Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2018-08-27 - 2019-03-03


Måndag 3/9 
Föreläsning
PSYK11
Eden 129 Hela
Introduktionsmöte
10:00
09:00
Föreläsning
PSYK11
Eden 129 Hela
Introduktionsmöte
10:00
09:00
Föreläsning
PSYK11
Eden 129 Hela
Introduktionsmöte
10:00
09:00
Tisdag 4/9 
Föreläsning
PSYK11
Eden 129 Hela
12:00
10:00
Information
PSYK11
Eden 129 Hela
Informationskompetens
15:00
13:00
Onsdag 5/9 
Föreläsning
PSYK11
Eden 129 Hela
12:00
10:00
Föreläsning
PSYK11
Hus R 144
15:00
13:00

Måndag 10/9 
Seminarium
PSYK11.1
Hus P 017
11:30
10:00
Seminarium
PSYK11.2
Hus P 017
13:00
11:30
Seminarium
PSYK11.3
Hus P 017
14:30
13:00
Tisdag 11/9 
Seminarium
PSYK11.4
Hus P 017
11:30
10:00
Seminarium
PSYK11.5
Hus P 017
13:00
11:30
Seminarium
PSYK11.6
Hus P 017
14:30
13:00

Tisdag 18/9 
Seminarium
PSYK11.1
Hus P 019
11:30
10:00
Seminarium
PSYK11.2
Hus P 019
13:00
11:30
Seminarium
PSYK11.3
Hus P 019
14:30
13:00
Onsdag 19/9 
Seminarium
PSYK11.4
Hus P 209
11:30
10:00
Seminarium
PSYK11.5
Hus P 209
13:00
11:30
Seminarium
PSYK11.6
Hus P 209
14:30
13:00

Tisdag 25/9 
Seminarium
PSYK11.1
Hus P 202
11:30
10:00
Seminarium
PSYK11.2
Hus P 202
13:00
11:30
Seminarium
PSYK11.3
Hus P 202
14:30
13:00
Torsdag 27/9 
Seminarium
PSYK11.4
Hus P 209
11:30
10:00
Seminarium
PSYK11.5
Hus P 209
13:00
11:30
Seminarium
PSYK11.6
Hus P 209
14:30
13:00


Måndag 8/10 
Seminarium
PSYK11.1
Hus P 204
Regression
10:00
08:00
Seminarium
PSYK11.2
Hus P 204
Regression
12:00
10:00
Seminarium
PSYK11.3
Hus P 204
Regression
14:00
12:00
Seminarium
PSYK11.4
Hus P 204
Regression
16:00
14:00
Torsdag 11/10 
Seminarium
PSYK11.1
Hus P 204
10:00
08:00
Seminarium
PSYK11.2
Hus P 204
12:00
10:00
Seminarium
PSYK11.3
Hus P 204
14:00
12:00
Seminarium
PSYK11.4
Hus P 204
16:00
14:00

Måndag 15/10 
Föreläsning
PSYK11
Eden 129 Hela
uppsatsen
12:00
10:00
Föreläsning
PSYK11
Eden 129 Hela
RM ANOVA
15:00
13:00
Tisdag 16/10 
Seminarium
PSYK11.1
Hus P 209
RM ANOVA
10:00
08:00
Seminarium
PSYK11.2
Hus P 209
12:00
10:00
Seminarium
PSYK11.3
Hus P 209
14:00
12:00
Seminarium
PSYK11.4
Hus P 209
16:00
14:00
Torsdag 18/10 
Seminarium
PSYK11.1
Hus P 204
test icke-param
10:00
08:00
Seminarium
PSYK11.2
Hus P 204
test icke-param
12:00
10:00
Seminarium
PSYK11.3
Hus P 204
test icke-param
14:00
12:00
Seminarium
PSYK11.4
Hus P 204
test icke-param
16:00
14:00

Tisdag 23/10 
Seminarium
PSYK11.1
Hus P 202
10:00
08:00
Seminarium
PSYK11.2
Hus P 202
KVAL I
12:00
10:00
Seminarium
PSYK11.3
Hus P 202
KVAL I
14:00
12:00
Seminarium
PSYK11.4
Hus P 202
KVAL I
16:00
14:00
Onsdag 24/10 
Föreläsning
PSYK11
Eden 129 Hela
KVAL II
12:00
10:00
Föreläsning
PSYK11
Eden 129 Hela
Studieverkstad: den akademiska skrivprocessen
16:00
13:00
Torsdag 25/10 
Seminarium
PSYK11.1
Hus P 202
KVAL II
10:00
08:00
Seminarium
PSYK11.2
Hus P 202
KVAL II
12:00
10:00
Seminarium
PSYK11.3
Hus P 202
KVAL II
14:00
12:00
Seminarium
PSYK11.4
Hus P 202
KVAL II
16:00
14:00


Onsdag 5/12 
Föreläsning
PSYK11
Eden 129 Hela
Uppsatsarbete, Försvar och opposition
13:00
12:00
Föreläsning
PSYK11
Eden 131
Omarbetningstrategier för koherens och kohesion
16:00
13:00Måndag 21/1 
Vetenskapliga metoder
Föreläsning
PSYK11
Eden 129 Hela
Introduktionsmöte PSYK11
10:00
09:00
Vetenskapliga metoder
Föreläsning
PSYK11
Eden 129 Hela
Introduktionsmöte PSYK11
10:00
09:00
Vetenskapliga metoder
Föreläsning
PSYK11
Eden 129 Hela
Introduktionsmöte PSYK11
10:00
09:00
Vetenskapliga metoder
Föreläsning
PSYK11
Eden 129 Hela
Föreläsning 1
12:00
10:00
Tisdag 22/1 
Vetenskapliga metoder
Föreläsning
PSYK11
MA 3
Föreläsning 2
12:00
10:00
Vetenskapliga metoder
Föreläsning
PSYK11
Spoletorp Hörsal
Informationskompetens
15:00
13:00
Onsdag 23/1 
Vetenskapliga metoder
Föreläsning
PSYK11
St. Algatan Hörsal
Föreläsning 3
12:00
10:00
Torsdag 24/1 
Vetenskapliga metoder
Föreläsning
PSYK11
MA 1
Föreläsning 4
12:00
10:00

Måndag 28/1 
Vetenskapliga metoder
Seminarium
PSYK11.1
Hus P 008
Seminarium 1
11:30
10:00
Vetenskapliga metoder
Seminarium
PSYK11.2
Hus P 008
Seminarium 1
13:00
11:30
Vetenskapliga metoder
Seminarium
PSYK11.3
Hus P 124
Seminarium 1
14:30
13:00
Tisdag 29/1 
Vetenskapliga metoder
Seminarium
PSYK11.4
Hus P 008
Seminarium 1
11:30
10:00
Vetenskapliga metoder
Seminarium
PSYK11.5
Hus P 008
Seminarium 1
13:00
11:30
Vetenskapliga metoder
Seminarium
PSYK11.6
Hus P 008
Seminarium 1
14:30
13:00
Onsdag 30/1 
Vetenskapliga metoder
Föreläsning
PSYK11
Eden 129 Hela
Föreläsning 5
12:00
10:00
Torsdag 31/1 
Vetenskapliga metoder
Föreläsning
PSYK11
Eden 129 Hela
Uppsatsen
12:00
10:00
Vetenskapliga metoder
Föreläsning
PSYK11
Eden 129 Hela
Föreläsning 6
15:00
13:00

Måndag 4/2 
Vetenskapliga metoder
Föreläsning
PSYK11
Eden 129 Hela
Föreläsning 7
12:00
10:00
Tisdag 5/2 
Vetenskapliga metoder
Seminarium
PSYK11.1
Hus P 019
Seminarium 2
11:30
10:00
Vetenskapliga metoder
Seminarium
PSYK11.2
Hus P 019
Seminarium 2
13:00
11:30
Vetenskapliga metoder
Seminarium
PSYK11.3
Hus P 019
Seminarium 2
14:30
13:00
Onsdag 6/2 
Vetenskapliga metoder
Seminarium
PSYK11.4
Hus P 019
Seminarium 2
11:30
10:00
Vetenskapliga metoder
Seminarium
PSYK11.5
Hus P 019
Seminarium 2
13:00
11:30
Vetenskapliga metoder
Seminarium
PSYK11.6
Hus P 019
Seminarium 2
14:30
13:00
Torsdag 7/2 
Vetenskapliga metoder
Föreläsning
PSYK11
Eden 129 Hela
Föreläsning 8
12:00
10:00

Måndag 11/2 
Vetenskapliga metoder
Föreläsning
PSYK11
Eden 129 Hela
Föreläsning 9
12:00
10:00
Tisdag 12/2 
Vetenskapliga metoder
Seminarium
PSYK11.1
Hus P 019
Seminarium 3
11:30
10:00
Vetenskapliga metoder
Seminarium
PSYK11.2
Hus P 019
Seminarium 3
13:00
11:30
Vetenskapliga metoder
Seminarium
PSYK11.3
Hus P 019
Seminarium 3
14:30
13:00
Onsdag 13/2 
Vetenskapliga metoder
Seminarium
PSYK11.4
Hus P 019
Seminarium 3
11:30
10:00
Vetenskapliga metoder
Seminarium
PSYK11.5
Hus P 019
Seminarium 3
13:00
11:30
Vetenskapliga metoder
Seminarium
PSYK11.6
Hus P 124
Seminarium 3
14:30
13:00
Torsdag 14/2 
Vetenskapliga metoder
Föreläsning
PSYK11
Eden 129 Hela
Föreläsning 10
12:00
10:00

Torsdag 21/2 
Dataanalys
Föreläsning
PSYK11
Socialhögskolan 12
Intro/återblick
15:00
13:00

Måndag 25/2 
Dataanalys
Seminarium
PSYK11.1
Hus P 204
Regression
10:00
08:00
Dataanalys
Seminarium
PSYK11.2
Hus P 204
Regression
12:00
10:00
Dataanalys
Seminarium
PSYK11.3
Hus P 204
Regression
15:00
13:00
Dataanalys
Seminarium
PSYK11.4
Hus P 204
Regression
17:00
15:00
Tisdag 26/2 
Dataanalys
Föreläsning
PSYK11.2
Palaestras hörsal, övre
ANOVA
12:00
10:00
Onsdag 27/2 
Dataanalys
Seminarium
PSYK11.1
Hus P 204
ANOVA
10:00
08:00
Dataanalys
Seminarium
PSYK11.2
Hus P 204
ANOVA
12:00
10:00
Dataanalys
Seminarium
PSYK11.3
Hus P 204
ANOVA
15:00
13:00
Dataanalys
Seminarium
PSYK11.4
Hus P 204
ANOVA
17:00
15:00

 
Seminarium