Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2018-08-27 - 2019-03-03

Tid Kurs Delkurs Undervisningstyp Grupp Lokaler* Lärare Kommentar
v 36 Må 3/9 v 36
9 - 10 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Elia Psouni
Geoffrey Patching
Jean-Christophe Rohner
Introduktionsmöte
  Ti 4/9
10 - 12 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner
13 - 15 Information PSYK11 Eden 129 Hela Fredrik Vanek Informationskompetens
  On 5/9
10 - 12 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner
13 - 15 Föreläsning PSYK11 Hus R 144 Jean-Christophe Rohner
  To 6/9
10 - 12 Föreläsning PSYK11 Hus M 224 Jean-Christophe Rohner
v 37 Må 10/9 v 37
10 - 11 Seminarium PSYK11.1 Hus P 017 Jean-Christophe Rohner
11 - 13 Seminarium PSYK11.2 Hus P 017 Jean-Christophe Rohner
13 - 14 Seminarium PSYK11.3 Hus P 017 Jean-Christophe Rohner
  Ti 11/9
10 - 11 Seminarium PSYK11.4 Hus P 017 Jean-Christophe Rohner
11 - 13 Seminarium PSYK11.5 Hus P 017 Jean-Christophe Rohner
13 - 14 Seminarium PSYK11.6 Hus P 017 Jean-Christophe Rohner
  On 12/9
10 - 12 Föreläsning PSYK11 Hus P 115
13 - 15 Föreläsning PSYK11 Hus P 115
  To 13/9
13 - 15 Föreläsning PSYK11 Hus M 123 Elia Psouni
v 38 Må 17/9 v 38
13 - 15 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner
  Ti 18/9
10 - 11 Seminarium PSYK11.1 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner
11 - 13 Seminarium PSYK11.2 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner
13 - 14 Seminarium PSYK11.3 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner
  On 19/9
10 - 11 Seminarium PSYK11.4 Hus P 209 Jean-Christophe Rohner
11 - 13 Seminarium PSYK11.5 Hus P 209 Jean-Christophe Rohner
13 - 14 Seminarium PSYK11.6 Hus P 209 Jean-Christophe Rohner
  To 20/9
10 - 12 Föreläsning PSYK11 Hus M 124 Jean-Christophe Rohner
v 39 Må 24/9 v 39
10 - 12 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner
  Ti 25/9
10 - 11 Seminarium PSYK11.1 Hus P 202 Jean-Christophe Rohner
11 - 13 Seminarium PSYK11.2 Hus P 202 Jean-Christophe Rohner
13 - 14 Seminarium PSYK11.3 Hus P 202 Jean-Christophe Rohner
  To 27/9
10 - 11 Seminarium PSYK11.4 Hus P 209 Jean-Christophe Rohner
11 - 13 Seminarium PSYK11.5 Hus P 209 Jean-Christophe Rohner
13 - 14 Seminarium PSYK11.6 Hus P 209 Jean-Christophe Rohner
v 40 Må 1/10 v 40
10 - 12 Föreläsning PSYK11 Palaestras hörsal, övre Jean-Christophe Rohner
  Ti 2/10
14 - 18 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology
Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi
Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi
Psykologi: Socialpsykologi
Tentamen PSYD21
PSYD32
PSYD62
PSYK11
PSYP11
MA 10A
MA 10B
MA 10C
MA 9, Hela
Tentamen: PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 , PSYP11:1
Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
  On 3/10
10 - 12 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Geoffrey Patching Intro/återblick
  To 4/10
10 - 12 Föreläsning PSYK11 Socialhögskolan 12 Rebecka Persson Regression
v 41 Må 8/10 v 41
8 - 10 Seminarium PSYK11.1 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
10 - 12 Seminarium PSYK11.2 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
12 - 14 Seminarium PSYK11.3 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
14 - 16 Seminarium PSYK11.4 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
  Ti 9/10
10 - 12 Seminarium PSYK11 Eden 129 Hela Rebecka Persson ANOVA
  To 11/10
8 - 10 Seminarium PSYK11.1 Hus P 204 Rebecka Persson
10 - 12 Seminarium PSYK11.2 Hus P 204 Rebecka Persson
12 - 14 Seminarium PSYK11.3 Hus P 204 Rebecka Persson
14 - 16 Seminarium PSYK11.4 Hus P 204 Rebecka Persson
v 42 Må 15/10 v 42
10 - 12 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Elia Psouni uppsatsen
13 - 15 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Rebecka Persson RM ANOVA
  Ti 16/10
8 - 10 Seminarium PSYK11.1 Hus P 209 Rebecka Persson RM ANOVA
10 - 12 Seminarium PSYK11.2 Hus P 209 Rebecka Persson
12 - 14 Seminarium PSYK11.3 Hus P 209 Rebecka Persson
14 - 16 Seminarium PSYK11.4 Hus P 209 Rebecka Persson
  On 17/10
10 - 12 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Rebecka Persson test icke-param
  To 18/10
8 - 10 Seminarium PSYK11.1 Hus P 204 Rebecka Persson test icke-param
10 - 12 Seminarium PSYK11.2 Hus P 204 Rebecka Persson test icke-param
12 - 14 Seminarium PSYK11.3 Hus P 204 Rebecka Persson test icke-param
14 - 16 Seminarium PSYK11.4 Hus P 204 Rebecka Persson test icke-param
v 43 Må 22/10 v 43
10 - 12 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Marie Bergström KVAL I
  Ti 23/10
8 - 10 Seminarium PSYK11.1 Hus P 202 Marie Bergström
10 - 12 Seminarium PSYK11.2 Hus P 202 Marie Bergström KVAL I
12 - 14 Seminarium PSYK11.3 Hus P 202 Marie Bergström KVAL I
14 - 16 Seminarium PSYK11.4 Hus P 202 Marie Bergström KVAL I
  On 24/10
10 - 12 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Marie Bergström KVAL II
13 - 16 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Kikki Nillasdotter Studieverkstad: den akademiska skrivprocessen
  To 25/10
8 - 10 Seminarium PSYK11.1 Hus P 202 Marie Bergström KVAL II
10 - 12 Seminarium PSYK11.2 Hus P 202 Marie Bergström KVAL II
12 - 14 Seminarium PSYK11.3 Hus P 202 Marie Bergström KVAL II
14 - 16 Seminarium PSYK11.4 Hus P 202 Marie Bergström KVAL II
v 44 To 1/11 v 44
10 - 12 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Geoffrey Patching Frågestund
v 45 Må 5/11 v 45
14 - 18 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I
Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I
Psykologi: Idrottspsykologi
Psykologi: Kreativitet i teori och praktik
Psykologi: Socialpsykologi
Psykologi: Översiktskurs
Tentamen PSYB24
PSYD11
PSYD21
PSYD43
PSYK11
PSYP36
PSYP56
MA 10A
MA 10B
MA 10C
MA 10D
MA 10E
MA 10F
MA 9, Hela
Tentamen: PSYD43:2, PSYD21:2, PSYD11:3, PSYB24, PSYK11:2, PSYP36, PSYP56:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
  Lö 10/11
9 - 13 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology
Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi
Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi
Psykologi: Socialpsykologi
Psykologi: Översiktskurs
Omtentamen PSYD11
PSYD21
PSYD32
PSYD62
PSYK11
PSYP11
Eden 025 Omtentamen: PSYD11:1, PSYP11:1, PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
v 49 On 5/12 v 49
12 - 13 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Elia Psouni Uppsatsarbete, Försvar och opposition
13 - 16 Föreläsning PSYK11 Eden 131 Kikki Nillasdotter Omarbetningstrategier för koherens och kohesion
  Lö 8/12
9 - 13 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I
Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I
Psykologi: Idrottspsykologi
Psykologi: Kreativitet i teori och praktik
Psykologi: Socialpsykologi
Psykologi: Översiktskurs
Omtentamen PSYB24
PSYD11
PSYD21
PSYD43
PSYK11
PSYP36
PSYP56
Eden 025 Tentamen: PSYD11:3, PSYD21:2, PSYK11:2, PSYD43:2, PSYP56:1, PSYP36, PSYB24 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
v 2 On 9/1 v 2
8 - 9 Inlämning PSYK11 Deadline: Inlämning av uppsats
v 3 On 16/1 v 3
8 - 17 Föreläsning PSYK11 Hus M 109
Hus M 124
Examinations/oppositionsseminarier
  To 17/1
8 - 17 Föreläsning PSYK11 Hus M 124
Hus M 138
Examinations/oppositionsseminarier
  Fr 18/1
8 - 17 Föreläsning PSYK11 Hus M 124
Hus M 138
Examinations/oppositionsseminarier
v 4 Må 21/1 v 4
9 - 10 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Elia Psouni
Geoffrey Patching
Jean-Christophe Rohner
Introduktionsmöte PSYK11
10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner Föreläsning 1
  Ti 22/1
10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 MA 3 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 2
13 - 15 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Spoletorp Hörsal Fredrik Vanek Informationskompetens
  On 23/1
10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 St. Algatan Hörsal Jean-Christophe Rohner Föreläsning 3
  To 24/1
10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 MA 1 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 4
v 5 Må 28/1 v 5
10 - 11 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Hus P 008 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
11 - 13 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Hus P 008 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
13 - 14 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Hus P 124 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
  Ti 29/1
10 - 11 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Hus P 008 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
11 - 13 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Hus P 008 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
13 - 14 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Hus P 008 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
  On 30/1
10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner Föreläsning 5
  To 31/1
10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Elia Psouni Uppsatsen
13 - 15 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner Föreläsning 6
v 6 Må 4/2 v 6
10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner Föreläsning 7
  Ti 5/2
10 - 11 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
11 - 13 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
13 - 14 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
  On 6/2
10 - 11 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
11 - 13 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
13 - 14 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
  To 7/2
10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner Föreläsning 8
v 7 Må 11/2 v 7
10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner Föreläsning 9
  Ti 12/2
10 - 11 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
11 - 13 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
13 - 14 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
  On 13/2
10 - 11 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
11 - 13 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
13 - 14 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Hus P 124 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
  To 14/2
10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner Föreläsning 10
v 8 On 20/2 v 8
14 - 18 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi
Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi
Psykologi: Socialpsykologi
Tentamen PSYD21
PSYD32
PSYD62
PSYK11
MA 10, Hela
MA 9A
MA 9B
MA 9C
Tentamen PSYD32:1, PSYK11:1, PSYD62:1, PSYD21:1

Kom en kvart innan tentamen startar-Ta med fotolegitimation!
  To 21/2
13 - 15 Dataanalys Föreläsning PSYK11 Socialhögskolan 12 Geoffrey Patching Intro/återblick
  Fr 22/2
10 - 12 Dataanalys Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Rebecka Persson Regression
v 9 Må 25/2 v 9
8 - 10 Dataanalys Seminarium PSYK11.1 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
10 - 12 Dataanalys Seminarium PSYK11.2 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
13 - 15 Dataanalys Seminarium PSYK11.3 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
15 - 17 Dataanalys Seminarium PSYK11.4 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
  Ti 26/2
10 - 12 Dataanalys Föreläsning PSYK11.2 Palaestras hörsal, övre Rebecka Persson ANOVA
  On 27/2
8 - 10 Dataanalys Seminarium PSYK11.1 Hus P 204 Rebecka Persson ANOVA
10 - 12 Dataanalys Seminarium PSYK11.2 Hus P 204 Rebecka Persson ANOVA
13 - 15 Dataanalys Seminarium PSYK11.3 Hus P 204 Rebecka Persson ANOVA
15 - 17 Dataanalys Seminarium PSYK11.4 Hus P 204 Rebecka Persson ANOVA
 
MA 9A