Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep.  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2018-08-27 - 2019-03-03

Tid Kurs Delkurs Undervisningstyp Grupp Lärare Kommentar
2018-09-03   09:00 - 10:00 Föreläsning PSYK11 Elia Psouni, Geoffrey Patching, Jean-Christophe Rohner Introduktionsmöte
2018-09-04   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
  13:00 - 15:00 Information PSYK11 Fredrik Vanek Informationskompetens
2018-09-05   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
2018-09-06   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
2018-09-10   10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner
  11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner
  13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner
2018-09-11   10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner
  11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner
  13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner
2018-09-17   13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
2018-09-18   10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner
  11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner
  13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner
2018-09-19   10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner
  13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner
  11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner
2018-09-24   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
2018-09-25   10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner
  11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner
  13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner
2018-09-27   10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner
  11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner
  13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner
2018-10-03   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Geoffrey Patching Intro/återblick
2018-10-22   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Marie Bergström KVAL I
2018-10-23   08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Marie Bergström
  14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Marie Bergström KVAL I
  12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Marie Bergström KVAL I
  10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Marie Bergström KVAL I
2018-10-24   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Marie Bergström KVAL II
2018-10-25   08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Marie Bergström KVAL II
  10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Marie Bergström KVAL II
  12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Marie Bergström KVAL II
  14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Marie Bergström KVAL II
2018-11-01   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Geoffrey Patching Frågestund
2018-12-05   12:00 - 13:00 Föreläsning PSYK11 Elia Psouni Uppsatsarbete, Försvar och opposition
  13:00 - 16:00 Föreläsning PSYK11 Kikki Nillasdotter Omarbetningstrategier för koherens och kohesion
2019-01-16   08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Examinations/oppositionsseminarier
2019-01-17   08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Examinations/oppositionsseminarier
2019-01-18   08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Examinations/oppositionsseminarier
2019-01-09   08:45 - 09:00 Inlämning PSYK11 Deadline: Inlämning av uppsats
2018-09-05   13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
2018-10-04   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Rebecka Persson Regression
2018-10-08   08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson Regression
  10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson Regression
  12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson Regression
  14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson Regression
2018-10-09   10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11 Rebecka Persson ANOVA
2018-10-17   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Rebecka Persson test icke-param
2018-10-18   08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson test icke-param
  10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson test icke-param
  12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson test icke-param
  14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson test icke-param
2018-10-24   13:00 - 16:00 Föreläsning PSYK11 Kikki Nillasdotter Studieverkstad: den akademiska skrivprocessen
2018-09-12   13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11
  10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11
2018-09-13   13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Elia Psouni
2018-09-20   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
2018-10-15   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Elia Psouni uppsatsen
  13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Rebecka Persson RM ANOVA
2018-10-11   08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson
  10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson
  12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson
  14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson
2018-10-16   08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson RM ANOVA
  10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson
  12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson
  14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson
2019-01-21   09:00 - 10:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Elia Psouni, Geoffrey Patching, Jean-Christophe Rohner Introduktionsmöte PSYK11
  10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 1
2019-01-30   10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 5
2019-01-31   13:00 - 15:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 6
  10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Elia Psouni Uppsatsen
2019-02-04   10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 7
2019-02-07   10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 8
2019-02-11   10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 9
2019-02-14   10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 10
2019-02-22   10:00 - 12:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11 Rebecka Persson Regression
2019-01-28   11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
  13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
2019-01-29   11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
  10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
  13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
2019-02-05   10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
  11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
  13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
2019-02-06   10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
  11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
  13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
2019-02-12   10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
  11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
  13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
2019-02-13   10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
  11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
  13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
2019-02-25   08:00 - 10:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson Regression
  15:00 - 17:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson Regression
  13:00 - 15:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson Regression
  10:00 - 12:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson Regression
2019-02-27   08:00 - 10:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson ANOVA
  10:00 - 12:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson ANOVA
  13:00 - 15:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson ANOVA
  15:00 - 17:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson ANOVA
2018-10-02   14:00 - 18:00 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 Tentamen: PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 , PSYP11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
2018-10-01   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
2018-11-05   14:00 - 18:00 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Tentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 Tentamen: PSYD43:2, PSYD21:2, PSYD11:3, PSYB24, PSYK11:2, PSYP36, PSYP56:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
2018-11-10   09:00 - 13:00 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 Omtentamen: PSYD11:1, PSYP11:1, PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
2018-12-08   09:00 - 13:00 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 Tentamen: PSYD11:3, PSYD21:2, PSYK11:2, PSYD43:2, PSYP56:1, PSYP36, PSYB24 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
2019-01-28   10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
2019-02-21   13:00 - 15:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11 Geoffrey Patching Intro/återblick
2019-01-22   10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 2
  13:00 - 15:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Fredrik Vanek Informationskompetens
2019-01-23   10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 3
2019-01-24   10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 4
2019-02-26   10:00 - 12:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11.2 Rebecka Persson ANOVA
2019-02-20   14:00 - 18:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11 Tentamen PSYD32:1, PSYK11:1, PSYD62:1, PSYD21:1 Kom en kvart innan tentamen startar-Ta med fotolegitimation!
 
Eden 025
 
Hus P 017
 
PSYD21