Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2018-08-27 - 2019-03-03

Tid Kurs Delkurs Undervisningstyp Grupp Lärare Kommentar
3/9   09:00 - 10:00 Föreläsning PSYK11 Elia Psouni, Geoffrey Patching, Jean-Christophe Rohner Introduktionsmöte
4/9   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
  13:00 - 15:00 Information PSYK11 Fredrik Vanek Informationskompetens
5/9   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
6/9   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
10/9   10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner
  11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner
  13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner
11/9   10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner
  11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner
  13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner
17/9   13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
18/9   10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner
  11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner
  13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner
19/9   10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner
  13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner
  11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner
24/9   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
25/9   10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner
  11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner
  13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner
27/9   10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner
  11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner
  13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner
3/10   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Geoffrey Patching Intro/återblick
22/10   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Marie Bergström KVAL I
23/10   08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Marie Bergström
  14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Marie Bergström KVAL I
  12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Marie Bergström KVAL I
  10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Marie Bergström KVAL I
24/10   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Marie Bergström KVAL II
25/10   08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Marie Bergström KVAL II
  10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Marie Bergström KVAL II
  12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Marie Bergström KVAL II
  14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Marie Bergström KVAL II
1/11   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Geoffrey Patching Frågestund
5/12   12:00 - 13:00 Föreläsning PSYK11 Elia Psouni Uppsatsarbete, Försvar och opposition
  13:00 - 16:00 Föreläsning PSYK11 Kikki Nillasdotter Omarbetningstrategier för koherens och kohesion
16/1   08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Examinations/oppositionsseminarier
17/1   08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Examinations/oppositionsseminarier
18/1   08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Examinations/oppositionsseminarier
9/1   08:45 - 09:00 Inlämning PSYK11 Deadline: Inlämning av uppsats
5/9   13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
4/10   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Rebecka Persson Regression
8/10   08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson Regression
  10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson Regression
  12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson Regression
  14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson Regression
9/10   10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11 Rebecka Persson ANOVA
17/10   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Rebecka Persson test icke-param
18/10   08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson test icke-param
  10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson test icke-param
  12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson test icke-param
  14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson test icke-param
24/10   13:00 - 16:00 Föreläsning PSYK11 Kikki Nillasdotter Studieverkstad: den akademiska skrivprocessen
12/9   13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11
  10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11
13/9   13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Elia Psouni
20/9   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
15/10   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Elia Psouni uppsatsen
  13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Rebecka Persson RM ANOVA
11/10   08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson
  10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson
  12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson
  14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson
16/10   08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson RM ANOVA
  10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson
  12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson
  14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson
21/1   09:00 - 10:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Elia Psouni, Geoffrey Patching, Jean-Christophe Rohner Introduktionsmöte PSYK11
  10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 1
30/1   10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 5
31/1   13:00 - 15:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 6
  10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Elia Psouni Uppsatsen
4/2   10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 7
7/2   10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 8
11/2   10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 9
14/2   10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 10
22/2   10:00 - 12:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11 Rebecka Persson Regression
28/1   11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
  13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
29/1   11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
  10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
  13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
5/2   10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
  11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
  13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
6/2   10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
  11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
  13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
12/2   10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
  11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
  13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
13/2   10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
  11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
  13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
25/2   08:00 - 10:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson Regression
  15:00 - 17:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson Regression
  13:00 - 15:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson Regression
  10:00 - 12:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson Regression
27/2   08:00 - 10:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson ANOVA
  10:00 - 12:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson ANOVA
  13:00 - 15:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson ANOVA
  15:00 - 17:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson ANOVA
2/10   14:00 - 18:00 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 Tentamen: PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 , PSYP11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
1/10   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
5/11   14:00 - 18:00 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Tentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 Tentamen: PSYD43:2, PSYD21:2, PSYD11:3, PSYB24, PSYK11:2, PSYP36, PSYP56:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
10/11   09:00 - 13:00 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 Omtentamen: PSYD11:1, PSYP11:1, PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
8/12   09:00 - 13:00 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 Tentamen: PSYD11:3, PSYD21:2, PSYK11:2, PSYD43:2, PSYP56:1, PSYP36, PSYB24 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
28/1   10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
21/2   13:00 - 15:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11 Geoffrey Patching Intro/återblick
22/1   10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 2
  13:00 - 15:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Fredrik Vanek Informationskompetens
23/1   10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 3
24/1   10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 4
26/2   10:00 - 12:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11.2 Rebecka Persson ANOVA
20/2   14:00 - 18:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11 Tentamen PSYD32:1, PSYK11:1, PSYD62:1, PSYD21:1 Kom en kvart innan tentamen startar-Ta med fotolegitimation!
 
PSYD62
 
PSYK11.1