Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2018-08-27 - 2019-03-03

Tid Kurs Delkurs Undervisningstyp Grupp Lokaler Kommentar
27/2   15:00 - 17:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.4 Hus P 204 ANOVA
  13:00 - 15:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.3 Hus P 204 ANOVA
  10:00 - 12:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.2 Hus P 204 ANOVA
  08:00 - 10:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.1 Hus P 204 ANOVA
26/2   10:00 - 12:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11.2 Palaestras hörsal, övre ANOVA
25/2   15:00 - 17:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.4 Hus P 204 Regression
  13:00 - 15:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.3 Hus P 204 Regression
  10:00 - 12:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.2 Hus P 204 Regression
  08:00 - 10:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.1 Hus P 204 Regression
22/2   10:00 - 12:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Regression
21/2   13:00 - 15:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11 Socialhögskolan 12 Intro/återblick
20/2   14:00 - 18:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11 MA 10, Hela, MA 9A, MA 9B, MA 9C Tentamen PSYD32:1, PSYK11:1, PSYD62:1, PSYD21:1 Kom en kvart innan tentamen startar-Ta med fotolegitimation!
14/2   10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Föreläsning 10
13/2   13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Hus P 124 Seminarium 3
  11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Hus P 019 Seminarium 3
  10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Hus P 019 Seminarium 3
12/2   13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Hus P 019 Seminarium 3
  11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Hus P 019 Seminarium 3
  10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Hus P 019 Seminarium 3
11/2   10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Föreläsning 9
7/2   10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Föreläsning 8
6/2   13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Hus P 019 Seminarium 2
  11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Hus P 019 Seminarium 2
  10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Hus P 019 Seminarium 2
5/2   13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Hus P 019 Seminarium 2
  11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Hus P 019 Seminarium 2
  10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Hus P 019 Seminarium 2
4/2   10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Föreläsning 7
31/1   13:00 - 15:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Föreläsning 6
  10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Uppsatsen
30/1   10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Föreläsning 5
29/1   13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Hus P 008 Seminarium 1
  11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Hus P 008 Seminarium 1
  10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Hus P 008 Seminarium 1
28/1   13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Hus P 124 Seminarium 1
  11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Hus P 008 Seminarium 1
  10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Hus P 008 Seminarium 1
24/1   10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 MA 1 Föreläsning 4
23/1   10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 St. Algatan Hörsal Föreläsning 3
22/1   13:00 - 15:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Spoletorp Hörsal Informationskompetens
  10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 MA 3 Föreläsning 2
21/1   10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Föreläsning 1
  09:00 - 10:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Introduktionsmöte PSYK11
18/1   08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Hus M 124, Hus M 138 Examinations/oppositionsseminarier
17/1   08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Hus M 124, Hus M 138 Examinations/oppositionsseminarier
16/1   08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Hus M 109, Hus M 124 Examinations/oppositionsseminarier
9/1   08:45 - 09:00 Inlämning PSYK11 Deadline: Inlämning av uppsats
8/12   09:00 - 13:00 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 Eden 025 Tentamen: PSYD11:3, PSYD21:2, PSYK11:2, PSYD43:2, PSYP56:1, PSYP36, PSYB24 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
5/12   13:00 - 16:00 Föreläsning PSYK11 Eden 131 Omarbetningstrategier för koherens och kohesion
  12:00 - 13:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Uppsatsarbete, Försvar och opposition
10/11   09:00 - 13:00 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 Eden 025 Omtentamen: PSYD11:1, PSYP11:1, PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
5/11   14:00 - 18:00 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Tentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 9, Hela Tentamen: PSYD43:2, PSYD21:2, PSYD11:3, PSYB24, PSYK11:2, PSYP36, PSYP56:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
1/11   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Frågestund
25/10   14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Hus P 202 KVAL II
  12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Hus P 202 KVAL II
  10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 202 KVAL II
  08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Hus P 202 KVAL II
24/10   13:00 - 16:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Studieverkstad: den akademiska skrivprocessen
  10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela KVAL II
23/10   14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Hus P 202 KVAL I
  12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Hus P 202 KVAL I
  10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 202 KVAL I
  08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Hus P 202
22/10   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela KVAL I
18/10   14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Hus P 204 test icke-param
  12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Hus P 204 test icke-param
  10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 204 test icke-param
  08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Hus P 204 test icke-param
17/10   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela test icke-param
16/10   14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Hus P 209
  12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Hus P 209
  10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 209
  08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Hus P 209 RM ANOVA
15/10   13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela RM ANOVA
  10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela uppsatsen
11/10   14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Hus P 204
  12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Hus P 204
  10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 204
  08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Hus P 204
9/10   10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11 Eden 129 Hela ANOVA
8/10   14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Hus P 204 Regression
  12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Hus P 204 Regression
  10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 204 Regression
  08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Hus P 204 Regression
4/10   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Socialhögskolan 12 Regression
3/10   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Intro/återblick
2/10   14:00 - 18:00 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 9, Hela Tentamen: PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 , PSYP11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
1/10   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Palaestras hörsal, övre
27/9   13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6 Hus P 209
  11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5 Hus P 209
  10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4 Hus P 209
25/9   13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3 Hus P 202
  11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 202
  10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1 Hus P 202
24/9   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela
20/9   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Hus M 124
19/9   13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6 Hus P 209
  11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5 Hus P 209
  10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4 Hus P 209
18/9   13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3 Hus P 019
  11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 019
  10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1 Hus P 019
17/9   13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela
13/9   13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Hus M 123
12/9   13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Hus P 115
  10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Hus P 115
11/9   13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6 Hus P 017
  11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5 Hus P 017
  10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4 Hus P 017
10/9   13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3 Hus P 017
  11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 017
  10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1 Hus P 017
6/9   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Hus M 224
5/9   13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Hus R 144
  10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela
4/9   13:00 - 15:00 Information PSYK11 Eden 129 Hela Informationskompetens
  10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela
3/9   09:00 - 10:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Introduktionsmöte
 
Eden 025
 
PSYD62