Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2018-08-27 - 2019-03-03

Tid 08:00 - 18:00
Tid Kurs Delkurs Undervisningstyp Grupp Kommentar
Elia Psouni 
v 37 To 13/9 v 37
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11
v 42 Må 15/10 v 42
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 uppsatsen
v 49 On 5/12 v 49
12:00 - 13:00 Föreläsning PSYK11 Uppsatsarbete, Försvar och opposition
v 5 To 31/1 v 5
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Uppsatsen
Fredrik Vanek 
v 36 Ti 4/9 v 36
13:00 - 15:00 Information PSYK11 Informationskompetens
v 4 Ti 22/1 v 4
13:00 - 15:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Informationskompetens
Elia Psouni, Geoffrey Patching, Jean-Christophe Rohner 
v 36 Må 3/9 v 36
09:00 - 10:00 Föreläsning PSYK11 Introduktionsmöte
v 4 Må 21/1 v 4
09:00 - 10:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Introduktionsmöte PSYK11
Geoffrey Patching 
v 40 On 3/10 v 40
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Intro/återblick
v 44 To 1/11 v 44
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Frågestund
v 8 To 21/2 v 8
13:00 - 15:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11 Intro/återblick
Jean-Christophe Rohner 
v 36 Ti 4/9 v 36
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11
  On 5/9
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11
  To 6/9
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11
v 37 Må 10/9 v 37
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3
  Ti 11/9
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6
v 38 Må 17/9 v 38
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11
  Ti 18/9
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3
  On 19/9
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6
  To 20/9
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11
v 39 Må 24/9 v 39
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11
  Ti 25/9
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3
  To 27/9
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6
v 40 Må 1/10 v 40
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11
v 4 Må 21/1 v 4
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Föreläsning 1
  Ti 22/1
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Föreläsning 2
  On 23/1
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Föreläsning 3
  To 24/1
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Föreläsning 4
v 5 Må 28/1 v 5
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Seminarium 1
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Seminarium 1
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Seminarium 1
  Ti 29/1
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Seminarium 1
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Seminarium 1
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Seminarium 1
  On 30/1
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Föreläsning 5
  To 31/1
13:00 - 15:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Föreläsning 6
v 6 Må 4/2 v 6
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Föreläsning 7
  Ti 5/2
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Seminarium 2
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Seminarium 2
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Seminarium 2
  On 6/2
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Seminarium 2
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Seminarium 2
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Seminarium 2
  To 7/2
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Föreläsning 8
v 7 Må 11/2 v 7
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Föreläsning 9
  Ti 12/2
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Seminarium 3
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Seminarium 3
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Seminarium 3
  On 13/2
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Seminarium 3
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Seminarium 3
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Seminarium 3
  To 14/2
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Föreläsning 10
Kikki Nillasdotter 
v 43 On 24/10 v 43
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYK11 Studieverkstad: den akademiska skrivprocessen
v 49 On 5/12 v 49
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYK11 Omarbetningstrategier för koherens och kohesion
Marie Bergström 
v 43 Må 22/10 v 43
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 KVAL I
  Ti 23/10
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 KVAL I
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 KVAL I
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 KVAL I
  On 24/10
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 KVAL II
  To 25/10
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 KVAL II
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 KVAL II
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 KVAL II
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 KVAL II
Rebecka Persson 
v 40 To 4/10 v 40
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Regression
v 41 Må 8/10 v 41
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Regression
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Regression
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Regression
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Regression
  Ti 9/10
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11 ANOVA
  To 11/10
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4
v 42 Må 15/10 v 42
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 RM ANOVA
  Ti 16/10
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 RM ANOVA
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4
  On 17/10
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 test icke-param
  To 18/10
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 test icke-param
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 test icke-param
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 test icke-param
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 test icke-param
v 8 Fr 22/2 v 8
10:00 - 12:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11 Regression
v 9 Må 25/2 v 9
08:00 - 10:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.1 Regression
10:00 - 12:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.2 Regression
13:00 - 15:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.3 Regression
15:00 - 17:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.4 Regression
  Ti 26/2
10:00 - 12:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11.2 ANOVA
  On 27/2
08:00 - 10:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.1 ANOVA
10:00 - 12:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.2 ANOVA
13:00 - 15:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.3 ANOVA
15:00 - 17:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.4 ANOVA
--- 
v 37 On 12/9 v 37
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11
v 40 Ti 2/10 v 40
14:00 - 18:00 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 Tentamen: PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 , PSYP11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
v 45 Må 5/11 v 45
14:00 - 18:00 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Tentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 Tentamen: PSYD43:2, PSYD21:2, PSYD11:3, PSYB24, PSYK11:2, PSYP36, PSYP56:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
  Lö 10/11
09:00 - 13:00 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 Omtentamen: PSYD11:1, PSYP11:1, PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
v 49 Lö 8/12 v 49
09:00 - 13:00 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 Tentamen: PSYD11:3, PSYD21:2, PSYK11:2, PSYD43:2, PSYP56:1, PSYP36, PSYB24 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
v 2 On 9/1 v 2
08:45 - 09:00 Inlämning PSYK11 Deadline: Inlämning av uppsats
v 3 On 16/1 v 3
08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Examinations/oppositionsseminarier
  To 17/1
08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Examinations/oppositionsseminarier
  Fr 18/1
08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Examinations/oppositionsseminarier
v 8 On 20/2 v 8
14:00 - 18:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11 Tentamen PSYD32:1, PSYK11:1, PSYD62:1, PSYD21:1 Kom en kvart innan tentamen startar-Ta med fotolegitimation!