Tid
Kurs
Aktivitet
Lokal, Platskommentar
Lärare, Externa lärare
Titel, Publik kommentar, URL
v 3 Mån 2024-01-15 v 3
09:15 - 12:00 MVEN27, MVES13 Introduktionsmöte, Upprop Hörsal Blå hallen Helena Hanson Upprop och introduktion till kursen
13:15 - 16:00 MVEN27, MVES13 Eget arbete, Grupparbete N. Abducens (B147), N. Facialis (B148), N. Trigeminus (B146), N. Trochlearis (B145) Uppgift 1, Samhällsplanering
  Tis 2024-01-16
09:15 - 11:00 MVEN27, MVES13 Eget arbete, Grupparbete Krypt - Masklaven (T105a), Krypt - Renlaven (T108), Ris - Hjortronet (T104), Ris - Kråkbäret (T107) Uppgift 1 Samhällsplanering
  Ons 2024-01-17
09:15 - 16:00 MVEN27, MVES13 Eget arbete, Grupparbete Krypt - Masklaven (T105a), Krypt - Renlaven (T108), Ris - Hjortronet (T104), Ris - Kråkbäret (T107) Uppgift 1 Samhällsplanering
  Tors 2024-01-18
09:15 - 16:00 MVEN27, MVES13 Eget arbete, Grupparbete Krypt - Masklaven (T105a), Krypt - Renlaven (T108), Ris - Hjortronet (T104), Ris - Kråkbäret (T107) Uppgift 1 Samhällsplanering
17:00 - 18:00 MVEN27, MVES13 Inlämning Inlämning uppgift 1 Samhällsplanering CANVAS
  Fre 2024-01-19
10:15 - 12:00 MVEN27, MVES13 Övning Hörsal Blå hallen Redovisning Uppgift 1
13:15 - 17:00 MVEN27, MVES13 Eget arbete Inläsning litteraturseminarium 1 (hållbarhet)
v 4 Mån 2024-01-22 v 4
09:15 - 11:00 MVEN27, MVES13 Föreläsning Hörsal Blå hallen Anna-Karin Poussart Hur arbetar Lunds kommun med miljökvalitetsmålen?
11:15 - 14:00 MVEN27, MVES13 Föreläsning Hörsal Blå hallen Johanna Alkan Olsson Klimatanpassning från nationell till lokal nivå.
14:15 - 16:00 MVEN27, MVES13 Eget arbete, Inläsning Inläsning litteraturseminarium 1 (hållbarhet)
  Tis 2024-01-23
09:15 - 11:00 MVEN27, MVES13 Föreläsning Hörsal Blå hallen Helena Hanson NBS + grönstruktur
11:15 - 12:00 MVEN27, MVES13 Föreläsning Hörsal Blå hallen Johanna Sörensen Dagvattenhantering Augustenborg
13:15 - 15:00 MVEN27, MVES13 Övning Hörsal Röda rummet Emma Enström, Hanna Ekström, Helena Hanson Litteraturseminarium 2 (hållbarhet)
  Ons 2024-01-24
09:15 - 17:00 MVEN27, MVES13 Grupparbete Krypt - Masklaven (T105a), Krypt - Renlaven (T108), Ris - Hjortronet (T104), Ris - Kråkbäret (T107) Uppgift 2: Grönstuktur och klimatanpassning
  Tors 2024-01-25
09:15 - 14:00 MVEN27, MVES13 Grupparbete N. Abducens (B147), N. Facialis (B148), N. Trigeminus (B146), N. Trochlearis (B145) Uppgift 2: Grönstuktur och Klimatanpassning
14:15 - 16:00 MVEN27, MVES13 Övning Hörsal Blå hallen Helena Hanson Redovisning Uppgift 2
  Fre 2024-01-26
09:15 - 12:00 MVEN27, MVES13 Föreläsning Hörsal Blå hallen Anna Torshög och Gustaf Wiklund från Energikontor Syd AB Kommunala energi- och klimatstrategier
13:15 - 16:00 MVEN27, MVES13 Grupparbete Molekylen (B145), N. Glossopharyngeus (B150), N. Olfactorius (B105), N. Vestibulocochlearis (B149), CANVAS Uppgift 3: Remiss klimat och energiplan
v 5 Mån 2024-01-29 v 5
09:15 - 17:00 MVEN27, MVES13 Grupparbete Krypt - Masklaven (T105a), Krypt - Renlaven (T108), Ris - Hjortronet (T104), Ris - Kråkbäret (T107) Uppgift 3: Remiss klimat och energiplan
17:45 - 18:00 MVEN27, MVES13 Inlämning Inlämning uppgift 3. CANVAS
  Tis 2024-01-30
09:15 - 16:00 MVEN27, MVES13 Eget arbete Litteraturseminarium 2 (cirkulära materialflöden)
  Ons 2024-01-31
09:15 - 11:00 MVEN27, MVES13 Föreläsning Hörsal Röda rummet Stefan Olander Cirkulärt byggande
11:15 - 12:00 MVEN27, MVES13 Föreläsning Hörsal Röda rummet Helene Degerman Byggande och resilence
18:00 - 19:00 MVEN27, MVES13 Eget arbete CANVAS Uppkörning biblioteksvetenskap
  Tors 2024-02-01
10:15 - 12:00 MVEN27, MVES13 Föreläsning Hörsal Röda rummet Lena Smidfelt Rosqvist Trafikplanering
13:15 - 15:00 MVEN27, MVES13 Övning Hörsal Röda rummet Emma Enström, Hanna Ekström Litteraturseminarium 2(cirkulära materialflöden)
  Fre 2024-02-02
09:15 - 16:00 MVEN27, MVES13 Grupparbete Uppgift 3 Kommunal strategisk planering. OBS Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/478697273
v 6 Mån 2024-02-05 v 6
09:15 - 16:00 MVEN27, MVES13 Grupparbete Krypt - Masklaven (T105a), Krypt - Renlaven (T108), Ris - Hjortronet (T104), Ris - Kråkbäret (T107) Uppgift 3; Kommunal strategisk planering
  Tis 2024-02-06
09:15 - 11:00 MVEN27, MVES13 Övning Hörsal Blå hallen Helena Hanson Redovisning Uppgift 3
11:15 - 16:00 MVEN27, MVES13 Övning Hörsal Blå hallen Hanna Ekström, Helena Hanson Uppstart projektarbeten + handledning
  Ons 2024-02-07
09:15 - 16:00 MVEN27, MVES13 Grupparbete N. Abducens (B147), N. Facialis (B148), N. Trigeminus (B146), N. Trochlearis (B145) Uppstart projektarbeten
17:00 - 18:00 MVEN27, MVES13 Inlämning CANVAS Inlämning Projektsynopsis
  Tors 2024-02-08
08:15 - 17:00 MVEN27, MVES13 Eget arbete, Hemtentamen Hemtentamen 1, Netto-noll reflektion
  Fre 2024-02-09
09:15 - 17:00 MVEN27, MVES13 Eget arbete Hemtentamen 1, Netto-noll reflektion
23:00 - 23:45 MVEN27, MVES13 Inlämning CANVAS Inlämning Hemtenta 1. CANVAS
v 7 Mån 2024-02-12 v 7
09:15 - 10:00 MVEN27, MVES13 Övning Hörsal Blå hallen Helena Hanson Gruppuppgift: Feeback projektsynopsis diskussion
10:15 - 12:00 MVEN27, MVES13 Föreläsning Hörsal Blå hallen Anja Zimmerman, Georg Andersson, Helena Hanson, Anja Ödman Litteratursök, metod
13:15 - 16:00 MVEN27, MVES13 Övning N. Abducens (B147), N. Facialis (B148), N. Trigeminus (B146), N. Trochlearis (B145) Anja Zimmerman, Georg Andersson, Helena Hanson, Anja Ödman Individuell uppgift: test söksträngar, drop-in handledning
  Tis 2024-02-13
09:15 - 16:00 MVEN27, MVES13 Övning N. Abducens (B147), N. Facialis (B148), N. Trigeminus (B146), N. Trochlearis (B145) Georg Andersson, Helena Hanson, GA Individuell uppgift: test söksträngar, drop-in handledning