v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 27/11 
SOPA12, Föreläsning
12:00
09:00
SOPA44, SOPA44 Lund.2-3, Föreläsning
16:00
13:00
18:00
16:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 28/11 
SOPA44, Föreläsning
12:00
10:00
SANA50, SOCA50, Projektarbete, Introduktion
15:00
13:00
PSYK11, Självständigt empiriskt arbete, Föreläsning
16:00
15:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 29/11 
HURB06, Introduktion till kvalitativ metod, Föreläsning
10:00
08:00
HURB06, Introduktion till kvalitativ metod, Föreläsning
12:00
10:00
BVGA43, Psykologi, Föreläsning
15:00
13:00
GNVA33, Delkurs 3 - Genus och hoppets etnografi, Föreläsning
17:00
15:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 30/11 
SIMM57-58, Föreläsning
12:00
10:00
HURB06, Introduktion till kvalitativ metod, Föreläsning
15:00
13:00
HURB06, Introduktion till kvalitativ metod, Föreläsning
17:00
15:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 1/12 
HURB06, Introduktion till kvalitativ metod, Föreläsning
10:00
08:00
HURB06, Introduktion till kvalitativ metod, Föreläsning
12:00
10:00
HURB02, Föreläsning
15:00
13:00

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 4/12 
SANA14, SOCA20, Delkurs 4: Vetenskapsteori och metodologi, Vetenskapsteori och metodologi, Föreläsning
10:00
08:00
SOPB21, Föreläsning
11:00
10:00
SOPB21, Föreläsning
12:00
11:00
SOPB21, Presentation
13:00
12:00
UTVC22, Föreläsning
15:00
13:00
SOCA74, Analytikerkurs A: Aktuella kriminologiska forskningsområden, Föreläsning
17:00
15:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 5/12 
SOCA74, Analytikerkurs A: Aktuella kriminologiska forskningsområden, Föreläsning
12:00
10:00
GNVA33, Delkurs 3 - Genus och hoppets etnografi, Föreläsning
15:00
13:00
GNVA33, Delkurs 3 - Genus och hoppets etnografi, Föreläsning
17:00
15:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 6/12 
SANA14, SOCA20, Delkurs 4: Vetenskapsteori och metodologi, Vetenskapsteori och metodologi, Föreläsning
10:00
08:00
SOCA74, Analytikerkurs A: Aktuella kriminologiska forskningsområden, Föreläsning
12:00
10:00
SIMM57, Föreläsning
15:00
13:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 7/12 
SOCA74, Analytikerkurs A: Aktuella kriminologiska forskningsområden, Föreläsning
12:00
10:00
SOPA44, Frågestund
17:00
16:00
21:00
17:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 8/12 
SOCA74, Analytikerkurs A: Aktuella kriminologiska forskningsområden, Föreläsning
10:00
08:00
SOPB21, Föreläsning
12:00
10:00
SOPB21, Föreläsning
15:00
13:00

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 11/12 
SOPB21, Föreläsning
12:00
10:00
GNVA33, Delkurs 3 - Genus och hoppets etnografi, Föreläsning
15:00
13:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 12/12 
18:00
12:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 13/12 
SOCA74, Analytikerkurs A: Aktuella kriminologiska forskningsområden, Föreläsning
10:00
08:00
UTVC22, Föreläsning
15:00
13:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 14/12 
GNVA33, Delkurs 3 - Genus och hoppets etnografi, Film
12:00
10:00
18:00
16:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 15/12 
SOPA34, Föreläsning
11:00
09:00

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 18/12 
SANA14, SOCA20, Delkurs 4: Vetenskapsteori och metodologi, Vetenskapsteori och metodologi, Föreläsning
16:00
13:00
19:00
17:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 19/12 
13:00
09:00
SANA14, SOCA20, Delkurs 4: Vetenskapsteori och metodologi, Vetenskapsteori och metodologi, Föreläsning
16:00
13:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 20/12 
SOPB21, Övning
12:00
09:00
16:00
13:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 21/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 22/12 

v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 25/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 26/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 27/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 28/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 29/12 

v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 1/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 2/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 3/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 4/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 5/1 

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 8/1 
FKVA12, Konfliktlösning, Tentamensgenomgång
12:00
09:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 9/1 
GNVA33, Delkurs 3 - Genus och hoppets etnografi, Föreläsning
12:00
10:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 10/1 
BVPB01, Redovisning
13:00
08:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 11/1 
SANA50, SOCA50, Projektarbete, Redovisning, Workshop
16:00
13:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 12/1 
PSYK11, Självständigt empiriskt arbete, Seminarium
17:00
08:00

v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 15/1 
PSYD12, Psykologins grunder del 1, Föreläsning
10:00
08:00
PSYD12, Psykologins grunder del 1, Föreläsning
12:00
10:00
SOPA33, Introduktion
16:00
13:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 16/1 
SOPB21, Föreläsning
15:00
13:00
SOPB21, Föreläsning
16:00
15:00
SOPB21, Information
17:00
16:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 17/1 
SOPA61, Föreläsning
12:00
09:00
SOPA33, Föreläsning
16:00
12:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 18/1 
PSYK11, Vetenskapliga metoder, Föreläsning
10:00
08:00
HURB03, Samhälle och organisation, Föreläsning
12:00
10:00
RÄSA34, Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik, Föreläsning
17:00
15:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 19/1 
PSYD12, Psykologins grunder del 1, Föreläsning
10:00
08:00
SOPB21, Föreläsning
12:00
10:00

v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 22/1 
SOPB21, Föreläsning
12:00
10:00
SOPB21, Föreläsning
15:00
13:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 23/1 
SOCA20, Introduktion till sociologi, Föreläsning
12:00
10:00
PSYD12, Föreläsning
15:00
13:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 24/1 
SOPA61, Workshop
12:00
09:00
SOPA33, Föreläsning
16:00
12:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 25/1 
PSYD12, Psykologins grunder del 1, Föreläsning
10:00
08:00
SOPA61, Workshop
12:00
10:00
SOCA20, Introduktion till sociologi, Föreläsning
15:00
13:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 26/1 
PSPB21, Föreläsning
10:00
08:00
SOCA20, Introduktion till sociologi, Föreläsning
12:00
10:00
20:00
18:00

v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 29/1 
SOPA45, Introduktion
10:00
08:00
PSYD12, Psykologins grunder del 1, Föreläsning
12:00
10:00
RÄSA34, Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik, Föreläsning
17:00
15:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 30/1 
RÄSA34, Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik, Föreläsning, Information
12:00
09:00
PPTR01, PPTT01, Föreläsning
15:00
13:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 31/1 
PSPB21, Föreläsning
10:00
08:00
PSYD12, Psykologins grunder del 1, Föreläsning
15:00
13:00
PSYD12, Psykologins grunder del 1, Biblioteksundervisning
16:00
15:00
SOPA45, Möte
19:30
17:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 1/2 
SOPB21, Obligatoriskt, Övning
10:00
09:00
PSYK11, Vetenskapliga metoder, Föreläsning
12:00
10:00
HURB03, Samhälle och organisation, Föreläsning
15:00
13:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 2/2 
PSYD12, Psykologins grunder del 1, Föreläsning
10:00
08:00
HURB03, Samhälle och organisation, Föreläsning
12:00
10:00
PSYK11, Vetenskapliga metoder, Föreläsning
15:00
13:00

v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 5/2 
PSPB21, Föreläsning
10:00
08:00
SOPA45, Introduktion
12:00
10:00
PSYK11, Vetenskapliga metoder, Föreläsning
15:00
13:00
RÄSA34, Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik, Föreläsning
17:00
15:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 6/2 
PSYD12, Psykologins grunder del 1, Föreläsning
10:00
08:00
HURB03, Samhälle och organisation, Föreläsning
12:00
10:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 7/2 
PSPB21, Föreläsning
10:00
08:00
SOPA61, SOPB63, Information
11:00
10:00
STVA14, Statsvetenskaplig introduktion, Information, Obligatoriskt
12:00
11:00
SOCA06, Samhällsvetenskapliga klassiker, Föreläsning
15:00
13:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 8/2 
PSYD12, Psykologins grunder del 1, Föreläsning
12:00
10:00
SOPB21, Föreläsning
15:00
13:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 9/2 
PSPB21, Föreläsning
11:00
09:00
PSPB21, Föreläsning
12:00
11:00
16:00
13:00

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 12/2 
PSPB21, Föreläsning
10:00
08:00
SOPA45, Föreläsning, Introduktion
12:00
10:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 13/2 
PPTR01, PPTT01, Föreläsning
12:00
09:00
PPTR01, PPTT01, Föreläsning
16:00
13:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 14/2 
SOPB21, Föreläsning
12:00
10:00
SOPB21, Föreläsning
15:00
13:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 15/2 
PSYD12, Psykologins grunder del 2, Föreläsning
10:00
08:00
PSYD12, Psykologins grunder del 2, Föreläsning
12:00
10:00
PSYK11, Dataanalys, Föreläsning
15:00
13:00
RÄSA34, Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik, Föreläsning
17:00
15:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 16/2 
SOCA20, Sociala strukturer och stratifikation, Föreläsning
10:00
08:00
SOPA62, Föreläsning
12:00
10:00
SOPA62, Föreläsning
15:00
13:00

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 19/2 
SOPA33, Föreläsning
12:00
08:00
PSYD12, Psykologins grunder del 2, Föreläsning
15:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 20/2 
HURB03, Human Resource Development, Föreläsning
10:00
08:00
SOPA62, Föreläsning
12:00
10:00
PSYK11, Dataanalys, Föreläsning
15:00
13:00
RÄSA34, Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik, Föreläsning
17:00
15:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 21/2 
SOPA33, Föreläsning
12:00
08:00
SOCA20, Sociala strukturer och stratifikation, Seminarium
15:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 22/2 
PSPB21, Föreläsning
10:00
08:00
PSYK11, Dataanalys, Föreläsning
15:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 23/2 
PSYK11, Dataanalys, Föreläsning
12:00
10:00
HURB03, Human Resource Development, Föreläsning
15:00
13:00

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 26/2 
PSYD12, Psykologins grunder del 2, Föreläsning
12:00
10:00
HURB03, Human Resource Development, Seminarium
15:00
13:00
HURB03, Human Resource Development, Föreläsning
17:00
15:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 27/2 
HURB03, Human Resource Development, Föreläsning
12:00
10:00
16:00
13:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 28/2 
HURB03, Human Resource Development, Föreläsning
15:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 29/2 
HURB03, Human Resource Development, Föreläsning
15:00
13:00
RÄSA34, Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik, Gästföreläsning
17:00
15:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 1/3 
PSYD12, Psykologins grunder del 2, Föreläsning
10:00
08:00
HURB03, Human Resource Development, Föreläsning
15:00
13:00

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 4/3 
PSYK11, Dataanalys, Föreläsning
10:00
08:00
PSYK11, Dataanalys, Föreläsning
12:00
10:00
RÄSA34, Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik, Frågestund, Föreläsning
14:00
13:00
RÄSA34, Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik, Föreläsning
16:00
14:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 5/3 
SOPB21, Föreläsning
11:00
10:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 6/3 
SOPA33, Föreläsning
12:00
08:00
HURB03, Human Resource Development, Föreläsning
15:00
13:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 7/3 
SOPB21, Föreläsning
12:00
09:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 8/3 
SOPB21, Föreläsning
12:00
10:00
SOPB21, Föreläsning
15:00
13:00

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 11/3 
RÄSA03, Delkurs 2, Teori och metod, Information
12:00
10:00
SOPA33, Föreläsning
16:00
12:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 12/3 
SOPA62, Föreläsning
12:00
10:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 13/3 
PSYK11, Dataanalys, Föreläsning
12:00
10:00
PSYD12, Psykologins grunder del 2, Föreläsning
15:00
13:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 14/3 
SOPA33, Föreläsning
12:00
08:00
RÄSA34, Perspektiv på straffrättskipningen, Föreläsning
17:00
15:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 15/3 
SOPA33, Föreläsning
16:00
12:00

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 18/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 19/3 
SOPB21, Föreläsning
12:00
09:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 20/3 
SOPA44, Introduktion
10:00
09:00
SOPA44, Introduktion
12:00
10:00
SOPB21, Föreläsning
15:00
13:00
SOCA20, Aktörskap och socialisation, Föreläsning, Introduktion
17:00
15:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 21/3 
SOAN63, SOPM21, Introduktion
10:00
08:00
SOAN63, SOPM21, Föreläsning
15:00
10:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 22/3 
SOPA12, Föreläsning
12:00
10:00
SOPA34, Föreläsning
16:00
13:00

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 25/3 
PSYD12, Grundläggande vetenskapliga metoder i psykologi, Föreläsning
10:00
08:00
GNVA44, Genus, diskursanalys och narrativ metod, Föreläsning
12:00
10:00
GNVA44, Genus, diskursanalys och narrativ metod, Föreläsning
15:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 26/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 27/3 
SOPB21, Föreläsning
12:00
09:00
SOPB21, Föreläsning
15:00
13:00
RÄSA34, Perspektiv på straffrättskipningen, Föreläsning
17:00
15:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 28/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 29/3 

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 1/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 2/4 
SOPA34, Föreläsning
12:00
09:00
SIMM34, Föreläsning/Seminarium
15:00
13:00
SIMM34, Föreläsning/Seminarium
17:00
15:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 3/4 
BVPL02, Föreläsning
10:00
08:00
BVPL02, Föreläsning
12:00
10:00
SOPA34, Föreläsning
16:00
13:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 4/4 
SOPB21, Föreläsning
12:00
10:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 5/4 
SOAN63, SOPM21, Föreläsning
12:00
10:00

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 8/4 
SOPA34, Föreläsning
12:00
09:00
PSYD12, Grundläggande vetenskapliga metoder i psykologi, Föreläsning
15:00
13:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 9/4 
BVPL02, Handledning
12:00
08:00
RÄSA34, Perspektiv på straffrättskipningen, Föreläsning
17:00
15:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 10/4 
SOPA33, Tentamensgenomgång
15:00
14:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 11/4 
SOPA34, Föreläsning
12:00
09:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 12/4 
PSYD12, Grundläggande vetenskapliga metoder i psykologi, Föreläsning
12:00
10:00
17:00
12:00

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 15/4 
SOPA34, Föreläsning
12:00
09:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 16/4 
SOPA34, Föreläsning
12:00
09:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 17/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 18/4 
PSYK11, Självständigt empiriskt arbete, Föreläsning
16:00
15:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 19/4 
RÄSA34, Perspektiv på straffrättskipningen, Föreläsning
17:00
15:00

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 22/4 
SOPB21, Föreläsning
11:00
10:00
SOPB21, Föreläsning
12:00
11:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 23/4 
SOPA44, Föreläsning
12:00
10:00
15:00
13:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 24/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 25/4 
SOPB21, Föreläsning
12:00
10:00
SANA14, SOCA20, Delkurs 4: Vetenskapsteori och metodologi, Vetenskapsteori och metodologi, Föreläsning
16:00
13:00
19:00
17:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 26/4 
SANA14, SOCA20, Delkurs 4: Vetenskapsteori och metodologi, Vetenskapsteori och metodologi, Föreläsning
10:00
08:00

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 29/4 
SOPA44, Föreläsning
12:00
09:00
RÄSA34, Perspektiv på straffrättskipningen, Föreläsning
17:00
15:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 30/4 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 1/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 2/5 
SOPB21, Föreläsning
12:00
10:00
BVPL02, Handledning
17:00
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 3/5 
PSYD12, Workshop
12:00
09:00
GNVA44, Genus, diskursanalys och narrativ metod, Föreläsning
15:00
13:00
RÄSA34, Perspektiv på straffrättskipningen, Föreläsning
17:00
15:00

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 6/5 
SANA14, SOCA20, Delkurs 4: Vetenskapsteori och metodologi, Vetenskapsteori och metodologi, Föreläsning
10:00
08:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 7/5 
SOPB21, Föreläsning
12:00
10:00
RÄSA34, Perspektiv på straffrättskipningen, Föreläsning
15:00
13:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 8/5 
RÄSA34, Perspektiv på straffrättskipningen, Gästföreläsning
15:00
13:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 9/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 10/5 

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 13/5 
17:00
08:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 14/5 
17:00
08:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 15/5 
17:00
08:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 16/5 
17:00
09:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 17/5 
17:00
09:00

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 20/5 
BVGA43, Vetenskapliga metoder, Frågestund
12:00
10:00
RÄSA34, Perspektiv på straffrättskipningen, Föreläsning
17:00
15:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 21/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 22/5 
SANA14, SOCA20, Delkurs 4: Vetenskapsteori och metodologi, Vetenskapsteori och metodologi, Föreläsning
16:00
13:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 23/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 24/5 
SANA14, SOCA20, Delkurs 4: Vetenskapsteori och metodologi, Vetenskapsteori och metodologi, Föreläsning
16:00
13:00

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 27/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 28/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 29/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 30/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 31/5 
12:00
10:00
19:00
12:00

v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 3/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 4/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 5/6 
16:30
13:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 6/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 7/6 

v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 10/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 11/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 12/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 13/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 14/6 

v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 17/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 18/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 19/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 20/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 21/6 

v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 24/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 25/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 26/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 27/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 28/6 

v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 1/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 2/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 3/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 4/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 5/7 

v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 8/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 9/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 10/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 11/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 12/7 

v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 15/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 16/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 17/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 18/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 19/7 

v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 22/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 23/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 24/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 25/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 26/7 

v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 29/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 30/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 31/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 1/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 2/8 

v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 5/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 6/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 7/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 8/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 9/8 

v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 12/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 13/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 14/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 15/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 16/8 

v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 19/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 20/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 21/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 22/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 23/8 

v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 26/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 27/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 28/8 
12:00
09:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 29/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 30/8 

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 2/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 3/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 4/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 5/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 6/9 
Accessibility statement