TE 9 13:1 och 13:2 HT20
Tid Undervisningstyp Grupp Lokaler Lärare Kommentar
v 38 Tors 2020-09-17 v 38
13:00 - 16:00 Introduktion TE 9 13:1, TE 9 9:1, TE 9 9:2 Per Johnsson, Susanna Vestberg, Tomas Kempe Introduktion till delkurs 13:2, VFU. Oblig
v 45 Tis 2020-11-03 v 45
09:00 - 12:00 Föreläsning TE 9 13:1 Per Johnsson Introduktion. Psykiatrisk diagnostik och människan bakom diagnoserna. Oblig
13:00 - 16:00 Föreläsning TE 9 13:1 Per Johnsson Konversioner. Oblig
  Ons 2020-11-04
09:00 - 12:00 Föreläsning TE 9 13:1 Håkan Johansson Kriser och behandling
  Tors 2020-11-05
09:00 - 12:00 Övning Grupp 2 Håkan Johansson Krishantering
13:00 - 16:00 Övning Grupp 3 Håkan Johansson Krishantering
  Fre 2020-11-06
09:00 - 12:00 Övning Grupp 4 Håkan Johansson Krishantering
13:00 - 16:00 Övning Grupp 1 Håkan Johansson Krishantering
v 46 Tis 2020-11-10 v 46
08:00 - 10:00 Seminarium Grupp 1 Per Johnsson Mind-Body
09:00 - 12:00 Övning Grupp 5 Håkan Johansson Krishantering
10:00 - 12:00 Seminarium Grupp 2 Per Johnsson Mind-Body
13:00 - 15:00 Seminarium Grupp 3 Per Johnsson Mind-Body
13:00 - 16:00 Övning Grupp 6 Håkan Johansson Krishantering
15:00 - 17:00 Seminarium Grupp 4 Per Johnsson Mind-Body
  Ons 2020-11-11
09:00 - 12:00 Föreläsning TE 9 13:1 Susanna Vestberg Neuropsykologisk testning
13:00 - 16:00 Föreläsning TE 9 13:1 Susanna Vestberg Neuropsykologisk testning
  Tors 2020-11-12
08:15 - 11:00 Föreläsning TE 9 13:1 Palaestras hörsal, nedre Jan-Åke Jansson, Maria Holmqvist Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser
  Fre 2020-11-13
09:00 - 12:00 Föreläsning TE 9 13:1 Per Johnsson Dynamisk diagnostik
13:00 - 16:00 Föreläsning TE 9 13:1 Thord Hallin Bedömning av suicidrisk och vad gör jag om patienten vill ta sitt liv
v 47 Tis 2020-11-17 v 47
09:00 - 12:00 Föreläsning TE 9 13:1 Eva Tideman Utredning och åtgärder i praktisk verksamhet avseende barn och ungdomar
13:00 - 16:00 Föreläsning TE 9 13:1 Eva Tideman Utredning och åtgärder i praktisk verksamhet avseende barn och ungdomar
  Ons 2020-11-18
08:00 - 17:00 Redovisning TE 9 13:1 Per Johnsson Konversionsarbetet. Gruppvis 1-8
  Tors 2020-11-19
09:00 - 12:00 Seminarium Grupp 1 Susanna Vestberg Neuropsykologisk utredning
13:00 - 16:00 Seminarium Grupp 2 Susanna Vestberg Neuropsykologisk utredning
  Fre 2020-11-20
10:00 - 15:00 Föreläsning TE 9 13:1 Eva Tideman, Håkan Johansson, Matti Cervin, Per Johnsson Perspektiv på depression och avslutande gemensam diskussion
v 48 Tis 2020-11-24 v 48
09:00 - 12:00 Föreläsning TE 9 13:1 Sean Perrin Diagnostic-specific and transdiagnostic treatments in CBT
13:00 - 16:00 Föreläsning TE 9 13:1 Sean Perrin Metacognitive theories and metacognitive therapy
  Ons 2020-11-25
09:00 - 12:00 Seminarium Grupp 3 Susanna Vestberg Neuropsykologisk utredning
13:00 - 16:00 Seminarium Grupp 4 Susanna Vestberg Neuropsykologisk utredning
  Fre 2020-11-27
09:00 - 12:00 Föreläsning TE 9 13:1 Gisela Priebe Behandling av barn som upplevt våld och deras familjer
13:00 - 16:00 Föreläsning TE 9 13:1 Thord Hallin Psykofarmaka
v 49 Tis 2020-12-01 v 49
09:00 - 12:00 Föreläsning TE 9 13:1 Eugenia Rozenberg Självomhändertagande: hur man tar hand om sina behov när ens främsta uppgift är att ta hand om andras
13:00 - 16:00 Föreläsning TE 9 13:1 Henrik Levinsson Etik i behandlingen
  Ons 2020-12-02
09:00 - 12:00 Föreläsning TE 9 13:1 Cecilia Dautovic Bergh Bedömningar i primärvården
13:00 - 16:00 Föreläsning TE 9 13:1 Mats Svensson Ungdomspsykoser
  Tors 2020-12-03
09:00 - 12:00 Föreläsning TE 9 13:1 Katarina Bernhardsson Litterära besvär. Kan litteratur hjälpa psykologer att förstå fysiska och psykiska besvär?
  Fre 2020-12-04
09:00 - 12:00 Föreläsning TE 9 13:1 Märta Wallinus Psykisk ohälsa - en riskfaktor för kriminalitet
v 50 Ons 2020-12-09 v 50
08:00 - 16:00 Seminarium TE 9 13:1 UiS - Utbildningar i samverkan. Oblig. Student medverkar antingen onsdag 9/12 eller torsdag 10/12
  Tors 2020-12-10
08:00 - 16:00 Seminarium TE 9 13:1 UiS - Utbildningar i samverkan. Oblig. Student medverkar antingen onsdag 9/12 eller torsdag 10/12
v 2 Tis 2021-01-12 v 2
08:00 - 12:00 Examination, Seminarium TE 9 13:2 Per Johnsson
13:00 - 17:00 Examination, Seminarium TE 9 13:2 Susanna Vestberg
  Ons 2021-01-13
08:00 - 12:00 Examination, Seminarium TE 9 13:2 Per Johnsson, Susanna Vestberg
13:00 - 17:00 Examination, Seminarium TE 9 13:2 Per Johnsson, Susanna Vestberg
  Tors 2021-01-14
08:00 - 12:00 Examination, Seminarium TE 9 13:2 Per Johnsson, Susanna Vestberg
13:00 - 17:00 Examination, Seminarium TE 9 13:2 Per Johnsson, Susanna Vestberg
  Fre 2021-01-15
08:00 - 12:00 Examination, Seminarium TE 9 13:2 Susanna Vestberg