8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag  
v 5
253099, HusP:006, HusP:007, HusP:008, PSYK11-1301, PSYK11-16V.01, Sem, psyc-ans
10:00
08:00
v 6
253099, HusP:202, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V.01, psyc-ans
10:00
08:00
v 22
253099, Exam, HusP:206, PSYK11-1305, PSYK11-16V
17:00
08:00
v 22
253099, Exam, HusR:144, PSYK11-1305, PSYK11-16V
17:00
08:00
v 21
253099, Inlämn, PSYK11-1305, PSYK11-16V, mphy-eps
09:00
08:30
v 3
253099, Ed:131, Introduktion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, mphy-eps, psyc-gph, psyk-mbm
10:00
09:00
v 5
253099, HusP:006, HusP:007, HusP:008, PSYK11-1301, PSYK11-16V.02, Sem, psyc-ans
12:00
10:00
v 6
253099, HusP:202, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V.02, psyc-ans
12:00
10:00
v 8
253099, Förel, HusM:128, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-gph
12:00
10:00
v 9
253099, Förel, HusM:128, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-ork
12:00
10:00
v 10
253099, HusR:236, Lektion, PSYK11-1303, PSYK11-16V, mphy-eps
12:00
10:00
v 12
253099, Frågestund, HusR:236, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-gph, psyc-ork, psyk-mbm
12:00
10:00
v 5
253099, HusP:006, HusP:007, HusP:008, PSYK11-1301, PSYK11-16V.03, Sem, psyc-ans
15:00
13:00
v 6
253099, HusP:202, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V.03, psyc-ans
15:00
13:00
v 10
253099, HusR:236, Lektion, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyk-mbm
15:00
13:00
v 5
253099, HusP:006, HusP:007, HusP:008, PSYK11-1301, PSYK11-16V.04, Sem, psyc-ans
17:00
15:00
v 6
253099, HusP:202, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V.04, psyc-ans
17:00
15:00
 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag  
v 8
253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.1, PSYK11-16V, psyc-gph, Övn
10:00
08:00
v 9
253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.1, PSYK11-16V, psyc-ork, Övn
10:00
08:00
v 10
253099, HusP:209, PSYK11-1303, PSYK11-16V.01, psyk-mbm, Övn
10:00
08:00
v 22
253099, Exam, HusP:202, PSYK11-1305, PSYK11-16V
17:00
08:00
v 22
253099, Exam, HusP:206, PSYK11-1305, PSYK11-16V
17:00
08:00
v 8
253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.2, PSYK11-16V, psyc-gph, Övn
12:00
10:00
v 9
253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.2, PSYK11-16V, psyc-ork, Övn
12:00
10:00
v 10
253099, HusP:006, HusP:007, HusP:008, HusP:209, PSYK11-1303, PSYK11-16V.02, psyk-mbm, Övn
12:00
10:00
v 19
253099, Inlämn, PSYK11-1305, PSYK11-16V, mphy-eps
12:00
11:30
v 19
253099, HusP:115, Lektion, PSYK11-1305, PSYK11-16V, mphy-eps
13:00
12:00
v 8
253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.3, PSYK11-16V, psyc-gph, Övn
15:00
13:00
v 9
253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.3, PSYK11-16V, psyc-ork, Övn
15:00
13:00
v 4
253099, HusR:236, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-ans
15:00
13:00
v 5
253099, HusM:128, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-ans
15:00
13:00
v 6
253099, Ed:129-hela, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-adf
15:00
13:00
v 10
253099, HusP:006, HusP:007, HusP:203, HusP:209, PSYK11-1303, PSYK11-16V.03, psyk-mbm, Övn
15:00
13:00
v 13
253099, PSYK11-1303, PSYK11-16V, Tentamen
18:00
14:00
v 8
253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.4, PSYK11-16V, psyc-gph, Övn
17:00
15:00
v 9
253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.4, PSYK11-16V, psyc-ork, Övn
17:00
15:00
 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag  
v 3
253099, BiblUnd, Ed:132, PSYK11-1301, PSYK11-16V
10:00
08:00
v 22
253099, Exam, HusP:202, PSYK11-1305, PSYK11-16V
18:00
08:00
v 22
253099, Exam, HusM:123, PSYK11-1305, PSYK11-16V
18:00
08:00
v 5
253099, Ed:129-hela, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-ans
12:00
10:00
v 8
253099, Ed:129-hela, Förel, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-gph
12:00
10:00
v 10
253099, HusR:236, Lektion, PSYK11-1305, PSYK11-16V, psyk-mbm
12:00
10:00
v 3
253099, BiblUnd, Ed:132, PSYK11-1301, PSYK11-16V
12:00
10:00
v 9
253099, PSYK11-16V, Temadag
15:00
11:00
v 14
253099, HusR:236, Lektion, PSYK11-1305, PSYK11-16V, mphy-eps
13:00
12:00
v 4
253099, HusR:236, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-ans
15:00
13:00
v 9
253099, Förel, HusR:236, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-ork
15:00
13:00
v 17
253099, HusR:236, PSYK11-1305, PSYK11-16V, Sem
16:00
13:00
 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag  
v 8
253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.1, PSYK11-16V, psyc-gph, Övn
10:00
08:00
v 10
253099, HusP:202, PSYK11-1303, PSYK11-16V.01, psyk-mbm, Övn
10:00
08:00
v 22
253099, Exam, HusM:109, PSYK11-1305, PSYK11-16V
18:00
08:00
v 22
253099, Exam, HusM:123, PSYK11-1305, PSYK11-16V
18:00
08:00
v 8
253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.2, PSYK11-16V, psyc-gph, Övn
12:00
10:00
v 10
253099, HusP:115, HusP:202, PSYK11-1303, PSYK11-16V.02, psyk-mbm, Övn
12:00
10:00
v 8
253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.3, PSYK11-16V, psyc-gph, Övn
15:00
13:00
v 3
253099, HusR:236, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyk-mbm
15:00
13:00
v 4
253099, HusR:236, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-ans
15:00
13:00
v 5
253099, HusR:236, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-adf
15:00
13:00
v 6
253099, HusR:144, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, mphy-eps
15:00
13:00
v 10
253099, HusP:115, HusP:202, PSYK11-1303, PSYK11-16V.03, psyk-mbm, Övn
15:00
13:00
v 9
253099, Ed:131, PSYK11-1305, PSYK11-16V, Sem
16:00
13:00
v 7
253099, PSYK11-1301, PSYK11-16V, Tentamen
18:00
14:00
v 8
253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.4, PSYK11-16V, psyc-gph, Övn
17:00
15:00
 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag  
v 9
253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.1, PSYK11-16V, psyc-ork, Övn
10:00
08:00
v 4
253099, Ed:131, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-ans
10:00
08:00
v 6
253099, HusP:202, PSYK11-1301, PSYK11-16V.01, Sem, psyc-adf
10:00
08:00
v 34
253099, Exam, HusP:202, PSYK11-1305, PSYK11-16V
18:00
08:00
v 9
253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.2, PSYK11-16V, psyc-ork, Övn
12:00
10:00
v 6
253099, HusP:209, PSYK11-1301, PSYK11-16V.02, Sem, psyc-adf
12:00
10:00
v 9
253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.3, PSYK11-16V, psyc-ork, Övn
15:00
13:00
v 5
253099, HusR:236, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-adf
15:00
13:00
v 6
253099, HusP:008, PSYK11-1301, PSYK11-16V.03, Sem, psyc-adf
15:00
13:00
v 7
253099, Ed:129-hela, Introduktion, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-gph
15:00
13:00
v 9
253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.4, PSYK11-16V, psyc-ork, Övn
17:00
15:00
v 6
253099, HusP:202, PSYK11-1301, PSYK11-16V.04, Sem, psyc-adf
17:00
15:00
 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag  
v 13
253099, Omtenta, PSYK11-1301, PSYK11-16V
13:00
09:00
v 18
253099, Omtenta, PSYK11-1303, PSYK11-16V
13:00
09:00
 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag  
v 34
253099, Deadline, PSYB15, PSYB15-16H, PSYB24, PSYB24-16H, PSYD11, PSYD11-16H, PSYD21, PSYD21-16H, PSYD31, PSYD31-16H, PSYD43, PSYD43-16H, PSYD52, PSYD52-16H, PSYD62, PSYD62-16H, PSYE17, PSYE17-16H, PSYE26, PSYE26-16H, PSYK11-16H
00:00
23:45