Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2018-08-27 - 2019-03-03

Tid Kurs Delkurs Undervisningstyp Grupp Lokaler* Lärare Kommenter
13:00 - 15:00 Introduktion PSYD32 Eden 129 Hela Bengt Brattgård, Birgitta Wanek, Eva Torkelson, Kristoffer Holm Kursinformation
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD32 Eden 129 Hela Bengt Brattgård Introduktion Organisationsteori (Kap 1,14)
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD32 Hus M 138 Bengt Brattgård Organisationskultur och förändring
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD32 Eden 129 Hela Bengt Brattgård Human Factors (sep. artikel på Luvit)
08:00 - 12:00 Övning PSYD32.1 Hus P 203, Hus P 206, Hus P 209, Hus P 210 Bengt Brattgård Organisationsförändring & statistik (kap2+14)
13:00 - 17:00 Övning PSYD32.2 Hus P 203, Hus P 206, Hus P 209, Hus P 210 Bengt Brattgård Organisationsförändring & statistik (kap2+14)
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD32 Eden 129 Hela Bengt Brattgård Motivation (kap 8)
15:00 - 17:00 Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande, Psykologi: Medvetande, förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Rekrytering och urval av personal, Psykologi: Samtals- och intervjuteknik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Föreläsning PSYB15, PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD43, PSYD52, PSYD62, PSYE17, PSYE21, PSYE26 Anna Hjalmers Mattsson, Henrik Levinsson Välkomstmöte nya studenter Lokal: Edens hörsal
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD32 Eden 129 Hela Kristoffer Holm Mobbning (Blomberg)
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD32 Eden 129 Hela Bengt Brattgård Analys och bedömning av arbete (kap 4 och 5)
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD32 Eden 129 Hela Bengt Brattgård Arbetsgruppens psykologi
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD32 Eden 129 Hela Bengt Brattgård Rekrytering och urval (kap 3)
09:00 - 13:00 Övning PSYD32.1 Hus P 008, Hus P 016, Hus P 017, Hus P 124 Bengt Brattgård Rekrytering/diskriminering
13:00 - 17:00 Övning PSYD32.2 Hus P 008, Hus P 016, Hus P 017, Hus P 124 Bengt Brattgård Rekrytering/diskriminering
08:00 - 12:00 Övning PSYD32.1 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 203, Hus P 206 Kristoffer Holm Blomberg+artikel av Torkelson, Holm och Bäckström)
13:00 - 17:00 Övning PSYD32.2 Hus P 014, Hus P 016, Hus P 017, Hus P 115 Blomberg+artikel av Torkelson, Holm och Bäckström)
15:00 - 17:00 Föreläsning PSYD32 Eden 131 Bengt Brattgård Medarbetarskap (separat artikel på Luvit)
08:00 - 12:00 Övning PSYD32.1 Hus P 203, Hus P 206, Hus P 209, Hus P 210 Bengt Brattgård Gruppövning 4 Medarbetarskap (separata artiklar på Luvit)
13:00 - 17:00 Övning PSYD32.2 Hus P 203, Hus P 206, Hus P 209, Hus P 210 Bengt Brattgård Gruppövning 4 Medarbetarskap (separata artiklar på Luvit)
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD32 Eden 129 Hela Bengt Brattgård Ledarskap (kap 12)
14:00 - 18:00 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, Psykologi: Kandidatkurs, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 9, Hela Tentamen: PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 , PSYP11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
08:00 - 12:00 Föreläsning PSYD32.1 Hus M 123, Hus P 006, Hus P 007, Hus P 008 Eva Torkelson Intro, övning och kursvärdering dk1 Medtag gärna laptop eller smartphone Basgrupp 1a,2a,3a,4a
13:00 - 17:00 Föreläsning PSYD32.2 Hus M 123, Hus P 006, Hus P 007, Hus P 008 Eva Torkelson Intro, övning och kursvärdering dk1 Medtag gärna laptop eller smartphone Basgrupp1b,2b,3b,4b
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD32 Eden 129 Hela Birgitta Wanek Ledarskap
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD32 Eden 129 Hela Una Tellhed Ledarskap/Genus
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD32 Eden 129 Hela Birgitta Wanek Perspektiv på organisation
10:00 - 13:00 Grupparbete PSYD32 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 013, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 017, Hus P 019, Hus P 035 Birgitta Wanek Basgrupper 7pers(1a), 7 pers(1b), 7 pers(2a), 7 pers(2b), 7 pers(3a), 7 pers(3b)(Basgrupper) 7 pers(4a), 7 pers(4b)
10:00 - 13:00 Grupparbete PSYD32 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 013, Hus P 014, Hus P 019, Hus P 035, Hus P 038, Hus P 039 Birgitta Wanek Basgrupper 7 pers(1a), 7 pers(1b), 7 pers(2a), 7 pers(2b), 7 pers(3a), 7 pers(3b) (Basgrupper) 7 pers(4a), 7 pers(4b)
10:00 - 13:00 Grupparbete PSYD32 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 013, Hus P 014, Hus P 019, Hus P 035, Hus P 039, Hus P 040 Birgitta Wanek Basgrupper 7 pers(1a), 7 pers(1b), 7 pers(2a), 7 pers(2b), 7 pers(3a), 7 pers(3b) (Basgrupper) 7 pers(4a), 7 pers(4b) (totalt 8 grupprum a´ 7)
08:00 - 10:00 Redovisning PSYD32 Hus M 109 Birgitta Wanek Grupp 1b,2b
10:00 - 12:00 Redovisning PSYD32 Hus M 109 Birgitta Wanek Grupp 1a+3b
13:00 - 15:00 Redovisning PSYD32 Hus M 109 Birgitta Wanek Grupp 2a+4b
15:00 - 17:00 Redovisning PSYD32 Hus M 109 Birgitta Wanek Grupp 3a+4a
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD32 Hus R 144 Eva Torkelson Förhandling
10:00 - 13:00 Grupparbete PSYD32.2 Hus M 109, Hus P 006, Hus P 007, Hus P 013, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 017, Hus P 019, Hus P 035 Eva Torkelson Basgrupper 7 pers(1a), 7 pers(1b), 7 pers(2a), 7 pers(2b), 7 pers(3a), 7 pers(3b) (Basgrupper)
12:00 - 12:30 Handledning PSYD32.1 Eden 129 Hela grupp a
12:30 - 13:00 Handledning PSYD32.1 Eden 129 Hela grupp b
10:00 - 13:00 Grupparbete PSYD32.2 Hus M 109, Hus P 006, Hus P 007, Hus P 013, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 017, Hus P 019, Hus P 035 Eva Torkelson Basgrupper 7 pers(1a), 7 pers(1b), 7 pers(2a), 7 pers(2b), 7 pers(3a), 7 pers(3b) (Basgrupper) 7 pers(4a), 7 pers(4b) (totalt 8 grupprum a´ 7)
10:00 - 13:00 Grupparbete PSYD32.2 Hus M 109, Hus P 006, Hus P 007, Hus P 013, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 017, Hus P 019, Hus P 035 Eva Torkelson Tor 25/10 10-13 Basgrupper 7 pers(1a), 7 pers(1b), 7 pers(2a), 7 pers(2b), 7 pers(3a), 7 pers(3b) (Basgrupper) 7 pers(4a), 7 pers(4b) (totalt 8 grupprum a´ 7)
08:00 - 12:00 Redovisning PSYD32 Hus M 109 Eva Torkelson Grupp1a+1b
13:00 - 17:00 Redovisning PSYD32 Hus M 109 Eva Torkelson Grupp 2a+2b
08:00 - 12:00 Redovisning PSYD32 Hus M 109 Eva Torkelson Grupp 3a+3b
13:00 - 17:00 Redovisning PSYD32 Hus M 109 Eva Torkelson Grupp 4a+4b
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD32 Eden 129 Hela Birgitta Wanek
10:00 - 13:00 Grupparbete PSYD32 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 013, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037 Birgitta Wanek 7 pers(1a), 7 pers(1b), 7 pers(2a), 7 pers(2b), 7 pers(3a), 7 pers(3b) (Basgrupper) 7 pers(4a), 7 pers(4b)
10:00 - 13:00 Grupparbete PSYD32 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 013, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037 Birgitta Wanek 7 pers(1a), 7 pers(1b), 7 pers(2a), 7 pers(2b), 7 pers(3a), 7 pers(3b) (Basgrupper) 7 pers(4a), 7 pers(4b)
10:00 - 13:00 Grupparbete PSYD32 Hus P 008, Hus P 019, Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040 Birgitta Wanek 7 pers(1a), 7 pers(1b), 7 pers(2a), 7 pers(2b), 7 pers(3a), 7 pers(3b) (Basgrupper) 7 pers(4a), 7 pers(4b)
08:00 - 10:00 Redovisning PSYD32 Hus M 109 Birgitta Wanek Grupp 2b+3b
10:00 - 12:00 Redovisning PSYD32 Hus M 109 Birgitta Wanek Grupp 1b+4b
13:00 - 15:00 Redovisning PSYD32 Hus M 109 Birgitta Wanek Grupp 1a+4a
15:00 - 17:00 Redovisning PSYD32 Hus M 109 Birgitta Wanek Grupp 2a+3a
09:00 - 13:00 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, Psykologi: Kandidatkurs, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 Eden 025 Omtentamen: PSYD11:1, PSYP11:1, PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD32 Eden 129 Hela Birgitta Wanek Metod/kvalitativ
10:00 - 13:00 Grupparbete PSYD32.2 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 013, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037 Birgitta Wanek 7 pers(1a), 7 pers(1b), 7 pers(2a), 7 pers(2b), 7 pers(3a), 7 pers(3b) (Basgrupper) 7 pers(4a), 7 pers(4b) (totalt 8 grupprum a´ 7)
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD32 Eden 132 Fredrik Vanek Alla a grupper bibl litteartursökning
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD32 Eden 132 Fredrik Vanek Alla b grupper bibl litteartursökning
10:00 - 12:00 Grupparbete PSYD32 Hus P 008, Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037, Hus P 124, Hus P 203, Hus P 209, Hus P 210 7 pers(1b), 7 pers(2b), 7 pers(3b), 7 pers(4b) (Basgrupper) 7 pers(1a), 7 pers(2a), 7 pers(3a) 7 pers(4a) (totalt 8 grupprum a´ 7pers)
10:00 - 13:00 Grupparbete PSYD32 Hus P 006, Hus P 008, Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037, Hus P 203, Hus P 209, Hus P 210 Birgitta Wanek 7 pers(1a), 7 pers(1b), 7 pers(2a), 7 pers(2b), 7 pers(3a), 7 pers(3b) (Basgrupper) 7 pers(4a), 7 pers(4b) (totalt 8 grupprum a´ 7)
08:00 - 10:00 Redovisning PSYD32 Hus M 109 Birgitta Wanek Grupp 1a+2b
10:00 - 12:00 Redovisning PSYD32 Hus M 109 Birgitta Wanek Grupp 1b+2a
13:00 - 15:00 Redovisning PSYD32 Hus M 109 Birgitta Wanek Grupp 3a+4b
15:00 - 17:00 Redovisning PSYD32 Hus M 109 Birgitta Wanek Grupp 3b+4a
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYD32 Eden 129 Hela Eva Torkelson Arbetsgruppen
08:00 - 11:00 Grupparbete PSYD32 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 008, Hus P 124, Hus P 202, Hus P 203, Hus P 209, Hus P 210 Eva Torkelson 7 pers(1a), 7 pers(1b), 7 pers(2a), 7 pers(2b), 7 pers(3a), 7 pers(3b) (Basgrupper) 7 pers(4a), 7 pers(4b) (totalt 8 grupprum a´ 7
10:00 - 13:00 Grupparbete PSYD32 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 008, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 203, Hus P 209, Hus P 210 Eva Torkelson 7 pers(1a), 7 pers(1b), 7 pers(2a), 7 pers(2b), 7 pers(3a), 7 pers(3b) (Basgrupper) 7 pers(4a), 7 pers(4b)
10:00 - 13:00 Grupparbete PSYD32 Hus P 008, Hus P 019, Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037, Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040 7 pers(1a), 7 pers(1b), 7 pers(2a), 7 pers(2b), 7 pers(3a), 7 pers(3b) (Basgrupper) 7 pers(4a), 7 pers(4b)
08:00 - 10:00 Redovisning PSYD32 Hus M 109 Eva Torkelson Grupp3b+4b
10:00 - 12:00 Redovisning PSYD32 Hus M 109 Eva Torkelson Grupp 2b+4a
13:00 - 15:00 Redovisning PSYD32 Hus M 109 Eva Torkelson Grupp1b+3a
15:00 - 17:00 Redovisning PSYD32 Hus M 109 Eva Torkelson Grupp1a+2a
08:00 - 12:00 Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Ämnesfördjupning och grundläggande forskningsmetodik, Psykologi: Översiktskurs Tentamen PEAB08, PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD62 MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 9, Hela Tentamen: PSYD21:3, PSYD32:2, PSYD11:4, PSYD62:3, PEAB08 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
12:00 - 15:00 Föreläsning PSYD32 Eden 129 Hela Birgitta Wanek Introduktion, kursvärdering medtag gärna laptop eller smartphone
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD32 Eden 129 Hela Birgitta Wanek Det flexibla arbetslivet
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD32 Eden 129 Hela Eva Torkelson Stress, coping, genus
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYD32 Eden 129 Hela Eva Torkelson Stress, coping, genus
08:00 - 12:00 Handledning PSYD32.1, PSYD32.3 Hus P 006, Hus P 007 Birgitta Wanek, Eva Torkelson Uppsatsvis (se schema på Luvit)
13:00 - 17:00 Handledning PSYD32.2, PSYD32.4 Hus P 006, Hus P 007
08:00 - 12:00 Handledning PSYD32.1, PSYD32.3 Hus P 006, Hus P 007
13:00 - 17:00 Handledning PSYD32.2, PSYD32.4 Hus P 006, Hus P 007
11:45 - 12:00 Inlämning PSYD32 Inlämning uppsats på Luvit
09:00 - 13:00 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Introduktion till psykologi, Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PEAB12, PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYE26 MA 8A, MA 8B Omtentamen: PSYD11:4, PSYD21:3, PSYD32:2, PSYD62:3, PSYE26:2, PEAB12 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
08:00 - 12:00 Redovisning PSYD32.1, PSYD32.2 Hus P 124, Hus P 206 Birgitta Wanek, Eva Torkelson kursvärdering ta med surfplata eller smartphone (se schema på Luvit)
13:00 - 17:00 Redovisning PSYD32.3, PSYD32.4 Hus P 124, Hus P 206 Birgitta Wanek, Eva Torkelson kursvärdering ta med surfplata eller smartphone (se schema på Luvit)
13:00 - 15:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Introduktion PSYD32 Hus R 144 Bengt Brattgård, Birgitta Wanek, Eva Torkelson, Kristoffer Holm Kursinformation
13:00 - 15:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Föreläsning PSYD32 Hus R 144 Bengt Brattgård Introduktion, Organisationsteori (Kap 1, 14)
08:00 - 12:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Övning PSYD32.1 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 019, Hus P 124 Bengt Brattgård Kap 2, 14.1
13:00 - 17:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Övning PSYD32.2 Socialhögskolan 12 Bengt Brattgård Organisationsförändring & statistik Kap 2, 14.1
10:00 - 12:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Föreläsning PSYD32 Hus R 144 Bengt Brattgård Organisationskultur och föränsdring (Kap 10, 14) 14.2, 14.3,
10:00 - 12:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Föreläsning PSYD32 Hus P 115 Bengt Brattgård Kap 3 , 6
15:00 - 17:00 Psykologi: Att prestera under stress - teori och tillämpningar, Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi, Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande, Psykologi: Medvetande, förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Rättspsykologi, Psykologi: Samtals- och intervjuteknik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Introduktion PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD52, PSYD62, PSYE15, PSYE21, PSYE26, PSYE27 Eden 129 Hela Välkomstmöte nya studenter
08:00 - 12:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Övning PSYD32.1 Hus P 203, Hus P 206, Hus P 209, Hus P 210 Bengt Brattgård Rekrytering/diskriminering Kap 3 , 6
13:00 - 17:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Övning PSYD32.3 Hus P 203, Hus P 206, Hus P 209, Hus P 210 Bengt Brattgård Rekrytering/diskriminering Kap 3 , 6
13:00 - 15:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Föreläsning PSYD32 Socialhögskolan 12 Bengt Brattgård Motivation (kap 2+14)
13:00 - 15:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Föreläsning PSYD32 Eden 131 Kristoffer Holm Mobbning (Blomberg)
08:00 - 12:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Övning PSYD32.1 Hus P 202, Hus P 203, Hus P 206, Hus P 209 Kristoffer Holm Mobbning (Blomberg+ artikel)
13:00 - 17:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Övning PSYD32.2 Hus P 202, Hus P 203, Hus P 206, Hus P 209 Kristoffer Holm Mobbning (Blomberg+ artikel)
10:00 - 12:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Föreläsning PSYD32 Socialhögskolan 12 Bengt Brattgård Analys och bedömning av arbete (kap 4, 5, 7)
13:00 - 15:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Föreläsning PSYD32 Socialhögskolan 12 Bengt Brattgård Rekrytering och urval (kap3, 6)
08:00 - 10:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Föreläsning PSYD32 Eden 129 Hela Bengt Brattgård Arbetsgruppens psykologi (kap 13)
08:00 - 10:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Föreläsning PSYD32 Hus R 144 Bengt Brattgård Medarbetarskap (separat artikel på Luvit+ kap 7)
08:00 - 12:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Övning PSYD32.1 Hus P 203, Hus P 206, Hus P 209, Hus P 210 Bengt Brattgård Gruppövning 4, grupp A Metarbetarskap (separata artiklar på Luvit)
13:00 - 17:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Övning PSYD32.2 Hus P 124, Hus P 203, Hus P 209, Hus P 210 Bengt Brattgård Gruppövning 4, grupp B Metarbetarskap (separata artiklar på Luvit)
13:00 - 15:00 Introduktion i arbets- och organisationspsykologi Föreläsning PSYD32 Eden 129 Hela Bengt Brattgård Ledarskap och diversitet (kap 11, 12)
14:00 - 18:00 Psykologi: Kandidatkurs, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11 MA 10, Hela, MA 9A, MA 9B, MA 9C Tentamen PSYD32:1, PSYK11:1, PSYD62:1, PSYD21:1 Kom en kvart innan tentamen startar-Ta med fotolegitimation!
08:00 - 12:00 Sociala processer i organisationen Föreläsning PSYD32 Hus P 016, Hus P 017, Hus P 039, Hus P 206 Eva Torkelson Lektion 1a Intro och övning, Kursvärdering dk 1 OBS! Medtag gärna laptop eller smartphone Basgrup: 1a,2a,3a,4a
13:00 - 17:00 Sociala processer i organisationen Föreläsning PSYD32 Hus P 016, Hus P 017, Hus P 039, Hus P 206 Eva Torkelson Lektion 1a Intro och övning, Kursvärdering dk 1 OBS! Medtag gärna laptop eller smartphone Basgrup: 1b,2b, 3b, 4b
10:00 - 12:00 Sociala processer i organisationen Föreläsning PSYD32 Hus P 115 Birgitta Wanek Le 1b Perspektiv på organisation
10:00 - 12:00 Sociala processer i organisationen Föreläsning PSYD32 Eden 129 Hela Birgitta Wanek L 2a Ledarskap
13:00 - 15:00 Sociala processer i organisationen Föreläsning PSYD32 Eden 129 Hela Una Tellhed Le2b Ledarskap/Genus
10:00 - 13:00 Sociala processer i organisationen Grupparbete PSYD32 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 008, Hus P 013, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 017, Hus P 019, Hus P 035 Birgitta Wanek Grupparbete 1