Quantitative Data Analysis in R - Autumn 2023
Time
Course
Course module
Teaching activity
Group
Rooms
Teacher
Comment
w43 Fri 2023-10-27 w43
13:00 - 16:00 Lecture SIMM61 G:a Kirurgen 144 (Hus R 144) Shai Mulinari
w44 Mon 2023-10-30 w44
13:00 - 16:00 Lecture SIMM61 G:a Polikliniken 224 (Hus M 224) Shai Mulinari
16:00 - 17:00 SI exercise SIMM61 G:a Kirurgen 148 (Hus R 148) Necla Guclu Altintas
  Thu 2023-11-02
09:00 - 12:00 Lecture SIMM61 Eden 235 Shai Mulinari
w45 Mon 2023-11-06 w45
09:00 - 12:00 Lecture, Computer Laboratory session SIMM61 G:a Kirurgen 236 (Hus R 236) Anna Kallos
  Tue 2023-11-07
08:00 - 09:00 SI exercise SIMM61 G:a Kirurgen 240 (Hus R 240) Necla Guclu Altintas
09:00 - 12:00 Lecture, Computer Laboratory session SIMM61 G:a Kirurgen 240 (Hus R 240) Anna Kallos
  Wed 2023-11-08
09:00 - 12:00 Lecture, Computer Laboratory session SIMM61 G:a Polikliniken 221 (Hus M 221) Anna Kallos
  Thu 2023-11-09
09:00 - 12:00 Lecture, Computer Laboratory session SIMM61 G:a Kirurgen 240 (Hus R 240) Anna Kallos
  Fri 2023-11-10
09:00 - 12:00 Lecture, Computer Laboratory session SIMM61 G:a Kirurgen 144 (Hus R 144) Anna Kallos
w46 Mon 2023-11-13 w46
13:00 - 16:00 Seminar SIMM61 G:a Polikliniken 128 (Hus M 128) Anna Kallos
  Tue 2023-11-14
09:00 - 12:00 Lecture SIMM61 G:a Polikliniken 128 (Hus M 128) Shai Mulinari
  Wed 2023-11-15
09:00 - 12:00 Computer Laboratory session SIMM61 G:a Kirurgen 144 (Hus R 144) Anna Kallos
  Thu 2023-11-16
09:00 - 12:00 Computer Laboratory session SIMM61 G:a Kirurgen 144 (Hus R 144) Anna Kallos
13:00 - 14:00 SI exercise SIMM61 G:a Kirurgen 144 (Hus R 144) Necla Guclu Altintas
w47 Mon 2023-11-20 w47
13:00 - 16:00 Computer Laboratory session SIMM61 G:a Polikliniken 221 (Hus M 221) Anna Kallos
  Thu 2023-11-23
09:00 - 12:00 Computer Laboratory session SIMM61 G:a Kirurgen 144 (Hus R 144) Anna Kallos
13:00 - 14:00 SI exercise SIMM61 G:a Kirurgen 148 (Hus R 148) Necla Guclu Altintas
w48 Thu 2023-11-30 w48
13:00 - 14:00 SI exercise SIMM61 G:a Polikliniken 224 (Hus M 224) Necla Guclu Altintas
w49 Mon 2023-12-04 w49
13:00 - 16:00 Lecture, Computer Laboratory session SIMM61 G:a Polikliniken 128 (Hus M 128) Mike Farjam
  Wed 2023-12-06
09:00 - 12:00 Lecture, Computer Laboratory session SIMM61 G:a Kirurgen 240 (Hus R 240) Mike Farjam
  Thu 2023-12-07
09:00 - 12:00 Lecture, Computer Laboratory session SIMM61 G:a Kirurgen 236 (Hus R 236) Mike Farjam
13:00 - 14:00 SI exercise SIMM61 G:a Kirurgen 148 (Hus R 148) Necla Guclu Altintas
w50 Mon 2023-12-11 w50
09:00 - 12:00 Lecture, Computer Laboratory session SIMM61 G:a Köket 108 (Sh:108) Mike Farjam
  Wed 2023-12-13
09:00 - 12:00 Lecture, Computer Laboratory session SIMM61 G:a Polikliniken 128 (Hus M 128) Mike Farjam
  Thu 2023-12-14
09:00 - 12:00 Lecture, Computer Laboratory session SIMM61 G:a Polikliniken 138 (Hus M 138) Mike Farjam
13:00 - 14:00 SI exercise SIMM61 G:a Kirurgen 236 (Hus R 236) Necla Guclu Altintas
w51 Mon 2023-12-18 w51
09:00 - 12:00 Lecture, Computer Laboratory session SIMM61 G:a Kirurgen 144 (Hus R 144) Mike Farjam
  Wed 2023-12-20
09:00 - 12:00 Lecture, Computer Laboratory session SIMM61 G:a Kirurgen 144 (Hus R 144) Mike Farjam
13:00 - 14:00 SI exercise SIMM61 G:a Kirurgen 236 (Hus R 236) Necla Guclu Altintas
w2 Mon 2024-01-08 w2
09:00 - 12:00 Lecture, Computer Laboratory session SIMM61 G:a Polikliniken 138 (Hus M 138) Mike Farjam
  Tue 2024-01-09
09:00 - 12:00 Lecture, Computer Laboratory session SIMM61 G:a Polikliniken 138 (Hus M 138) Mike Farjam
  Wed 2024-01-10
13:00 - 14:00 SI exercise SIMM61 G:a Kirurgen 240 (Hus R 240) Necla Guclu Altintas
  Fri 2024-01-12
15:45 - 16:00 Deadline SIMM61 Deadline: Hand in lab reports