v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/11 
PSPR07, Föreläsning
12:00
09:00
SOPA12, SOPA12 Lund.1, Seminarium
17:00
13:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/11 
14:30
08:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/11 
PSYD44, Föreläsning
12:00
10:00
GNVA33, SI-övning
13:30
12:00
GNVA33, Delkurs 2 - Genus och social förändring, Föreläsning
15:00
14:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/11 
SOCA06, Forskningsmetoder och samtida samhälleliga utmaningar 2, Föreläsning
15:00
13:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/12 
PSPR10, Föreläsning
10:00
09:00
PSPR10, Föreläsning
12:00
10:00

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/12 
PSYD62, Åldrandets psykologi, Föreläsning
12:00
10:00
SIMM61, Datorlaboration, Föreläsning
16:00
13:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/12 
SIMM57, SI-övning
12:00
11:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/12 
SOCA83, Metod, Seminarium
14:00
09:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/12 
SOAN56, Workshop
16:00
13:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/12 
SOCA83, Analytikerkurs B: Uppsats valfritt specialområde, SOCA83.1, Seminarium
14:00
09:00

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/12 
PSYE21, Föreläsning
10:00
08:00
STVC01, Workshop
12:00
10:00
SOPA12, SOPA12 Lund.2, Seminarium
16:00
13:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/12 
SANA14, SOCA20, Delkurs 4: Vetenskapsteori och metodologi, Vetenskapsteori och metodologi, Datorlaboration
17:00
08:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/12 
SIMM61, Datorlaboration, Föreläsning
12:00
09:00
SIMS49, Föreläsning/Seminarium
16:00
13:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/12 
SIMM59, Seminarium
12:00
09:00
SIMM59, Seminarium
16:00
13:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/12 
SIMM53, Föreläsning/Seminarium
12:00
09:00

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/12 
PTPR01, Föreläsning
14:00
09:00
PTPR01, Genomgång
16:00
14:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/12 
PSYE20, Delkurs 3. Temaarbete, Examination
12:00
09:00
PSYE20, Delkurs 3. Temaarbete, Examination
16:00
13:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/12 

v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/12 

v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/1 

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/1 
PPTN71, Seminarium
16:00
09:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/1 
SIMM53, Föreläsning/Seminarium
12:00
09:00
16:00
13:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/1 
SOPA34, Examination
12:00
09:00
SOPA34, Examination
16:00
13:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/1 
PSPB16, Tentamen
12:00
08:00

v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/1 
GNVA33, Delkurs 1 - Genus, samhälle och subjektivitet, Introduktion
12:00
10:00
GNVA33, Delkurs 1 - Genus, samhälle och subjektivitet, Föreläsning
16:00
14:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/1 
SOCA60, SOCB52, Föreläsning
10:00
08:00
PSPR10, Föreläsning
12:00
10:00
PSPR10, Föreläsning
15:00
13:00
RÄSA03, Delkurs 1, Introduktion till rättssociologi och juridik, SI-övning
16:00
15:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/1 
PSPR09, Seminarium
12:00
11:00
PSPB15, Sociologi, Föreläsning
15:00
13:00
PSPB15, Sociologi, Föreläsning
17:00
15:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/1 
PSYD62, Barnpsykologi, Föreläsning
15:00
13:00

v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/1 
PSPB13, Föreläsning
12:00
09:00
RÄSK02, Samhällsvetenskapliga teorier och metoder, Föreläsning
15:00
13:00
SANA14, Delkurs 1: Människan som kulturvarelse, Lektion
17:00
15:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/1 
SOCA60, SOCB52, Föreläsning
12:00
10:00
PSPB15, Sociologi, Föreläsning
15:00
13:00
PSPB15, Sociologi, Föreläsning
17:00
15:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/1 
SIMP56, Föreläsning
12:00
10:00
CCRN10, Lektion
17:00
13:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/1 
SOLP04, Rättssociologins forskningstraditioner, Lektion
12:00
09:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/1 
SIMP28, Seminarium
12:00
09:00
SOCA06, Samhällsvetenskapliga klassiker, SOCA06.1, Seminarium
15:00
13:00
SOCA06, Samhällsvetenskapliga klassiker, SOCA06.2, Seminarium
17:00
15:00

v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/1 
PSPB16, Föreläsning
10:00
09:00
PSYD32, Introduktion i arbets- och organisationspsykologi, Föreläsning
12:00
10:00
PSYD32, Introduktion i arbets- och organisationspsykologi, Föreläsning
15:00
13:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/1 
FKVC31, Föreläsning
12:00
10:00
SIMP28, Föreläsning
15:00
13:00
RÄSA03, Delkurs 1, Introduktion till rättssociologi och juridik, SI-övning
16:00
15:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 31/1 
14:30
08:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/2 
RÄSA34, Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik, Obligatoriskt, Seminarium
12:00
10:00
RÄSA34, Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik, Obligatoriskt, Seminarium
15:00
13:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/2 
SOCA60, SOCB52, Föreläsning
10:00
08:00
PSPB22, Kognitions- och neuropsykologi: moment 3 Postersession, Handledning
15:00
13:00

v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/2 
SOCB27, Introduction to Migration Studies, Föreläsning
12:00
10:00
SIMP46, Föreläsning
16:00
13:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/2 
PSYD22, Introduktion till socialpsykologin, Föreläsning
12:00
10:00
GNVK22, Examensarbete för kandidatexamen, Introduktion
14:00
13:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/2 
HURB03, Samhälle och organisation, HURB03.1, Seminarium
10:00
08:00
HURB03, Samhälle och organisation, HURB03.2, Seminarium
12:00
10:00
CCRN10, Lektion
17:00
13:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/2 
BVGA43, Sociologi, BVGA43.1, Seminarium
12:00
10:00
BVGA43, Sociologi, BVGA43.2, Seminarium
15:00
13:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/2 
PSPB15, Sociologi, Föreläsning
15:00
13:00

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 12/2 
SOPA12, SOPA12 Lund.2, Grupparbete, Redovisning
15:00
09:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 13/2 
SIMP28, Föreläsning
12:00
10:00
CCRN10, Biblioteksundervisning
15:00
13:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 14/2 
SANN13, SOCN04, Seminarium
17:00
13:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 15/2 
SIMP56, Workshop
16:00
13:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 16/2 
PSPB13, Föreläsning
16:00
13:00

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 19/2 
STVA23, Hur stater styrs, Föreläsning/Seminarium
12:00
10:00
STVA23, Hur stater styrs, Föreläsning/Seminarium
15:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 20/2 
SANA14, Delkurs 2: Människan i samhället, Föreläsning
12:00
10:00
SANA14, Delkurs 2: Människan i samhället, Föreläsning
15:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 21/2 
PSPB15, Sociologi, Grupp 1-3, Seminarium
12:00
09:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 22/2 
RÄSA34, Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik, Obligatoriskt, Seminarium
10:00
08:00
RÄSA34, Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik, Obligatoriskt, Seminarium
12:00
10:00
RÄSK02, Föreläsning
15:00
13:00
SIMP56, Föreläsning
16:00
15:00
SIMP56, Seminarium
17:00
16:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 23/2 
SOPA12, SOPA12 Lund.2, Grupparbete, Redovisning
12:00
09:00

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 26/2 
SIMP56, Föreläsning
12:00
10:00
SIMP56, Seminarium
15:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 27/2 
SANN13, SOCN04, Seminarium
17:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 28/2 
SANN13, SOCN04, Lektion
15:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 29/2 
15:00
08:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/3 
15:00
08:00

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/3 
PSYD53, Högre kognitiva funktioner (moment 2), Laboration
10:00
09:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/3 
RÄSA34, Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik, Obligatoriskt, Seminarium
10:00
08:00
RÄSA34, Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik, Obligatoriskt, Seminarium
12:00
10:00
SANA25, Genus och sexualitet, Föreläsning
17:00
15:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/3 
PSYD62, Ungdomspsykologi, Föreläsning
12:00
10:00
PSPB15, Föreläsning
14:00
13:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/3 
PSYN20, Seminarium
12:00
09:00
CCRN10, Lektion
16:00
13:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/3 
STVK04, Seminarium
17:00
08:00

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/3 
SOPA12, SOPA12 Lund.3, Seminarium
15:00
13:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/3 
PPTN71, PPTP01, PPTR01, PPTS01, PPTT01, Seminarium
16:00
13:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/3 
SIMP56, Seminarium
15:00
13:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/3 
SOLP04, Rättssociologins tillämpning, Lektion
16:00
13:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/3 
STVK04, Seminarium
17:00
08:00

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/3 
RÄSA34, Perspektiv på straffrättskipningen, Obligatoriskt, Seminarium
10:00
08:00
RÄSA34, Perspektiv på straffrättskipningen, Obligatoriskt, Seminarium
12:00
10:00
RÄSA03, Delkurs 2, Teori och metod, SI-övning
16:00
15:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/3 
STVK12, Föreläsning
12:00
10:00
SOPA44, SOPA44 Lund.2, Introduktion
14:00
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/3 
GNVA33, Delkurs 3 - Genus och hoppets etnografi, Introduktion
12:00
10:00
PSPB13, Film
15:00
13:00
PSPB13, Seminarium
17:00
16:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/3 
SIMM16, SIMM16.1, Datorlaboration
13:00
11:00
PSYD22, Tillämpad socialpsykologi, Föreläsning
15:00
13:00

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/3 
SANA25, Visuell antropologi, Datorlaboration
12:00
10:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/3 
SOCA60, SOCB52, Lektion
10:00
08:00
SOPA12, SOPA12 Lund.2, Seminarium
16:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/3 
SOPA12, SOPA12 Lund.1, Seminarium
16:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/3 

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/4 
SANA14, Delkurs 3: Människan i världen, Föreläsning
12:00
10:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/4 
SIMM16, SIMM16.2, Datorlaboration
13:00
11:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/4 
SOCB28, Social Policies in Development Studies, Föreläsning
12:00
10:00
SOCA60, SOCB52, Föreläsning
15:00
13:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/4 
SOCA60, SOCB52, Föreläsning
12:00
10:00

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/4 
SOPA12, SOPA12 Lund.3, Redovisning
14:00
09:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/4 
PSPB15, Föreläsning
12:00
10:00
SOCA04, Föreläsning, Seminarium
16:00
13:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/4 
SOPA12, SOPA12 Lund.1, Introduktion, Övning
12:00
09:00
PSPR07, Examination, Seminarium
16:00
13:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/4 
SIMM16, SIMM16.2, Datorlaboration
13:00
09:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/4 
PSYE27, Stress och effekter i tillämpning, Seminarium
12:00
09:00

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/4 
SIMM34, Redovisning
14:00
09:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/4 
SOPB21, Obligatoriskt, Övning
12:00
10:00
RÄSK02, Samhällsvetenskapliga teorier och metoder, Seminarium
17:00
13:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/4 
SOCA04, Föreläsning, Seminarium
17:00
10:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/4 
RÄSA34, Perspektiv på straffrättskipningen, Obligatoriskt, Seminarium
10:00
08:00
RÄSA34, Perspektiv på straffrättskipningen, Obligatoriskt, Seminarium
12:00
10:00
PSYN70, Seminarium
16:00
13:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/4 
SOCA04, Föreläsning, Seminarium
17:00
10:00

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/4 
SIMM16, SIMM16.1, Handledning
13:00
09:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/4 
RÄSA34, Perspektiv på straffrättskipningen, Obligatoriskt, Seminarium
10:00
08:00
RÄSA34, Perspektiv på straffrättskipningen, Obligatoriskt, Seminarium
12:00
10:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/4 
19:00
13:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/4 
SOCB28, Social Policies in Development Studies, Föreläsning
10:00
08:00

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/4 
SOPA12, SOPA12 Lund.2, Uppföljning
16:00
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/4 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/5 
RÄSA34, Perspektiv på straffrättskipningen, Obligatoriskt, Seminarium
10:00
08:00
RÄSA34, Perspektiv på straffrättskipningen, Obligatoriskt, Seminarium
12:00
10:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/5 

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/5 
RÄSA34, Perspektiv på straffrättskipningen, Obligatoriskt, Seminarium
10:00
08:00
RÄSA34, Perspektiv på straffrättskipningen, Obligatoriskt, Seminarium
12:00
10:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/5 
SOCB28, Social Policies in Development Studies, Föreläsning
12:00
10:00
PSYD12, Projektarbete, PSYD12.1-2, Seminarium
15:00
13:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/5 

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/5 
SIMM35, Presentation, Seminarium
12:00
09:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/5 
RÄSA34, Perspektiv på straffrättskipningen, Seminarium
15:00
13:00
RÄSA34, Perspektiv på straffrättskipningen, Seminarium
17:00
15:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/5 

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/5 
RÄSK02, Examensarbete, Slutseminarium
16:00
08:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/5 
SOPA12, SOPA12 Lund.2, Seminarium
12:00
09:00
SOPA12, SOPA12 Lund.2, Seminarium
15:00
13:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/5 

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/5 
18:00
08:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/5 
18:00
08:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/5 
18:00
08:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/5 
PSYP01-02, Examensarbete för masterexamen, Seminarium
17:00
08:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 31/5 
PSPB13, Seminarium
12:00
10:00
PSPB13, Seminarium
15:00
13:00
PSPB13, Seminarium
16:00
15:00

v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/6 

v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/6 

v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/6 

v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/6 

v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/7 

v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/7 

v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/7 

v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/7 

v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 31/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/8 

v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/8 

v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 12/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 13/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 14/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 15/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 16/8 

v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 19/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 20/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 21/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 22/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 23/8 

v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 26/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 27/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 28/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 29/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 30/8 

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 3/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 4/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 5/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 6/9 
Accessibility statement