Document Research - Autumn 2023
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 27/11 
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 28/11 
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 29/11 
Lecture, SIMM59, G:a Kirurgen 236 (Hus R 236), Charalambos Demetriou
15:00
13:00
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 30/11 
Lecture, SIMM59, G:a Kirurgen 240 (Hus R 240), Charalambos Demetriou
15:00
13:00
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 1/12 
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 2/12 
w48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 3/12 

w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 4/12 
Lecture, SIMM59, G:a Kirurgen 236 (Hus R 236), Charalambos Demetriou
15:00
13:00
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 5/12 
Lecture, SIMM59, Eden 129 Hela, Charalambos Demetriou
15:00
13:00
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 6/12 
Lecture, SIMM59, G:a Kirurgen 236 (Hus R 236), Freja Morris
15:00
13:00
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 7/12 
Seminar, SIMM59, G:a Köket 208 (Sh:208), Charalambos Demetriou, Group 1
12:00
09:00
Seminar, SIMM59, G:a Köket 208 (Sh:208), Charalambos Demetriou, Group 2
16:00
13:00
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 8/12 
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 9/12 
w49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 10/12 

w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 11/12 
Lecture, SIMM59, Eden 129 Hela, Charalambos Demetriou
12:00
10:00
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 12/12 
Lecture, SIMM59, G:a Kirurgen 236 (Hus R 236), Charalambos Demetriou
12:00
10:00
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 13/12 
Lecture, SIMM59, G:a Kirurgen 236 (Hus R 236), Christopher Mathieu
15:00
13:00
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 14/12 
Seminar, SIMM59, G:a Polikliniken 128 (Hus M 128), Charalambos Demetriou, Group 1
12:00
09:00
Seminar, SIMM59, G:a Polikliniken 128 (Hus M 128), Charalambos Demetriou, Group 2
16:00
13:00
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 15/12 
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 16/12 
w50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 17/12 

w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 18/12 
Lecture, SIMM59, G:a Kirurgen 240 (Hus R 240), Charalambos Demetriou
15:00
13:00
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 19/12 
Lecture, SIMM59, Eden 236, Charalambos Demetriou
15:00
13:00
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 20/12 
Lecture, SIMM59, G:a Kirurgen 240 (Hus R 240), Charalambos Demetriou
15:00
13:00
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 21/12 
Seminar, SIMM59, G:a Kirurgen 236 (Hus R 236), Charalambos Demetriou, Group 1
12:00
09:00
Seminar, SIMM59, G:a Kirurgen 236 (Hus R 236), Charalambos Demetriou, Group 2
16:00
13:00
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 22/12 
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 23/12 
w51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 24/12 

w52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 25/12 
w52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 26/12 
w52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 27/12 
w52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 28/12 
w52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 29/12 
w52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 30/12 
w52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 31/12 

w1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 1/1 
w1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 2/1 
w1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 3/1 
w1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 4/1 
w1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 5/1 
w1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 6/1 
w1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 7/1 

w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 8/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 9/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 10/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 11/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 12/1 
Hand-in, SIMM59
17:00
16:45
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 13/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 14/1 
Tillgänglighetsredogörelse