15 Hus P 021 Jan-Åke Jansson Presentation av kursen
13:00 - 16:00 Presentation PSYB15 Hus P 021 Jan-Åke Jansson Presentation av kursen
15:00 - 17:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande, Psykologi: Medvetande, förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Rekrytering och urval av personal, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Föreläsning PSYB15, PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD43, PSYD52, PSYD62, PSYE17, PSYE21, PSYE26 Anna Hjalmers Mattsson, Henrik Levinsson Välkomstmöte nya studenter Lokal: Edens hörsal
12:00 - 16:00 Redovisning PSYB15
13:00 - 16:00 Litteraturseminarium PSYB15 Hus P 021 Jan-Åke Jansson
18:00 - 21:00 Litteraturseminarium PSYB15 Hus P 021 Jan-Åke Jansson
13:00 - 16:00 Litteraturseminarium PSYB15 Hus P 021 Jan-Åke Jansson
13:00 - 16:00 Litteraturseminarium PSYB15 Hus P 021 Jan-Åke Jansson
18:00 - 21:00 Litteraturseminarium PSYB15 Hus P 021 Jan-Åke Jansson
13:00 - 16:00 Litteraturseminarium PSYB15 Hus P 021 Jan-Åke Jansson
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYB15 Hus P 021 Jan-Åke Jansson Tillämpning- video 1
18:00 - 21:00 Föreläsning PSYB15 Hus P 021 Jan-Åke Jansson Tillämpning- video 1
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYB15 Hus P 021 Jan-Åke Jansson Tillämpning- video 1
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYB15 Hus P 021 Jan-Åke Jansson Tillämpning- video 2
18:00 - 21:00 Föreläsning PSYB15 Hus P 021 Jan-Åke Jansson Tillämpning- video 2
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYB15 Hus P 021 Jan-Åke Jansson Tillämpning- video 2
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYB15 Hus P 021 Jan-Åke Jansson Tillämpning- video 3
18:00 - 21:00 Föreläsning PSYB15 Hus P 021 Jan-Åke Jansson Tillämpning- video 3
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYB15 Hus P 021 Jan-Åke Jansson Tillämpning- video 3
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYB15 Hus P 021 Jan-Åke Jansson Tillämpning- video 4
18:00 - 21:00 Föreläsning PSYB15 Hus P 021 Jan-Åke Jansson Tillämpning- video 4
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYB15 Hus P 021 Jan-Åke Jansson Tillämpning- video 4
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYB15 Hus P 021 Tillämpning- video 5
18:00 - 21:00 Föreläsning PSYB15 Hus P 021 Tillämpning- video 5
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYB15 Hus P 021 Tillämpning- video 5
13:00 - 14:00 Introduktion PSYB15 Hus R:240 Introduktion till kurs PSYB15 Kursansvarig: Emilia Thorup
13:00 - 16:00 Introduktion PSYB15.1 Hus P 021 Emilia Thorup Grupp A -obligatorisk närvaro
15:00 - 17:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Att prestera under stress - teori och tillämpningar, Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi, Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande, Psykologi: Medvetande, förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Rättspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Introduktion PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD52, PSYD62, PSYE15, PSYE21, PSYE26, PSYE27 Eden 129 Hela Välkomstmöte nya studenter
13:00 - 16:00 Introduktion PSYB15.2 Hus P 021 Emilia Thorup Grupp B-obligatorisk närvaro
13:00 - 16:00 Introduktion PSYB15.3 Hus P 021 Emilia Thorup Grupp C-obligatorisk närvaro
09:00 - 12:00 Introduktion PSYB15.4 Hus P 021 Sima Wolgast Grupp D
13:00 - 16:00 Introduktion PSYB15.5 Hus P 021 Sima Wolgast Grupp E-obligatorisk närvaro