Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2018-08-27 - 2019-03-03

Tid Kurs Delkurs Undervisningstyp Grupp Lärare Kommenter
 Eden 025 
09:00 - 13:00 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 Omtentamen: PSYD11:1, PSYP11:1, PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
09:00 - 13:00 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 Tentamen: PSYD11:3, PSYD21:2, PSYK11:2, PSYD43:2, PSYP56:1, PSYP36, PSYB24 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
 Eden 129 Hela 
09:00 - 10:00 Föreläsning PSYK11 Elia Psouni, Geoffrey Patching, Jean-Christophe Rohner Introduktionsmöte
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
13:00 - 15:00 Information PSYK11 Fredrik Vanek Informationskompetens
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Geoffrey Patching Intro/återblick
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11 Rebecka Persson ANOVA
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Elia Psouni uppsatsen
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Rebecka Persson RM ANOVA
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Rebecka Persson test icke-param
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Marie Bergström KVAL I
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Marie Bergström KVAL II
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYK11 Kikki Nillasdotter Studieverkstad: den akademiska skrivprocessen
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Geoffrey Patching Frågestund
12:00 - 13:00 Föreläsning PSYK11 Elia Psouni Uppsatsarbete, Försvar och opposition
09:00 - 10:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Elia Psouni, Geoffrey Patching, Jean-Christophe Rohner Introduktionsmöte PSYK11
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 1
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 5
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Elia Psouni Uppsatsen
13:00 - 15:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 6
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 7
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 8
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 9
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 10
10:00 - 12:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11 Rebecka Persson Regression
 Eden 131 
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYK11 Kikki Nillasdotter Omarbetningstrategier för koherens och kohesion
 Hus M 109, Hus M 124 
08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Examinations/oppositionsseminarier
 Hus M 123 
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Elia Psouni
 Hus M 124, Hus M 138 
08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Examinations/oppositionsseminarier
08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Examinations/oppositionsseminarier
 Hus M 124 
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
 Hus M 224 
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
 Hus P 008 
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
 Hus P 017 
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner
 Hus P 019 
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
 Hus P 115 
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11
 Hus P 124 
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
 Hus P 202 
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Marie Bergström
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Marie Bergström KVAL I
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Marie Bergström KVAL I
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Marie Bergström KVAL I
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Marie Bergström KVAL II
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Marie Bergström KVAL II
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Marie Bergström KVAL II
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Marie Bergström KVAL II
 Hus P 204 
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson Regression
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson Regression
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson Regression
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson Regression
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson test icke-param
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson test icke-param
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson test icke-param
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson test icke-param
08:00 - 10:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson Regression
10:00 - 12:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson Regression
13:00 - 15:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson Regression
15:00 - 17:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson Regression
08:00 - 10:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson ANOVA
10:00 - 12:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson ANOVA
13:00 - 15:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson ANOVA
15:00 - 17:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson ANOVA
 Hus P 209 
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson RM ANOVA
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson
 Hus R 144 
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
 MA 1 
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 4
 MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 9, Hela 
14:00 - 18:00 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Tentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 Tentamen: PSYD43:2, PSYD21:2, PSYD11:3, PSYB24, PSYK11:2, PSYP36, PSYP56:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
 MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 9, Hela 
14:00 - 18:00 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 Tentamen: PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 , PSYP11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
 MA 3 
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 2
 MA 10, Hela, MA 9A, MA 9B, MA 9C 
14:00 - 18:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11 Tentamen PSYD32:1, PSYK11:1, PSYD62:1, PSYD21:1 Kom en kvart innan tentamen startar-Ta med fotolegitimation!
 Palaestras hörsal, övre 
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
10:00 - 12:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11.2 Rebecka Persson ANOVA
 Socialhögskolan 12 
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Rebecka Persson Regression
13:00 - 15:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11 Geoffrey Patching Intro/återblick
 Spoletorp Hörsal 
13:00 - 15:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Fredrik Vanek Informationskompetens
 St. Algatan Hörsal 
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 3
 --- 
08:45 - 09:00 Inlämning PSYK11 Deadline: Inlämning av uppsats
 
Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology