Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Okt  
Gå till nästa månad

Tid Kurs Undervisningstyp Grupp Lokaler Lärare Kommentar
2018-10-01   10 - 12 Föreläsning PSYK11 Palaestras hörsal, övre Jean-Christophe Rohner
2018-10-02   14 - 18 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology
Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi
Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi
Psykologi: Socialpsykologi
Tentamen PSYD21
PSYD32
PSYD62
PSYK11
PSYP11
MA 10A
MA 10B
MA 10C
MA 9, Hela
Tentamen: PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 , PSYP11:1
Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
2018-10-16   14 - 16 Seminarium PSYK11.4 Hus P 209 Rebecka Persson
  12 - 14 Seminarium PSYK11.3 Hus P 209 Rebecka Persson
  10 - 12 Seminarium PSYK11.2 Hus P 209 Rebecka Persson
  8 - 10 Seminarium PSYK11.1 Hus P 209 Rebecka Persson RM ANOVA
2018-10-11   14 - 16 Seminarium PSYK11.4 Hus P 204 Rebecka Persson
  12 - 14 Seminarium PSYK11.3 Hus P 204 Rebecka Persson
  10 - 12 Seminarium PSYK11.2 Hus P 204 Rebecka Persson
  8 - 10 Seminarium PSYK11.1 Hus P 204 Rebecka Persson
2018-10-15   13 - 15 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Rebecka Persson RM ANOVA
  10 - 12 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Elia Psouni uppsatsen
2018-10-24   13 - 16 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Kikki Nillasdotter Studieverkstad: den akademiska skrivprocessen
2018-10-18   14 - 16 Seminarium PSYK11.4 Hus P 204 Rebecka Persson test icke-param
  12 - 14 Seminarium PSYK11.3 Hus P 204 Rebecka Persson test icke-param
  10 - 12 Seminarium PSYK11.2 Hus P 204 Rebecka Persson test icke-param
  8 - 10 Seminarium PSYK11.1 Hus P 204 Rebecka Persson test icke-param
2018-10-17   10 - 12 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Rebecka Persson test icke-param
2018-10-09   10 - 12 Seminarium PSYK11 Eden 129 Hela Rebecka Persson ANOVA
2018-10-08   14 - 16 Seminarium PSYK11.4 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
  12 - 14 Seminarium PSYK11.3 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
  10 - 12 Seminarium PSYK11.2 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
  8 - 10 Seminarium PSYK11.1 Hus P 204 Rebecka Persson Regression
2018-10-04   10 - 12 Föreläsning PSYK11 Socialhögskolan 12 Rebecka Persson Regression
2018-10-25   14 - 16 Seminarium PSYK11.4 Hus P 202 Marie Bergström KVAL II
  12 - 14 Seminarium PSYK11.3 Hus P 202 Marie Bergström KVAL II
  10 - 12 Seminarium PSYK11.2 Hus P 202 Marie Bergström KVAL II
  8 - 10 Seminarium PSYK11.1 Hus P 202 Marie Bergström KVAL II
2018-10-24   10 - 12 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Marie Bergström KVAL II
2018-10-23   10 - 12 Seminarium PSYK11.2 Hus P 202 Marie Bergström KVAL I
  12 - 14 Seminarium PSYK11.3 Hus P 202 Marie Bergström KVAL I
  14 - 16 Seminarium PSYK11.4 Hus P 202 Marie Bergström KVAL I
  8 - 10 Seminarium PSYK11.1 Hus P 202 Marie Bergström
2018-10-22   10 - 12 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Marie Bergström KVAL I
2018-10-03   10 - 12 Föreläsning PSYK11 Eden 129 Hela Geoffrey Patching Intro/återblick
 
Seminarium