Tid
Kurs
Aktivitet
Lokal, Platskommentar
Lärare, Externa lärare
Titel, Publik kommentar, URL
v 44 Mån 2022-10-31 v 44
09:00 - 12:00 BIOC05 Information, Obligatoriskt Heden (G110) Maj Rundlöf, Åke Lindström Introduktion. Vad är Naturvård, Intro till Naturreservatsprojektet
  Tis 2022-11-01
09:00 - 10:30 BIOC05 Föreläsning Heden (G110) Karl-Johan Pålsson Reservat och skötselplaner
10:30 - 16:00 BIOC05 Självstudier Förberedelser Naturreservatsprojektet + kap. 2-3 i Niklasson och Nilsson 2005.
  Ons 2022-11-02
09:00 - 12:00 BIOC05 Föreläsning Heden (G110) Åke Lindström Svenskt skogsbruk - en översikt
  Tors 2022-11-03
10:00 - 13:00 BIOC05 Föreläsning Heden (G110) Urban Emanuelsson Kulturlandskapets utveckling i Sverige
  Fre 2022-11-04
08:30 - 16:00 BIOC05 Exkursion, Obligatoriskt Naturreservatsprojektet: Egen exkursion, bearbetning och inlämning
v 45 Mån 2022-11-07 v 45
08:30 - 17:00 BIOC05 Exkursion, Obligatoriskt Åke Lindström, Ingvar Nilsson, Markus Abrahamsson SKOGSBRUKSEXKURSION (med övernattning)
  Tis 2022-11-08
08:30 - 17:00 BIOC05 Exkursion, Obligatoriskt Åke Lindström, Anders Rosell SKOGSBRUKSEXKURSION (med övernattning)
  Ons 2022-11-09
08:30 - 17:00 BIOC05 Exkursion, Obligatoriskt Åke Lindström, Elisabeth Arvidsson, Madeleine Norström SKOGSBRUKSEXKURSION
  Tors 2022-11-10
09:00 - 12:00 BIOC05 Självstudier Förberedelser Naturreservatsprojektet
  Fre 2022-11-11
08:30 - 16:00 BIOC05 Exkursion, Obligatoriskt Maj Rundlöf, Åke Lindström Exkursion Naturreservat
v 46 Mån 2022-11-14 v 46
09:00 - 09:45 BIOC05 Föreläsning Heden (G110) Åke Lindström Skogsbruk och fåglar
10:00 - 12:00 BIOC05 Föreläsning Heden (G110) Matts Lindbladh Skogsbruk och naturvård i ett sydsvenskt perspektiv
13:00 - 14:30 BIOC05 Föreläsning, Obligatoriskt Maskrosen (E121) Åke Lindström Intro till kommunplaneprojektet
  Tis 2022-11-15
09:00 - 14:00 BIOC05 Föreläsning Heden (G110) Fredrik Widemo Jaktlagstiftning, viltförvaltning & jakt
  Ons 2022-11-16
09:00 - 10:30 BIOC05 Föreläsning Heden (G110) Richard Ottvall Vindkraft och naturvård
10:30 - 12:00 BIOC05 Föreläsning Heden (G110) Nils Cronberg Mossor, lavar och svampar i naturvården
  Tors 2022-11-17
09:00 - 12:00 BIOC05 Projekt Kommunplaneprojektet - enskilt arbete
  Fre 2022-11-18
09:00 - 09:15 BIOC05 Seminarium Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Åke Lindström Seminarietenta skogsbruk
09:15 - 16:00 BIOC05 Obligatoriskt, Seminarium Krypt - Masklaven (T105a), Krypt - Renlaven (T108), Ris - Hjortronet (T104), Ris - Kråkbäret (T107), Ris - Lingonet (T105), Ris - Ripbäret (T106) Åke Lindström Seminarietenta skogsbruk
v 47 Mån 2022-11-21 v 47
09:00 - 12:00 BIOC05 Föreläsning Heden (G110) Maj Rundlöf Svenskt jordbruk och naturvård
  Tis 2022-11-22
09:00 - 12:00 BIOC05 Föreläsning Receptorn (D205) Lina Herbertsson Jordbrukslandskapets biologiska mångfald
  Ons 2022-11-23
09:00 - 12:00 BIOC05 Föreläsning Heden (G110) Maria von Post Grön infrastruktur som naturvårdsåtgärd
  Fre 2022-11-25
09:00 - 10:45 BIOC05 Föreläsning Mossen Väster (B140), Mossen Öster (B141) Måns Bruun Stödsystem inom jordbruket
11:00 - 12:00 BIOC05 Föreläsning Mossen Väster (B140), Mossen Öster (B141) Åke Lindström Feedback Seminarietentan
v 48 Mån 2022-11-28 v 48
09:00 - 12:00 BIOC05 Föreläsning Heden (G110) Charlott Gissén Odlingssystem och växtföljder på åkermark
  Tis 2022-11-29
08:30 - 16:00 BIOC05 Exkursion, Obligatoriskt Maj Rundlöf Jordbruk och naturvårdsåtgärder
  Ons 2022-11-30
09:00 - 12:00 BIOC05 Föreläsning Heden (G110) Olof Liberg Naturvårdsproblematiken runt våra stora rovdjur - en rapport från fronten
  Tors 2022-12-01
09:00 - 12:00 BIOC05 Projekt Heden (G110) Staffan Nilsson Artportalen och naturvärdesinventeringar
  Fre 2022-12-02
09:00 - 16:00 BIOC05 Projekt Kommunplaneprojektet - enskilt arbete
v 49 Mån 2022-12-05 v 49
09:00 - 09:30 BIOC05 Obligatoriskt, Seminarium Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Åke Lindström Seminarietenta kulturlandskapet
09:00 - 16:00 BIOC05 Obligatoriskt, Seminarium Krypt - Masklaven (T105a), Krypt - Renlaven (T108), Ris - Hjortronet (T104), Ris - Kråkbäret (T107), Ris - Lingonet (T105), Ris - Ripbäret (T106) Åke Lindström Seminarietenta kulturlandskapet
  Tis 2022-12-06
09:00 - 12:00 BIOC05 Föreläsning, Obligatoriskt Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Maria Lööf Vill du påverka planer och verksamheter? Jobba med miljöbedömningar och MKB!
  Ons 2022-12-07
09:00 - 16:00 BIOC05 Projekt Kommunplaneprojektet - enskilt arbete
  Tors 2022-12-08
09:00 - 09:45 BIOC05 Seminarium Heden (G110) Åke Lindström Feedback Seminarietentan
10:00 - 12:00 BIOC05 Föreläsning Heden (G110) Fredrik Bengtsson, Linda Hellberg Vad gör en kommunekolog?
  Fre 2022-12-09
09:00 - 12:00 BIOC05 Föreläsning Kärret Väster (B130), Kärret Öster (B131) Mats Wirén Naturvård i staden
v 50 Mån 2022-12-12 v 50
09:00 - 16:00 BIOC05 Projekt Kommunplaneprojektet - enskilt arbete
  Tis 2022-12-13
09:00 - 10:30 BIOC05 Obligatoriskt, Projekt Heden (G110) Maj Rundlöf, Pål Axel Olsson Restaurering som naturvård
10:30 - 16:00 BIOC05 Obligatoriskt, Seminarium Krypt - Masklaven (T105a), Krypt - Renlaven (T108), Ris - Hjortronet (T104), Ris - Kråkbäret (T107), Ris - Lingonet (T105), Ris - Ripbäret (T106) Maj Rundlöf, Pål Axel Olsson Restaurering som naturvård