Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2018-08-27 - 2019-03-03

Tid Delkurs Undervisningstyp Grupp Lokaler* Lärare Kommenter
 PSYB24, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psychology: Creativity in Theory and Practice, 253099, 2015 HT. 2016 HT. 2017 HT. 2018 HT. 2019 HT, S, 112833, 11, 25, 15,0 högskolepoäng, 253099.11.112833, PSYD11, Psykologi: Översiktskurs, Psychology: General Psychology, 253099, 2015 HT. 2015 VT. 2016 HT. 2016 VT. 2017 HT. 2017 VT. 2018 HT. 2018 VT. 2019 HT. 2019 VT, S, 112833, 11, 25, 30,0 högskolepoäng, 253099.11.112833, PSYD21, Psykologi: Socialpsykologi, Psychology: Social Psychology, 253099, 2015 HT. 2015 VT. 2016 HT. 2016 VT. 2017 HT. 2017 VT. 2018 HT. 2018 VT. 2019 HT. 2019 VT, S, 112833, 11, 25, 30,0 högskolepoäng, 253099.11.112833, PSYD43, Psykologi: Idrottspsykologi, Psychology: Sport Psychology, 253099, 2015 HT. 2016 HT. 2017 HT. 2018 HT. 2019 HT, S, 112833, 11, 25, 30,0 högskolepoäng, 253099.11.112833, PSYK11, Psykologi: Kandidatkurs, Psychology: Bachelor Course, 253099, 2015 HT. 2015 VT. 2016 HT. 2016 VT. 2017 HT. 2017 VT. 2018 HT. 2018 VT. 2019 HT. 2019 VT, S, 112833, 11, 25, 30,0 högskolepoäng, 253099.11.112833, PSYP36, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psychology: Advanced Work and Organizational Psychology I, 253099, 2015 HT. 2016 HT. 2017 HT. 2018 HT. 2019 HT, S, 112833, 11, 25, 15,0 högskolepoäng, 253099.11.112833, PSYP56, Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, 253099, 2017 HT. 2018 HT. 2019 HT, S, 112833, 11, 25, 15,0 högskolepoäng, 253099.11.112833 
v 45 Må 2018-11-05 v 45
14:00 - 18:00 Tentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 9, Hela Tentamen: PSYD43:2, PSYD21:2, PSYD11:3, PSYB24, PSYK11:2, PSYP36, PSYP56:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
v 49 Lö 2018-12-08 v 49
09:00 - 13:00 Omtentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 Eden 025 Tentamen: PSYD11:3, PSYD21:2, PSYK11:2, PSYD43:2, PSYP56:1, PSYP36, PSYB24 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
 PSYD11, Psykologi: Översiktskurs, Psychology: General Psychology, 253099, 2015 HT. 2015 VT. 2016 HT. 2016 VT. 2017 HT. 2017 VT. 2018 HT. 2018 VT. 2019 HT. 2019 VT, S, 112833, 11, 25, 30,0 högskolepoäng, 253099.11.112833, PSYD21, Psykologi: Socialpsykologi, Psychology: Social Psychology, 253099, 2015 HT. 2015 VT. 2016 HT. 2016 VT. 2017 HT. 2017 VT. 2018 HT. 2018 VT. 2019 HT. 2019 VT, S, 112833, 11, 25, 30,0 högskolepoäng, 253099.11.112833, PSYD32, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psychology: Work- and Organizational Psychology, 253099, 2017 HT. 2017 VT. 2018 HT. 2018 VT. 2019 HT. 2019 VT, S, 112833, 11, 25, 30,0 högskolepoäng, 253099.11.112833, PSYD62, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psychology: Personality- and Development Psychology, 253099, 2016 HT. 2016 VT. 2017 HT. 2017 VT. 2018 HT. 2018 VT. 2019 HT. 2019 VT, S, 112833, 11, 25, 30,0 högskolepoäng, 253099.11.112833, PSYK11, Psykologi: Kandidatkurs, Psychology: Bachelor Course, 253099, 2015 HT. 2015 VT. 2016 HT. 2016 VT. 2017 HT. 2017 VT. 2018 HT. 2018 VT. 2019 HT. 2019 VT, S, 112833, 11, 25, 30,0 högskolepoäng, 253099.11.112833, PSYP11, Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, 253099, 2015 HT. 2016 HT. 2017 HT. 2018 HT. 2019 HT, S, 112833, 11, 25, 15,0 högskolepoäng, 253099.11.112833 
v 45 Lö 2018-11-10 v 45
09:00 - 13:00 Omtentamen PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 Eden 025 Omtentamen: PSYD11:1, PSYP11:1, PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
 PSYD21, Psykologi: Socialpsykologi, Psychology: Social Psychology, 253099, 2015 HT. 2015 VT. 2016 HT. 2016 VT. 2017 HT. 2017 VT. 2018 HT. 2018 VT. 2019 HT. 2019 VT, S, 112833, 11, 25, 30,0 högskolepoäng, 253099.11.112833, PSYD32, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psychology: Work- and Organizational Psychology, 253099, 2017 HT. 2017 VT. 2018 HT. 2018 VT. 2019 HT. 2019 VT, S, 112833, 11, 25, 30,0 högskolepoäng, 253099.11.112833, PSYD62, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psychology: Personality- and Development Psychology, 253099, 2016 HT. 2016 VT. 2017 HT. 2017 VT. 2018 HT. 2018 VT. 2019 HT. 2019 VT, S, 112833, 11, 25, 30,0 högskolepoäng, 253099.11.112833, PSYK11, Psykologi: Kandidatkurs, Psychology: Bachelor Course, 253099, 2015 HT. 2015 VT. 2016 HT. 2016 VT. 2017 HT. 2017 VT. 2018 HT. 2018 VT. 2019 HT. 2019 VT, S, 112833, 11, 25, 30,0 högskolepoäng, 253099.11.112833 
v 8 On 2019-02-20 v 8
14:00 - 18:00 Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11 MA 10, Hela, MA 9A, MA 9B, MA 9C Tentamen PSYD32:1, PSYK11:1, PSYD62:1, PSYD21:1 Kom en kvart innan tentamen startar-Ta med fotolegitimation!
 PSYD21, Psykologi: Socialpsykologi, Psychology: Social Psychology, 253099, 2015 HT. 2015 VT. 2016 HT. 2016 VT. 2017 HT. 2017 VT. 2018 HT. 2018 VT. 2019 HT. 2019 VT, S, 112833, 11, 25, 30,0 högskolepoäng, 253099.11.112833, PSYD32, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psychology: Work- and Organizational Psychology, 253099, 2017 HT. 2017 VT. 2018 HT. 2018 VT. 2019 HT. 2019 VT, S, 112833, 11, 25, 30,0 högskolepoäng, 253099.11.112833, PSYD62, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psychology: Personality- and Development Psychology, 253099, 2016 HT. 2016 VT. 2017 HT. 2017 VT. 2018 HT. 2018 VT. 2019 HT. 2019 VT, S, 112833, 11, 25, 30,0 högskolepoäng, 253099.11.112833, PSYK11, Psykologi: Kandidatkurs, Psychology: Bachelor Course, 253099, 2015 HT. 2015 VT. 2016 HT. 2016 VT. 2017 HT. 2017 VT. 2018 HT. 2018 VT. 2019 HT. 2019 VT, S, 112833, 11, 25, 30,0 högskolepoäng, 253099.11.112833, PSYP11, Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, 253099, 2015 HT. 2016 HT. 2017 HT. 2018 HT. 2019 HT, S, 112833, 11, 25, 15,0 högskolepoäng, 253099.11.112833 
v 40 Ti 2018-10-02 v 40
14:00 - 18:00 Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 9, Hela Tentamen: PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 , PSYP11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
 PSYK11, Psykologi: Kandidatkurs, Psychology: Bachelor Course, 253099, 2015 HT. 2015 VT. 2016 HT. 2016 VT. 2017 HT. 2017 VT. 2018 HT. 2018 VT. 2019 HT. 2019 VT, S, 112833, 11, 25, 30,0 högskolepoäng, 253099.11.112833 
v 36 Må 2018-09-03 v 36
09:00 - 10:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Elia Psouni, Geoffrey Patching, Jean-Christophe Rohner Introduktionsmöte
  Ti 2018-09-04
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner
13:00 - 15:00 Information PSYK11 Eden 129 Hela Fredrik Vanek Informationskompetens
  On 2018-09-05
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Hus R 144 Jean-Christophe Rohner
  To 2018-09-06
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Hus M 224 Jean-Christophe Rohner
v 37 Må 2018-09-10 v 37
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1 Hus P 017 Jean-Christophe Rohner
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 017 Jean-Christophe Rohner
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3 Hus P 017 Jean-Christophe Rohner
  Ti 2018-09-11
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4 Hus P 017 Jean-Christophe Rohner
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5 Hus P 017 Jean-Christophe Rohner
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6 Hus P 017 Jean-Christophe Rohner
  On 2018-09-12
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Hus P 115
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Hus P 115
  To 2018-09-13
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Hus M 123 Elia Psouni
v 38 Må 2018-09-17 v 38
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner
  Ti 2018-09-18
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner
  On 2018-09-19
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4 Hus P 209 Jean-Christophe Rohner
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5 Hus P 209 Jean-Christophe Rohner
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6 Hus P 209 Jean-Christophe Rohner
  To 2018-09-20
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Hus M 124 Jean-Christophe Rohner
v 39 Må 2018-09-24 v 39
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner
  Ti 2018-09-25
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1 Hus P 202 Jean-Christophe Rohner
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 202 Jean-Christophe Rohner
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3 Hus P 202 Jean-Christophe Rohner
  To 2018-09-27
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4 Hus P 209 Jean-Christophe Rohner
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5 Hus P 209 Jean-Christophe Rohner
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6 Hus P 209 Jean-Christophe Rohner
v 40 Må 2018-10-01 v 40
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Palaestras hörsal, övre Jean-Christophe Rohner
  On 2018-10-03
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Geoffrey Patching Intro/återblick
  To 2018-10-04
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Socialhögskolan 12 Rebecka Persson Regression
v 41 Må 2018-10-08 v 41
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
  Ti 2018-10-09
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11 Eden 129 Hela Rebecka Persson ANOVA
  To 2018-10-11
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Hus P 204 Rebecka Persson
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 204 Rebecka Persson
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Hus P 204 Rebecka Persson
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Hus P 204 Rebecka Persson
v 42 Må 2018-10-15 v 42
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Elia Psouni uppsatsen
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Rebecka Persson RM ANOVA
  Ti 2018-10-16
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Hus P 209 Rebecka Persson RM ANOVA
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 209 Rebecka Persson
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Hus P 209 Rebecka Persson
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Hus P 209 Rebecka Persson
  On 2018-10-17
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Rebecka Persson test icke-param
  To 2018-10-18
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Hus P 204 Rebecka Persson test icke-param
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 204 Rebecka Persson test icke-param
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Hus P 204 Rebecka Persson test icke-param
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Hus P 204 Rebecka Persson test icke-param
v 43 Må 2018-10-22 v 43
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Marie Bergström KVAL I
  Ti 2018-10-23
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Hus P 202 Marie Bergström
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 202 Marie Bergström KVAL I
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Hus P 202 Marie Bergström KVAL I
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Hus P 202 Marie Bergström KVAL I
  On 2018-10-24
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Marie Bergström KVAL II
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Kikki Nillasdotter Studieverkstad: den akademiska skrivprocessen
  To 2018-10-25
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Hus P 202 Marie Bergström KVAL II
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 202 Marie Bergström KVAL II
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Hus P 202 Marie Bergström KVAL II
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Hus P 202 Marie Bergström KVAL II
v 44 To 2018-11-01 v 44
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Geoffrey Patching Frågestund
v 49 On 2018-12-05 v 49
12:00 - 13:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Elia Psouni Uppsatsarbete, Försvar och opposition
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYK11 Eden 131 Kikki Nillasdotter Omarbetningstrategier för koherens och kohesion
v 2 On 2019-01-09 v 2
08:45 - 09:00 Inlämning PSYK11 Deadline: Inlämning av uppsats
v 3 On 2019-01-16 v 3
08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Hus M 109, Hus M 124 Examinations/oppositionsseminarier
  To 2019-01-17
08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Hus M 124, Hus M 138 Examinations/oppositionsseminarier
  Fr 2019-01-18
08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Hus M 124, Hus M 138 Examinations/oppositionsseminarier
v 4 Må 2019-01-21 v 4
09:00 - 10:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Elia Psouni, Geoffrey Patching, Jean-Christophe Rohner Introduktionsmöte PSYK11
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner Föreläsning 1
  Ti 2019-01-22
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 MA 3 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 2
13:00 - 15:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Spoletorp Hörsal Fredrik Vanek Informationskompetens
  On 2019-01-23
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 St. Algatan Hörsal Jean-Christophe Rohner Föreläsning 3
  To 2019-01-24
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 MA 1 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 4
v 5 Må 2019-01-28 v 5
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Hus P 008 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Hus P 008 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Hus P 124 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
  Ti 2019-01-29
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Hus P 008 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Hus P 008 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Hus P 008 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
  On 2019-01-30
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner Föreläsning 5
  To 2019-01-31
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Elia Psouni Uppsatsen
13:00 - 15:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner Föreläsning 6
v 6 Må 2019-02-04 v 6
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner Föreläsning 7
  Ti 2019-02-05
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
  On 2019-02-06
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
  To 2019-02-07
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner Föreläsning 8
v 7 Må 2019-02-11 v 7
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner Föreläsning 9
  Ti 2019-02-12
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
  On 2019-02-13
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Hus P 019 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Hus P 124 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
  To 2019-02-14
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Jean-Christophe Rohner Föreläsning 10
v 8 To 2019-02-21 v 8
13:00 - 15:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11 Socialhögskolan 12 Geoffrey Patching Intro/återblick
  Fr 2019-02-22
10:00 - 12:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Rebecka Persson Regression
v 9 Må 2019-02-25 v 9
08:00 - 10:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.1 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
10:00 - 12:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.2 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
13:00 - 15:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.3 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
15:00 - 17:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.4 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
  Ti 2019-02-26
10:00 - 12:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11.2 Palaestras hörsal, övre Rebecka Persson ANOVA
  On 2019-02-27
08:00 - 10:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.1 Hus P 204 Rebecka Persson ANOVA
10:00 - 12:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.2 Hus P 204 Rebecka Persson ANOVA
13:00 - 15:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.3 Hus P 204 Rebecka Persson ANOVA
15:00 - 17:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.4 Hus P 204 Rebecka Persson ANOVA
 
Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I
 
Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology
 
Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi
 
Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I
 
Psykologi: Idrottspsykologi
 
Psykologi: Kandidatkurs
 
Psykologi: Kreativitet i teori och praktik
 
Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi
 
Psykologi: Socialpsykologi
 
Psykologi: Översiktskurs
 
Flera Kurs