Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep.  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2018-08-27 - 2019-03-03

Tid Kurs Delkurs Undervisningstyp Grupp Lärare Kommentar
Eden 025 
v 45 Lör 2018-11-10 v 45
09:00 - 13:00 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 Omtentamen: PSYD11:1, PSYP11:1, PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
v 49 Lör 2018-12-08 v 49
09:00 - 13:00 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 Tentamen: PSYD11:3, PSYD21:2, PSYK11:2, PSYD43:2, PSYP56:1, PSYP36, PSYB24 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
Eden 129 Hela 
v 36 Mån 2018-09-03 v 36
09:00 - 10:00 Föreläsning PSYK11 Elia Psouni, Geoffrey Patching, Jean-Christophe Rohner Introduktionsmöte
  Tis 2018-09-04
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
13:00 - 15:00 Information PSYK11 Fredrik Vanek Informationskompetens
  Ons 2018-09-05
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
v 38 Mån 2018-09-17 v 38
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
v 39 Mån 2018-09-24 v 39
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
v 40 Ons 2018-10-03 v 40
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Geoffrey Patching Intro/återblick
v 41 Tis 2018-10-09 v 41
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11 Rebecka Persson ANOVA
v 42 Mån 2018-10-15 v 42
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Elia Psouni uppsatsen
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Rebecka Persson RM ANOVA
  Ons 2018-10-17
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Rebecka Persson test icke-param
v 43 Mån 2018-10-22 v 43
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Marie Bergström KVAL I
  Ons 2018-10-24
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Marie Bergström KVAL II
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYK11 Kikki Nillasdotter Studieverkstad: den akademiska skrivprocessen
v 44 Tors 2018-11-01 v 44
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Geoffrey Patching Frågestund
v 49 Ons 2018-12-05 v 49
12:00 - 13:00 Föreläsning PSYK11 Elia Psouni Uppsatsarbete, Försvar och opposition
v 4 Mån 2019-01-21 v 4
09:00 - 10:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Elia Psouni, Geoffrey Patching, Jean-Christophe Rohner Introduktionsmöte PSYK11
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 1
v 5 Ons 2019-01-30 v 5
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 5
  Tors 2019-01-31
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Elia Psouni Uppsatsen
13:00 - 15:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 6
v 6 Mån 2019-02-04 v 6
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 7
  Tors 2019-02-07
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 8
v 7 Mån 2019-02-11 v 7
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 9
  Tors 2019-02-14
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 10
v 8 Fre 2019-02-22 v 8
10:00 - 12:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11 Rebecka Persson Regression
Eden 131 
v 49 Ons 2018-12-05 v 49
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYK11 Kikki Nillasdotter Omarbetningstrategier för koherens och kohesion
Hus M 109, Hus M 124 
v 3 Ons 2019-01-16 v 3
08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Examinations/oppositionsseminarier
Hus M 123 
v 37 Tors 2018-09-13 v 37
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Elia Psouni
Hus M 124, Hus M 138 
v 3 Tors 2019-01-17 v 3
08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Examinations/oppositionsseminarier
  Fre 2019-01-18
08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Examinations/oppositionsseminarier
Hus M 124 
v 38 Tors 2018-09-20 v 38
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
Hus M 224 
v 36 Tors 2018-09-06 v 36
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
Hus P 008 
v 5 Mån 2019-01-28 v 5
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
  Tis 2019-01-29
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
Hus P 017 
v 37 Mån 2018-09-10 v 37
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner
  Tis 2018-09-11
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner
Hus P 019 
v 38 Tis 2018-09-18 v 38
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner
v 6 Tis 2019-02-05 v 6
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
  Ons 2019-02-06
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
v 7 Tis 2019-02-12 v 7
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
  Ons 2019-02-13
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
Hus P 115 
v 37 Ons 2018-09-12 v 37
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11
Hus P 124 
v 5 Mån 2019-01-28 v 5
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
v 7 Ons 2019-02-13 v 7
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
Hus P 202 
v 39 Tis 2018-09-25 v 39
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner
v 43 Tis 2018-10-23 v 43
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Marie Bergström
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Marie Bergström KVAL I
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Marie Bergström KVAL I
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Marie Bergström KVAL I
  Tors 2018-10-25
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Marie Bergström KVAL II
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Marie Bergström KVAL II
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Marie Bergström KVAL II
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Marie Bergström KVAL II
Hus P 204 
v 41 Mån 2018-10-08 v 41
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson Regression
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson Regression
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson Regression
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson Regression
  Tors 2018-10-11
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson
v 42 Tors 2018-10-18 v 42
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson test icke-param
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson test icke-param
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson test icke-param
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson test icke-param
v 9 Mån 2019-02-25 v 9
08:00 - 10:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson Regression
10:00 - 12:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson Regression
13:00 - 15:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson Regression
15:00 - 17:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson Regression
  Ons 2019-02-27
08:00 - 10:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson ANOVA
10:00 - 12:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson ANOVA
13:00 - 15:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson ANOVA
15:00 - 17:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson ANOVA
Hus P 209 
v 38 Ons 2018-09-19 v 38
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner
v 39 Tors 2018-09-27 v 39
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner
v 42 Tis 2018-10-16 v 42
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson RM ANOVA
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson
Hus R 144 
v 36 Ons 2018-09-05 v 36
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
MA 1 
v 4 Tors 2019-01-24 v 4
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 4
MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 9, Hela 
v 45 Mån 2018-11-05 v 45
14:00 - 18:00 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Tentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 Tentamen: PSYD43:2, PSYD21:2, PSYD11:3, PSYB24, PSYK11:2, PSYP36, PSYP56:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 9, Hela 
v 40 Tis 2018-10-02 v 40
14:00 - 18:00 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 Tentamen: PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 , PSYP11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
MA 3 
v 4 Tis 2019-01-22 v 4
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 2
MA 10, Hela, MA 9A, MA 9B, MA 9C 
v 8 Ons 2019-02-20 v 8
14:00 - 18:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11 Tentamen PSYD32:1, PSYK11:1, PSYD62:1, PSYD21:1 Kom en kvart innan tentamen startar-Ta med fotolegitimation!
Palaestras hörsal, övre 
v 40 Mån 2018-10-01 v 40
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
v 9 Tis 2019-02-26 v 9
10:00 - 12:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11.2 Rebecka Persson ANOVA
Socialhögskolan 12 
v 40 Tors 2018-10-04 v 40
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Rebecka Persson Regression
v 8 Tors 2019-02-21 v 8
13:00 - 15:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11 Geoffrey Patching Intro/återblick
Spoletorp Hörsal 
v 4 Tis 2019-01-22 v 4
13:00 - 15:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Fredrik Vanek Informationskompetens
St. Algatan Hörsal 
v 4 Ons 2019-01-23 v 4
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 3
--- 
v 2 Ons 2019-01-09 v 2
08:45 - 09:00 Inlämning PSYK11 Deadline: Inlämning av uppsats
 
Eden 025
 
Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi
 
Psykologi: Kreativitet i teori och praktik