Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2018-08-27 - 2019-03-03

Tid Kurs Delkurs Undervisningstyp Grupp Lärare Kommentar
Eden 025 
v 45 Lö 10/11 v 45
09:00 - 13:00 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 Omtentamen: PSYD11:1, PSYP11:1, PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
v 49 Lö 8/12 v 49
09:00 - 13:00 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 Tentamen: PSYD11:3, PSYD21:2, PSYK11:2, PSYD43:2, PSYP56:1, PSYP36, PSYB24 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
Eden 129 Hela 
v 36 Må 3/9 v 36
09:00 - 10:00 Föreläsning PSYK11 Elia Psouni, Geoffrey Patching, Jean-Christophe Rohner Introduktionsmöte
  Ti 4/9
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
13:00 - 15:00 Information PSYK11 Fredrik Vanek Informationskompetens
  On 5/9
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
v 38 Må 17/9 v 38
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
v 39 Må 24/9 v 39
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
v 40 On 3/10 v 40
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Geoffrey Patching Intro/återblick
v 41 Ti 9/10 v 41
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11 Rebecka Persson ANOVA
v 42 Må 15/10 v 42
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Elia Psouni uppsatsen
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Rebecka Persson RM ANOVA
  On 17/10
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Rebecka Persson test icke-param
v 43 Må 22/10 v 43
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Marie Bergström KVAL I
  On 24/10
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Marie Bergström KVAL II
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYK11 Kikki Nillasdotter Studieverkstad: den akademiska skrivprocessen
v 44 To 1/11 v 44
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Geoffrey Patching Frågestund
v 49 On 5/12 v 49
12:00 - 13:00 Föreläsning PSYK11 Elia Psouni Uppsatsarbete, Försvar och opposition
v 4 Må 21/1 v 4
09:00 - 10:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Elia Psouni, Geoffrey Patching, Jean-Christophe Rohner Introduktionsmöte PSYK11
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 1
v 5 On 30/1 v 5
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 5
  To 31/1
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Elia Psouni Uppsatsen
13:00 - 15:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 6
v 6 Må 4/2 v 6
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 7
  To 7/2
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 8
v 7 Må 11/2 v 7
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 9
  To 14/2
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 10
v 8 Fr 22/2 v 8
10:00 - 12:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11 Rebecka Persson Regression
Eden 131 
v 49 On 5/12 v 49
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYK11 Kikki Nillasdotter Omarbetningstrategier för koherens och kohesion
Hus M 109, Hus M 124 
v 3 On 16/1 v 3
08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Examinations/oppositionsseminarier
Hus M 123 
v 37 To 13/9 v 37
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Elia Psouni
Hus M 124, Hus M 138 
v 3 To 17/1 v 3
08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Examinations/oppositionsseminarier
  Fr 18/1
08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Examinations/oppositionsseminarier
Hus M 124 
v 38 To 20/9 v 38
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
Hus M 224 
v 36 To 6/9 v 36
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
Hus P 008 
v 5 Må 28/1 v 5
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
  Ti 29/1
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
Hus P 017 
v 37 Må 10/9 v 37
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner
  Ti 11/9
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner
Hus P 019 
v 38 Ti 18/9 v 38
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner
v 6 Ti 5/2 v 6
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
  On 6/2
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
v 7 Ti 12/2 v 7
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
  On 13/2
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
Hus P 115 
v 37 On 12/9 v 37
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11
Hus P 124 
v 5 Må 28/1 v 5
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
v 7 On 13/2 v 7
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
Hus P 202 
v 39 Ti 25/9 v 39
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner
v 43 Ti 23/10 v 43
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Marie Bergström
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Marie Bergström KVAL I
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Marie Bergström KVAL I
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Marie Bergström KVAL I
  To 25/10
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Marie Bergström KVAL II
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Marie Bergström KVAL II
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Marie Bergström KVAL II
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Marie Bergström KVAL II
Hus P 204 
v 41 Må 8/10 v 41
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson Regression
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson Regression
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson Regression
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson Regression
  To 11/10
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson
v 42 To 18/10 v 42
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson test icke-param
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson test icke-param
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson test icke-param
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson test icke-param
v 9 Må 25/2 v 9
08:00 - 10:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson Regression
10:00 - 12:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson Regression
13:00 - 15:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson Regression
15:00 - 17:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson Regression
  On 27/2
08:00 - 10:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson ANOVA
10:00 - 12:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson ANOVA
13:00 - 15:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson ANOVA
15:00 - 17:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson ANOVA
Hus P 209 
v 38 On 19/9 v 38
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner
v 39 To 27/9 v 39
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner
v 42 Ti 16/10 v 42
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson RM ANOVA
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson
Hus R 144 
v 36 On 5/9 v 36
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
MA 1 
v 4 To 24/1 v 4
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 4
MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 9, Hela 
v 45 Må 5/11 v 45
14:00 - 18:00 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Tentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 Tentamen: PSYD43:2, PSYD21:2, PSYD11:3, PSYB24, PSYK11:2, PSYP36, PSYP56:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 9, Hela 
v 40 Ti 2/10 v 40
14:00 - 18:00 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 Tentamen: PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 , PSYP11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
MA 3 
v 4 Ti 22/1 v 4
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 2
MA 10, Hela, MA 9A, MA 9B, MA 9C 
v 8 On 20/2 v 8
14:00 - 18:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11 Tentamen PSYD32:1, PSYK11:1, PSYD62:1, PSYD21:1 Kom en kvart innan tentamen startar-Ta med fotolegitimation!
Palaestras hörsal, övre 
v 40 Må 1/10 v 40
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
v 9 Ti 26/2 v 9
10:00 - 12:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11.2 Rebecka Persson ANOVA
Socialhögskolan 12 
v 40 To 4/10 v 40
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Rebecka Persson Regression
v 8 To 21/2 v 8
13:00 - 15:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11 Geoffrey Patching Intro/återblick
Spoletorp Hörsal 
v 4 Ti 22/1 v 4
13:00 - 15:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Fredrik Vanek Informationskompetens
St. Algatan Hörsal 
v 4 On 23/1 v 4
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 3
--- 
v 2 On 9/1 v 2
08:45 - 09:00 Inlämning PSYK11 Deadline: Inlämning av uppsats
 
Seminarium
 
PSYK11.6
 
Vetenskapliga metoder
 
Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I