Tid
v 3 Må 2016-01-18 v 3
10:00 - 12:00 253099, HusP:206, Introduktion, PSYD21-1301, PSYD21-16V, psyc-ugu
  On 2016-01-20
10:00 - 12:00 253099, Förel, HusP:206, PSYD21-1301, PSYD21-16V, psyc-ugu
  Fr 2016-01-22
09:00 - 12:00 253099, HusP:005, HusP:013, HusP:016, HusP:021, HusP:115, Labb, PSYD21-1301, PSYD21-16V, psyc-ugu
v 4 Må 2016-01-25 v 4
13:00 - 15:00 253099, Förel, HusM:124, PSYD21-1301, PSYD21-16V, psyc-ugu
15:00 - 17:00 253099, Ed:116, Möte, PSYB15, PSYB15-16V, PSYD11, PSYD11-16V, PSYD21-16V, PSYD31, PSYD31-16V, PSYD62, PSYD62-16V, PSYE13, PSYE13-16V, PSYE17, PSYE17-16V, PSYE26, PSYE26-16V, PSYE27, PSYE27-16V, fil-hle, psyc-ahs
  Ti 2016-01-26
10:00 - 12:00 253099, Förel, HusP:206, PSYD21-1301, PSYD21-16V, psyc-ugu
  To 2016-01-28
13:00 - 15:00 253099, Förel, HusP:206, PSYD21-1301, PSYD21-16V, psyc-ugu
v 5 Må 2016-02-01 v 5
10:00 - 12:00 253099, Förel, HusP:206, PSYD21-1301, PSYD21-16V, psyc-ugu
  Ti 2016-02-02
13:00 - 15:00 253099, Förel, HusM:123, PSYD21-1301, PSYD21-16V, psyc-ugu
  To 2016-02-04
13:00 - 16:00 253099, HusP:013, HusP:016, HusP:017, HusP:019, HusP:115, Labb, PSYD21-1301, PSYD21-16V, psyc-ugu
v 6 Må 2016-02-08 v 6
13:00 - 15:00 253099, Förel, HusP:206, PSYD21-1301, PSYD21-16V, psyc-ugu
  On 2016-02-10
13:00 - 15:00 253099, Förel, HusM:123, PSYD21-1301, PSYD21-16V, psyc-ael
  To 2016-02-11
08:00 - 10:00 253099, Förel, HusR:144, PSYD21-1301, PSYD21-16V, psyc-ael
13:00 - 16:00 253099, HusP:008, HusP:014, HusP:016, HusP:017, HusP:206, Labb, PSYD21-1301, PSYD21-16V, psyc-ael
v 7 To 2016-02-18 v 7
14:00 - 18:00 253099, PSYD21-1301, PSYD21-16V, Tentamen
v 8 Må 2016-02-22 v 8
10:00 - 12:00 253099, Förel, HusP:206, PSYD21-1302, PSYD21-16V, psyc-ssa
  Ti 2016-02-23
13:00 - 16:00 253099, HusP:035, HusP:036, HusP:037, HusP:038, HusP:206, Labb, PSYD21-1302, PSYD21-16V, psyc-ssa
  To 2016-02-25
10:00 - 12:00 253099, Förel, HusM:138, PSYD21-1302, PSYD21-16V, psy-tje
v 9 Må 2016-02-29 v 9
13:00 - 15:00 253099, Förel, HusP:206, PSYD21-1302, PSYD21-16V, psyc-ssa
  Ti 2016-03-01
13:00 - 15:00 253099, Förel, HusP:206, PSYD21-1302, PSYD21-16V, psyc-ssa
  On 2016-03-02
11:00 - 15:00 253099, PSYD21-16V, Temadag
  To 2016-03-03
10:00 - 12:00 253099, Förel, HusP:115, PSYD21-1302, PSYD21-16V, psy-tje
13:00 - 16:00 253099, HusP:038, HusP:039, HusP:040, HusP:041, HusP:115, Labb, PSYD21-1302, PSYD21-16V, psy-tje
  Sö 2016-03-06
17:30 - 18:00 253099, Inlämn, PSYD21-1302, PSYD21-16V
v 10 Må 2016-03-07 v 10
10:00 - 12:00 253099, HusP:014, PSYD21-1302, PSYD21-16V.1, Sem, psy-tje
12:00 - 14:00 253099, HusP:014, PSYD21-1302, PSYD21-16V.2, Sem, psy-tje
14:00 - 16:00 253099, HusP:014, PSYD21-1302, PSYD21-16V.3, Sem, psy-tje
  Ti 2016-03-08
10:00 - 12:00 253099, HusP:014, PSYD21-1302, PSYD21-16V.4, Sem, psy-tje
13:00 - 15:00 253099, HusP:014, PSYD21-1302, PSYD21-16V.5, Sem, psy-tje
  To 2016-03-10
13:00 - 15:00 253099, Förel, HusP:206, PSYD21-1302, PSYD21-16V, psyc-ssa
v 11 Må 2016-03-14 v 11
13:00 - 15:00 253099, Förel, HusP:206, PSYD21-1302, PSYD21-16V, psy-tje
  Ti 2016-03-15
13:00 - 15:00 253099, Förel, HusP:206, PSYD21-1302, PSYD21-16V, psy-tje
  To 2016-03-17
13:00 - 15:00 253099, Förel, HusP:206, PSYD21-1302, PSYD21-16V, psy-tje
v 12 Må 2016-03-21 v 12
10:00 - 12:00 253099, Förel, HusP:206, PSYD21-1302, PSYD21-16V, psy-tje
v 13 Ti 2016-03-29 v 13
14:00 - 18:00 253099, PSYD21-1302, PSYD21-16V, Tentamen
  On 2016-03-30
13:00 - 15:00 253099, HusM:123, Introduktion, PSYD21-1303, PSYD21-16V, psyk-fbj
  To 2016-03-31
13:00 - 15:00 253099, Förel, HusR:144, PSYD21-1303, PSYD21-16V, psy-tje
  Lö 2016-04-02
09:00 - 13:00 253099, Omtenta, PSYD21-1301, PSYD21-16V
v 14 Må 2016-04-04 v 14
13:00 - 16:00 253099, HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210, Labb, PSYD21-1303, PSYD21-16V, psyk-fbj
  Ti 2016-04-05
09:30 - 10:00 253099, Inlämn, PSYD21-1303, PSYD21-16V
13:00 - 15:00 253099, Förel, HusP:206, PSYD21-1303, PSYD21-16V, psyk-fbj
  On 2016-04-06
08:00 - 10:00 253099, HusP:017, PSYD21-1303, PSYD21-16V.1, Sem, psyk-fbj
10:00 - 12:00 253099, HusP:017, PSYD21-1303, PSYD21-16V.2, Sem, psyk-fbj
12:00 - 14:00 253099, HusP:017, PSYD21-1303, PSYD21-16V.3, Sem, psyk-fbj
14:00 - 16:00 253099, HusP:017, PSYD21-1303, PSYD21-16V.4, Sem, psyk-fbj
v 15 Ti 2016-04-12 v 15
13:00 - 15:00 253099, Förel, HusP:206, PSYD21-1303, PSYD21-16V, psy-tje
  To 2016-04-14
09:00 - 12:00 253099, HusP:203, HusP:206, HusP:209, HusP:210, Labb, PSYD21-1303, PSYD21-16V, psy-tje
v 16 Må 2016-04-18 v 16
13:00 - 15:00 253099, Förel, HusP:206, PSYD21-1303, PSYD21-16V, psy-tje
  Ti 2016-04-19
13:00 - 15:00 253099, Förel, HusP:206, PSYD21-1303, PSYD21-16V, psyk-fbj
  On 2016-04-20
09:30 - 10:00 253099, Inlämn, PSYD21-1303, PSYD21-16V
13:00 - 15:00 253099, HusP:008, PSYD21-1303, PSYD21-16V.1, Sem, psy-tje
  To 2016-04-21
09:00 - 11:00 253099, HusP:008, PSYD21-1303, PSYD21-16V.2, Sem, psy-tje
11:00 - 13:00 253099, HusP:008, PSYD21-1303, PSYD21-16V.3, Sem, psy-tje
13:00 - 15:00 253099, HusP:008, PSYD21-1303, PSYD21-16V.4, Sem, psy-tje
v 17 Må 2016-04-25 v 17
08:00 - 10:00 253099, HusP:202, PSYD21-1303, PSYD21-16V.1, Sem, psyk-fbj
10:00 - 12:00 253099, HusP:202, PSYD21-1303, PSYD21-16V.2, Sem, psyk-fbj
12:00 - 14:00 253099, HusP:202, PSYD21-1303, PSYD21-16V.3, Sem, psyk-fbj
14:00 - 16:00 253099, HusP:202, PSYD21-1303, PSYD21-16V.4, Sem, psyk-fbj
  Fr 2016-04-29
08:00 - 12:00 253099, PSYD21-1303, PSYD21-16V, Tentamen
v 18 Må 2016-05-02 v 18
10:00 - 12:00 253099, HusP:008, PSYD21-1304, PSYD21-16V.1, Sem, psyk-fbj
10:00 - 12:00 253099, HusP:017, PSYD21-1304, PSYD21-16V.2, Sem, psy-tje
10:00 - 12:00 253099, HusP:016, PSYD21-1304, PSYD21-16V.4, Sem, psy-tje
13:00 - 15:00 253099, HusP:008, PSYD21-1304, PSYD21-16V.3, Sem, psy-alt
  Ti 2016-05-03
10:00 - 12:00 253099, EgetArb, HusP:008, PSYD21-1304, PSYD21-16V.1
10:00 - 12:00 253099, EgetArb, HusP:017, PSYD21-1304, PSYD21-16V.2
13:00 - 15:00 253099, EgetArb, HusP:008, PSYD21-1304, PSYD21-16V.3
13:00 - 15:00 253099, EgetArb, HusP:017, PSYD21-1304, PSYD21-16V.4
  On 2016-05-04
10:00 - 12:00 253099, HusP:017, PSYD21-1304, PSYD21-16V.1, Sem, psyk-fbj
10:00 - 12:00 253099, HusP:035, PSYD21-1304, PSYD21-16V.2, Sem, psy-tje
13:00 - 15:00 253099, HusP:017, PSYD21-1304, PSYD21-16V.3, Sem, psy-alt
13:00 - 15:00 253099, HusP:035, PSYD21-1304, PSYD21-16V.4, Sem, psy-tje
  Lö 2016-05-07
09:00 - 13:00 253099, Omtenta, PSYD21-1302, PSYD21-16V
v 19 Må 2016-05-09 v 19
10:00 - 12:00 253099, EgetArb, HusP:008, PSYD21-1304, PSYD21-16V.1
10:00 - 12:00 253099, EgetArb, HusP:007, PSYD21-1304, PSYD21-16V.2
13:00 - 15:00 253099, EgetArb, HusP:008, PSYD21-1304, PSYD21-16V.3
13:00 - 15:00 253099, EgetArb, HusP:007, PSYD21-1304, PSYD21-16V.4
  On 2016-05-11
10:00 - 12:00 253099, EgetArb, HusP:041, PSYD21-1304, PSYD21-16V.1
10:00 - 12:00 253099, EgetArb, HusP:203, PSYD21-1304, PSYD21-16V.2
13:00 - 15:00 253099, EgetArb, HusP:041, PSYD21-1304, PSYD21-16V.3
13:00 - 15:00 253099, EgetArb, HusP:203, PSYD21-1304, PSYD21-16V.4
v 20 Må 2016-05-16 v 20
10:00 - 12:00 253099, HusP:006, PSYD21-1304, PSYD21-16V.1, Sem, psyk-fbj
10:00 - 12:00 253099, HusP:007, PSYD21-1304, PSYD21-16V.2, Sem, psy-tje
13:00 - 15:00 253099, HusP:006, PSYD21-1304, PSYD21-16V.3, Sem, psy-alt
13:00 - 15:00 253099, HusP:007, PSYD21-1304, PSYD21-16V.4, Sem, psy-tje
  To 2016-05-19
10:00 - 12:00 253099, Handledn, HusP:006, PSYD21-1304, PSYD21-16V.1, psyk-fbj
10:00 - 12:00 253099, Handledn, HusP:007, PSYD21-1304, PSYD21-16V.2, psy-tje
13:00 - 15:00 253099, Handledn, HusP:006, PSYD21-1304, PSYD21-16V.3, psy-alt
13:00 - 15:00 253099, Handledn, HusP:007, PSYD21-1304, PSYD21-16V.4, psy-tje
  Fr 2016-05-20
10:00 - 12:00 253099, EgetArb, HusP:006, PSYD21-1304, PSYD21-16V.1
10:00 - 12:00 253099, EgetArb, HusP:007, PSYD21-1304, PSYD21-16V.2
13:00 - 15:00 253099, EgetArb, HusP:006, PSYD21-1304, PSYD21-16V.3
13:00 - 15:00 253099, EgetArb, HusP:007, PSYD21-1304, PSYD21-16V.4
v 21 Ti 2016-05-24 v 21
15:30 - 16:00 253099, Inlämn, PSYD21-1304, PSYD21-16V
  To 2016-05-26
10:00 - 12:00 253099, EgetArb, HusP:006, PSYD21-1304, PSYD21-16V.1
10:00 - 12:00 253099, EgetArb, HusP:007, PSYD21-1304, PSYD21-16V.2
13:00 - 15:00 253099, EgetArb, HusP:006, PSYD21-1304, PSYD21-16V.3
13:00 - 15:00 253099, EgetArb, HusP:007, PSYD21-1304, PSYD21-16V.4
v 22 Ti 2016-05-31 v 22
15:30 - 16:00 253099, Inlämn, PSYD21-1304, PSYD21-16V
  On 2016-06-01
13:00 - 16:00 253099, HusP:115, PSYD21-1304, PSYD21-16V, Presentation, psy-alt, psy-tje, psyk-fbj
  Lö 2016-06-04
09:00 - 13:00 253099, Omtenta, PSYD21-1303, PSYD21-16V
v 34 Sö 2016-08-28 v 34
23:45 - 00:00 253099, Deadline, PSYB15, PSYB15-16H, PSYB24, PSYB24-16H, PSYD11, PSYD11-16H, PSYD21-16H, PSYD31, PSYD31-16H, PSYD43, PSYD43-16H, PSYD52, PSYD52-16H, PSYD62, PSYD62-16H, PSYE17, PSYE17-16H, PSYE26, PSYE26-16H, PSYK11, PSYK11-16H
 
HusP:209