v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/12 
SOCA83, Analytikerkurs B: Uppsats valfritt specialområde, SOCA83.1, Seminarium
13:00
08:00
SIMM58, Föreläsning
15:00
13:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/12 
12:00
11:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/12 
PSYD44, Föreläsning
12:00
10:00
PSYD44, Föreläsning
15:00
13:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/12 
SOAN56, Workshop
16:00
13:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/12 
SIMM58, Seminarium
12:00
10:00
18:30
13:30

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/12 
PSYD62, Åldrandets psykologi, Föreläsning
12:00
10:00
SOPA12, SOPA12 Lund.3, Seminarium
16:00
13:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/12 
12:00
11:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/12 
SOCA83, Analytikerkurs B: Uppsats valfritt specialområde, SOCA83.1, Seminarium
14:00
09:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/12 
SIMM61, Datorlaboration, Föreläsning
12:00
09:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/12 
SIMS49, Föreläsning/Seminarium
12:00
09:00

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/12 
PTPN01, Seminarium
16:00
09:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/12 

v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/12 

v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/1 
SOPA12, SOPA12 Lund.1, Seminarium
15:00
13:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/1 

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/1 
SIMM61, Datorlaboration, Föreläsning
12:00
09:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/1 
SIMM61, Datorlaboration, Föreläsning
12:00
09:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/1 
PSPB18, Grupp 2, Examination
10:00
08:00
PSPB18, Grupp 4, Examination
12:00
10:00
PSPB18, Grupp 6, Examination
15:00
13:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/1 
SOPA34, Seminarium
12:00
09:00
SOPA34, Seminarium
16:00
13:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/1 
PSPB16, Tentamen
12:00
08:00

v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/1 
PSPR09, Föreläsning
10:00
09:00
PSPR09, Föreläsning
11:00
10:00
15:00
13:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/1 
SOPA12, SOPA12 Lund.3, Introduktion
12:00
09:00
SIMP02, Föreläsning
15:00
13:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/1 
SOPA12, SOPA12 Lund.3, Introduktion
12:00
09:00
SOCB27, Introduction to Migration Studies, Föreläsning
15:00
13:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/1 
PSPB16, Föreläsning
12:00
09:00
RÄSA03, Delkurs 1, Introduktion till rättssociologi och juridik, SI-övning
18:00
17:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/1 
SANA25, Samhällsvetenskaplig och socialantropologisk teori, Föreläsning
12:00
09:00
PSYP01-02, Examensarbete för masterexamen, Workshop
15:00
13:00

v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/1 
SOPA12, SOPA12 Lund.3, Seminarium
12:00
09:00
PSPR07, Föreläsning
16:00
13:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/1 
PSYD53, Introduktion till hjärnfunktion, Föreläsning
12:00
10:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/1 
PSYD22, Introduktion till socialpsykologin, Föreläsning
12:00
10:00
PSYD32, Introduktion i arbets- och organisationspsykologi, Föreläsning
15:00
13:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/1 
PSPB13, Föreläsning
12:00
09:00
RÄSA03, Delkurs 1, Introduktion till rättssociologi och juridik, SI-övning
13:00
12:00
SIMP56, Seminarium
15:00
13:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/1 

v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/1 
PSPB15, Sociologi, Föreläsning
12:00
10:00
SOCB27, Introduction to Migration Studies, Föreläsning
15:00
13:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/1 
PSPR09, Seminarium
12:00
10:00
PSPR09, Seminarium
15:00
13:00
RÄSA03, Delkurs 1, Introduktion till rättssociologi och juridik, SI-övning
16:15
15:15
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 31/1 
PSPB13, Föreläsning
12:00
09:00
PSPR07, Föreläsning
17:00
13:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/2 
RÄSA34, Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik, Obligatoriskt, Seminarium
12:00
10:00
RÄSA34, Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik, Obligatoriskt, Seminarium
15:00
13:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/2 
PSPR14, Föreläsning
12:00
10:00
PSPB22, Kognitions- och neuropsykologi: moment 3 Postersession, Handledning
15:00
13:00

v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/2 
RÄSK02, Samhällsvetenskapliga teorier och metoder, Föreläsning
12:00
10:00
RÄSK02, Samhällsvetenskapliga teorier och metoder, Föreläsning
15:00
13:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/2 
PSPR09, Grupp A-B, Seminarium
12:00
09:00
PSPR09, Grupp A-B, Seminarium
15:00
13:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/2 
PSPR09, Grupp A-B, Seminarium
12:00
09:00
PSPR09, Grupp A-B, Seminarium
15:00
13:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/2 
PSPR10, Föreläsning
15:00
13:00
PSPR10, Föreläsning
17:00
15:00

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 12/2 
SOPA12, SOPA12 Lund.3, Grupparbete, Redovisning
15:00
09:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 13/2 
PSPR10, Föreläsning
15:00
13:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 14/2 
PSPB13, Föreläsning
12:00
09:00
PSPR10, Föreläsning
15:00
13:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 15/2 
FKVK02, Metodkurs, Föreläsning
15:00
13:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 16/2 

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 19/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 20/2 
RÄSK02, Samhällsvetenskapliga teorier och metoder, Föreläsning
15:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 21/2 
PSYD62, Ungdomspsykologi, Föreläsning
12:00
10:00
CCRN10, Lektion
17:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 22/2 
RÄSA34, Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik, Obligatoriskt, Seminarium
10:00
08:00
RÄSA34, Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik, Obligatoriskt, Seminarium
12:00
10:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 23/2 
SOPA12, SOPA12 Lund.3, Grupparbete, Redovisning
12:00
09:00

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 26/2 
PSPB15, Föreläsning
11:00
10:00
PSPB15, Föreläsning
12:00
11:00
PSYD22, Stereotyper och fördomar, Föreläsning
15:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 27/2 
SOCC02, Föreläsning
12:00
10:00
PSYN40, Föreläsning
17:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 28/2 
PSPB15, Föreläsning
12:00
10:00
SOCC02, Föreläsning
15:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 29/2 
PSPR12, Föreläsning
12:00
10:00
PSPR12, Föreläsning
15:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/3 
SIMP28, Seminarium
12:00
09:00
PSYN40, Seminarium
17:00
13:00

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/3 
SOPA12, SOPA12 Lund.3, Introduktion
12:00
09:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/3 
RÄSA34, Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik, Obligatoriskt, Seminarium
10:00
08:00
RÄSA34, Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik, Obligatoriskt, Seminarium
12:00
10:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/3 
STVA23, Makt och förvaltning, Föreläsning
12:00
10:00
PSPB13, Föreläsning
17:00
13:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/3 
SANA25, Genus och sexualitet, Föreläsning
17:00
15:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/3 

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/3 
PSYD53, Högre kognitiva funktioner (moment 1), Föreläsning
12:00
08:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/3 
SOLP04, Rättssociologins tillämpning, Seminarium
16:00
13:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/3 
PSPR10, Föreläsning
10:00
09:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/3 

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/3 
RÄSA34, Perspektiv på straffrättskipningen, Obligatoriskt, Seminarium
10:00
08:00
RÄSA34, Perspektiv på straffrättskipningen, Obligatoriskt, Seminarium
12:00
10:00
PSYN40, Föreläsning
17:00
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/3 
SOCB28, Social Policies in Development Studies, Föreläsning
12:00
10:00
SOCB28, Social Policies in Development Studies, Föreläsning
15:00
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/3 
SOCB28, Social Policies in Development Studies, Föreläsning
12:00
10:00
SOCB28, Social Policies in Development Studies, Föreläsning
15:00
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/3 
SOCA06, Forskningsmetoder och samtida samhälleliga utmaningar 1, Seminarium
12:00
08:00
PSYN40, Seminarium
17:00
13:00

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/3 
BVGA43, Vetenskapliga metoder, BVGA43.1, Seminarium
12:00
09:00
BVGA43, Vetenskapliga metoder, BVGA43.2, Seminarium
16:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/3 
PSYD22, Tillämpad socialpsykologi, Föreläsning
15:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/3 

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/4 
PPTN71, Föreläsning
12:00
09:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/4 
BVGA43, Vetenskapliga metoder, BVGA43.1, Seminarium
12:00
09:00
BVGA43, Vetenskapliga metoder, BVGA43.2, Seminarium
16:00
13:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/4 
PSPB15, Föreläsning
12:00
09:00
PSPB15, Föreläsning
15:00
13:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/4 
PSPR07, Föreläsning
12:00
09:00
PSPB15, Föreläsning
15:00
13:00

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/4 
PSYE40, Genuspsykologisk teori, Föreläsning
12:00
10:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/4 
PSPR12, Föreläsning
09:00
08:00
PSPR12, Föreläsning
12:00
09:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/4 
SANA14, Delkurs 3: Människan i världen, Föreläsning
12:00
10:00
PSPR12, Föreläsning
16:00
13:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/4 
SOPA44, SOPA44 Lund.1, Introduktion
12:00
10:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/4 
PSPR14, Föreläsning
12:00
10:00

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/4 
PSYE40, Genuspsykologisk teori, Föreläsning
15:00
13:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/4 
SOPB21, Obligatoriskt, Övning
12:00
10:00
PSYD62, Personlighetspsykologi, Föreläsning
17:00
13:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/4 
RÄSA34, Perspektiv på straffrättskipningen, Obligatoriskt, Seminarium
10:00
08:00
RÄSA34, Perspektiv på straffrättskipningen, Obligatoriskt, Seminarium
12:00
10:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/4 

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/4 
PSYE27, Stress och effekter i tillämpning, Seminarium
13:00
09:00
PSPB15, Övning
17:00
13:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/4 
PSPB13, Föreläsning
12:00
09:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/4 
PSPB13, Föreläsning
09:00
08:00
PSPB13, Föreläsning
12:00
09:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/4 
PSPR07, Introduktion
09:00
08:00
PSPR07, Föreläsning
10:00
09:00
PSPR07, Föreläsning
13:00
10:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/4 
PSPR10, Föreläsning
10:00
09:00
PSPR07, Föreläsning
16:00
13:00

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/4 
SOPA12, SOPA12 Lund.3, Uppföljning
16:00
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/4 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/5 
RÄSA34, Perspektiv på straffrättskipningen, Obligatoriskt, Seminarium
10:00
08:00
RÄSA34, Perspektiv på straffrättskipningen, Obligatoriskt, Seminarium
12:00
10:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/5 
PSPR07, Föreläsning
12:00
09:00
PSPR07, Föreläsning
15:00
13:00

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/5 
RÄSA34, Perspektiv på straffrättskipningen, Obligatoriskt, Seminarium
10:00
08:00
RÄSA34, Perspektiv på straffrättskipningen, Obligatoriskt, Seminarium
12:00
10:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/5 
PSYE27, Projektarbete, Föreläsning
12:00
10:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/5 
PSPB15, Seminarium
15:00
13:00
PSPB15, Seminarium
16:00
15:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/5 

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/5 
PSYD62, Åldrandets psykologi, Föreläsning
12:00
10:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/5 
PSPB13, Föreläsning
13:00
12:00
RÄSA34, Perspektiv på straffrättskipningen, Seminarium
15:00
13:00
RÄSA34, Perspektiv på straffrättskipningen, Seminarium
17:00
15:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/5 

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/5 
18:00
08:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/5 
GNVA33, Delkurs 3 - Genus och hoppets etnografi, Föreläsning
10:00
08:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/5 
PSPB14, Föreläsning
15:00
13:00

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/5 
PSPB14, Föreläsning
12:00
10:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/5 
SIMM48, Seminarium
12:00
10:00
SIMM48, Seminarium
15:00
13:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/5 
SOPA12, SOPA12 Lund.2, Litteraturseminarium
15:00
09:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 31/5 
PSYP01-02, Examensarbete för masterexamen, Seminarium
17:00
08:00

v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/6 

v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/6 

v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/6 

v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/6 

v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/7 

v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/7 

v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/7 

v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/7 

v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 31/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/8 

v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/8 

v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 12/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 13/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 14/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 15/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 16/8 

v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 19/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 20/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 21/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 22/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 23/8 

v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 26/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 27/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 28/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 29/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 30/8 

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 3/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 4/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 5/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 6/9 

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 9/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 10/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 11/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 12/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 13/9 
Accessibility statement

  Ändrad senaste dygnet.