Tid Kurs Aktivitet Lokal, Platskommentar Lärare, Externa lärare Titel, Publik kommentar, URL
v 45 Mån 2020-11-02 v 45
09:00 - 09:30 BIOK01 Distansundervisning pga. covid-19, Information, Obligatoriskt Bengt Hansson Zoom. Upprop, information
09:30 - 12:00 BIOK01 Distansundervisning pga. covid-19, Obligatoriskt, Seminarium Bengt Hansson Zoom. Projektval
  Tors 2020-11-05
09:00 - 10:00 BIOK01 Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning, Obligatoriskt Caroline Isaksson Zoom. Vetenskapligt skrivsätt
10:15 - 12:00 BIOK01 Distansundervisning pga. covid-19, Obligatoriskt, Seminarium Frida Rosengren Zoom. Källor och referenser
  Fre 2020-11-06
15:45 - 16:00 BIOK01 Obligatoriskt Innan kl. 16.00: Ladda upp Projektplan med referensövning
v 50 Mån 2020-12-07 v 50
10:00 - 10:30 BIOK01 Distansundervisning pga. covid-19, Obligatoriskt, Seminarium Bengt Hansson Zoom. Information, uppföljning, att skriva
10:30 - 12:00 BIOK01 Distansundervisning pga. covid-19, Obligatoriskt, Seminarium Frida Rosengren Zoom. Litteratursökning
13:00 - 15:00 BIOK01 Distansundervisning pga. covid-19, Seminarium Frida Rosengren Zoom. Sökning av egen litteratur
  Tors 2020-12-10
09:00 - 10:00 BIOK01 Föreläsning, Obligatoriskt Hörsal Röda rummet Jep Agrell Grafisk presentation
10:00 - 12:00 BIOK01 Föreläsning, Obligatoriskt Hörsal Röda rummet Marie Dacke Populärvetenskaplig kommunikation
v 51 Fre 2020-12-18 v 51
09:00 - 12:00 BIOK01 Obligatoriskt, Seminarium Maskrosen (E121) Marie Dacke Popvet (grupp 1)
13:00 - 16:00 BIOK01 Obligatoriskt, Seminarium Maskrosen (E121) Marie Dacke Popvet (grupp 2)
v 1 Tis 2021-01-05 v 1
15:45 - 16:00 BIOK01 Inlämning, Obligatoriskt Innan kl. 16.00: Ladda upp Rapport 1. Skicka även som email till handledare, examinator och kamratgranskare
  Tors 2021-01-07
15:45 - 16:00 BIOK01 Obligatoriskt Innan kl. 16.00: Rapport tillbaka från kamratgranskare och examinator
v 2 Tis 2021-01-12 v 2
15:45 - 16:00 BIOK01 Inlämning, Obligatoriskt Innan kl. 16.00: Rapport 2 skickas till Urkund
  Tors 2021-01-14
09:00 - 12:00 BIOK01 Distansundervisning pga. covid-19, Övning Jep Agrell Zoom. Frivilligt. Provkör presentation (anmäl intresse senast 12/1 via email till Jep)
  Fre 2021-01-15
09:00 - 13:00 BIOK01 Distansundervisning pga. covid-19, Obligatoriskt, Seminarium Bengt Hansson, Per Henningsson Zoom. Presentation.