Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2018-08-27 - 2019-03-03

Psykologi: Kandidatkurs
Tid Kurs Delkurs Undervisningstyp Grupp Lärare Kommentar
 Eden 025 
v 45 Lö 2018-11-10 v 45
9 - 13 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 Omtentamen: PSYD11:1, PSYP11:1, PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
v 49 Lö 2018-12-08 v 49
9 - 13 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 Tentamen: PSYD11:3, PSYD21:2, PSYK11:2, PSYD43:2, PSYP56:1, PSYP36, PSYB24 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
 Eden 129 Hela 
v 36 Må 2018-09-03 v 36
9 - 10 Föreläsning PSYK11 Elia Psouni, Geoffrey Patching, Jean-Christophe Rohner Introduktionsmöte
  Ti 2018-09-04
10 - 12 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
13 - 15 Information PSYK11 Fredrik Vanek Informationskompetens
  On 2018-09-05
10 - 12 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
v 38 Må 2018-09-17 v 38
13 - 15 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
v 39 Må 2018-09-24 v 39
10 - 12 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
v 40 On 2018-10-03 v 40
10 - 12 Föreläsning PSYK11 Geoffrey Patching Intro/återblick
v 41 Ti 2018-10-09 v 41
10 - 12 Seminarium PSYK11 Rebecka Persson ANOVA
v 42 Må 2018-10-15 v 42
10 - 12 Föreläsning PSYK11 Elia Psouni uppsatsen
13 - 15 Föreläsning PSYK11 Rebecka Persson RM ANOVA
  On 2018-10-17
10 - 12 Föreläsning PSYK11 Rebecka Persson test icke-param
v 43 Må 2018-10-22 v 43
10 - 12 Föreläsning PSYK11 Marie Bergström KVAL I
  On 2018-10-24
10 - 12 Föreläsning PSYK11 Marie Bergström KVAL II
13 - 16 Föreläsning PSYK11 Kikki Nillasdotter Studieverkstad: den akademiska skrivprocessen
v 44 To 2018-11-01 v 44
10 - 12 Föreläsning PSYK11 Geoffrey Patching Frågestund
v 49 On 2018-12-05 v 49
12 - 13 Föreläsning PSYK11 Elia Psouni Uppsatsarbete, Försvar och opposition
v 4 Må 2019-01-21 v 4
9 - 10 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Elia Psouni, Geoffrey Patching, Jean-Christophe Rohner Introduktionsmöte PSYK11
10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 1
v 5 On 2019-01-30 v 5
10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 5
  To 2019-01-31
10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Elia Psouni Uppsatsen
13 - 15 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 6
v 6 Må 2019-02-04 v 6
10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 7
  To 2019-02-07
10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 8
v 7 Må 2019-02-11 v 7
10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 9
  To 2019-02-14
10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 10
v 8 Fr 2019-02-22 v 8
10 - 12 Dataanalys Föreläsning PSYK11 Rebecka Persson Regression
 Eden 131 
v 49 On 2018-12-05 v 49
13 - 16 Föreläsning PSYK11 Kikki Nillasdotter Omarbetningstrategier för koherens och kohesion
 Hus M 109, Hus M 124 
v 3 On 2019-01-16 v 3
8 - 17 Föreläsning PSYK11 Examinations/oppositionsseminarier
 Hus M 123 
v 37 To 2018-09-13 v 37
13 - 15 Föreläsning PSYK11 Elia Psouni
 Hus M 124, Hus M 138 
v 3 To 2019-01-17 v 3
8 - 17 Föreläsning PSYK11 Examinations/oppositionsseminarier
  Fr 2019-01-18
8 - 17 Föreläsning PSYK11 Examinations/oppositionsseminarier
 Hus M 124 
v 38 To 2018-09-20 v 38
10 - 12 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
 Hus M 224 
v 36 To 2018-09-06 v 36
10 - 12 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
 Hus P 008 
v 5 Må 2019-01-28 v 5
10 - 11 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
11 - 13 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
  Ti 2019-01-29
10 - 11 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
11 - 13 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
13 - 14 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
 Hus P 017 
v 37 Må 2018-09-10 v 37
10 - 11 Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner
11 - 13 Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner
13 - 14 Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner
  Ti 2018-09-11
10 - 11 Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner
11 - 13 Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner
13 - 14 Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner
 Hus P 019 
v 38 Ti 2018-09-18 v 38
10 - 11 Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner
11 - 13 Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner
13 - 14 Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner
v 6 Ti 2019-02-05 v 6
10 - 11 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
11 - 13 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
13 - 14 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
  On 2019-02-06
10 - 11 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
11 - 13 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
13 - 14 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
v 7 Ti 2019-02-12 v 7
10 - 11 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
11 - 13 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
13 - 14 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
  On 2019-02-13
10 - 11 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
11 - 13 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
 Hus P 115 
v 37 On 2018-09-12 v 37
10 - 12 Föreläsning PSYK11
13 - 15 Föreläsning PSYK11
 Hus P 124 
v 5 Må 2019-01-28 v 5
13 - 14 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
v 7 On 2019-02-13 v 7
13 - 14 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
 Hus P 202 
v 39 Ti 2018-09-25 v 39
10 - 11 Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner
11 - 13 Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner
13 - 14 Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner
v 43 Ti 2018-10-23 v 43
8 - 10 Seminarium PSYK11.1 Marie Bergström
10 - 12 Seminarium PSYK11.2 Marie Bergström KVAL I
12 - 14 Seminarium PSYK11.3 Marie Bergström KVAL I
14 - 16 Seminarium PSYK11.4 Marie Bergström KVAL I
  To 2018-10-25
8 - 10 Seminarium PSYK11.1 Marie Bergström KVAL II
10 - 12 Seminarium PSYK11.2 Marie Bergström KVAL II
12 - 14 Seminarium PSYK11.3 Marie Bergström KVAL II
14 - 16 Seminarium PSYK11.4 Marie Bergström KVAL II
 Hus P 204 
v 41 Må 2018-10-08 v 41
8 - 10 Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson Regression
10 - 12 Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson Regression
12 - 14 Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson Regression
14 - 16 Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson Regression
  To 2018-10-11
8 - 10 Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson
10 - 12 Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson
12 - 14 Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson
14 - 16 Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson
v 42 To 2018-10-18 v 42
8 - 10 Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson test icke-param
10 - 12 Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson test icke-param
12 - 14 Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson test icke-param
14 - 16 Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson test icke-param
v 9 Må 2019-02-25 v 9
8 - 10 Dataanalys Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson Regression
10 - 12 Dataanalys Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson Regression
13 - 15 Dataanalys Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson Regression
15 - 17 Dataanalys Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson Regression
  On 2019-02-27
8 - 10 Dataanalys Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson ANOVA
10 - 12 Dataanalys Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson ANOVA
13 - 15 Dataanalys Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson ANOVA
15 - 17 Dataanalys Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson ANOVA
 Hus P 209 
v 38 On 2018-09-19 v 38
10 - 11 Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner
11 - 13 Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner
13 - 14 Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner
v 39 To 2018-09-27 v 39
10 - 11 Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner
11 - 13 Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner
13 - 14 Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner
v 42 Ti 2018-10-16 v 42
8 - 10 Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson RM ANOVA
10 - 12 Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson
12 - 14 Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson
14 - 16 Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson
 Hus R 144 
v 36 On 2018-09-05 v 36
13 - 15 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
 MA 1 
v 4 To 2019-01-24 v 4
10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 4
 MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 9, Hela 
v 45 Må 2018-11-05 v 45
14 - 18 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Tentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 Tentamen: PSYD43:2, PSYD21:2, PSYD11:3, PSYB24, PSYK11:2, PSYP36, PSYP56:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
 MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 9, Hela 
v 40 Ti 2018-10-02 v 40
14 - 18 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 Tentamen: PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 , PSYP11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
 MA 3 
v 4 Ti 2019-01-22 v 4
10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 2
 MA 10, Hela, MA 9A, MA 9B, MA 9C 
v 8 On 2019-02-20 v 8
14 - 18 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11 Tentamen PSYD32:1, PSYK11:1, PSYD62:1, PSYD21:1 Kom en kvart innan tentamen startar-Ta med fotolegitimation!
 Palaestras hörsal, övre 
v 40 Må 2018-10-01 v 40
10 - 12 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
v 9 Ti 2019-02-26 v 9
10 - 12 Dataanalys Föreläsning PSYK11.2 Rebecka Persson ANOVA
 Socialhögskolan 12 
v 40 To 2018-10-04 v 40
10 - 12 Föreläsning PSYK11 Rebecka Persson Regression
v 8 To 2019-02-21 v 8
13 - 15 Dataanalys Föreläsning PSYK11 Geoffrey Patching Intro/återblick
 Spoletorp Hörsal 
v 4 Ti 2019-01-22 v 4
13 - 15 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Fredrik Vanek Informationskompetens
 St. Algatan Hörsal 
v 4 On 2019-01-23 v 4
10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 3
 --- 
v 2 On 2019-01-09 v 2
8 - 9 Inlämning PSYK11 Deadline: Inlämning av uppsats
 
PSYD62