Tid 08:00 - 18:00
Tid Kurs Delkurs Undervisningstyp Grupp Lokaler Kommentar
Elia Psouni 
v 5 Tors 31/1 v 5
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Uppsatsen
v 42 Mån 15/10 v 42
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela uppsatsen
v 37 Tors 13/9 v 37
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Hus M 123
v 49 Ons 5/12 v 49
12:00 - 13:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Uppsatsarbete, Försvar och opposition
Fredrik Vanek 
v 4 Tis 22/1 v 4
13:00 - 15:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Spoletorp Hörsal Informationskompetens
v 36 Tis 4/9 v 36
13:00 - 15:00 Information PSYK11 Eden 129 Hela Informationskompetens
Elia Psouni, Geoffrey Patching, Jean-Christophe Rohner 
v 4 Mån 21/1 v 4
09:00 - 10:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Introduktionsmöte PSYK11
v 36 Mån 3/9 v 36
09:00 - 10:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Introduktionsmöte
Geoffrey Patching 
v 8 Tors 21/2 v 8
13:00 - 15:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11 Socialhögskolan 12 Intro/återblick
v 44 Tors 1/11 v 44
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Frågestund
v 40 Ons 3/10 v 40
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Intro/återblick
Jean-Christophe Rohner 
v 4 Tors 24/1 v 4
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 MA 1 Föreläsning 4
  Ons 23/1
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 St. Algatan Hörsal Föreläsning 3
  Tis 22/1
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 MA 3 Föreläsning 2
v 5 Mån 28/1 v 5
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Hus P 008 Seminarium 1
v 40 Mån 1/10 v 40
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Palaestras hörsal, övre
v 7 Ons 13/2 v 7
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Hus P 124 Seminarium 3
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Hus P 019 Seminarium 3
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Hus P 019 Seminarium 3
  Tis 12/2
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Hus P 019 Seminarium 3
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Hus P 019 Seminarium 3
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Hus P 019 Seminarium 3
v 6 Ons 6/2 v 6
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Hus P 019 Seminarium 2
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Hus P 019 Seminarium 2
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Hus P 019 Seminarium 2
  Tis 5/2
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Hus P 019 Seminarium 2
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Hus P 019 Seminarium 2
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Hus P 019 Seminarium 2
v 5 Tis 29/1 v 5
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Hus P 008 Seminarium 1
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Hus P 008 Seminarium 1
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Hus P 008 Seminarium 1
  Mån 28/1
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Hus P 124 Seminarium 1
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Hus P 008 Seminarium 1
v 7 Tors 14/2 v 7
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Föreläsning 10
  Mån 11/2
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Föreläsning 9
v 6 Tors 7/2 v 6
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Föreläsning 8
  Mån 4/2
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Föreläsning 7
v 5 Tors 31/1 v 5
13:00 - 15:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Föreläsning 6
  Ons 30/1
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Föreläsning 5
v 4 Mån 21/1 v 4
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Föreläsning 1
v 38 Tors 20/9 v 38
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Hus M 124
v 36 Ons 5/9 v 36
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Hus R 144
v 39 Tors 27/9 v 39
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6 Hus P 209
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5 Hus P 209
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4 Hus P 209
  Tis 25/9
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3 Hus P 202
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 202
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1 Hus P 202
  Mån 24/9
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela
v 38 Ons 19/9 v 38
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5 Hus P 209
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6 Hus P 209
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4 Hus P 209
  Tis 18/9
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3 Hus P 019
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 019
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1 Hus P 019
  Mån 17/9
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela
v 37 Tis 11/9 v 37
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6 Hus P 017
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5 Hus P 017
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4 Hus P 017
  Mån 10/9
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3 Hus P 017
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 017
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1 Hus P 017
v 36 Tors 6/9 v 36
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Hus M 224
  Ons 5/9
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela
  Tis 4/9
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela
Kikki Nillasdotter 
v 43 Ons 24/10 v 43
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Studieverkstad: den akademiska skrivprocessen
v 49 Ons 5/12 v 49
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYK11 Eden 131 Omarbetningstrategier för koherens och kohesion
Marie Bergström 
v 43 Tors 25/10 v 43
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Hus P 202 KVAL II
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Hus P 202 KVAL II
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 202 KVAL II
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Hus P 202 KVAL II
  Ons 24/10
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela KVAL II
  Tis 23/10
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 202 KVAL I
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Hus P 202 KVAL I
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Hus P 202 KVAL I
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Hus P 202
  Mån 22/10
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela KVAL I
Rebecka Persson 
v 9 Tis 26/2 v 9
10:00 - 12:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11.2 Palaestras hörsal, övre ANOVA
  Ons 27/2
15:00 - 17:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.4 Hus P 204 ANOVA
13:00 - 15:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.3 Hus P 204 ANOVA
10:00 - 12:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.2 Hus P 204 ANOVA
08:00 - 10:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.1 Hus P 204 ANOVA
  Mån 25/2
10:00 - 12:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.2 Hus P 204 Regression
13:00 - 15:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.3 Hus P 204 Regression
15:00 - 17:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.4 Hus P 204 Regression
08:00 - 10:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.1 Hus P 204 Regression
v 8 Fre 22/2 v 8
10:00 - 12:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Regression
v 42 Tis 16/10 v 42
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Hus P 209
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Hus P 209
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 209
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Hus P 209 RM ANOVA
v 41 Tors 11/10 v 41
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Hus P 204
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Hus P 204
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 204
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Hus P 204
v 42 Mån 15/10 v 42
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela RM ANOVA
  Tors 18/10
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Hus P 204 test icke-param
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Hus P 204 test icke-param
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 204 test icke-param
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Hus P 204 test icke-param
  Ons 17/10
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela test icke-param
v 41 Tis 9/10 v 41
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11 Eden 129 Hela ANOVA
  Mån 8/10
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Hus P 204 Regression
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Hus P 204 Regression
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 204 Regression
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Hus P 204 Regression
v 40 Tors 4/10 v 40
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Socialhögskolan 12 Regression
--- 
v 8 Ons 20/2 v 8
14:00 - 18:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11 MA 10, Hela, MA 9A, MA 9B, MA 9C Tentamen PSYD32:1, PSYK11:1, PSYD62:1, PSYD21:1 Kom en kvart innan tentamen startar-Ta med fotolegitimation!
v 49 Lör 8/12 v 49
09:00 - 13:00 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 Eden 025 Tentamen: PSYD11:3, PSYD21:2, PSYK11:2, PSYD43:2, PSYP56:1, PSYP36, PSYB24 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
v 45 Lör 10/11 v 45
09:00 - 13:00 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 Eden 025 Omtentamen: PSYD11:1, PSYP11:1, PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
  Mån 5/11
14:00 - 18:00 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Tentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 9, Hela Tentamen: PSYD43:2, PSYD21:2, PSYD11:3, PSYB24, PSYK11:2, PSYP36, PSYP56:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
v 40 Tis 2/10 v 40
14:00 - 18:00 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 9, Hela Tentamen: PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 , PSYP11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
v 37 Ons 12/9 v 37
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Hus P 115
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Hus P 115
v 2 Ons 9/1 v 2
08:45 - 09:00 Inlämning PSYK11 Deadline: Inlämning av uppsats
v 3 Fre 18/1 v 3
08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Hus M 124, Hus M 138 Examinations/oppositionsseminarier
  Tors 17/1
08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Hus M 124, Hus M 138 Examinations/oppositionsseminarier
  Ons 16/1
08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Hus M 109, Hus M 124 Examinations/oppositionsseminarier
 
MA 3
 
Hus P 202