Tid
Kurs
Aktivitet
Lokal, Platskommentar
Lärare, Externa lärare
Titel, Publik kommentar, URL
v 3 Mån 2024-01-15 v 3
09:15 - 12:00 MVEN22 Föreläsning, Obligatoriskt Mossen Väster (B140) Andrea Hjärne Upprop, introduktion, OBLIGATORISK NÄRVARO!
13:15 - 15:00 MVEN22 Föreläsning, Obligatoriskt Andrea Hjärne Forts. introduktion. Utdelning av uppgift 1 och 2.
  Tis 2024-01-16
11:15 - 12:00 MVEN22 Föreläsning Mossen Väster (B140) Kristoffer Mattisson Buller - Hälsa och arbets- och miljömedicin.
13:15 - 15:00 MVEN22 Föreläsning Mossen Väster (B140) Kristoffer Mattisson Bullertillsyn
15:00 - 16:00 MVEN22 Eget arbete Eget arbete
  Ons 2024-01-17
09:15 - 12:00 MVEN22 Demonstration, Övning Ursula Dworak Demonstration och övning Rättsdatabas jP Infonet
13:15 - 14:00 MVEN22 Demonstration, Övning Maria Bergqvist (prel.) Demonstration och övning rättsdatabas Infosoc. Dator eller läsplatta krävs. OBS! Föreläsningen är i Teams
14:00 - 16:00 MVEN22 Eget arbete Eget arbete
  Tors 2024-01-18
09:15 - 12:00 MVEN22 Föreläsning Mossen Väster (B140) Erik Swietlicki, Adam Kristiansson Luftföroreningar
13:15 - 16:00 MVEN22 Föreläsning Mossen Väster (B140) Ursula Dworak Demonstration och övning rättsdatabas JP Infonet. Ta med dator eller låna institutionens.
  Fre 2024-01-19
09:15 - 12:00 MVEN22 Föreläsning Mossen Väster (B140) Maria Arwidsson, Maria Larsson Hälsoskyddstillsyn - Folkhälsomyndighetens vägledning
13:15 - 16:00 MVEN22 Eget arbete Eget arbete
v 4 Mån 2024-01-22 v 4
09:15 - 12:00 MVEN22 Eget arbete Mossen Väster (B140) Thomas Ferdinandsson (prel.) Tillsyn tilståndspliktiga miljöfarliga verksamheter (prel.)
13:15 - 16:00 MVEN22 Eget arbete Mossen Väster (B140) Thomas Ferdinandsson (ev,) Tillsyn tilståndspliktiga miljöfarliga verksamheter (reservtid)
  Tis 2024-01-23
09:15 - 12:00 MVEN22 Föreläsning Mossen Väster (B140) Åsa Bjerstedt Fallet Kemikalieladan - riskhantering och myndighetssamverkan.
13:15 - 15:00 MVEN22 Föreläsning Mossen Väster (B140) Arbeta som miljö- och hälsoskyddsinspektör.
  Ons 2024-01-24
09:15 - 12:00 MVEN22 Obligatoriskt, Redovisning Mossen Väster (B140) Andrea Hjärne Redovisning uppgift 1. OBLIGATORISK NÄRVARO
13:15 - 16:00 MVEN22 Obligatoriskt, Redovisning, Övning Mossen Väster (B140) Andrea Hjärne Redovisning uppgift 1. OBLIGATORISK NÄRVARO
  Tors 2024-01-25
09:15 - 12:00 MVEN22 Föreläsning Mossen Väster (B140) Gregor Holmgren Myndighetsutövning, värdegrund
13:15 - 15:00 MVEN22 Föreläsning Mossen Väster (B140) Gregor Holmgren Forts. Myndighetsutövning, värdegrund - övning
  Fre 2024-01-26
09:15 - 12:00 MVEN22 Föreläsning Mossen Väster (B140) Gregor Holmgren Handläggning
13:15 - 15:00 MVEN22 Föreläsning Mossen Väster (B140) Andrea Hjärne Tilsyn och kontroll, tillträde, inspektion, befogenheter
v 5 Mån 2024-01-29 v 5
09:15 - 16:00 MVEN22 Eget arbete Emilia Thorup Eget arbete/reservtid
  Tis 2024-01-30
09:15 - 16:00 MVEN22 Eget arbete Eget arbete/reservtid
  Ons 2024-01-31
09:15 - 12:00 MVEN22 Föreläsning Mossen Väster (B140) Patrik Edholm Miljöadministration, diarieföring, exempel ECOS
13:15 - 15:00 MVEN22 Eget arbete Eget arbete/reservtid
  Tors 2024-02-01
09:15 - 12:00 MVEN22 Föreläsning Mossen Väster (B140) Andrea Hjärne Att skriva skrivelse, tjänsteförslag och beslut
13:15 - 15:00 MVEN22 Föreläsning/Övning Mossen Väster (B140) Andrea Hjärne Forts, Forts. att skriva skrivelser, tjänsteförslag och beslut - Övning
  Fre 2024-02-02
09:15 - 12:00 MVEN22 Obligatoriskt, Redovisning Mossen Väster (B140) Andrea Hjärne Redovisning uppgift 2. OBLIGATORISK NÄRVARO
13:15 - 14:00 MVEN22 Obligatoriskt, Redovisning Mossen Väster (B140) Andrea Hjärne Redovisning uppgift 2. OBLIGATORISK NÄRVARO
v 6 Mån 2024-02-05 v 6
09:15 - 12:00 MVEN22 Föreläsning Mossen Väster (B140) Emilia Thorup Samtalsteknik och bemötande.
13:15 - 16:00 MVEN22 Övning Mossen Väster (B140) Andrea Hjärne, Emilia Thorup Samtalsteknik och bemötande.
  Tis 2024-02-06
09:15 - 12:00 MVEN22 Föreläsning/Övning Mossen Väster (B140) Andrea Hjärne Delgivning, uppföljning av vitesföreläggande m.m.
13:15 - 16:00 MVEN22 Övning Andrea Hjärne Forts. att skriva skrivelser, tjänsteförslag och beslut - Övning
  Ons 2024-02-07
09:15 - 16:00 MVEN22 Eget arbete Eget arbete
  Tors 2024-02-08
09:15 - 16:00 MVEN22 Eget arbete
  Fre 2024-02-09
09:15 - 12:00 MVEN22 Föreläsning Mossen Väster (B140) Viktor Forsell Mark- och miljödomstolar (Överklagande, ansökan om utdömande av vite etc.). Ev. Zoom
13:15 - 15:45 MVEN22 Obligatoriskt, Redovisning Mossen Väster (B140) Andrea Hjärne Redovisning uppgift 3, OBLIGATORISK NÄRVARO
v 7 Fre 2024-02-16 v 7
08:00 - 17:00 MVEN22 Inlämning, Redovisning INLÄMNING HEMTENTAMEN, Deadline 17.00
v 8 Mån 2024-02-19 v 8
08:00 - 17:00 MVEN22 Praktik START PRAKTIK. Praktikperioden är obligatorisk.