Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep.  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2018-08-27 - 2019-03-03

Tid Kurs Delkurs Undervisningstyp Grupp Lokaler Lärare Kommentar
2018-09-03   9 - 10 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Elia Psouni, Geoffrey Patching, Jean-Christophe Rohner Introduktionsmöte
2018-09-04   10 - 12 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner
  13 - 15 Information PSYK11 Eden 129 Hela Fredrik Vanek Informationskompetens
2018-09-05   10 - 12 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner
2018-09-06   10 - 12 Föreläsning PSYK11 Hus M 224 Jean-Christophe Rohner
2018-09-10   10 - 11 Seminarium PSYK11.1 Hus P 017 Jean-Christophe Rohner
  11 - 13 Seminarium PSYK11.2 Hus P 017 Jean-Christophe Rohner
  13 - 14 Seminarium PSYK11.3 Hus P 017 Jean-Christophe Rohner
2018-09-11   10 - 11 Seminarium PSYK11.4 Hus P 017 Jean-Christophe Rohner
  11 - 13 Seminarium PSYK11.5 Hus P 017 Jean-Christophe Rohner
  13 - 14 Seminarium PSYK11.6 Hus P 017 Jean-Christophe Rohner
2018-09-17   13 - 15 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner
2018-09-18   10 - 11 Seminarium PSYK11.1 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner
  11 - 13 Seminarium PSYK11.2 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner
  13 - 14 Seminarium PSYK11.3 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner
2018-09-19   10 - 11 Seminarium PSYK11.4 Hus P 209 Jean-Christophe Rohner
  13 - 14 Seminarium PSYK11.6 Hus P 209 Jean-Christophe Rohner
  11 - 13 Seminarium PSYK11.5 Hus P 209 Jean-Christophe Rohner
2018-09-24   10 - 12 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner
2018-09-25   10 - 11 Seminarium PSYK11.1 Hus P 202 Jean-Christophe Rohner
  11 - 13 Seminarium PSYK11.2 Hus P 202 Jean-Christophe Rohner
  13 - 14 Seminarium PSYK11.3 Hus P 202 Jean-Christophe Rohner
2018-09-27   10 - 11 Seminarium PSYK11.4 Hus P 209 Jean-Christophe Rohner
  11 - 13 Seminarium PSYK11.5 Hus P 209 Jean-Christophe Rohner
  13 - 14 Seminarium PSYK11.6 Hus P 209 Jean-Christophe Rohner
2018-10-03   10 - 12 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Geoffrey Patching Intro/återblick
2018-10-22   10 - 12 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Marie Bergström KVAL I
2018-10-23   8 - 10 Seminarium PSYK11.1 Hus P 202 Marie Bergström
  14 - 16 Seminarium PSYK11.4 Hus P 202 Marie Bergström KVAL I
  12 - 14 Seminarium PSYK11.3 Hus P 202 Marie Bergström KVAL I
  10 - 12 Seminarium PSYK11.2 Hus P 202 Marie Bergström KVAL I
2018-10-24   10 - 12 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Marie Bergström KVAL II
2018-10-25   8 - 10 Seminarium PSYK11.1 Hus P 202 Marie Bergström KVAL II
  10 - 12 Seminarium PSYK11.2 Hus P 202 Marie Bergström KVAL II
  12 - 14 Seminarium PSYK11.3 Hus P 202 Marie Bergström KVAL II
  14 - 16 Seminarium PSYK11.4 Hus P 202 Marie Bergström KVAL II
2018-11-01   10 - 12 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Geoffrey Patching Frågestund
2018-12-05   12 - 13 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Elia Psouni Uppsatsarbete, Försvar och opposition
  13 - 16 Föreläsning PSYK11 Eden 131 Kikki Nillasdotter Omarbetningstrategier för koherens och kohesion
2019-01-16   8 - 17 Föreläsning PSYK11 Hus M 109, Hus M 124 Examinations/oppositionsseminarier
2019-01-17   8 - 17 Föreläsning PSYK11 Hus M 124, Hus M 138 Examinations/oppositionsseminarier
2019-01-18   8 - 17 Föreläsning PSYK11 Hus M 124, Hus M 138 Examinations/oppositionsseminarier
2019-01-09   8 - 9 Inlämning PSYK11 Deadline: Inlämning av uppsats
2018-09-05   13 - 15 Föreläsning PSYK11 Hus R 144 Jean-Christophe Rohner
2018-10-04   10 - 12 Föreläsning PSYK11 Socialhögskolan 12 Rebecka Persson Regression
2018-10-08   8 - 10 Seminarium PSYK11.1 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
  10 - 12 Seminarium PSYK11.2 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
  12 - 14 Seminarium PSYK11.3 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
  14 - 16 Seminarium PSYK11.4 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
2018-10-09   10 - 12 Seminarium PSYK11 Eden 129 Hela Rebecka Persson ANOVA
2018-10-17   10 - 12 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Rebecka Persson test icke-param
2018-10-18   8 - 10 Seminarium PSYK11.1 Hus P 204 Rebecka Persson test icke-param
  10 - 12 Seminarium PSYK11.2 Hus P 204 Rebecka Persson test icke-param
  12 - 14 Seminarium PSYK11.3 Hus P 204 Rebecka Persson test icke-param
  14 - 16 Seminarium PSYK11.4 Hus P 204 Rebecka Persson test icke-param
2018-10-24   13 - 16 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Kikki Nillasdotter Studieverkstad: den akademiska skrivprocessen
2018-09-12   13 - 15 Föreläsning PSYK11 Hus P 115
  10 - 12 Föreläsning PSYK11 Hus P 115
2018-09-13   13 - 15 Föreläsning PSYK11 Hus M 123 Elia Psouni
2018-09-20   10 - 12 Föreläsning PSYK11 Hus M 124 Jean-Christophe Rohner
2018-10-15   10 - 12 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Elia Psouni uppsatsen
  13 - 15 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Rebecka Persson RM ANOVA
2018-10-11   8 - 10 Seminarium PSYK11.1 Hus P 204 Rebecka Persson
  10 - 12 Seminarium PSYK11.2 Hus P 204 Rebecka Persson
  12 - 14 Seminarium PSYK11.3 Hus P 204 Rebecka Persson
  14 - 16 Seminarium PSYK11.4 Hus P 204 Rebecka Persson
2018-10-16   8 - 10 Seminarium PSYK11.1 Hus P 209 Rebecka Persson RM ANOVA
  10 - 12 Seminarium PSYK11.2 Hus P 209 Rebecka Persson
  12 - 14 Seminarium PSYK11.3 Hus P 209 Rebecka Persson
  14 - 16 Seminarium PSYK11.4 Hus P 209 Rebecka Persson
2019-01-21   9 - 10 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Elia Psouni, Geoffrey Patching, Jean-Christophe Rohner Introduktionsmöte PSYK11
  10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner Föreläsning 1
2019-01-30   10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner Föreläsning 5
2019-01-31   13 - 15 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner Föreläsning 6
  10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Elia Psouni Uppsatsen
2019-02-04   10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner Föreläsning 7
2019-02-07   10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner Föreläsning 8
2019-02-11   10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner Föreläsning 9
2019-02-14   10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner Föreläsning 10
2019-02-22   10 - 12 Dataanalys Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Rebecka Persson Regression
2019-01-28   11 - 13 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Hus P 008 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
  13 - 14 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Hus P 124 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
2019-01-29   11 - 13 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Hus P 008 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
  10 - 11 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Hus P 008 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
  13 - 14 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Hus P 008 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
2019-02-05   10 - 11 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
  11 - 13 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
  13 - 14 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
2019-02-06   10 - 11 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
  11 - 13 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
  13 - 14 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
2019-02-12   10 - 11 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
  11 - 13 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
  13 - 14 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
2019-02-13   10 - 11 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
  11 - 13 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
  13 - 14 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Hus P 124 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
2019-02-25   8 - 10 Dataanalys Seminarium PSYK11.1 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
  15 - 17 Dataanalys Seminarium PSYK11.4 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
  13 - 15 Dataanalys Seminarium PSYK11.3 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
  10 - 12 Dataanalys Seminarium PSYK11.2 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
2019-02-27   8 - 10 Dataanalys Seminarium PSYK11.1 Hus P 204 Rebecka Persson ANOVA
  10 - 12 Dataanalys Seminarium PSYK11.2 Hus P 204 Rebecka Persson ANOVA
  13 - 15 Dataanalys Seminarium PSYK11.3 Hus P 204 Rebecka Persson ANOVA
  15 - 17 Dataanalys Seminarium PSYK11.4 Hus P 204 Rebecka Persson ANOVA
2018-10-02   14 - 18 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 9, Hela Tentamen: PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 , PSYP11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
2018-10-01   10 - 12 Föreläsning PSYK11 Palaestras hörsal, övre Jean-Christophe Rohner
2018-11-05   14 - 18 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Tentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 9, Hela Tentamen: PSYD43:2, PSYD21:2, PSYD11:3, PSYB24, PSYK11:2, PSYP36, PSYP56:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
2018-11-10   9 - 13 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 Eden 025 Omtentamen: PSYD11:1, PSYP11:1, PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
2018-12-08   9 - 13 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 Eden 025 Tentamen: PSYD11:3, PSYD21:2, PSYK11:2, PSYD43:2, PSYP56:1, PSYP36, PSYB24 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
2019-01-28   10 - 11 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Hus P 008 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
2019-02-21   13 - 15 Dataanalys Föreläsning PSYK11 Socialhögskolan 12 Geoffrey Patching Intro/återblick
2019-01-22   10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 MA 3 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 2
  13 - 15 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Spoletorp Hörsal Fredrik Vanek Informationskompetens
2019-01-23   10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 St. Algatan Hörsal Jean-Christophe Rohner Föreläsning 3
2019-01-24   10 - 12 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 MA 1 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 4
2019-02-26   10 - 12 Dataanalys Föreläsning PSYK11.2 Palaestras hörsal, övre Rebecka Persson ANOVA
2019-02-20   14 - 18 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11 MA 10, Hela, MA 9A, MA 9B, MA 9C Tentamen PSYD32:1, PSYK11:1, PSYD62:1, PSYD21:1 Kom en kvart innan tentamen startar-Ta med fotolegitimation!
 
Eden 025
 
Hus P 017
 
PSYD21
 
PSYK11.4