Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2018-08-27 - 2019-03-03

Psykologi: Kandidatkurs
Tid Kurs Delkurs Undervisningstyp Grupp Lärare Kommenter
 Ed:025, Eden 025, Ed25, Eden, Skrivsal. Undervisningssal, 47, Allhelgona kyrkogata 14, Lund (källarplan), Gemensamma lärosalar 046-222 38 45, lokalbokning@bygg.lu.se, Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 809202, Gemensamma undervisningslokaler, LOKALER UNIV GEMENSAMT, Paradis, 093:025, Integration, GEM, 117415, 91, 81, Eden025 kan ej användas för e-tentamen/digital tentamen., TimeEdit, Prisgrupp H. Skrivsal 2, Centrala schemaläggningen, Lokalbokning@bygg.lu.se, 809202.91.117415.81.100, 51130, 31220, 0 
v 45 Lö 2018-11-10 v 45
09:00 - 13:00 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 Omtentamen: PSYD11:1, PSYP11:1, PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
v 49 Lö 2018-12-08 v 49
09:00 - 13:00 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 Tentamen: PSYD11:3, PSYD21:2, PSYK11:2, PSYD43:2, PSYP56:1, PSYP36, PSYB24 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
 Ed:129-hela, Eden 129 Hela, Eden, Undervisningssal, 55, Allhelgona kyrkogata 14, Lund, Datanät. Dator. Projektionsduk (1 st). Projektor (1 st). Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 253099, INST F PSYKOLOGI, Paradis, 093:129, Institutionsägd, S, 114015, 91, 25, Uppdelningsbar i två sektioner. Dator med Lucat/StiL S Fak-anställda öppnar med LU-kort. Övriga kontaktar (några dagar i förväg) vaktmästare Mattias Kvist (046-222 7762) för öppning. , Ingen, Prisgrupp P, 253099.91.114015.25.100, 51130, 31220, 0 
v 36 Må 2018-09-03 v 36
09:00 - 10:00 Föreläsning PSYK11 Elia Psouni, Geoffrey Patching, Jean-Christophe Rohner Introduktionsmöte
  Ti 2018-09-04
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
13:00 - 15:00 Information PSYK11 Fredrik Vanek Informationskompetens
  On 2018-09-05
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
v 38 Må 2018-09-17 v 38
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
v 39 Må 2018-09-24 v 39
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
v 40 On 2018-10-03 v 40
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Geoffrey Patching Intro/återblick
v 41 Ti 2018-10-09 v 41
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11 Rebecka Persson ANOVA
v 42 Må 2018-10-15 v 42
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Elia Psouni uppsatsen
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Rebecka Persson RM ANOVA
  On 2018-10-17
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Rebecka Persson test icke-param
v 43 Må 2018-10-22 v 43
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Marie Bergström KVAL I
  On 2018-10-24
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Marie Bergström KVAL II
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYK11 Kikki Nillasdotter Studieverkstad: den akademiska skrivprocessen
v 44 To 2018-11-01 v 44
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Geoffrey Patching Frågestund
v 49 On 2018-12-05 v 49
12:00 - 13:00 Föreläsning PSYK11 Elia Psouni Uppsatsarbete, Försvar och opposition
v 4 Må 2019-01-21 v 4
09:00 - 10:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Elia Psouni, Geoffrey Patching, Jean-Christophe Rohner Introduktionsmöte PSYK11
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 1
v 5 On 2019-01-30 v 5
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 5
  To 2019-01-31
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Elia Psouni Uppsatsen
13:00 - 15:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 6
v 6 Må 2019-02-04 v 6
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 7
  To 2019-02-07
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 8
v 7 Må 2019-02-11 v 7
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 9
  To 2019-02-14
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 10
v 8 Fr 2019-02-22 v 8
10:00 - 12:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11 Rebecka Persson Regression
 Ed:131, Eden 131, Eden, Undervisningssal, 40, Allhelgona kyrkogata 14, Lund, Datanät. Dator. Projektionsduk (1 st). Projektor (1 st). Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 253099, INST F PSYKOLOGI, Paradis, 093:131, Institutionsägd, S, 114015, 91, 25, Dator med Lucat/StiL. S Fak-anställda öppnar med LU-kort. Övriga kontaktar (några dagar i förväg) vaktmästare Mattias Kvist (046-222 7762) för öppning., Ingen, Prisgrupp K, 253099.91.114015.25.100, 51130, 31220, 0 
v 49 On 2018-12-05 v 49
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYK11 Kikki Nillasdotter Omarbetningstrategier för koherens och kohesion
 HusM:109, Hus M 109, Hus M (Paradis), Undervisningssal, 20, Projektionsduk (1 st). Projektor (1 st). Whiteboardtavla, 253099, INST F PSYKOLOGI, Paradis, 95:138, M17:215:138, Institutionsägd, S, 25, Dörr öppnas med salto. Möjlighet att koppla in dator. , Ingen, Prisgrupp K, 51130, 31220, 0, HusM:124, Hus M 124, Hus M (Paradis), Undervisningssal, 42, Projektionsduk (1 st). Projektor (1 st). Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 253099, INST F PSYKOLOGI, Paradis, 95:223, M17:215:223, Institutionsägd, S, 114015, 91, 25, Dörr öppnas med salto. Möjlighet att koppla in dator., Ingen, Prisgrupp K, 253099.91.114015.25.100, 51130, 31220, 0 
v 3 On 2019-01-16 v 3
08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Examinations/oppositionsseminarier
 HusM:123, Hus M 123, Hus M (Paradis), Undervisningssal, 20, Projektionsduk (1 st). Projektor (1 st). Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 253099, INST F PSYKOLOGI, Paradis, 95:221, M17:215:221, Institutionsägd, S, 114015, 91, 25, Möjlighet att koppla in dator. Dörr öppnas med salto., Ingen, Prisgrupp K, 253099.91.114015.25.100, 51130, 31220, 0 
v 37 To 2018-09-13 v 37
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Elia Psouni
 HusM:124, Hus M 124, Hus M (Paradis), Undervisningssal, 42, Projektionsduk (1 st). Projektor (1 st). Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 253099, INST F PSYKOLOGI, Paradis, 95:223, M17:215:223, Institutionsägd, S, 114015, 91, 25, Dörr öppnas med salto. Möjlighet att koppla in dator., Ingen, Prisgrupp K, 253099.91.114015.25.100, 51130, 31220, 0, HusM:138, Hus M 138, Hus M (Paradis), Undervisningssal, 42, Projektionsduk (1 st). Projektor (1 st). Whiteboardtavla, 253099, INST F PSYKOLOGI, Paradis, 95:225, M17:215:225, Institutionsägd, S, 114015, 91, 25, Dörr öppnas med salto. Möjlighet att koppla in dator., Ingen, Prisgrupp K, 253099.91.114015.25.100, 51130, 31220, 0 
v 3 To 2019-01-17 v 3
08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Examinations/oppositionsseminarier
  Fr 2019-01-18
08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Examinations/oppositionsseminarier
 HusM:124, Hus M 124, Hus M (Paradis), Undervisningssal, 42, Projektionsduk (1 st). Projektor (1 st). Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 253099, INST F PSYKOLOGI, Paradis, 95:223, M17:215:223, Institutionsägd, S, 114015, 91, 25, Dörr öppnas med salto. Möjlighet att koppla in dator., Ingen, Prisgrupp K, 253099.91.114015.25.100, 51130, 31220, 0 
v 38 To 2018-09-20 v 38
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
 HusM:224, Hus M 224, Hus M (Paradis), Undervisningssal, 40, Dator. Projektionsduk (1 st). Projektor (1 st). Whiteboardtavla, 253195, Centrum för genusvetenskap, Paradis, M17:226:005, 25, Kort/Kod/Nyckel, Ingen, Prisgrupp K, 51130, 31220, 0 
v 36 To 2018-09-06 v 36
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
 HusP:008, Hus P 008, Hus P (Paradis), Grupprum, 16, CD/DVD. TV. Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 253099, INST F PSYKOLOGI, Paradis, 97:008, M17:226:008, Institutionsägd, S, 25, Ingen, Prisgrupp D, 51130, 31220, 0 
v 5 Må 2019-01-28 v 5
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
  Ti 2019-01-29
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
 HusP:017, Hus P 017, Hus P (Paradis), Grupprum, 12, Handikappanpassad, 253099, INST F PSYKOLOGI, Paradis, 97:017, M17:226:017, Institutionsägd, S, 25, Ingen, Prisgrupp D, 51130, 31220, 0 
v 37 Må 2018-09-10 v 37
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner
  Ti 2018-09-11
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner
 HusP:019, Hus P 019, Hus P (Paradis), Grupprum, 12, CD/DVD. TV. Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 253099, INST F PSYKOLOGI, Paradis, 97:019, M17:226:019, Institutionsägd, S, 25, Ingen, Prisgrupp D, 51130, 31220, 0 
v 38 Ti 2018-09-18 v 38
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner
v 6 Ti 2019-02-05 v 6
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
  On 2019-02-06
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner Seminarium 2
v 7 Ti 2019-02-12 v 7
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
  On 2019-02-13
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
 HusP:115, Hus P 115, Hus P (Paradis), Undervisningssal, 48, Datanät. Dator. Projektionsduk (1 st). Projektor (1 st). Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 253099, INST F PSYKOLOGI, Paradis, 97:206, M17:226:206, Institutionsägd, S, 114015, 91, 25, Dörr öppnas med salto. Dator med Lucat/StiL, Ingen, Prisgrupp K, 253099.91.114015.25.100, 51130, 31220, 0 
v 37 On 2018-09-12 v 37
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11
 HusP:124, Hus P 124, Hus P (Paradis), Sammanträdesrum, 20, CD/DVD. Datanät. Overhead. Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 253099, INST F PSYKOLOGI, Paradis, 97:209, M17:226:209, Institutionsägd, S, 25, Lokal får endast bokas efter överenskommelse med lokalägare., Ingen, Prisgrupp K, 51130, 31220, 0 
v 5 Må 2019-01-28 v 5
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner Seminarium 1
v 7 On 2019-02-13 v 7
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner Seminarium 3
 HusP:202, Hus P 202, Hus P (Paradis), Undervisningssal, 20, CD/DVD. Datanät. Overhead. TV. Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 253099, Inst f psykologi, Paradis, M17:226:210, 25, olåst, Ingen, Prisgrupp K, 51130, 31220, 0 
v 39 Ti 2018-09-25 v 39
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1 Jean-Christophe Rohner
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2 Jean-Christophe Rohner
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3 Jean-Christophe Rohner
v 43 Ti 2018-10-23 v 43
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Marie Bergström
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Marie Bergström KVAL I
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Marie Bergström KVAL I
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Marie Bergström KVAL I
  To 2018-10-25
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Marie Bergström KVAL II
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Marie Bergström KVAL II
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Marie Bergström KVAL II
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Marie Bergström KVAL II
 HusP:204, Hus P 204, Hus P (Paradis), Datorsal, 22, Dator(11 st Windows/Linux). Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 253099, Inst f psykologi, Paradis, 17:103:207, 25, Lokal får endast bokas efter överenskommelse med lokalägare. Lokalen öppnas med kod som fås av lokalägaren. OBS! 11 st datoreroch 22 platser., 51130, 31220, 0 
v 41 Må 2018-10-08 v 41
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson Regression
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson Regression
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson Regression
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson Regression
  To 2018-10-11
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson
v 42 To 2018-10-18 v 42
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson test icke-param
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson test icke-param
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson test icke-param
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson test icke-param
v 9 Må 2019-02-25 v 9
08:00 - 10:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson Regression
10:00 - 12:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson Regression
13:00 - 15:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson Regression
15:00 - 17:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson Regression
  On 2019-02-27
08:00 - 10:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson ANOVA
10:00 - 12:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson ANOVA
13:00 - 15:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson ANOVA
15:00 - 17:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson ANOVA
 HusP:209, Hus P 209, Hus P (Paradis), Grupprum, 10, CD/DVD. Datanät. TV. Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 253099, Inst f psykologi, Paradis, 17:103:201, 25, Kort/Kod/Nyckel, Ingen, Prisgrupp D, 51130, 31220, 0 
v 38 On 2018-09-19 v 38
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner
v 39 To 2018-09-27 v 39
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4 Jean-Christophe Rohner
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5 Jean-Christophe Rohner
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6 Jean-Christophe Rohner
v 42 Ti 2018-10-16 v 42
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Rebecka Persson RM ANOVA
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Rebecka Persson
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Rebecka Persson
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Rebecka Persson
 HusR:144, Hus R 144, Hus R (Paradis), Föreläsningssal, 42, Projektionsduk (1 st). Projektor (1 st). Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 253099, INST F PSYKOLOGI, Paradis, 94:144, M17:221:144, Institutionsägd, S, 114015, 91, 25, Möjlighet att koppla in dator. Dörr öppnas med salto. , Ingen, Prisgrupp K, 253099.91.114015.25.100, 51130, 31220, 0 
v 36 On 2018-09-05 v 36
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
 MA:018, MA 1, Annexet, Föreläsningssal, 154, Sölvegatan 20, Gemensamma lärosalar 046-222 38 45, lokalbokning@bygg.lu.se, CD/DVD. Dator (Windows). Dokumentkamera. Hörselslinga. Krittavla. Ljudanläggning. Mikrofon/-er (Trådlöst). Mörkläggning. Projektionsduk (2 st). Projektor (2 st). Talarstol. Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 809202, Gemensamma undervisningslokaler, LOKALER UNIV GEMENSAMT, LTH, 083:018, Integration, GEM, 117415, 91, 81, 4 st krittavlor och 2 whiteboardtavlor, TimeEdit, Prisgrupp T. Skrivsal 4, Centrala schemaläggningen, Lokalbokning@bygg.lu.se, 809202.91.117415.81.100, 51130, 31220, 0 
v 4 To 2019-01-24 v 4
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 4
 MA:020, MA 3, Annexet, Föreläsningssal, 124, Sölvegatan 20, Gemensamma lärosalar 046-222 38 45, lokalbokning@bygg.lu.se, Dator (Windows). Dokumentkamera. Hörselslinga. Ljudanläggning. Mikrofon/-er. Mörkläggning. Projektionsduk (2 st). Projektor (2 st). Talarstol. Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 809202, Gemensamma undervisningslokaler, LOKALER UNIV GEMENSAMT, LTH, 083:020, Integration, GEM, 117415, 91, 81, 4 st krittavlor och 2 st främre whiteboardtavlor, TimeEdit, Prisgrupp T. Skrivsal 4, Centrala schemaläggningen, Lokalbokning@bygg.lu.se, 809202.91.117415.81.100, 51130, 31220, 0 
v 4 Ti 2019-01-22 v 4
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 2
 MA:201.1, MA 10A, Annexet, Skrivsal, 25, Sölvegatan 20, Gemensamma lärosalar 046-222 38 45, lokalbokning@bygg.lu.se, Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 809202, Gemensamma undervisningslokaler, LOKALER UNIV GEMENSAMT, LTH, N/A, Integration, GEM, 117415, 91, 81, Om digital tentamen/e-tentamen planeras i salen måste detta meddelas lokalbokning@bygg.lu.se på förhand. Salen behöver förberedas innan sådan tentamen är möjlig. Salen har lös möblering men skall alltid återställas till tentamensmöblering., TimeEdit, Prisgrupp H. Skrivsal 1, Centrala schemaläggningen, Lokalbokning@bygg.lu.se, 809202.91.117415.81.100, 51130, 31220, 0, MA:201.2, MA 10B, Annexet, Skrivsal, 25, Sölvegatan 20, Gemensamma lärosalar 046-222 38 45, lokalbokning@bygg.lu.se, Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 809202, Gemensamma undervisningslokaler, LOKALER UNIV GEMENSAMT, LTH, N/A, Integration, GEM, 117415, 91, 81, Om digital tentamen/e-tentamen planeras i salen måste detta meddelas lokalbokning@bygg.lu.se på förhand. Salen behöver förberedas innan sådan tentamen är möjlig. Salen har lös möblering men skall alltid återställas till tentamensmöblering., TimeEdit, Prisgrupp H. Skrivsal 1, Centrala schemaläggningen, Lokalbokning@bygg.lu.se, 809202.91.117415.81.100, 51130, 31220, 0, MA:201.3, MA 10C, Annexet, Skrivsal, 25, Sölvegatan 20, Gemensamma lärosalar 046-222 38 45, lokalbokning@bygg.lu.se, Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 809202, Gemensamma undervisningslokaler, LOKALER UNIV GEMENSAMT, LTH, N/A, Integration, GEM, 117415, 91, 81, Om digital tentamen/e-tentamen planeras i salen måste detta meddelas lokalbokning@bygg.lu.se på förhand. Salen behöver förberedas innan sådan tentamen är möjlig. Salen har lös möblering men skall alltid återställas till tentamensmöblering., TimeEdit, Prisgrupp H. Skrivsal 1, Centrala schemaläggningen, Lokalbokning@bygg.lu.se, 809202.91.117415.81.100, 51130, 31220, 0, MA:201.4, MA 10D, Annexet, Skrivsal, 25, Sölvegatan 20, Gemensamma lärosalar 046-222 38 45, lokalbokning@bygg.lu.se, Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 809202, Gemensamma undervisningslokaler, LOKALER UNIV GEMENSAMT, LTH, N/A, Integration, GEM, 117415, 91, 81, Om digital tentamen/e-tentamen planeras i salen måste detta meddelas lokalbokning@bygg.lu.se på förhand. Salen behöver förberedas innan sådan tentamen är möjlig. Salen har lös möblering men skall alltid återställas till tentamensmöblering., TimeEdit, Prisgrupp H. Skrivsal 1, Centrala schemaläggningen, Lokalbokning@bygg.lu.se, 809202.91.117415.81.100, 51130, 31220, 0, MA:201.5, MA 10E, Annexet, Skrivsal, 25, Sölvegatan 20, Gemensamma lärosalar 046-222 38 45, lokalbokning@bygg.lu.se, Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 809202, Gemensamma undervisningslokaler, LOKALER UNIV GEMENSAMT, LTH, N/A, Integration, GEM, 117415, 91, 81, Om digital tentamen/e-tentamen planeras i salen måste detta meddelas lokalbokning@bygg.lu.se på förhand. Salen behöver förberedas innan sådan tentamen är möjlig. Salen har lös möblering men skall alltid återställas till tentamensmöblering., TimeEdit, Prisgrupp H. Skrivsal 1, Centrala schemaläggningen, Lokalbokning@bygg.lu.se, 809202.91.117415.81.100, 51130, 31220, 0, MA:201.6, MA 10F, Annexet, Skrivsal, 25, Sölvegatan 20, Gemensamma lärosalar 046-222 38 45, lokalbokning@bygg.lu.se, Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 809202, Gemensamma undervisningslokaler, LOKALER UNIV GEMENSAMT, LTH, N/A, Integration, GEM, 117415, 91, 81, Om digital tentamen/e-tentamen planeras i salen måste detta meddelas lokalbokning@bygg.lu.se på förhand. Salen behöver förberedas innan sådan tentamen är möjlig. Salen har lös möblering men skall alltid återställas till tentamensmöblering., TimeEdit, Prisgrupp H. Skrivsal 1, Centrala schemaläggningen, Lokalbokning@bygg.lu.se, 809202.91.117415.81.100, 51130, 31220, 0, MA:202-hela, MA 9, Hela, MA 9, Annexet, Skrivsal, 150, Sölvegatan 20, Gemensamma lärosalar 046-222 38 45, lokalbokning@bygg.lu.se, Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 809202, Gemensamma undervisningslokaler, LOKALER UNIV GEMENSAMT, LTH, 083:202, Integration, GEM, 117415, 91, 81, Om digital tentamen/e-tentamen planeras i salen måste detta meddelas lokalbokning@bygg.lu.se på förhand. Salen har fast möblering med eluttag i varje bord., TimeEdit, Prisgrupp P. Skrivsal 4, Centrala schemaläggningen, Lokalbokning@bygg.lu.se, 809202.91.117415.81.100, 51130, 31220, 0 
v 45 Må 2018-11-05 v 45
14:00 - 18:00 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Tentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 Tentamen: PSYD43:2, PSYD21:2, PSYD11:3, PSYB24, PSYK11:2, PSYP36, PSYP56:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
 MA:201.1, MA 10A, Annexet, Skrivsal, 25, Sölvegatan 20, Gemensamma lärosalar 046-222 38 45, lokalbokning@bygg.lu.se, Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 809202, Gemensamma undervisningslokaler, LOKALER UNIV GEMENSAMT, LTH, N/A, Integration, GEM, 117415, 91, 81, Om digital tentamen/e-tentamen planeras i salen måste detta meddelas lokalbokning@bygg.lu.se på förhand. Salen behöver förberedas innan sådan tentamen är möjlig. Salen har lös möblering men skall alltid återställas till tentamensmöblering., TimeEdit, Prisgrupp H. Skrivsal 1, Centrala schemaläggningen, Lokalbokning@bygg.lu.se, 809202.91.117415.81.100, 51130, 31220, 0, MA:201.2, MA 10B, Annexet, Skrivsal, 25, Sölvegatan 20, Gemensamma lärosalar 046-222 38 45, lokalbokning@bygg.lu.se, Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 809202, Gemensamma undervisningslokaler, LOKALER UNIV GEMENSAMT, LTH, N/A, Integration, GEM, 117415, 91, 81, Om digital tentamen/e-tentamen planeras i salen måste detta meddelas lokalbokning@bygg.lu.se på förhand. Salen behöver förberedas innan sådan tentamen är möjlig. Salen har lös möblering men skall alltid återställas till tentamensmöblering., TimeEdit, Prisgrupp H. Skrivsal 1, Centrala schemaläggningen, Lokalbokning@bygg.lu.se, 809202.91.117415.81.100, 51130, 31220, 0, MA:201.3, MA 10C, Annexet, Skrivsal, 25, Sölvegatan 20, Gemensamma lärosalar 046-222 38 45, lokalbokning@bygg.lu.se, Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 809202, Gemensamma undervisningslokaler, LOKALER UNIV GEMENSAMT, LTH, N/A, Integration, GEM, 117415, 91, 81, Om digital tentamen/e-tentamen planeras i salen måste detta meddelas lokalbokning@bygg.lu.se på förhand. Salen behöver förberedas innan sådan tentamen är möjlig. Salen har lös möblering men skall alltid återställas till tentamensmöblering., TimeEdit, Prisgrupp H. Skrivsal 1, Centrala schemaläggningen, Lokalbokning@bygg.lu.se, 809202.91.117415.81.100, 51130, 31220, 0, MA:202-hela, MA 9, Hela, MA 9, Annexet, Skrivsal, 150, Sölvegatan 20, Gemensamma lärosalar 046-222 38 45, lokalbokning@bygg.lu.se, Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 809202, Gemensamma undervisningslokaler, LOKALER UNIV GEMENSAMT, LTH, 083:202, Integration, GEM, 117415, 91, 81, Om digital tentamen/e-tentamen planeras i salen måste detta meddelas lokalbokning@bygg.lu.se på förhand. Salen har fast möblering med eluttag i varje bord., TimeEdit, Prisgrupp P. Skrivsal 4, Centrala schemaläggningen, Lokalbokning@bygg.lu.se, 809202.91.117415.81.100, 51130, 31220, 0 
v 40 Ti 2018-10-02 v 40
14:00 - 18:00 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 Tentamen: PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 , PSYP11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
 MA:201-hela, MA 10, Hela, MA 10, Annexet, Skrivsal, 250, Sölvegatan 20, Gemensamma lärosalar 046-222 38 45, lokalbokning@bygg.lu.se, Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 809202, Gemensamma undervisningslokaler, LOKALER UNIV GEMENSAMT, LTH, 083:201, Integration, GEM, 117415, 91, 81, Om digital tentamen/e-tentamen planeras i salen måste detta meddelas lokalbokning@bygg.lu.se på förhand. Salen behöver förberedas innan sådan tentamen är möjlig. Salen har lös möblering men skall alltid återställas till tentamensmöblering., TimeEdit, Prisgrupp Q. Skrivsal 4, Centrala schemaläggningen, Lokalbokning@bygg.lu.se, 809202.91.117415.81.100, 51130, 31220, 0, MA:202.1, MA 9A, Annexet, Skrivsal, 25, Sölvegatan 20, Gemensamma lärosalar 046-222 38 45, lokalbokning@bygg.lu.se, Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 809202, Gemensamma undervisningslokaler, LOKALER UNIV GEMENSAMT, LTH, N/A, Integration, GEM, 117415, 91, 81, Om digital tentamen/e-tentamen planeras i salen måste detta meddelas lokalbokning@bygg.lu.se på förhand. Salen har fast möblering med eluttag i varje bord., TimeEdit, Prisgrupp H. Skrivsal 1, Centrala schemaläggningen, Lokalbokning@bygg.lu.se, 809202.91.117415.81.100, 51130, 31220, 0, MA:202.2, MA 9B, Annexet, Skrivsal, 25, Sölvegatan 20, Gemensamma lärosalar 046-222 38 45, lokalbokning@bygg.lu.se, Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 809202, Gemensamma undervisningslokaler, LOKALER UNIV GEMENSAMT, LTH, N/A, Integration, GEM, 117415, 91, 81, Om digital tentamen/e-tentamen planeras i salen måste detta meddelas lokalbokning@bygg.lu.se på förhand. Salen har fast möblering med eluttag i varje bord., TimeEdit, Prisgrupp H. Skrivsal 1, Centrala schemaläggningen, Lokalbokning@bygg.lu.se, 809202.91.117415.81.100, 51130, 31220, 0, MA:202.3, MA 9C, Annexet, Skrivsal, 25, Sölvegatan 20, Gemensamma lärosalar 046-222 38 45, lokalbokning@bygg.lu.se, Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 809202, Gemensamma undervisningslokaler, LOKALER UNIV GEMENSAMT, LTH, N/A, Integration, GEM, 117415, 91, 81, Om digital tentamen/e-tentamen planeras i salen måste detta meddelas lokalbokning@bygg.lu.se på förhand. Salen har fast möblering med eluttag i varje bord., TimeEdit, Prisgrupp H. Skrivsal 1, Centrala schemaläggningen, Lokalbokning@bygg.lu.se, 809202.91.117415.81.100, 51130, 31220, 0 
v 8 On 2019-02-20 v 8
14:00 - 18:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11 Tentamen PSYD32:1, PSYK11:1, PSYD62:1, PSYD21:1 Kom en kvart innan tentamen startar-Ta med fotolegitimation!
 Pal:201, Palaestras hörsal, övre, Palö, Palaestra et Odeum, Undervisningssal, 102, Paradisgatan 2, Gemensamma lärosalar 046-222 38 45, lokalbokning@bygg.lu.se, Dokumentkamera. Högtalare. Mikrofon/-er (Trådlöst). Mörkläggning. Projektionsduk (2 st). Projektor (2 st). Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 809202, Gemensamma undervisningslokaler, LOKALER UNIV GEMENSAMT, Universitetsplatsen, 125:201, GEM, 117415, 91, 81, Observera att hörslinga inte finns i Palaestra övre, enbart i nedre delen., TimeEdit, Prisgrupp R. Skrivsal 3, Centrala schemaläggningen, Lokalbokning@bygg.lu.se, 809202.91.117415.81.100, 51130, 31220, 0 
v 40 Må 2018-10-01 v 40
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner
v 9 Ti 2019-02-26 v 9
10:00 - 12:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11.2 Rebecka Persson ANOVA
 Sh:12, Socialhögskolan 12, Socialhögskolan, Undervisningssal, 48, Blädderblock. CD/DVD. Högtalare. Overhead. Projektionsduk (1 st). Projektor (1 st). TV. Video. Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 253191, Paradis, Institutionsägd, 25, 51130, 31220, 0 
v 40 To 2018-10-04 v 40
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Rebecka Persson Regression
v 8 To 2019-02-21 v 8
13:00 - 15:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11 Geoffrey Patching Intro/återblick
 Spole:233, Spoletorp Hörsal, Spole, Södra Spoletorp, Föreläsningssal. Hörsal. Undervisningssal, 70, Spolegatan 1R, Gemensamma lärosalar 046-222 38 45, lokalbokning@bygg.lu.se, Dator (Windows). Dokumentkamera. Högtalare. Hörselslinga. Mörkläggning. Projektionsduk (1 st). Projektor (1 st). Talarstol. Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 809202, Gemensamma undervisningslokaler, LOKALER UNIV GEMENSAMT, Spoletorp, 109:233, GEM, 117415, 91, 81, TimeEdit, Prisgrupp P. Skrivsal 2, Centrala schemaläggningen, Lokalbokning@bygg.lu.se, 809202.91.117415.81.100, 51130, 31220, 0 
v 4 Ti 2019-01-22 v 4
13:00 - 15:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Fredrik Vanek Informationskompetens
 StAlg:128, St. Algatan Hörsal, St Alg 128, St Algatan, Föreläsningssal. Hörsal, 72, St. Algatan 4, Gemensamma lärosalar 046-222 38 45, lokalbokning@bygg.lu.se, CD/DVD. Dator (Windows). Hörselslinga. Ljudanläggning. Mikrofon/-er (Trådlöst). Projektionsduk (2 st). Projektor (2 st). Talarstol. Whiteboardtavla, Handikappanpassad, 809202, Gemensamma undervisningslokaler, LOKALER UNIV GEMENSAMT, Kulturkvadranten, 120:128, GEM, 117415, 91, 81, TimeEdit, Prisgrupp P. Skrivsal 2, Centrala schemaläggningen, Lokalbokning@bygg.lu.se, 809202.91.117415.81.100, 51130, 31220, 0 
v 4 On 2019-01-23 v 4
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Jean-Christophe Rohner Föreläsning 3
 --- 
v 2 On 2019-01-09 v 2
08:45 - 09:00 Inlämning PSYK11 Deadline: Inlämning av uppsats
 
Eden 025, Spoletorp Hörsal
 
Eden 129 Hela, St. Algatan Hörsal
 
Eden 131
 
Hus M 109
 
Hus M 123
 
Hus M 124
 
Hus M 138
 
Hus M 224
 
Hus P 008
 
Hus P 017
 
Hus P 019
 
Hus P 115
 
Hus P 124
 
Hus P 202
 
Hus P 204
 
Hus P 209
 
Hus R 144
 
MA 1
 
MA 10, Hela
 
MA 10A
 
MA 10B
 
MA 10C
 
MA 10D
 
MA 10E
 
MA 10F
 
MA 3
 
MA 9, Hela
 
MA 9A
 
MA 9B
 
MA 9C
 
Palaestras hörsal, övre
 
Socialhögskolan 12
 
Flera Lokaler*