Tid Kurs Aktivitet Lärare, Externa lärare Titel, Publik kommentar, URL
v 45 Mån 2020-11-02 v 45
10:15 - 12:00 BIOS13-14 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Jessica Abbott Zoom. Introduction to R (live)
13:15 - 16:00 BIOS13-14 Distansundervisning pga. covid-19, Laboration Jessica Abbott Zoom. Introduction to R (exercise)
  Ons 2020-11-04
09:15 - 09:30 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Information, Obligatoriskt Jörgen Ripa Zoom. Introduction, Compulsory
09:30 - 12:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Jörgen Ripa Zoom. Basic programming (in R)
13:15 - 16:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Laboration Jörgen Ripa Zoom. Basic programming (in R)
  Tors 2020-11-05
10:15 - 12:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Per Lundberg Zoom. On Models in Science
  Fre 2020-11-06
09:15 - 11:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Jörgen Ripa Zoom. Structured programming in R
11:15 - 12:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Jörgen Ripa Zoom. Plotting in R
13:15 - 16:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Laboration Jörgen Ripa Zoom. Structured programming and plotting in R
v 46 Tis 2020-11-10 v 46
09:15 - 10:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Jacob Johansson Zoom. Basic algebra
10:15 - 12:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Laboration Jacob Johansson Zoom. Basic algebra
13:15 - 14:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Jacob Johansson Zoom. Basic caclulus
14:15 - 16:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Laboration Jacob Johansson Zoom. Basic caclulus
  Tors 2020-11-12
09:15 - 10:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Mikael Pontarp Zoom. Introduction to bioinformatics
10:15 - 12:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Laboration Jörgen Ripa, Mikael Pontarp Zoom. Examples from bioinformatics
13:15 - 15:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Laboration Jörgen Ripa, Mikael Pontarp Zoom. Examples from bioinformatics
  Fre 2020-11-13
13:15 - 15:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Obligatoriskt, Tentamen Jörgen Ripa Zoom. Basic math exam
v 47 Tis 2020-11-17 v 47
10:15 - 11:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Jacob Johansson Zoom. Linear algebra
11:15 - 12:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Laboration Jacob Johansson Zoom. Linear algebra
13:15 - 15:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Laboration Jörgen Ripa Zoom. Linear algebra in R
  Tors 2020-11-19
10:15 - 12:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Jörgen Ripa Zoom. One-dimensional Dynamic systems
  Fre 2020-11-20
10:15 - 12:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Laboration Jörgen Ripa Zoom. Programming dynamical systems
13:15 - 16:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Laboration Jörgen Ripa Zoom. One-dimensional Dynamic systems
v 48 Tis 2020-11-24 v 48
10:15 - 12:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Jörgen Ripa Zoom. Multi-dimensional Dynamic systems
13:15 - 16:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Laboration Jörgen Ripa Zoom. Multi-dimensional Dynamic systems
  Tors 2020-11-26
09:15 - 10:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Jörgen Ripa Zoom. Stochastic systems, diffusion
10:15 - 12:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Laboration Jörgen Ripa Zoom. Stochastic systems, diffusion
  Fre 2020-11-27
09:15 - 11:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Jörgen Ripa Zoom. Model fitting and stochastic simulations in R
11:15 - 12:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Laboration Jörgen Ripa Zoom. Model fitting and stochastic simulations in R
13:15 - 15:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Laboration Jörgen Ripa Zoom. Model fitting and stochastic simulations in R
v 49 Fre 2020-12-04 v 49
10:15 - 12:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Anders Brodin Zoom. Genetic Algorithms and Artificial Neural Networks
13:15 - 16:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Laboration Jörgen Ripa Zoom. Genetic Algorithms and Artificial Neural Networks
v 50 Tis 2020-12-08 v 50
10:15 - 12:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Anders Brodin Zoom. Genetic Algorithms and Artificial Neural Networks
13:15 - 16:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Laboration Jörgen Ripa Zoom. Genetic Algorithms and Artificial Neural Networks
  Tors 2020-12-10
09:15 - 12:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Seminarium Jörgen Ripa Zoom. Modelling
  Fre 2020-12-11
10:15 - 12:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Seminarium Jörgen Ripa Zoom. Old exam
v 51 Tis 2020-12-15 v 51
10:15 - 12:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Seminarium Jörgen Ripa Zoom. Old exam 2. 12:00 Exam is posted.
v 1 Fre 2021-01-08 v 1
10:15 - 12:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Seminarium Jörgen Ripa Zoom. Exam discussion
12:00 - 13:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Information Zoom. Information: Exchange studies (in English) via Zoom. Tina Ledje.
v 2 Tors 2021-01-14 v 2
15:45 - 16:00 BIOS13 Distansundervisning pga. covid-19, Obligatoriskt, Tentamen Zoom. Exam is due