Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2018-08-27 - 2019-03-03

Tid Kurs Delkurs Undervisningstyp Grupp Lokaler Lärare Kommentar
3/9   9 - 10 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Elia Psouni, Geoffrey Patching, Jean-Christophe Rohner Introduktionsmöte
4/9   10 - 12 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner
  13 - 15 Information PSYK11 Eden 129 Hela Fredrik Vanek Informationskompetens
5/9   10 - 12 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner
  13 - 15 Föreläsning PSYK11 Hus R 144 Jean-Christophe Rohner
6/9   10 - 12 Föreläsning PSYK11 Hus M 224 Jean-Christophe Rohner
10/9   10 - 11 Seminarium PSYK11.1 Hus P 017 Jean-Christophe Rohner
  11 - 13 Seminarium PSYK11.2 Hus P 017 Jean-Christophe Rohner
  13 - 14 Seminarium PSYK11.3 Hus P 017 Jean-Christophe Rohner
11/9   10 - 11 Seminarium PSYK11.4 Hus P 017 Jean-Christophe Rohner
  11 - 13 Seminarium PSYK11.5 Hus P 017 Jean-Christophe Rohner
  13 - 14 Seminarium PSYK11.6 Hus P 017 Jean-Christophe Rohner
12/9   10 - 12 Föreläsning PSYK11 Hus P 115
  13 - 15 Föreläsning PSYK11 Hus P 115
13/9   13 - 15 Föreläsning PSYK11 Hus M 123 Elia Psouni
17/9   13 - 15 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner
18/9   10 - 11 Seminarium PSYK11.1 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner
  11 - 13 Seminarium PSYK11.2 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner
  13 - 14 Seminarium PSYK11.3 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner
19/9   10 - 11 Seminarium PSYK11.4 Hus P 209 Jean-Christophe Rohner
  11 - 13 Seminarium PSYK11.5 Hus P 209 Jean-Christophe Rohner
  13 - 14 Seminarium PSYK11.6 Hus P 209 Jean-Christophe Rohner
20/9   10 - 12 Föreläsning PSYK11 Hus M 124 Jean-Christophe Rohner
24/9   10 - 12 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner
25/9   10 - 11 Seminarium PSYK11.1 Hus P 202 Jean-Christophe Rohner
  11 - 13 Seminarium PSYK11.2 Hus P 202 Jean-Christophe Rohner
  13 - 14 Seminarium PSYK11.3 Hus P 202 Jean-Christophe Rohner
27/9   10 - 11 Seminarium PSYK11.4 Hus P 209 Jean-Christophe Rohner
  11 - 13 Seminarium PSYK11.5 Hus P 209 Jean-Christophe Rohner
  13 - 14 Seminarium PSYK11.6 Hus P 209 Jean-Christophe Rohner
1/10   10 - 12 Föreläsning PSYK11 Palaestras hörsal, övre Jean-Christophe Rohner
2/10   14 - 18 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 9, Hela Tentamen: PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 , PSYP11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
3/10   10 - 12 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Geoffrey Patching Intro/återblick
4/10   10 - 12 Föreläsning PSYK11 Socialhögskolan 12 Rebecka Persson Regression
8/10   8 - 10 Seminarium PSYK11.1 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
  10 - 12 Seminarium PSYK11.2 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
  12 - 14 Seminarium PSYK11.3 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
  14 - 16 Seminarium PSYK11.4 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
9/10   10 - 12 Seminarium PSYK11 Eden 129 Hela Rebecka Persson ANOVA
11/10   8 - 10 Seminarium PSYK11.1 Hus P 204 Rebecka Persson
  10 - 12 Seminarium PSYK11.2 Hus P 204 Rebecka Persson
  12 - 14 Seminarium PSYK11.3 Hus P 204 Rebecka Persson
  14 - 16 Seminarium PSYK11.4 Hus P 204 Rebecka Persson
15/10   10 - 12 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Elia Psouni uppsatsen
  13 - 15 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Rebecka Persson RM ANOVA
16/10   8 - 10 Seminarium PSYK11.1 Hus P 209 Rebecka Persson RM ANOVA
  10 - 12 Seminarium PSYK11.2 Hus P 209 Rebecka Persson
  12 - 14 Seminarium PSYK11.3 Hus P 209 Rebecka Persson
  14 - 16 Seminarium PSYK11.4 Hus P 209 Rebecka Persson
17/10   10 - 12 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Rebecka Persson test icke-param
18/10   8 - 10 Seminarium PSYK11.1 Hus P 204 Rebecka Persson test icke-param
  10 - 12 Seminarium PSYK11.2 Hus P 204 Rebecka Persson test icke-param
  12 - 14 Seminarium PSYK11.3 Hus P 204 Rebecka Persson test icke-param
  14 - 16 Seminarium PSYK11.4 Hus P 204 Rebecka Persson test icke-param
22/10   10 - 12 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Marie Bergström KVAL I
23/10   8 - 10 Seminarium PSYK11.1 Hus P 202 Marie Bergström
  10 - 12 Seminarium PSYK11.2 Hus P 202 Marie Bergström KVAL I
  12 - 14 Seminarium PSYK11.3 Hus P 202 Marie Bergström KVAL I
  14 - 16 Seminarium PSYK11.4 Hus P 202 Marie Bergström KVAL I
24/10   10 - 12 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Marie Bergström KVAL II
  13 - 16 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Kikki Nillasdotter Studieverkstad: den akademiska skrivprocessen
25/10   8 - 10 Seminarium PSYK11.1 Hus P 202 Marie Bergström KVAL II
  10 - 12 Seminarium PSYK11.2 Hus P 202 Marie Bergström KVAL II
  12 - 14 Seminarium PSYK11.3 Hus P 202 Marie Bergström KVAL II
  14 - 16 Seminarium PSYK11.4 Hus P 202 Marie Bergström KVAL II
1/11   10 - 12 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Geoffrey Patching Frågestund
5/11   14 - 18 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Tentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 9, Hela Tentamen: PSYD43:2, PSYD21:2, PSYD11:3, PSYB24, PSYK11:2, PSYP36, PSYP56:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
10/11   9 - 13 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 Eden 025 Omtentamen: PSYD11:1, PSYP11:1, PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
5/12   12 - 13 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Elia Psouni Uppsatsarbete, Försvar och opposition
  13 - 16 Föreläsning PSYK11 Eden 131 Kikki Nillasdotter Omarbetningstrategier för koherens och kohesion
8/12   9 - 13 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 Eden 025 Tentamen: PSYD11:3, PSYD21:2, PSYK11:2, PSYD43:2, PSYP56:1, PSYP36, PSYB24 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
9/1   8 - 9 Inlämning PSYK11 Deadline: Inlämning av uppsats
16/1   8 - 17 Föreläsning PSYK11 Hus M 109, Hus M 124 Examinations/oppositionsseminarier
17/1   8 - 17 Föreläsning PSYK11 Hus M 124, Hus M 138 Examinations/oppositionsseminarier
18/1   8 - 17 Föreläsning PSYK11 Hus M 124, Hus M 138 Examinations/oppositionsseminarier
21/1   9 - 10 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Elia Psouni, Geoffrey Patching, Jean-Christophe Rohner Introduktionsmöte PSYK11
  10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner Föreläsning 1
22/1   10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 MA 3 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 2
  13 - 15 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Spoletorp Hörsal Fredrik Vanek Informationskompetens
23/1   10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 St. Algatan Hörsal Jean-Christophe Rohner Föreläsning 3
24/1   10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 MA 1 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 4
28/1   10 - 11 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Hus P 008 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
  11 - 13 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Hus P 008 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
  13 - 14 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Hus P 124 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
29/1   10 - 11 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Hus P 008 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
  11 - 13 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Hus P 008 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
  13 - 14 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Hus P 008 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
30/1   10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner Föreläsning 5
31/1   10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Elia Psouni Uppsatsen
  13 - 15 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner Föreläsning 6
4/2   10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner Föreläsning 7
5/2   10 - 11 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
  11 - 13 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
  13 - 14 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
6/2   10 - 11 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
  11 - 13 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
  13 - 14 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
7/2   10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner Föreläsning 8
11/2   10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner Föreläsning 9
12/2   10 - 11 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
  11 - 13 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
  13 - 14 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
13/2   10 - 11 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
  11 - 13 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
  13 - 14 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Hus P 124 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
14/2   10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner Föreläsning 10
20/2   14 - 18 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11 MA 10, Hela, MA 9A, MA 9B, MA 9C Tentamen PSYD32:1, PSYK11:1, PSYD62:1, PSYD21:1 Kom en kvart innan tentamen startar-Ta med fotolegitimation!
21/2   13 - 15 Dataanalys Föreläsning PSYK11 Socialhögskolan 12 Geoffrey Patching Intro/återblick
22/2   10 - 12 Dataanalys Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Rebecka Persson Regression
25/2   8 - 10 Dataanalys Seminarium PSYK11.1 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
  10 - 12 Dataanalys Seminarium PSYK11.2 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
  13 - 15 Dataanalys Seminarium PSYK11.3 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
  15 - 17 Dataanalys Seminarium PSYK11.4 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
26/2   10 - 12 Dataanalys Föreläsning PSYK11.2 Palaestras hörsal, övre Rebecka Persson ANOVA
27/2   8 - 10 Dataanalys Seminarium PSYK11.1 Hus P 204 Rebecka Persson ANOVA
  10 - 12 Dataanalys Seminarium PSYK11.2 Hus P 204 Rebecka Persson ANOVA
  13 - 15 Dataanalys Seminarium PSYK11.3 Hus P 204 Rebecka Persson ANOVA
  15 - 17 Dataanalys Seminarium PSYK11.4 Hus P 204 Rebecka Persson ANOVA
 
PSYK11.6
 
PSYD62
 
Föreläsning