Tid Kurs Aktivitet Lärare, Externa lärare Titel, Publik kommentar, URL
v 45 Mån 2020-11-02 v 45
09:30 - 10:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Introduktion, Obligatoriskt Jessica Abbott Zoom. Introduction to course, compulsory (live)
10:15 - 12:00 BIOS13-14 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Jessica Abbott Zoom. Introduction to R (live)
13:15 - 16:00 BIOS13-14 Distansundervisning pga. covid-19, Laboration Jessica Abbott Zoom. Introduction to R (exercise)
  Tis 2020-11-03
09:00 - 11:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Per-Erik Isberg Zoom. Introduction to statistics (recorded)
11:15 - 12:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Seminarium Per-Erik Isberg Zoom. Q&A (live)
13:15 - 16:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Laboration Jessica Abbott Zoom. General introduction to software
v 46 Mån 2020-11-09 v 46
09:00 - 11:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Per-Erik Isberg Zoom. Binomial and Poisson distribution (recorded)
11:15 - 12:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Seminarium Per-Erik Isberg Zoom. Q&A (live)
13:15 - 16:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Laboration Jessica Abbott Zoom. File and data manipulation
  Ons 2020-11-11
09:00 - 11:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Per-Erik Isberg Zoom. Estimation, normal distribution, CGS (recorded)
11:15 - 12:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Seminarium Per-Erik Isberg Zoom. Q&A (live)
13:15 - 16:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Laboration Jessica Abbott Zoom. Descriptive statistics and graphs
v 47 Mån 2020-11-16 v 47
09:00 - 11:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Per-Erik Isberg Zoom. Hypothesis testing and power analysis (recorded)
11:15 - 12:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Seminarium Per-Erik Isberg Zoom. Q&A (live)
13:15 - 16:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Laboration Jessica Abbott Zoom. Hypothesis testing and power analysis
  Ons 2020-11-18
09:00 - 11:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Per-Erik Isberg Zoom. Regression (recorded)
11:15 - 12:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Seminarium Per-Erik Isberg Zoom. Q&A (live)
13:15 - 16:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Laboration Jessica Abbott Zoom. Linear regression, model I and II
v 48 Mån 2020-11-23 v 48
09:00 - 11:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Per-Erik Isberg Zoom. Multiple and non-linear regression (recorded)
11:15 - 12:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Seminarium Per-Erik Isberg Zoom. Q&A (live)
13:15 - 16:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Laboration Jessica Abbott Zoom. Multiple and non-linear regression
  Ons 2020-11-25
09:00 - 11:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Per-Erik Isberg Zoom. One-way ANOVA (recorded)
11:15 - 12:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Seminarium Per-Erik Isberg Zoom. Q&A (live)
13:15 - 16:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Laboration Jessica Abbott Zoom. ANOVA, testing assumptions, power
v 49 Mån 2020-11-30 v 49
09:00 - 11:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Per-Erik Isberg Zoom. Multifactor ANOVA (recorded)
11:15 - 12:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Seminarium Per-Erik Isberg Zoom. Q&A (live)
13:15 - 16:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Laboration Jessica Abbott Zoom. Two-way ANOVA and mixed models
  Tis 2020-12-01
09:15 - 10:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning, Obligatoriskt Jessica Abbott Zoom. Introduction to mid-term exercise (live)
10:00 - 15:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Laboration Jessica Abbott Zoom. Individual work on exercise
15:00 - 16:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Seminarium Jessica Abbott Zoom. Discussion session (live)
  Ons 2020-12-02
09:00 - 11:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Per-Erik Isberg Zoom. Block designs and repeated measures (recorded)
11:15 - 12:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Seminarium Per-Erik Isberg Zoom. Q&A (live)
13:15 - 16:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Laboration Jessica Abbott Zoom. Nested models and block designs
v 50 Mån 2020-12-07 v 50
09:00 - 11:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Per-Erik Isberg Zoom. Analysing frequencies (recorded)
11:15 - 12:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Seminarium Per-Erik Isberg Zoom. Q&A (live)
13:15 - 16:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Laboration Jessica Abbott Zoom. Repeated measures and ANCOVA
  Ons 2020-12-09
09:00 - 11:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Per-Erik Isberg Zoom. GLM and logistic regression (recorded)
11:15 - 12:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Seminarium Per-Erik Isberg Zoom. Q&A (live)
13:15 - 16:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Laboration Jessica Abbott Zoom. χ2-tests, G-tests and logistic regression
v 51 Mån 2020-12-14 v 51
09:00 - 11:00 BIOS14 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning Per-Erik Isberg Zoom. Multivariate analysis: Clusters, PCA and Discriminant Analysis (recorded)