Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2018-08-27 - 2019-03-03

Tid Kurs Delkurs Undervisningstyp Grupp Lokaler* Kommentar
2018-09-03   09:00 - 10:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Introduktionsmöte
2018-09-04   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela
  13:00 - 15:00 Information PSYK11 Eden 129 Hela Informationskompetens
2018-09-05   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela
2018-09-06   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Hus M 224
2018-09-10   10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1 Hus P 017
  11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 017
  13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3 Hus P 017
2018-09-11   10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4 Hus P 017
  11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5 Hus P 017
  13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6 Hus P 017
2018-09-17   13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela
2018-09-18   10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1 Hus P 019
  11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 019
  13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3 Hus P 019
2018-09-19   10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4 Hus P 209
  13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6 Hus P 209
  11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5 Hus P 209
2018-09-24   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela
2018-09-25   10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1 Hus P 202
  11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 202
  13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3 Hus P 202
2018-09-27   10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4 Hus P 209
  11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5 Hus P 209
  13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6 Hus P 209
2018-10-03   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Intro/återblick
2018-10-22   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela KVAL I
2018-10-23   08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Hus P 202
  14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Hus P 202 KVAL I
  12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Hus P 202 KVAL I
  10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 202 KVAL I
2018-10-24   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela KVAL II
2018-10-25   08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Hus P 202 KVAL II
  10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 202 KVAL II
  12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Hus P 202 KVAL II
  14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Hus P 202 KVAL II
2018-11-01   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Frågestund
2018-12-05   12:00 - 13:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Uppsatsarbete, Försvar och opposition
  13:00 - 16:00 Föreläsning PSYK11 Eden 131 Omarbetningstrategier för koherens och kohesion
2019-01-16   08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Hus M 109, Hus M 124 Examinations/oppositionsseminarier
2019-01-17   08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Hus M 124, Hus M 138 Examinations/oppositionsseminarier
2019-01-18   08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Hus M 124, Hus M 138 Examinations/oppositionsseminarier
2019-01-09   08:45 - 09:00 Inlämning PSYK11 Deadline: Inlämning av uppsats
2018-09-05   13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Hus R 144
2018-10-04   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Socialhögskolan 12 Regression
2018-10-08   08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Hus P 204 Regression
  10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 204 Regression
  12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Hus P 204 Regression
  14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Hus P 204 Regression
2018-10-09   10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11 Eden 129 Hela ANOVA
2018-10-17   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela test icke-param
2018-10-18   08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Hus P 204 test icke-param
  10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 204 test icke-param
  12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Hus P 204 test icke-param
  14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Hus P 204 test icke-param
2018-10-24   13:00 - 16:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Studieverkstad: den akademiska skrivprocessen
2018-09-12   13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Hus P 115
  10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Hus P 115
2018-09-13   13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Hus M 123
2018-09-20   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Hus M 124
2018-10-15   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela uppsatsen
  13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela RM ANOVA
2018-10-11   08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Hus P 204
  10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 204
  12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Hus P 204
  14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Hus P 204
2018-10-16   08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Hus P 209 RM ANOVA
  10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Hus P 209
  12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Hus P 209
  14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Hus P 209
2019-01-21   09:00 - 10:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Introduktionsmöte PSYK11
  10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Föreläsning 1
2019-01-30   10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Föreläsning 5
2019-01-31   13:00 - 15:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Föreläsning 6
  10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Uppsatsen
2019-02-04   10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Föreläsning 7
2019-02-07   10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Föreläsning 8
2019-02-11   10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Föreläsning 9
2019-02-14   10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Föreläsning 10
2019-02-22   10:00 - 12:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Regression
2019-01-28   11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Hus P 008 Seminarium 1
  13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Hus P 124 Seminarium 1
2019-01-29   11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Hus P 008 Seminarium 1
  10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Hus P 008 Seminarium 1
  13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Hus P 008 Seminarium 1
2019-02-05   10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Hus P 019 Seminarium 2
  11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Hus P 019 Seminarium 2
  13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Hus P 019 Seminarium 2
2019-02-06   10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Hus P 019 Seminarium 2
  11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Hus P 019 Seminarium 2
  13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Hus P 019 Seminarium 2
2019-02-12   10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Hus P 019 Seminarium 3
  11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Hus P 019 Seminarium 3
  13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Hus P 019 Seminarium 3
2019-02-13   10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Hus P 019 Seminarium 3
  11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Hus P 019 Seminarium 3
  13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Hus P 124 Seminarium 3
2019-02-25   08:00 - 10:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.1 Hus P 204 Regression
  15:00 - 17:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.4 Hus P 204 Regression
  13:00 - 15:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.3 Hus P 204 Regression
  10:00 - 12:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.2 Hus P 204 Regression
2019-02-27   08:00 - 10:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.1 Hus P 204 ANOVA
  10:00 - 12:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.2 Hus P 204 ANOVA
  13:00 - 15:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.3 Hus P 204 ANOVA
  15:00 - 17:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.4 Hus P 204 ANOVA
2018-10-02   14:00 - 18:00 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 9, Hela Tentamen: PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 , PSYP11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
2018-10-01   10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Palaestras hörsal, övre
2019-02-26   10:00 - 12:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11.2 Palaestras hörsal, övre ANOVA
2019-02-20   14:00 - 18:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11 MA 10, Hela, MA 9A, MA 9B, MA 9C Tentamen PSYD32:1, PSYK11:1, PSYD62:1, PSYD21:1 Kom en kvart innan tentamen startar-Ta med fotolegitimation!
2018-11-05   14:00 - 18:00 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Tentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 9, Hela Tentamen: PSYD43:2, PSYD21:2, PSYD11:3, PSYB24, PSYK11:2, PSYP36, PSYP56:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
2018-11-10   09:00 - 13:00 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 Eden 025 Omtentamen: PSYD11:1, PSYP11:1, PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
2018-12-08   09:00 - 13:00 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 Eden 025 Tentamen: PSYD11:3, PSYD21:2, PSYK11:2, PSYD43:2, PSYP56:1, PSYP36, PSYB24 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
2019-01-28   10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Hus P 008 Seminarium 1
2019-02-21   13:00 - 15:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11 Socialhögskolan 12 Intro/återblick
2019-01-22   10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 MA 3 Föreläsning 2
  13:00 - 15:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Spoletorp Hörsal Informationskompetens
2019-01-23   10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 St. Algatan Hörsal Föreläsning 3
2019-01-24   10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 MA 1 Föreläsning 4
 
Eden 025, Spoletorp Hörsal
 
Eden 129 Hela, St. Algatan Hörsal
 
Eden 131
 
Hus M 109
 
Hus M 123
 
Hus M 124
 
Hus M 138
 
Hus M 224
 
Hus P 008
 
Hus P 017
 
Hus P 019
 
Hus P 115
 
Hus P 124
 
Hus P 202
 
Hus P 204
 
Hus P 209
 
Hus R 144
 
MA 1
 
MA 10, Hela
 
MA 10A
 
MA 10B
 
MA 10C
 
MA 10D
 
MA 10E
 
MA 10F
 
MA 3
 
MA 9, Hela
 
MA 9A
 
MA 9B
 
MA 9C
 
Palaestras hörsal, övre
 
Socialhögskolan 12
 
Flera Lokaler*