Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Tid Kurs Undervisningstyp Grupp Lokal Lärare Kommenter
13:00 - 14:00 Föreläsning PSYB24 Hus P 206 Eva Hoff Kort introduktion
13:00 - 14:00 Föreläsning PSYB24 Hus M 123 Rebecka Persson, Una Tellhed Kick-off! Obligatoriskt hela eftermiddagen
14:00 - 16:00 Föreläsning PSYB24 Hus M 123, Hus P 013, Hus P 014, Hus P 016 Ingegerd Carlsson, Una Tellhed Kick-off-gruppövning
16:00 - 17:00 Föreläsning PSYB24 Hus P 206 Eva Hoff Intresseutbyte bland student, Loggbok 1
10:00 - 13:00 Seminarium PSYB24 Hus P 016, Hus P 017, Hus P 019, Hus P 206 Eva Hoff Metodsem 1, obligatoriskt
13:00 - 16:00 Seminarium PSYB24 Hus P 014, Hus P 016, Hus P 019, Hus P 041 Ingegerd Carlsson Baslitt. tema A obligatoriskt
16:00 - 17:00 Seminarium PSYB24 Hus P 206 Ingegerd Carlsson Genomgång
10:00 - 12:00 Seminarium PSYB24 Hus P 014, Hus P 016, Hus P 019, Hus P 041 Eva Hoff, Ingegerd Carlsson, Rebecka Persson Metodsem 2, obligatoriskt
12:00 - 13:00 Seminarium PSYB24 Hus P 206 Ingegerd Carlsson Film och diskussion Loggbok 2
13:00 - 16:00 Seminarium PSYB24 Hus P 006, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041 Ingegerd Carlsson Baslitt B Obligatoriskt
16:00 - 17:00 Seminarium PSYB24 Hus P 206 Ingegerd Carlsson Genomgång
10:00 - 12:00 Seminarium PSYB24 Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041, Hus P 206 Eva Hoff Metodsem 3, obligatoriskt
12:00 - 13:00 Seminarium PSYB24 Hus P 206 Eva Hoff Diskussion Loggbok 3
13:00 - 16:00 Seminarium PSYB24 Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041 Una Tellhed Baslitt. tema C obligatoriskt
16:00 - 17:00 Seminarium PSYB24 Hus M 123 Una Tellhed Genomgång av tema C
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYB24 Hus M 123 Eva Hoff Föreläsning 1
13:00 - 16:00 Seminarium PSYB24 Hus P 038, Hus P 039, Hus P 040, Hus P 041 Eva Hoff Baslitt. tema D, obligatoriskt
16:00 - 17:00 Seminarium PSYB24 Hus M 123 Eva Hoff Genomgång av tema D
09:00 - 12:00 Föreläsning PSYB24 Hus M 123 Una Tellhed Föreläsning 2
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYB24 Hus M 123 Rebecka Persson Föreläsning 3 Brainstorming
15:00 - 17:00 Seminarium PSYB24 Hus M 123 Rebecka Persson Metodsem 4 obligatoriskt
10:00 - 12:00 Seminarium PSYB24 Hus M 123 Eva Hoff Projekt introduktion, obligatoriskt Loggbok nr 4
17:45 - 18:00 Deadline PSYB24 Deadline för inlämning på LUVIT av projektidé
13:00 - 16:00 Seminarium PSYB24 Hus M 123 Ingegerd Carlsson Föreläsning 4
16:00 - 17:00 Seminarium PSYB24 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 008, Hus P 013, Hus P 014, Hus P 016, Hus P 017, Hus P 019 Plan skrivs i projektgrupper
08:00 - 10:00 Seminarium PSYB24 Hus P 006 Farida Rasulzada
10:00 - 12:00 Seminarium PSYB24 Hus P 007, Hus P 008 Ingegerd Carlsson Projekt handledning 1, obligatoriskt Plan och idé diskuteras
13:00 - 15:00 Biblioteksundervisning PSYB24 Eden 132 Fredrik Vanek Biblioteksinformation
08:00 - 12:00 Seminarium PSYB24 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 013, Hus P 019 Arbete med projekt: läsa studentledd
15:00 - 17:00 Seminarium PSYB24 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 013, Hus P 019 Arbeta med projekt: läsa
14:00 - 18:00 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Kandidatkurs Tentamen PSYB24, PSYK11, PSYP36, PSYP56 MA 9A, MA 9B, MA 9C, MA 9D, MA 9E Tentamen PSYK11.2, PSYP36.1, PSYB24.1, PSYP56.1 Kom en kvart innan tentan startar- Glöm inte fotolegitimation!
08:00 - 10:00 Seminarium PSYB24 Hus P 036 Farida Rasulzada
10:00 - 12:00 Seminarium PSYB24 Hus P 035, Hus P 037 Eva Hoff, Ingegerd Carlsson Projekthandledning 2 Teori presenteras muntligt
08:00 - 17:00 Seminarium PSYB24 Hus P 006, Hus P 007, Hus P 013, Hus P 019 Arbeta med projekt: teori och metod förbereds
17:45 - 18:00 Deadline PSYB24 Deadline för inläggning på Luvit av teori + metod
10:00 - 12:00 Seminarium PSYB24 Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037 Eva Hoff, Farida Rasulzada, Ingegerd Carlsson Projekthandledning 3 obligatorisk Toeri och metod diskuteras
14:45 - 15:00 Deadline PSYB24 Deadline för inläggning på LUVIT av text med teori, metod + resultat
08:00 - 10:00 Seminarium PSYB24 Hus P 036 Farida Rasulzada
10:00 - 12:00 Seminarium PSYB24 Hus P 035, Hus P 037 Eva Hoff, Ingegerd Carlsson Projekthandledning 4 obligatoriskt Resultatpresentation
09:00 - 13:00 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kandidatkurs, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Tentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 Eden 025 Omtentamen PSYD11:3, PSYD21:2, PSYK11.2, PSYD43.2, PSYP56.1, PSYP36.1, PSYB24.1 OBS! Kom en kvart innan tentan startar-Glöm inte fotolegitimation
14:45 - 15:00 Deadline PSYB24 Deadline för inläggning på Luvit av nästan färdigt projektarbete
13:00 - 16:00 Seminarium PSYB24 Hus P 035, Hus P 036, Hus P 037, Hus P 206 Eva Hoff, Farida Rasulzada, Ingegerd Carlsson Projekthandledning 5 obligatoriskt Hela projektet med slutfeedback
16:00 - 17:00 Seminarium PSYB24 Hus P 206 Eva Hoff, Farida Rasulzada, Ingegerd Carlsson Lussefika och loggbok nr 5
11:45 - 12:00 Deadline PSYB24 Deadline för inläggning på LUVIT av färdigt projektarbete
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYB24 Hus M 124 Eva Hoff, Farida Rasulzada, Ingegerd Carlsson Projektredovisning obligatorisk
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYB24 Hus M 124 Eva Hoff, Farida Rasulzada, Ingegerd Carlsson Projektredovisning obligatorisk
15:00 - 17:00 Föreläsning PSYB24 Hus M 124 Eva Hoff, Farida Rasulzada, Ingegerd Carlsson Projektredovisning obligatorisk
17:00 - 17:30 Föreläsning PSYB24 Hus M 124 Eva Hoff, Farida Rasulzada, Ingegerd Carlsson